Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Źródła i skutki zanieczyszczeń powietrza. Źródła naturalne : Źródła tlenku węgla(IV), tlenku węgla(II), tlenków azotu oraz metanu. Naturalne źródła zanieczyszczenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Źródła i skutki zanieczyszczeń powietrza. Źródła naturalne : Źródła tlenku węgla(IV), tlenku węgla(II), tlenków azotu oraz metanu. Naturalne źródła zanieczyszczenia."— Zapis prezentacji:

1 Źródła i skutki zanieczyszczeń powietrza

2 Źródła naturalne : Źródła tlenku węgla(IV), tlenku węgla(II), tlenków azotu oraz metanu. Naturalne źródła zanieczyszczenia powietrza to np.: Wybuchy wulkanów, Wyładowania atmosferyczne, Pożary lasów, Procesy gnicia obumarłych roślin i zwierząt. Książka : Chemia Nowej Ery str.64

3 Źródła antropogeniczne : Wytworzone przez człowieka lub będące wynikiem jego działalności źródła tlenków siarki (spalanie zasiarczonego węgla), tlenków węgla i tlenków azotu ( spaliny samochodowe). Źródła zanieczyszczeń wytworzone przez człowieka to np.: Produkcja przemysłowa energii elektrycznej i cieplnej, paliw, cementu, nawozów sztucznych, farb, wyrobów hutniczych. Transport : samochodowy, kolejowy i lotniczy. Freony: fluoropochodne metanu lub etanu, stosowane m.in. do produkcji aerozoli w rozpylaczach kosmetycznych i gaśnicach oraz w urządzeniach chłodniczych. Książka: Chemia Nowej Ery str.64

4 Skutki Zanieczyszczeń : Skutki zanieczyszczeń: Dziura ozonowa Smog Kwaśne deszcze Efekt cieplarniany Książka: Chemia Nowej Ery str.65

5 Dziura ozonowa to zjawisko zmniejszonego stężenia ozonu w stratosferze, czyli w górnych warstwach atmosfery klimatu ziemskiego na wysokości od 10 km do 50 km, gdzie występuje warstwa o podwyższonej koncentracji ozonu zwana ozonosferą. Zjawisko dziury ozonowej zostało wywołane zanieczyszczeniem atmosfery przez człowieka związkami reagującymi z ozonem, którymi są freony, tlenki azotu, chlorek metylu i bromek metylu. Miejscem występowania zjawiska jakim jest dziura ozonowa na ziemi są przede wszystkim obszary podbiegunowe, czyli Antarktyda, oraz w ostatnich latach również południowa Argentyna i Chile. Według badań przeprowadzanych co roku, zawartość ozonu spada na tych obszarach o 3 procenty rocznie. Obecnie ubytek ozonu w powłoce ozonowej dochodzi nawet do 50% jego pierwotnego stanu. http://chronmyprzyrode.pl /dziura_ozonowa.html

6 Dziura ozonowa

7 Smog Smog jest nienaturalnym zjawiskiem atmosferycznym, które polega na współwystępowaniu zanieczyszczeń powietrza, najczęściej spowodowanych działaniem ludzi, a także innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych np. dużej wilgotności powietrza czy braku całkowicie wiatru. W skład smogu wchodzą szkodliwe związki chemiczne takie jak pyły, a także znaczna wilgotność stają się w połączeniu zagrożeniem dla człowieka, a w szczególności dla jego zdrowia. Są znacznym czynnikiem wywołującym alergię, astmę, a także spowodować zaostrzenie się przewlekłego zapalenia oskrzeli, niewydolności oddechowej bądź paraliżu układu krwionośnego. Najczęściej do jego powstania dochodzi w bezwietrzny dzień, kiedy dochodzi do kumulacji zanieczyszczeń, a wiec i do powstania smogu. Wszelkie zanieczyszczenia środowiska mają ogromy wpływ na powstawanie smogu, a w połączeniu z zanieczyszczeniami atmosferycznymi, mogą doprowadzić do poważnych zmian zagrażających zdrowiu człowieka. Pierwszym dniem kiedy zanotowano występowanie smogu był dzień 17 stycznia 1979 w Niemczech. Z tego względu iż jest bardzo niebezpieczny dla organizmu człowieka. http://www.megapedia.pl/smog.html

