Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rezerwaty przyrody w Małopolsce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rezerwaty przyrody w Małopolsce"— Zapis prezentacji:

1 Rezerwaty przyrody w Małopolsce
Przygotowali: Joanna Zborowska Maksymilian Czernecki Aneta Kmieć Maciej Celewski

2 Ogólne informacje Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

3 W Polsce jest 1469 rezerwatów przyrody (stan na grudzień 2011)
Wyróżnia się rezerwaty: -ścisłe (wyklucza jakąkolwiek ingerencje człowieka) -częściowe (dopuszczają działalność człowieka) W Polsce jest 1469 rezerwatów przyrody (stan na grudzień 2011) W Małopolsce jest 88 rezerwatów przyrody

4 Na mapie zaznaczono rezerwaty opisane w prezentacji

5 Lista rezerwatów w tej prezentacji
Dolina Potoku Rudno Dolina Racławki Dolina Mnikowska Wąwóz Homole Luboń Wielki Dolina Kluczwody Kajasówka Skałki Przegorzalskie Kornuty Baniska Przełom Białki pod Krempachami Madohora Kamionna Zimny Dół Biała Woda Skała Kmity Panieńskie Skały Skamieniałe Miasto Kamień-Grzyb Dolina Eliaszówki

6 Rezerwat przyrody Dolina Potoku Rudno
INFORMACJE OGÓLNE Lokalizacja: powiat krakowski, pomiędzy miejscowościami Zalas i Sanka. Rodzaj rezerwatu: leśny, krajobrazowy Charakter: częściowy Rok powstania:2001 Powierzchnia: 95,94 ha

7 Opis Teren rezerwatu obejmuje fragment łęgu olszowego jednego z najlepiej zachowanych na Jurze Krakowskiej oraz część stanowiska znajdującego się przy starym kamieniołomie "Orlej„ Dużym atutem rezerwatu są stanowiska skrzypu olbrzymiego. Przez rezerwat przepływa potok Rudno, który rzeźbi teren wokół swojego koryta.

8 Potok Rudno Skrzyp olbrzymi

9 Rezerwat przyrody Dolina Racławki
INFORMACJE OGÓLNE Lokalizacja: powiat krakowski, Dolina Racławki Rodzaj rezerwatu: krajobrazowy Charakter: częściowy Rok powstania: 1962 Powierzchnia:473,66 ha

10 Opis Jest położony na terenie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie
Rezerwat obejmuje dno doliny oraz przyległe partie zboczy na odcinku ponad 3 km. Jest największym rezerwatem na terenie Małopolskiego. Na terenie rezerwatu znajduje się 27 gatunków roślin chronionych. Znajdują się tu 4 pomniki przyrody.

11 Skały w Dolinie Racławki
Racławka Obuwik pospolity Źródło Dubie

12 Dolina Mnikowska INFORMACJE OGÓLNE
Lokalizacja: Gmina Liszki (obręb Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej) Rodzaj rezerwatu: krajobrazowy Charakter: częściowy Rok powstania:1963 Powierzchnia:20,89 ha

13 Opis Znajduje się na terenie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego.
W Dolinie znajduje się ok. 10 jaskiń. W zakolu zwanym cyrkiem znajduje się ołtarz z obrazem Matki Boskiej Znajdują się tam głębokie wąwozy wycięte w wapieniach jurajskich.

14 Ołtarz z obrazem Matki Boskiej

15 Rezerwat przyrody Wąwóz Homole
Lokalizacja: gmina Szczawnica Rodzaj rezerwatu: krajobrazowy Charakter: częściowy Rok powstania: 1963 Powierzchnia: 58,6 ha

16 Opis Wąwozy wycięte w wapieniach jurajskich.
Tworzy głęboki kanion, o bardzo stromych ścianach. Przez wąwóz przepływa potok Kamionka. Na terenie rezerwatów znajduje się 9 gatunków roślin chronionych W wapiennych skałach wąwozu gniazduje pustułka, sokół, puchacz.

