Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OUTDOOR. Programy treningowe typu OUTDOOR posługują się metodą opartą na uczeniu się przez doświadczenie. Wykorzystuje ona znaną wszystkim prawidłowość,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OUTDOOR. Programy treningowe typu OUTDOOR posługują się metodą opartą na uczeniu się przez doświadczenie. Wykorzystuje ona znaną wszystkim prawidłowość,"— Zapis prezentacji:

1 OUTDOOR

2 Programy treningowe typu OUTDOOR posługują się metodą opartą na uczeniu się przez doświadczenie. Wykorzystuje ona znaną wszystkim prawidłowość, że najlepiej zapamiętywane i najłatwiej przenoszone na grunt pracy i życia codziennego jest to, co sami wcześniej zrobiliśmy. Niekonwencjonalna forma szkolenia obliguje do porzucenia rutyny i wywołuje silne zaangażowanie emocjonalne, co z kolei wzmacnia tę prawidłowość.. Uczenie się przez doświadczenie realizowane jest w czterostopniowym cyklu zgodnie z ruchem wskazówek zegara: DOŚWIACZENIE praktyczne wykonanie zadania / ponowne wykonanie zadania ANALIZA refleksje, wzajemna ocena, informacje zwrotne ADAPTACJA planowanie zmian i modyfikacja pierwotnej strategii lub stworzenie nowej KONKLUZJA wyciąganie wniosków i formułowanie nowych założeń Równowaga między programowymi zajęciami w terenie a analizami podpartymi teorią, daje gwarancję logicznej ciągłości i spójności projektu. Finałem szkolenia jest plan doskonalenia / plan działań, który ma być realizowany w miejscu pracy – indywidualnie lub zespołowo.

3 PODSTAWOWE FORMY OUTDOOR trening integracyjny – trening z przygodowym scenariuszem, stwarzającym możliwość lepszego poznania się uczestników, zbudowania wzajemnego zaufania, wspierania się i osiągania satysfakcji z realizacji wspólnych celów. wydarzenie integracyjne – zmodyfikowana, zabawowa forma treningi integracyjnego - może stanowić treść lub uzupełnienie pikniku firmowego. trening integracyjno-edukacyjny - stwarza możliwość rozpoznania, zrozumienia i rozwijania umiejętności współpracy oraz współdziałania i przewodzenia. Właściwie zaprojektowane, atrakcyjne symulacje terenowe zmniejszają opór w pracy nad problemem. dzięki temu sprzyjają ujawnianiu się postaw i trudności, które w sali najprawdopodobniej zostałyby zaledwie zasygnalizowane. Efekt edukacyjny uzyskiwany jest w procesie grupowego omawiania ćwiczeń. Jest to również czas poświęcany na rozwiązanie ujawnionych problemów interpersonalnych. Wszystko to odbywa się pod kierunkiem doświadczonego trenera. doskonalenie zespołu – trening wykorzystujący ćwiczenia i zadania terenowe w celach interwencyjnych do ulepszania funkcjonowania zespołu. Sprawdza się w przypadku wewnętrznych konfliktów, rywalizacji między podgrupami lub liderami podgrup. Jest także skutecznym narzędziem doskonalenia dobrze funkcjonujących zespołów. Ćwiczenia terenowe są tu katalizatorem do zrozumienia przyczyn napięć wewnętrznych, wypracowania sposobów ich rozładowywania i wypróbowania ich już podczas szkolenia.

4 ATRAKCJE REKREACYJNE Wspinaczka skalna, zjazdy indywidualne i zespołowe Przeloty lotnią, motolotnią lub balonem Nurkowanie po skarb Wycieczki lub wyprawy górskie Zabawy linowe i terenowe zakończone ogniskiem Zespołowe akcje twórcze Tematyczne gry i zabawy zespołowe Poszukiwanie skarbu lub odkrycie tajemnicy

