Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYPADKI I KATASTROFY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYPADKI I KATASTROFY."— Zapis prezentacji:

1 WYPADKI I KATASTROFY

2 RODZAJE KATASTROF budowlane, górnicze, hydrotechniczne, komunikacyjne,
przemysłowe komunalne.

3 WYPADKI I KATASTROFY BUDOWLANE
Katastrofa budowlana – to niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu lub jego części także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopu. PRZYCZYNY: *błędy przy projektowaniu (np. błędnie przyjęty model pracy konstrukcji), *błędy w czasie wykonawstwa (np. realizacja niezgodna z dokumentacją techniczną), *nieodpowiednie warunki eksploatacji (np. zbyt duże obciążenie), *wypadki losowe

4 ZAGROŻENIA KOTASTROF BUDOWLANYCH :
ZAGROŻENIA TOWARZYSZĄCE: Katastrofy obiektów masowych mogą spowodować olbrzymia ilość ofiar. ZAGROŻENIA WTÓRNE: Pożar powstający wskutek zapłonu lub wybuchy gazu; porażenie prądem elektrycznym; w zakładzie produkcyjnym także środki toksyczne wydostające się z uszkodzonych zbiorników i instalacji- jednym racjonalnym działaniem jest ewakuacji ocalałych.

5 POSTEPOWANIE RATOWNICZE PODCZAS KATASTROF BUDOWLANYCH
OPUSZCZAJĄC DOM (MIESZKANIE) wyłącz instalację gazową, elektryczną, wodną, zabierz ze sobą dokument tożsamości i inne ważne dokumenty, żywność, koce, odzież, pieniądze, zadbaj o to, aby dom opuścili wszyscy domownicy oraz sąsiedzi, zachowaj szczególną ostrożność - uwaga na stropy, klatki schodowe, o ile nie możesz opuścić budynku (mieszkania) drzwiami wyjściowymi , klatką schodową z powodu zagrożenia lub innych przeszkód, uciekaj przez okno lub okna sąsiadów, jeśli to możliwe. GDY NIE MASZ MOŻLIWOŚCI OPUSZCZENIA DOMU •wywieś w oknie białe prześcieradło lub obrus.

6 GDY JESTEŚ UNIERUCHOMIONY (PRZYSYPANY):
•nawołuj pomocy, stukaj w lekkie elementy metalowe. GDY OPÓŚCIŁEŚ DOM (MIESZKANIE): •powiadom kierującego akcją ratowniczą o osobach z rodziny i sąsiadach, którzy zostali jeszcze w pomieszczeniach budynku, •jeśli posiadasz informacje pomocne w akcji ratowniczej, przekaż je niezwłocznie służbie ratowniczej, •nie przeszkadzaj w pracy ratownikom, •nie wracaj na miejsce katastrofy, •o ile doznałeś obrażeń (jesteś ranny) zgłoś się do punktu pomocy medycznej, •zgłoś swoje potrzeby do punktu pomocy społecznej lub władz terenowych, •dalej postępuj, zgodnie z zaleceniami władz miasta, gminy.

7 WYPADKI I KATASTROFY GÓRNICZE
PRZYCZYNY: *zbyt dynamiczna eksploatacja złóż, nieprzestrzeganie przepisów BHP i norm wydobywczych, niewłaściwa eksploatacja maszyn i urządzeń, *wywoływanie przez siły natury tąpnięcia, zawalenia szybów i chodników kopalnych, * Niesprawność instalacji ostrzegawczej, wentylacyjnej przeciwpożarowej; ignorowanie alarmujących wskazań tych urządzeń

8 ZAGROŻENIA KATASTROF GÓRNICZYCH
ZAGROŻENIA TOWARZYSZĄCE: Szkody w zabudowie na powierzchni ponad wyrobiskami – może dochodzić do pękania murów, osuwania się fundamentów i ścian oraz zawalenia budynków

9 POSTEPOWANIE RATOWNICZE PODCZAS KATASTROF GÓRNICZYCH
Akcję ratunkową prowadzą wyspecjalizowane służby ratownicze

10 WYPADKI I KATASTROFY KOMUNIKACYJNE
DO KATASTROF KOMUNIKACYJNYCH ZALICZAMY KATASTROFY: *kolejowe, *drogowe, *morskie, *lotnicze. PRZYCZYNY *niekorzystne warunki pogodowe, *błąd ludzki,