17 Skalnica gronkowa Wąwóz Homole Potok Kamionka Skalnica gronkowa

18 Rezerwat przyrody Luboń Wielki
Lokalizacja: Luboń Wielki (1022 m n.p.m.) Rodzaj rezerwatu: przyrody nieożywionej Charakter: częściowy Rok powstania: 1970 Powierzchnia: 12 ha

19 Opis Budujące go skały to piaskowce serii magurskiej pochodzące z eocenu. Osunięte skały tworzą grzędy i garby skalne wysokości kilku metrów, zwane Dziurawymi Turniami. Wśród bloków i płyt skalnych na obszarze rezerwatu znajdują się liczne nisze i szczeliny jaskiniowe. Znajduje się na na wysokości m n.p.m

20

21 Rezerwat przyrody Dolina Kluczwody
INFORMACJE OGÓLNE Lokalizacja: Dolina Kluczwody gmina Zabierzów Rodzaj rezerwatu: krajobrazowy Charakter: częściowy Rok powstania: 1989 Powierzchnia: 35,29 ha

22 Opis Rezerwat został utworzony w celu ochrony lasu grądowego i muraw naskalnych Roślinność która tam występuje to m.in. Bez czarny, trzmielina europejska, grab, buk, przylaszcza pospolita czy lilia złotogłów Można zobaczyć tu dziki, sarny, lisy, bażanty, jerzyki, pustułki i sójki

23

24 Rezerwat przyrody Kajasówka
INFORMACJE OGÓLNE Lokalizacja: gmina Czernichów Rodzaj rezerwatu: leśny Charakter: częściowy Rok powstania: 1962 Powierzchnia: 11,82 ha

25 Opis Ochrania unikatowy zręb tektoniczny, z wapieni jurajskich
W jego skład wchodzą m.in. opuszczone kamieniołomy i wyrobiska Na jego terenie znajduje się Jaskinia Przegińska

26

27 Rezerwat przyrody Skałki Przegorzalskie
INFORMACJE OGÓLNE Lokalizacja: Las Wolski, Kraków Rodzaj rezerwatu: florystyczny Charakter: ścisły Rok powstania: 1953 Powierzchnia: 1,38 ha

28 Opis Ochrania rzadkie murawy naskalne i kserotermiczne, a także ciepłolubne zarośla Są tu m.in. Ożota zwyczajna, wawrzynek wilczełyko czy konwalia majowa Obszar rezerwatu należy do UJ, a nad nim znajduje się tzw. Belweder oraz Rotunda

29

30 Rezerwat przyrody Kornuty
INFORMACJE OGÓLNE Lokalizacja: Magurski Park Narodowy Rodzaj rezerwatu: przyrody nieożywionej Charakter: częściowy Rok powstania: 1953 Powierzchnia: 11,9 ha

31 Opis Jest to najstarszy rezerwat przyrody w Beskidzie Niskim
Znajdują się tu unikalne jaskinie szczelinowe Można tu znaleźć buki, lilie złotogłów, goryczkę trojeściową czy podrzeń żebrowiec Kiedyś rosła tutaj kosodrzewina, lecz w połowie lat 90 ostatni krzak zginął

32

33 Rezerwat przyrody Baniska
INFORMACJE OGÓLNE Lokalizacja: Roztoka Ryterska, gmina Rytro Rodzaj rezerwatu: leśny Charakter: ścisły Rok powstania: 1922 Powierzchnia: 141,96 ha

34 Opis Został utworzony w celu ochrony pierwotnego fragmentu lasów
Drzewa osiągają tu nawet 200 lat, a niektóre jodły ponad 350 lat Głównie rośnie tu buk zwyczajny, ale także jodła pospolita i klon jawor

35

36 Rezerwat przyrody Przełom Białki pod Krempachami
INFORMACJE OGÓLNE Lokalizacja: koło miejscowości Krempachy, Nowa Biała i Trybsz, woj. małopolskie Charakter: częściowy Rok powstania: 1959 Powierzchnia: 8,51 ha

37 Opis Rezerwat obejmuje krótki przełom rzeki Białki pomiędzy dwoma skałkami: Kramnicą i Obłazową. Rezerwat został utworzony ze względu na walory przyrodnicze, krajobrazowe, a także naukowe tego miejsca. Można natknąć się na reliktową roślinność naskalną i również na zabytki archeologiczne.

