Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RODZAJE KATASTROF budowlane, górnicze, hydrotechniczne, komunikacyjne, przemysłowe komunalne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RODZAJE KATASTROF budowlane, górnicze, hydrotechniczne, komunikacyjne, przemysłowe komunalne."— Zapis prezentacji:

1

2 RODZAJE KATASTROF budowlane, górnicze, hydrotechniczne, komunikacyjne, przemysłowe komunalne.

3 WYPADKI I KATASTROFY BUDOWLANE PRZYCZYNY: *błędy przy projektowaniu (np. błędnie przyjęty model pracy konstrukcji), *błędy w czasie wykonawstwa (np. realizacja niezgodna z dokumentacją techniczną), *nieodpowiednie warunki eksploatacji (np. zbyt duże obciążenie), *wypadki losowe Katastrofa budowlana – to niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu lub jego części także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopu.

4 ZAGROŻENIA KOTASTROF BUDOWLANYCH : ZAGROŻENIA TOWARZYSZĄCE: Katastrofy obiektów masowych mogą spowodować olbrzymia ilość ofiar. ZAGROŻENIA WTÓRNE: Pożar powstający wskutek zapłonu lub wybuchy gazu; porażenie prądem elektrycznym; w zakładzie produkcyjnym także środki toksyczne wydostające się z uszkodzonych zbiorników i instalacji- jednym racjonalnym działaniem jest ewakuacji ocalałych.

5 POSTEPOWANIE RATOWNICZE PODCZAS KATASTROF BUDOWLANYCH OPUSZCZAJĄC DOM (MIESZKANIE) wyłącz instalację gazową, elektryczną, wodną, zabierz ze sobą dokument tożsamości i inne ważne dokumenty, żywność, koce, odzież, pieniądze, zadbaj o to, aby dom opuścili wszyscy domownicy oraz sąsiedzi, zachowaj szczególną ostrożność - uwaga na stropy, klatki schodowe, o ile nie możesz opuścić budynku (mieszkania) drzwiami wyjściowymi, klatką schodową z powodu zagrożenia lub innych przeszkód, uciekaj przez okno lub okna sąsiadów, jeśli to możliwe. GDY NIE MASZ MOŻLIWOŚCI OPUSZCZENIA DOMU wywieś w oknie białe prześcieradło lub obrus.

6 GDY JESTEŚ UNIERUCHOMIONY (PRZYSYPANY): nawołuj pomocy, stukaj w lekkie elementy metalowe. GDY OPÓŚCIŁEŚ DOM (MIESZKANIE): powiadom kierującego akcją ratowniczą o osobach z rodziny i sąsiadach, którzy zostali jeszcze w pomieszczeniach budynku, jeśli posiadasz informacje pomocne w akcji ratowniczej, przekaż je niezwłocznie służbie ratowniczej, nie przeszkadzaj w pracy ratownikom, nie wracaj na miejsce katastrofy, o ile doznałeś obrażeń (jesteś ranny) zgłoś się do punktu pomocy medycznej, zgłoś swoje potrzeby do punktu pomocy społecznej lub władz terenowych, dalej postępuj, zgodnie z zaleceniami władz miasta, gminy.

7 WYPADKI I KATASTROFY GÓRNICZE PRZYCZYNY: * zbyt dynamiczna eksploatacja złóż, nieprzestrzeganie przepisów BHP i norm wydobywczych, niewłaściwa eksploatacja maszyn i urządzeń, *wywoływanie przez siły natury tąpnięcia, zawalenia szybów i chodników kopalnych, * Niesprawność instalacji ostrzegawczej, wentylacyjnej przeciwpożarowej; ignorowanie alarmujących wskazań tych urządzeń

8 ZAGROŻENIA KATASTROF GÓRNICZYCH ZAGROŻENIA TOWARZYSZĄCE: Szkody w zabudowie na powierzchni ponad wyrobiskami – może dochodzić do pękania murów, osuwania się fundamentów i ścian oraz zawalenia budynków

9 POSTEPOWANIE RATOWNICZE PODCZAS KATASTROF GÓRNICZYCH Akcję ratunkową prowadzą wyspecjalizowane służby ratownicze

10 WYPADKI I KATASTROFY KOMUNIKACYJNE DO KATASTROF KOMUNIKACYJNYCH ZALICZAMY KATASTROFY: *kolejowe, *drogowe, *morskie, *lotnicze. PRZYCZYNY *niekorzystne warunki pogodowe, *błąd ludzki,