11 ZAGROŻENIA WYPADKÓW KOMUNIKACYJNYCH
ZAGROŻENIA TOWARZYSZĄCE: *udział w zderzeniu pojazdów do przewozów substancji chemicznych o działaniu toksycznym , *upadek samolotu, np. na instalacje przemysłowe

12 POSTĘPOWANIE PODCZAS WYPADKÓW KOMUNIAKCYJNYCH
Do podstawowych zasad i czynności należą: * powiadomienie służb ratowniczych (Straż Pożarna, Policja, Pogotowie Ratunkowe); *udzielenie pomocy lżej poszkodowanym, gdy nie grozi to pożarem, wybuchem i gdy nie ma innych zagrożeń; *stosowanie się do poleceń służb ratunkowych; * niezbliżanie się do miejsca katastrofy, nieblokowanie dojazdu pojazdom specjalnym; *wyłączenie nawiewu i zamknięcie okien, gdy jest podejrzenie wycieku niebezpiecznej substancji; *ostrzeganie innych użytkowników drogi.

13 WYPADKI I KATASTROFY KOMUNALNE
PRZYCZYNY *zanik dostaw ciepła (zimą), prądu, wody lub gazu *zakłócenie lub całkowity zanik łączność na skutek uszkodzeń linii przemysłowych, ZAGROŻENIA *brak alternatywnych źródeł zaopatrzenia

14 POSTĘPOWANIE RATOWNICZE PODCZAS WYPADKÓW KOMUNALNYCH
Istotne są działania przygotowujące do przetrwania skutków takich zdarzeń: *wyposażenie domu w dwa rodzaje ogrzewania, *zgromadzenie zapasu świec, lamp oliwnych lub naftowych, latarek lub lampek, *zgromadzenie długoterminowych zapasów produktów *zaopatrzenie się w telefony komórkowe, radio,

15 WYPADKI I KATASTROFY PRZEMYSŁOWE
PPRZYCZYNY: *nagły zanik zasilani w energie elektryczną lub tzw. wody technologiczne (służenia do chłodzenia urządzeń produkcyjnych) *uwolnienie toksycznych substancji z instalacji przemysłowych lub zbiorników gromadzących zapasy, *pożary obiektów produkcyjnych lub magazynowych ZAGROŻENIA TOWARZYSZĄCE: Mieszkańcy obszarów sąsiadujących z zakładami przemysłowymi często nie mają informacji o profilu produkcji, wykorzystywanych toksycznych środkach przemysłowych, ich szkodliwym wpływie na organizm i sposobach przeciwdziałania zatruci.

16 POSTEPOWANIE RATOWNICZE PODCZAS KATASTROF PRZEMYSŁOWYCH
akcję ratunkową prowadzą wyspecjalizowane służby ratunkowe osoby ocalałe i bezpośrednio zagrożone powinny się szybko ewakuować(często ewakuacji przebiega z użyciem indywidualnych środków ochrony dróg oddechowych i skóry.)

17 WYPADKI I KATASTROFY HYDROTECHNICZNE
PRZYCZYNY: Pęknięcia tam, Pęknięcia zapór, Pęknięcia wałów przeciwpowodziowych

18 POSTEPOWANIE RATOWNICZE PODCZAS KATASTROF HYDROTECHNICZNYCH
*natychmiast ewakuujemy się zgodnie z instrukcjami władz i służb ratunkowych, *jeżeli znajdujemy się w budynku przedostajemy się na najwyższą kondygnację lub na dach, *jeżeli znajdujemy w terenie otwartym przemieszczamy się w stronę obszarów położonych wyżej, na wzniesieniach i pagórki; zakładamy kapoki i kamizelki ratunkowe, *jeżeli jesteśmy uniesieni nurtem napierającej wody chwytamy się pływających przedmiotów, np. beczek, pni drzew, nie walczymy z nurtem; płyniemy raczej skośnie do nurtu wody niż poprzecznie lub pod prąd, pomagamy innym osobom płynącym w zebranym nurcie

19 KONIEC


Pobierz ppt "WYPADKI I KATASTROFY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google