38

39 Rezerwat przyrody Madohora
INFORMACJE OGÓLNE Lokalizacja: teren Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, partie szczytowe oraz zbocza Łamanej Skały (teren gmin: Ślemień (woj. śląskie), Andrychów (woj. małopolskie)) Rok powstania: 1960 Powierzchnia: ok. 72 ha

40 Opis W części szczytowej można znaleźć wychodnie skalne, które zbudowane są m.in. z piaskowców. W niżej położonych częściach rezerwatu występują piaskowce godulskie. Odnośnie fauny, to żyje tu np. 10 gatunków ssaków, 42 gatunki ptaków,4 gatunki gadów i 6 gatunków płazów.

41

42 Rezerwat przyrody Kamionna
INFORMACJE OGÓLNE Lokalizacja: teren gminy Trzciana, woj. małopolskie Rok powstania: 1997 Powierzchnia: 64,04 ha

43 Opis Teren rezerwatu obejmuje strome północne stoki góry, które są całkowicie porośnięte przez las, a także jar potoku leśnego. Koryto wcina się głęboko w flisz karpacki. Wiosną masowo zakwita tutaj żywiec gruczołowaty. Soplówka jodłowa jest jednym z rzadkich i pięknych gatunków grzyba.

44

45 Rezerwat przyrody Zimny Dół
INFORMACJE OGÓLNE Lokalizacja: północno-wschodnia część na terenie gminy Liszki, woj. małopolskie Charakter: częściowy Rok powstania: 1991 Powierzchnia: 2,22 ha

46 Opis Rezerwat jest zarówno dużą atrakcją geologiczną jak i przyrodniczą. Jego flora ma charakter naturalny. Znajdują się tutaj bardzo stare okazy kwitnącego bluszczu pospolitego, który pnie się aż na wierzchołki drzew. Na terenie rezerwatu występuje 230 gatunków roślin naczyniowych, a wśród nich 21, które podlegają ochronie ścisłej lub częściowej.

47

48 Rezerwat przyrody Biała Woda
INFORMACJE OGÓLNE Lokalizacja: gmina Szczawnica, miejscowość Jaworki, woj. małopolskie Charakter: częściowy Rok powstania: 1963 Powierzchnia: 27,83 ha

49 Opis Jest to jeden z najładniejszych wąwozów Pienin, który znakomicie nadaje się do spacerów. Teren rezerwatu w większości jest bezleśny, jedynie w południowej części występują niewielkie, półnaturalne płaty lasu mieszanego.

50

51 Skała Kmity INFORMACJE OGÓLNE
Lokalizacja: Wyżyna Krakowsko – Częstochowska (przełamanie Garbu Tenczyńskiego przez Rudawę) Rodzaj rezerwatu: krajobrazowy Charakter: częściowy Rok powstania: 1959 Powierzchnia: 19,47 ha

52 Opis Nazwa skały pochodzi od rycerza Kmity, który to na początku XVI w. (jak głosi legenda) nieszczęśliwie się zakochał w Olimpii Bonerównej. Jednak nie mogąc być razem z nią, rzucił się ze skały, gdzie wzniesiono potem krzyż. Wyryto na nim trzy napisy (w tym jeden autorstwa Kmity – obecnie nieczytelny). W rezerwacie występuje 18 gatunków roślin chronionych m.in. tojad mołdawski, kruszczyk siny, rojownik pospolity, ciemiężyca zielona.