5 GÓŁWNE TEMATY SZKOLEŃ OUTDOOR BUDOWANIE ZESPOŁÓW I BUDOWANIE ZESPOŁÓW II praca w utrudnionych warunkach INTEGRACJA I MOTYWACJA ZESPOŁU LEADERSHIP kształtowanie i rozwój umiejętności przywódczych KOMUNIKACJA W ZESPOLE KONFLIKT – NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA Forma i program szkolenia zostanie dobrany i przygotowany dla Państwa po dokładnym zdiagnozowaniu sytuacji. Diagnoza dokonywana jest na podstawie rozpoznania, wywiadów i /lub ankiety, które z zagadnień podejmowanych na treningach są uczestnikom szczególnie potrzebne. Uzyskane informacje są wykorzystywane podczas szkoleń PO SZKOLENIU otrzymacie Państwo RAPORT z kursu, który może zawierać, miedzy innymi: ocenę całościową grupy, rekomendacje dotyczące rozwoju zespołu i sugestie, co do kierunku i rodzaju dalszych działań szkoleniowych Miejsca szkole ń dobierane są pod kątem konkretnych działań szkoleniowych

6 CHARAKTERYSTYKA GÓŁWNYCH TEMATÓW BUDOWANIE ZESPOŁÓW I SPECYFIKA TRENINGU: KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW: CZAS REALIZACJI: Trening umożliwia uczestnikom doświadczenie czym jest praca zespołowa poprzez przejście kolejnych etapów procesu grupowego. Odmienność środowiska szkoleniowego, wspólne pokonywanie przeszkód i dochodzenie do rozwiązań sprzyja pełnemu angażowaniu się uczestników. zapoznanie się z procesem grupowym, jako narzędziem ułatwiającym pracę w zespole zbudowanie wzajemnego zaufania poznanie metod i nabycie umiejętności integrowania się wokół wspólnego celu doskonalenie posiadanych już umiejętności Program będzie dostosowywany do Państwa potrzeb, co wpłynie na ostateczny czas realizacji. Zwykle przeprowadzany jest w ciągu 16 – 18 godzin (2 – 3 dni szkoleniowych)

7 BUDOWANIE ZESPOŁÓW II praca w utrudnionych warunkach GRUPA DOCELOWA: SPECYFIKA TRENINGU: KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW: CZAS REALIZACJI: Ze względu na to, że wykonywanie ćwiczeń i realizacja zadań i celów szkoleniowych często wymaga od uczestników wyjścia poza strefę własnego komfortu, szkolenie skierowane jest do osób gotowych na trudności. Taka forma treningu uzasadniona jest w przypadku osób na stanowiskach menedżerskich, w których prace wpisane jest ryzyko zawodowe, wysoki poziom obciążenia emocjonalnego oraz umiejętność nieszablonowego myślenia i działania. Jest to trening budowania zespołu przeprowadzany w trudnych warunkach przy celowo wprowadzanym, optymalnym poziomie stresu. Powinno być poprzedzone treningiem w wersji podstawowej. zdobycie bezcennych informacji o własnym funkcjonowaniu w niecodziennych, trudnych sytuacjach poznanie i zrozumienie uaktywniających się mechanizmów przetrenowanie technik radzenia sobie ze stresem w nowej, nieznanej sytuacji bezwzględnie podyktowany wymogami konkretnego programu. CHARAKTERYSTYKA GÓŁWNYCH TEMATÓW

8 INTEGRACJA I MOTYWACJA ZESPOŁU SPECYFIKA TRENINGU: KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW: CZAS REALIZACJI: Program adresowany jest do tych z Państwa, którzy proces tworzenia sprawnego zadaniowo zespołu pragną rozpocząć od integracji w najbardziej sprzyjającej atmosferze - ekscytującej zabawy. Program składa się z ciągu ćwiczeń i gier zespołowych, następujących po sobie według przygotowanego scenariusza. Stwarzają one możliwość lepszego poznania się, zbudowania podstaw zaufana, wspierania i osiągania satysfakcji ze wspólnie realizowanych zadań. Oferujemy tu możliwość wyboru formy ćwiczeń z szerokiego wachlarza ATRAKCJI REKREACYJNYCH. Trening może być przeprowadzony w połączeniu z piknikiem firmowym. wzajemne poznanie się i integracja uczestników atrakcyjny, aktywny i niecodzienny wypoczynek i oderwanie się od codzienności zapoznanie się uczestników zabawą jako skuteczną metodą zdobywania informacji, realizacji zadań i pokonywania trudności GRUPA DOCELOWA: 1 dzień, optymalnie 2 dni szkoleniowe CHARAKTERYSTYKA GÓŁWNYCH TEMATÓW

