Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Źródła i skutki zanieczyszczeń powietrza

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Źródła i skutki zanieczyszczeń powietrza"— Zapis prezentacji:

1 Źródła i skutki zanieczyszczeń powietrza

2 Źródła naturalne : Źródła tlenku węgla(IV), tlenku węgla(II), tlenków azotu oraz metanu. Naturalne źródła zanieczyszczenia powietrza to np.: Wybuchy wulkanów, Wyładowania atmosferyczne, Pożary lasów, Procesy gnicia obumarłych roślin i zwierząt. Książka : „Chemia Nowej Ery” str.64

3 Źródła antropogeniczne :
Wytworzone przez człowieka lub będące wynikiem jego działalności źródła tlenków siarki (spalanie zasiarczonego węgla), tlenków węgla i tlenków azotu ( spaliny samochodowe). Źródła zanieczyszczeń wytworzone przez człowieka to np.: Produkcja przemysłowa energii elektrycznej i cieplnej, paliw, cementu, nawozów sztucznych, farb, wyrobów hutniczych. Transport : samochodowy, kolejowy i lotniczy. Freony: fluoropochodne metanu lub etanu, stosowane m.in. do produkcji aerozoli w rozpylaczach kosmetycznych i gaśnicach oraz w urządzeniach chłodniczych. Książka: „Chemia Nowej Ery” str.64

4 Skutki Zanieczyszczeń :
Dziura ozonowa Smog Kwaśne deszcze Efekt cieplarniany Książka: „Chemia Nowej Ery” str.65

5 Dziura ozonowa to zjawisko zmniejszonego stężenia ozonu w stratosferze, czyli w górnych warstwach atmosfery klimatu ziemskiego na wysokości od 10 km do 50 km, gdzie występuje warstwa o podwyższonej koncentracji ozonu zwana ozonosferą. Zjawisko dziury ozonowej zostało wywołane zanieczyszczeniem atmosfery przez człowieka związkami reagującymi z ozonem, którymi są freony, tlenki azotu, chlorek metylu i bromek metylu. Miejscem występowania zjawiska jakim jest dziura ozonowa na ziemi są przede wszystkim obszary podbiegunowe, czyli Antarktyda, oraz w ostatnich latach również południowa Argentyna i Chile. Według badań przeprowadzanych co roku, zawartość ozonu spada na tych obszarach o 3 procenty rocznie. Obecnie ubytek ozonu w powłoce ozonowej dochodzi nawet do 50% jego pierwotnego stanu.

6 Dziura ozonowa

7 Smog Smog jest nienaturalnym zjawiskiem atmosferycznym, które polega na współwystępowaniu zanieczyszczeń powietrza, najczęściej spowodowanych działaniem ludzi, a także innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych np. dużej wilgotności powietrza czy braku całkowicie wiatru. W skład smogu wchodzą szkodliwe związki chemiczne takie jak pyły, a także znaczna wilgotność stają się w połączeniu zagrożeniem dla człowieka, a w szczególności dla jego zdrowia. Są znacznym czynnikiem wywołującym alergię, astmę, a także spowodować zaostrzenie się przewlekłego zapalenia oskrzeli, niewydolności oddechowej bądź paraliżu układu krwionośnego. Najczęściej do jego powstania dochodzi w bezwietrzny dzień , kiedy dochodzi do kumulacji zanieczyszczeń, a wiec i do powstania smogu. Wszelkie zanieczyszczenia środowiska mają ogromy wpływ na powstawanie smogu, a w połączeniu z zanieczyszczeniami atmosferycznymi, mogą doprowadzić do poważnych zmian zagrażających zdrowiu człowieka. Pierwszym dniem kiedy zanotowano występowanie smogu był dzień 17 stycznia 1979 w Niemczech. Z tego względu iż jest bardzo niebezpieczny dla organizmu człowieka.