53

54 Rezerwat przyrody Panieńskie Skały
Lokalizacja: zachodnia część Krakowa (Las Wolski) Rodzaj rezerwatu: leśny, krajobrazowy Charakter: częściowy Rok powstania: 1953 Powierzchnia: 6,41 ha

55 Opis Nazwa pochodzi od zakonnic z Klasztoru Norbertanek, które to (według legendy) zostały ochronione przez skałki przed pohańbieniem. Zbocza rezerwatu porasta las bukowy z domieszką dębu, sosny, grabu i jaworu. W drzewostanie, chronionym od 1917 uchowały się bardzo stare okazy kwitnącego bluszczu pospolitego. Występują tu także m.in. zdrojówka rutewkowata, zawilec gajowy, szczyr trwały, fiołek Rivina, miodunka ćma, konwalia majowa, a także wawrzynek wilczełyko.

56

57 Rezerwat przyrody Skamieniałe Miasto
INFORMACJE OGÓLNE Lokalizacja: Podgórze Ciężkowskie (prawy brzeg Białej) Rodzaj rezerwatu: przyrody nieożywionej Charakter: częściowy??? Rok powstania: 1931 Powierzchnia: 15,01

58 Opis Wśród lasu mieszanego – dębów z domieszką sosen – znajdują się porozrzucane skałki. Zostały one uformowane wskutek erozji i nazwane skalnym miastem. Są tutaj ambony, maczugi i grzyby skalne, m.in. "Maczuga", "Piramida", "Baszta", "Borsuk", "Grunwald", "Ratusz" i "Czarownica" (nazwy pochodzą od ich kszałtów). Znajduje się tu także niewielki wodospad.

59

60 Rezerwat przyrody Kamień-Grzyb
INFORMACJE OGÓLNE Lokalizacja: Połom Duży Rodzaj rezerwatu: przyrody nieożywionej Charakter: ścisły Rok powstania: 1962 Powierzchnia: 1,83 ha

61 Opis Kamień Grzyb powstał z osadu żwiru piasku i mułu na dnie morza (przynoszonego przez rzeki). Składa się z dwóch skał – drugi jest częściowo zagłębiony w podłożu. Swój kształt – u dołu przewężony powstał zawdzięcza znajdującym się w dolnych częściach piaskowcach, podatnych na wietrzenie. W ten sam sposób utworzyły się struktury arkadowe i plastrowe.

62

63 Rezerwat przyrody Dolina Eliaszówki
INFORMACJE OGÓLNE Lokalizacja: Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie Rodzaj rezerwatu: krajobrazowy Charakter: częściowy Rok powstania: 1989 Powierzchnia: 106,68

64 Opis Rezerwat obejmuje dolną, zbudowaną z wapieni część Doliny, pokrytą starodrzewiem grądu, buczyną karpacką oraz ciepłolubną, w dnie łęgiem olszowo-jesionowym. Dnem płynie rzeka Eliaszówka. A otoczony jest przez klasztory. W runie leśnym wiosną licznie zakwita np. zawilec gajowy, szczyr trwały, żywiec gruczołowaty, marzanka wonna, lepiężnik biały. Występują także m.in. żywiec dziewięciolistny, gajowiec żółty, przetacznik górski, paprotnik kolczysty, pierwiosnek wyniosły, żywiec dziewięciolistny.

65

66 źródła Kserotermy.krakow.pl Lato.republika.pl Graal.org.pl
Jaslo.pttk.pl Zpkwm.pl

67 http://pl. wikipedia. org/wiki/Ska%C5%82a_Kmity http://commons
src= 15.jpg&w=600&q=90&bg=FFFFFF&hash=6d25ca3eb5adc38e30319ce83d39ef Kamie%C5%84_Grzyb_a1.jpg Czerna_Devil's_Bridge.jpg


Pobierz ppt "Rezerwaty przyrody w Małopolsce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google