11 ZAGROŻENIA WYPADKÓW KOMUNIKACYJNYCH ZAGROŻENIA TOWARZYSZĄCE: *udział w zderzeniu pojazdów do przewozów substancji chemicznych o działaniu toksycznym, *upadek samolotu, np. na instalacje przemysłowe

12 POSTĘPOWANIE PODCZAS WYPADKÓW KOMUNIAKCYJNYCH Do podstawowych zasad i czynności należą: * powiadomienie służb ratowniczych (Straż Pożarna, Policja, Pogotowie Ratunkowe); *udzielenie pomocy lżej poszkodowanym, gdy nie grozi to pożarem, wybuchem i gdy nie ma innych zagrożeń; *stosowanie się do poleceń służb ratunkowych; * niezbliżanie się do miejsca katastrofy, nieblokowanie dojazdu pojazdom specjalnym; *wyłączenie nawiewu i zamknięcie okien, gdy jest podejrzenie wycieku niebezpiecznej substancji; *ostrzeganie innych użytkowników drogi.

13 WYPADKI I KATASTROFY KOMUNALNE PRZYCZYNY *zanik dostaw ciepła (zimą), prądu, wody lub gazu *zakłócenie lub całkowity zanik łączność na skutek uszkodzeń linii przemysłowych, ZAGROŻENIA *brak alternatywnych źródeł zaopatrzenia

14 POSTĘPOWANIE RATOWNICZE PODCZAS WYPADKÓW KOMUNALNYCH Istotne są działania przygotowujące do przetrwania skutków takich zdarzeń: *wyposażenie domu w dwa rodzaje ogrzewania, *zgromadzenie zapasu świec, lamp oliwnych lub naftowych, latarek lub lampek, *zgromadzenie długoterminowych zapasów produktów *zaopatrzenie się w telefony komórkowe, radio,

15 WYPADKI I KATASTROFY PRZEMYSŁOWE PPRZYCZYNY: *nagły zanik zasilani w energie elektryczną lub tzw. wody technologiczne (służenia do chłodzenia urządzeń produkcyjnych) *uwolnienie toksycznych substancji z instalacji przemysłowych lub zbiorników gromadzących zapasy, *pożary obiektów produkcyjnych lub magazynowych ZAGROŻENIA TOWARZYSZĄCE: Mieszkańcy obszarów sąsiadujących z zakładami przemysłowymi często nie mają informacji o profilu produkcji, wykorzystywanych toksycznych środkach przemysłowych, ich szkodliwym wpływie na organizm i sposobach przeciwdziałania zatruci.

16 POSTEPOWANIE RATOWNICZE PODCZAS KATASTROF PRZEMYSŁOWYCH akcję ratunkową prowadzą wyspecjalizowane służby ratunkowe osoby ocalałe i bezpośrednio zagrożone powinny się szybko ewakuować(często ewakuacji przebiega z użyciem indywidualnych środków ochrony dróg oddechowych i skóry.)

17 WYPADKI I KATASTROFY HYDROTECHNICZNE PRZYCZYNY: Pęknięcia tam, Pęknięcia zapór, Pęknięcia wałów przeciwpowodziowych

18 POSTEPOWANIE RATOWNICZE PODCZAS KATASTROF HYDROTECHNICZNYCH *natychmiast ewakuujemy się zgodnie z instrukcjami władz i służb ratunkowych, *jeżeli znajdujemy się w budynku przedostajemy się na najwyższą kondygnację lub na dach, *jeżeli znajdujemy w terenie otwartym przemieszczamy się w stronę obszarów położonych wyżej, na wzniesieniach i pagórki; zakładamy kapoki i kamizelki ratunkowe, *jeżeli jesteśmy uniesieni nurtem napierającej wody chwytamy się pływających przedmiotów, np. beczek, pni drzew, nie walczymy z nurtem; płyniemy raczej skośnie do nurtu wody niż poprzecznie lub pod prąd, pomagamy innym osobom płynącym w zebranym nurcie

19 KONIEC


Pobierz ppt "RODZAJE KATASTROF budowlane, górnicze, hydrotechniczne, komunikacyjne, przemysłowe komunalne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google