8 Rodzaje Smogu : Smog elektromagnetyczny - to rodzaj smogu związanego z emisją sztucznego promieniowania elektromagnetycznego, wpływającego do środowiska. Ma ono związek z przepływem prądu czy napięcia poprzez wszelkiego rodzaju sprzęty domowe, telekomunikacyjne czy linie energetyczne. Smog londyński - występuje szczególnie intensywnie w okresie między listopadem, a styczniem, kiedy temperatury sięgają umiarkowanej strefy klimatycznej. W jego skład wchodzą najczęściej :  - tlenek siarki,  - tlenek węgla,  - tlenek azotu,  - sadza,  - pył. Smog Los Angeles - zwany też fotochemicznym - ten dla odmiany powstaje w miesiącach głównie letnich, gdzie występuje klimat subtropikalny. W jego skład wchodzą:  - tlenek azotu,  - tlenek węgla,  - węglowodory. Smog kwaśny - to rodzaj mgły utworzonej w wyniku braku ruchu mas powietrza oraz wysokiej wilgotności przy dużym stężeniu pyłu węglowego w powietrzu. Podobny do smogu londyńskiego.

9 Kwaśne deszcze Kwaśne deszcze, to opady atmosferyczne zawierające w kroplach wody zaabsorbowane gazy - dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu i inne bezwodniki kwasowe oraz produkty ich reakcji w atmosferze - słabe roztwory kwasu siarkowego (IV), znacznie groźniejszego kwasu siarkowego (VI), kwasu azotowego (V). Kwaśne deszcze powstają głównie na obszarach, gdzie atmosfera jest narażona na długotrwałą emisję dwutlenku siarki i tlenków azotu, zarówno ze źródeł naturalnych, np. czynnych wulkanów, jak również sztucznych - spaliny powstające w wyniku spalania zasiarczonych paliw - węgla brunatnego i kamiennego. Kwaśne deszcze wywierają negatywny wpływ na faunę i florę. Są niewątpliwą przyczyną licznych chorób układu oddechowego. Znacznie przyspieszają korozję różnego rodzaju konstrukcji metalowych oraz zabytków. Zapobieganie występowania kwaśnych deszczy polega na budowaniu instalacji wyłapujących tlenki siarki i azotu ze spalin emitowanych do atmosfery oraz ograniczaniu spalania paliw zawierających siarkę i jej związki, głównie węgla brunatnego i kamiennego. Przeciwdziałanie występowaniu kwaśnych deszczy powinno mieć charakter międzynarodowy, ponieważ nierzadko opady kwaśnego deszczu trafiają na obszary znacznie oddalone od źródeł zanieczyszczeń atmosfery.

10 Kwaśne deszcze

11 Kwaśne deszcze

12 Efekt Cieplarniany Efekt cieplarniany, wzrost temperatury planety spowodowany zwiększoną koncentracją dwutlenku węgla (lub innych gazów nieprzezroczystych dla podczerwonego promieniowania – tzw. gazów cieplarnianych), jeden z negatywnych skutków skażenia środowiska naturalnego. Polega na zatrzymywaniu się w atmosferze coraz większych części promieniowania podczerwonego, co prowadzi do ogrzewania się Ziemi. Przypuszcza się, że jest to wynik zmiany zawartości gazów w powietrzu, a szczególnie gwałtownego wzrostu stężenia dwutlenku węgla. Prognozy zakładają, że jeśli tempo spalania paliw kopalnych utrzyma się, to w ciągu 40–45 lat może nastąpić nasycenie nim atmosfery, co spowodowałoby średni wzrost powierzchniowej temperatury Ziemi o ok. 1,5–4,5°C. Raport Międzynarodowego Zespołu do Zmian Klimatycznych (1995) jest pesymistyczny. Przewiduje, że w następnym stuleciu poziom wód morskich może wzrosnąć w wyniku topnienia lodów o ok. 1 m, zalewając większość delt rzecznych, wysp na atlantyckim wybrzeżu USA, część Chin, wyspy na Oceanie Indyjskim i Spokojnym. Zimy będą cieplejsze, a lata niebezpiecznie dla życia upalne. Zaostrzą się susze, opady deszczu będą prowadziły do nieustających powodzi.

13 Efekt cieplarniany

14 Efekt cieplarniany

15

16 Dziękuję za uwagę 


Pobierz ppt "Źródła i skutki zanieczyszczeń powietrza"

Podobne prezentacje


Reklamy Google