Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Model i etapy tworzenia repozytorium instytucjonalnego na podstawie badań własnych i doświadczeń bibliotek zagranicznych Emilia Karwasińska, Małgorzata.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Model i etapy tworzenia repozytorium instytucjonalnego na podstawie badań własnych i doświadczeń bibliotek zagranicznych Emilia Karwasińska, Małgorzata."— Zapis prezentacji:

1

2 Model i etapy tworzenia repozytorium instytucjonalnego na podstawie badań własnych i doświadczeń bibliotek zagranicznych Emilia Karwasińska, Małgorzata Rychlik 2008 Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

3 1. Repozytorium instytucjonalne - definicja Definiujemy jako kolekcje cyfrowe gromadzące, przechowujące oraz udostępniające dorobek intelektualny społeczności naukowej jednej lub wielu uczelni (Crow; SPARC)Definiujemy jako kolekcje cyfrowe gromadzące, przechowujące oraz udostępniające dorobek intelektualny społeczności naukowej jednej lub wielu uczelni (Crow; SPARC) Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

4 1. Repozytorium instytucjonalne – definicja Zasób jest określany przez instytucję macierzystąZasób jest określany przez instytucję macierzystą Treść ma charakter:Treść ma charakter: naukowy naukowy kumulacyjny kumulacyjny ciągły ciągły dostępna jest w trybie Open Access (dostęp otwarty) dostępna jest w trybie Open Access (dostęp otwarty) cechuje ją interoperacyjność cechuje ją interoperacyjność Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

5 2. Promowanie idei Zapoznanie pracowników naukowych z ideą OA i repozytoriów – prezentacje na wydziałach Publikacje w uniwersyteckich periodykach Przeprowadzenie badań ankietowych wśród naukowców Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

6 2. Promowanie idei Panele naukowe dla środowiska bibliotecznego Zaprezentowanie tematu na Festiwalu Nauki Informacje na stronie domowej biblioteki Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

7 3. Dobór zespołu Moderator Redaktor Administrator Asystenci wydziałowi Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

8 4. Potrzeby użytkowników Użytkownik – naukowiec (depozytariusz) Użytkownik końcowy Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

9 5. Wybór oprogramowania Oprogramowania Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu Open Source Komerycyjne (np. DSpace Eprints Fedora Bepress) (np. DigiTool)

10 Rozkład oprogramowań w repozytoriach na świecie Źródło: Directory of Open Access Repositories Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

11 DSpace Hierarchiczna struktura bazy: zespoły i kolekcje Możliwość dostosowania interfejsu do potrzeb biblioteki/uczelni Gromadzi i przechowuje dokumenty cyfrowe w najróżniejszych formatach Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

12 6. Zasób Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu Źródło: Badania własne Typy dokumentów deponowanych w repozytorium

13 Typy dokumentów w repozytoriach na świecie Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu Źródło: Directory of Open Access Repositories

14 7. Zasady deponowania Autoarchiwizacja jest to deponowanie dokumentów cyfrowych przez samego autora Typy autoarchiwizacji: autoarchiwizacja obligatoryjna autoarchiwizacja fakultatywna Deponowanie pośrednie (ang. mediated deposit) Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

15 Autoarchiwizacja Źródło: badania własne Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

16 Czynniki motywujące do autoarchiwizowania prac Źródło: badania własne Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

17 8. Prawo autorskie Zasady respektowania prawa autorskiego powinny być opisane i udostępnione na platformie repozytorium Zapewnienie naukowcom pomocy w kwestiach prawa autorskiego Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

18 Pomoc w kwestiach prawa autorskiego Źródło: badania własne Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

19 SHERPA (dawniej Romeo): http://www.sherpa.ac.uk/romeo.php, można sprawdzić warunki umieszczania w repozytoriach materiałów, opublikowanych wcześniej u wydawcy komercyjnego http://www.sherpa.ac.uk/romeo.php Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

20 9. Metadane Dublin Core jest formatem zapisu metadanych DSpace jest oprogramowaniem kompatybilnym z Open Archives Initiative- Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

21 Zakończenie Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu Puste repozytorium jest repozytorium martwym, a praca przy jego tworzeniu – bezowocna. Tylko wówczas, kiedy idea znajdzie poparcie i odzew ze strony środowiska naukowego uczelni – praca osób powołanych do stworzenia platformy, opieki administracyjnej i redakcyjnej będzie przynosiła wymierne korzyści, z których najważniejszą jest wymiana wiedzy i rozwój nauki.

22 Dziękujemy za uwagę! Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu ul. Ratajczaka 38/40 61-816 Poznań library@amu.edu.pl


Pobierz ppt "Model i etapy tworzenia repozytorium instytucjonalnego na podstawie badań własnych i doświadczeń bibliotek zagranicznych Emilia Karwasińska, Małgorzata."

Podobne prezentacje


Reklamy Google