9 GRUPA DOCELOWA: SPECYFIKA TRENINGU: KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW: CZAS REALIZACJI: LEADERSHIP kształtowanie i rozwój umiejętności przywódczych osoby z wyższego i średniego poziomu zarządzania oraz osoby odpowiedzialne za tworzenie w firmie zespołów dla potrzeb realizacji konkretnych, ważnych projektów Zdobywanie doświadczeń i nowych umiejętności przywódczych odbywa się poprzez wprowadzanie uczestników w różne sytuacje, wymagające wcielania się zarówno w rolę przywódcy, jak i podwładnego. Zapewnia to doświadczenie pozytywnych i negatywnych aspektów obu pozycji. Wiedza zdobyta tą drogą jest bezcenna i często zaskakująca. weryfikacja własnych przekonań na temat bycia zwierzchnikiem i bycia podwładnym możliwość samoobserwacji i lepszego poznania siebie jako przywódcy nabycie wiedzy na temat przyczyn zjawisk grupowych i sposobów ich wykorzystywania efektywne koordynowanie pracy poszczególnych członków zespołu na każdym z etapów rozwoju zespołu. 2 dni szkoleniowe CHARAKTERYSTYKA GÓŁWNYCH TEMATÓW

10 KOMUNIKACJA W ZESPOLE SPECYFIKA TRENINGU: KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW: CZAS REALIZACJI: GRUPA DOCELOWA: Bez ograniczeń Program koncentrujący się na kształtowaniu relacji interpersonalnych członków zespołu dzięki stworzeniu właściwego obiegu informacji i sposobu komunikowania się. Ćwiczenia są tak dobrane, aby z jednej strony pozwalały odczuć konsekwencje zaburzonej komunikacji, a z drugiej skłaniały do korygowania popełnianych błędów. nabycie nowych i udoskonalenie posiadanych umiejętności, zwiększających kompetencje komunikacyjne werbalne i niewerbalne uczestników treningu przetrenowanie technik komunikacyjnych, sposobów efektywnego wykorzystania przekazu, zachowań usprawniających nadawanie i odbieranie przekazów komunikacyjnych na różnych poziomach świadomego i nieświadomego odbioru. 2 – 3 dni szkoleniowych CHARAKTERYSTYKA GÓŁWNYCH TEMATÓW

11 GRUPA DOCELOWA: SPECYFIKA TRENINGU: KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW: CZAS REALIZACJI: KONFLIKT – NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA Bez ograniczeń Trening ten dotyka wrażliwych strun, dlatego wymaga głębokiego zaufania między grupą a trenerem oraz między członkami grupy. Z tego względu powinien być poprzedzony treningiem budowania zespołu albo jakąś formą ( nie koniecznie outdoorową) treningu integracyjnego. Celem treningu jest zobrazowanie poprzez ćwiczenia czym jest konflikt, jak powstaje i przejawia się oraz jak konstruktywnie z niego korzystać, skoro się pojawia. zrozumienie roli i mechanizmu konfliktu odnalezienie i przetestowanie sposobów radzenia sobie w sytuacji konfliktu możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności do zarządzania konfliktem 2 dni szkoleniowe CHARAKTERYSTYKA GÓŁWNYCH TEMATÓW

12 Dziękuję za Państwa zainteresowanie i serdecznie zapraszam do wspólnego działania i doskonalenia się w atmosferze niezapomnianej przygody. Z poważaniem Joanna Skorupska - Górska Z poważaniem Joanna Skorupska - Górska


Pobierz ppt "OUTDOOR. Programy treningowe typu OUTDOOR posługują się metodą opartą na uczeniu się przez doświadczenie. Wykorzystuje ona znaną wszystkim prawidłowość,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google