Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SĘDZIA – OBSERWATOR ZASADY OMAWIANIA ZAWODÓW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SĘDZIA – OBSERWATOR ZASADY OMAWIANIA ZAWODÓW"— Zapis prezentacji:

1 SĘDZIA – OBSERWATOR ZASADY OMAWIANIA ZAWODÓW
Ryszard Lesiński WIOSNA 2008

2

3 CELE OBSERWOWANIA SĘDZIÓW
1. ocena przeprowadzonych zawodów 2. zapewnienie jednakowej interpretacji przepisów 3. udzielenie rad i wskazówek sędziom 4. klasyfikacja sędziów 5. identyfikacja wyróżniających się sędziów 6. pozyskiwanie określonych tematów szkoleniowych

4 ZADANIA I OBOWIĄZKI OBSERWATORA WYNIKAJĄ:
z aktualnych przepisów PZPN z „Instrukcji dla obserwatora” z „Przepisów gry w piłkę nożną”

5 CO WINNO CHARAKTERYZOWAĆ OBSERWATORA:
umiejętność spostrzegania istotnych faktów umiejętność wiązania teorii z praktyką uczciwość rzetelność wysokie odpowiedzialność kompetencje, sprawiedliwość nie uleganie naciskom

6 CO WINNO CHARAKTERYZOWAĆ OBSERWATORA cd:
profesjonalizm Dokładność Umiejętność dialogu (kompromis?) asertywność

7 ZACHOWANIE SIĘ OBSERWATORA PRZED MECZEM
1. przybycie na stadion minut przed terminem rozpoczęcia zawodów 2. przedstawienie się sędziom 3. zajęcie dogodnego miejsca celem obserwacji zawodów

8 PUŁAPKI OCENIANIA: Stawianie „środkowych” ocen (skala 5-10)
Efekt „kontrastu” (dobre sędziowanie po słabym) Efekt „pierwszeństwa” (błędy w początkowej fazie meczu oceniane surowiej) Efekt „świeżości” (końcowy fragment meczu pamięta się lepiej)

9 PUŁAPKI OCENIANIA cd: Efekt „Aureoli” (renoma sędziego)
Nastrój obserwatora (optymizm = lepsza ocena, pesymizm = słabsza)

10 OBSERWACJA MECZU 1. ocena całościowa meczu
2. prowadzenie notatek dotyczących zdarzeń na boisku

11 POSTĘPOWANIE PO ZAWODACH
1. opuszczenie miejsca obserwacji (po udaniu się sędziów i zawodników do szatni) 2. omówienie meczu w szatni sędziów

12 OMAWIANIE MECZU W SZATNI
1. podziękowanie za przeprowadzone zawody 2. ustalenia „techniczne” (wynik meczu, napomnienia, wykluczenia-minuta, numer zawodnika, przyczyna, incydenty poza grą-strefa techniczna)

13

14 OMAWIANIE MECZU c.d. 3. Analiza poziomu przeprowadzonych zawodów (od 10 do 45 minut) a. ogólne wrażenie (autorytet, stanowczość, odwaga, asertywność) sposób poruszania się, sylwetka, styl biegania, gestykulacja, sposób gwizdania, określenie stopnia trudności zawodów (łatwe, normalne, trudne, bardzo trudne) omówienie błędów (lub poprawności) interpretacji przepisów gry (prawidłowość oceny gry niedozwolonej: popychanie, trzymanie, ataki na przeciwnika, ocena gry „ręką”, konsekwentność karania fauli, sytuacje krytyczne)

15

16 OMAWIANIE MECZU c.d. b. omówienie nieprawidłowości przy podyktowanych rzutach (ustawianie „muru”, sygnalizacje do wykonania, reakcje w stosunku do graczy opóźniających grę) c. omówienie stosowania „korzyści” ( rozsądek w jej stosowaniu, sygnalizacja), d. omówienie zastosowanych kar indywidualnych (prawidłowość oceny zdarzenia, sposób pokazywania kartek, jasność w identyfikacji zawodnika, dyskusje z zawodnikami),

17 OMAWIANIE MECZU c.d. 4. Omówienie współpracy sędziów i pracy asystentów ogólne wrażenie, sposób poruszania się i sygnalizacji, prawidłowość sygnalizacji jednakowość oceny zdarzeń przez sędziego i asystentów.

18 UZASADNIENIE PRACY SĘDZIÓW
podsumowanie wynikające z uprzednio omówionych zdarzeń, podanie oceny ogólnej (niezadowalająca-dobra-bardzo dobra-wzorowa), podanie zaleceń do zastosowania w następnych zawodach (poprawić ustawianie się, lepiej oceniać grę niedozwoloną itp.)

19 OPUSZCZENIE SZATNI SĘDZIÓW OBIEKTU
po upewnieniu się, że sędziowie bezpiecznie mogą opuścić stadion

20 WYPEŁNIANE „SPRAWOZDANIA OBSERWATORA SĘDZIÓW”

21 OGÓLNE ZASADY OCENIANIA SĘDZIÓW:
Ocena wyjściowa 8,0 (prawidłowe i rzetelne sędziowanie) Zdarzenia powodujące obniżenie noty O 0,2 pkt niesłuszne udzielenie napomnienia (żk) nie udzielenie napomnienia (żk) niesłuszne podyktowanie rzutu karnego, który nie został wykorzystany błąd sędziego – asystenta w ocenie spalonego (bez konsekwencji spalonego)

22 OGÓLNE ZASADY OCENIANIA SĘDZIÓW cd:
b) O 0,3 pkt - niesłuszne wykluczenie zawodnika (czk) za przewinienie podlegające karze napomnienia (żk) - wykluczenie zawodnika w konsekwencji dwóch napomnień (2xżk), kiedy jedno z tych napomnień było udzielone nieprawidłowo - udzielenie napomnienia (żk) zamiast wykluczenia (czk) - nie przerwanie gry, gdy nastąpiło przewinienie a z tej samej akcji drużyna winnego zawodnika zdobyła bramkę

23 OGÓLNE ZASADY OCENIANIA SĘDZIÓW cd:
c) O 0,4 pkt nie udzielenie żadnej kary indywidualnej a winno być wykluczenie zawodnika (czk) niesłuszne wykluczenie zawodnika (czk) za przewinienie które nie kwalifikowało się do jakiejkolwiek kary indywidualnej nie podyktowanie rzutu karnego lub niesłusznie podyktowanie rzutu karnego, który został wykorzystany

24 OGÓLNE ZASADY OCENIANIA SĘDZIÓW cd:
d) O 1,0 pkt nie wykluczenie zawodnika (czk), który obraził (wulgarne słowa lub gesty) jednego z sędziów podjęcie kolejnej błędnej decyzji wypaczające wynik zawodów brak reakcji sędziego – asystenta na wulgarne gesty i słowa zawodnika obrażające sędziów, gdy zdarzenie miało miejsce poza zasięgiem widoczności i słyszalności sędziego głównego

25

26 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "SĘDZIA – OBSERWATOR ZASADY OMAWIANIA ZAWODÓW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google