8 Rodzaje Smogu : Smog londyński - występuje szczególnie intensywnie w okresie między listopadem, a styczniem, kiedy temperatury sięgają umiarkowanej strefy klimatycznej. W jego skład wchodzą najczęściej : - tlenek siarki, - tlenek węgla, - tlenek azotu, - sadza, - pył. Smog Los Angeles - zwany też fotochemicznym - ten dla odmiany powstaje w miesiącach głównie letnich, gdzie występuje klimat subtropikalny. W jego skład wchodzą: - tlenek azotu, - tlenek węgla, - węglowodory. Smog elektromagnetyczny - to rodzaj smogu związanego z emisją sztucznego promieniowania elektromagnetycznego, wpływającego do środowiska. Ma ono związek z przepływem prądu czy napięcia poprzez wszelkiego rodzaju sprzęty domowe, telekomunikacyjne czy linie energetyczne. Smog kwaśny - to rodzaj mgły utworzonej w wyniku braku ruchu mas powietrza oraz wysokiej wilgotności przy dużym stężeniu pyłu węglowego w powietrzu. Podobny do smogu londyńskiego. http://www.megapedia.pl/ smog.html

9 Kwaśne deszcze Kwaśne deszcze, to opady atmosferyczne zawierające w kroplach wody zaabsorbowane gazy - dwutlenek siarki (SO 2 ), tlenki azotu i inne bezwodniki kwasowe oraz produkty ich reakcji w atmosferze - słabe roztwory kwasu siarkowego (IV), znacznie groźniejszego kwasu siarkowego (VI), kwasu azotowego (V). Kwaśne deszcze powstają głównie na obszarach, gdzie atmosfera jest narażona na długotrwałą emisję dwutlenku siarki i tlenków azotu, zarówno ze źródeł naturalnych, np. czynnych wulkanów, jak również sztucznych - spaliny powstające w wyniku spalania zasiarczonych paliw - węgla brunatnego i kamiennego. Kwaśne deszcze wywierają negatywny wpływ na faunę i florę. Są niewątpliwą przyczyną licznych chorób układu oddechowego. Znacznie przyspieszają korozję różnego rodzaju konstrukcji metalowych oraz zabytków. Zapobieganie występowania kwaśnych deszczy polega na budowaniu instalacji wyłapujących tlenki siarki i azotu ze spalin emitowanych do atmosfery oraz ograniczaniu spalania paliw zawierających siarkę i jej związki, głównie węgla brunatnego i kamiennego. Przeciwdziałanie występowaniu kwaśnych deszczy powinno mieć charakter międzynarodowy, ponieważ nierzadko opady kwaśnego deszczu trafiają na obszary znacznie oddalone od źródeł zanieczyszczeń atmosfery. http://ekoproblemy.2ap.pl /deszcze.htm

10 Kwaśne deszcze www.raabe.com.pl

11 Kwaśne deszcze www.energiaidom.pl www.gridw.pl www.euro-net.pl

12 Efekt Cieplarniany Efekt cieplarniany, wzrost temperatury planety spowodowany zwiększoną koncentracją dwutlenku węgla (lub innych gazów nieprzezroczystych dla podczerwonego promieniowania – tzw. gazów cieplarnianych), jeden z negatywnych skutków skażenia środowiska naturalnego. Polega na zatrzymywaniu się w atmosferze coraz większych części promieniowania podczerwonego, co prowadzi do ogrzewania się Ziemi. Przypuszcza się, że jest to wynik zmiany zawartości gazów w powietrzu, a szczególnie gwałtownego wzrostu stężenia dwutlenku węgla. Prognozy zakładają, że jeśli tempo spalania paliw kopalnych utrzyma się, to w ciągu 40–45 lat może nastąpić nasycenie nim atmosfery, co spowodowałoby średni wzrost powierzchniowej temperatury Ziemi o ok. 1,5–4,5°C. Raport Międzynarodowego Zespołu do Zmian Klimatycznych (1995) jest pesymistyczny. Przewiduje, że w następnym stuleciu poziom wód morskich może wzrosnąć w wyniku topnienia lodów o ok. 1 m, zalewając większość delt rzecznych, wysp na atlantyckim wybrzeżu USA, część Chin, wyspy na Oceanie Indyjskim i Spokojnym. Zimy będą cieplejsze, a lata niebezpiecznie dla życia upalne. Zaostrzą się susze, opady deszczu będą prowadziły do nieustających powodzi. http://portalwiedz y.onet.pl/65464,,,, efekt_cieplarniany,haslo.html

13 Efekt cieplarniany www.ekoproblemy.2ap.plwww.klimat.edu.pl

14 Efekt cieplarniany www.chomikuj.pl www.zielonalekcja.pl

15

16 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Źródła i skutki zanieczyszczeń powietrza. Źródła naturalne : Źródła tlenku węgla(IV), tlenku węgla(II), tlenków azotu oraz metanu. Naturalne źródła zanieczyszczenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google