Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan rozwoju Biblioteki Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi Centrum Badań i Rozwoju Kształcenia WSHE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan rozwoju Biblioteki Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi Centrum Badań i Rozwoju Kształcenia WSHE."— Zapis prezentacji:

1

2 Plan rozwoju Biblioteki Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi Centrum Badań i Rozwoju Kształcenia WSHE

3 Strategia rozwoju biblioteki w oparciu o zasady zarządzania przez jakość Analiza funkcjonowania bibliotek Badania potrzeb użytkowników

4 Etapy planowania strategicznego (1) Analiza sytuacyjna i analiza otoczenia Określenie misji i wizji organizacji Sformułowanie planu strategicznego (cele ogólne i podrzędne)

5 Etapy planowania strategicznego (2) Opracowanie i zatwierdzenie harmonogramu wdrożenia strategii Wdrożenie strategii (w tym: opracowanie strategii funkcjonalnych) Kontrola strategiczna, sprzężenie zwrotne, ocena

6 Strategie funkcjonalne Strategia zarządzania zbiorami Strategia rozwoju usług informacyjnych Strategia rozwoju personelu Strategia szkoleń użytkowników informacji

7 Misja Biblioteki (1) centrum życia akademickiego Uczelni miejsce spotkań o charakterze kształceniowym i naukowym studentów oraz pracowników naukowych miejsce udostępniania książki i innych źródeł informacji (zwłaszcza na elektronicznych nośnikach informacji)

8 Misja Biblioteki (2) miejsce prezentacji o charakterze artystycznym i promocyjnym – wystaw, wernisaży miejsce spotkań elit intelektualnych i artystycznych

9 Wizja (1) zaangażowanie w proces edukacji prowadzenie własnej działalności dydaktycznej, np. kursów z zakresu podstaw informatyki i komunikacji interpersonalnej udostępnianie i zarządzanie informacją

10 Wizja (2) gromadzenie i udostępnianie zbiorów zarządzanie w szerokim jego znaczeniu (zarządzanie projektem, zarządzanie przez jakość, itp.) tworzenie bibliotek elektronicznych

11 Wizja (3) współpraca ze społecznością akademicką Łodzi oraz wspólne wykorzystanie zasobów wspomaganie badań naukowych działalność społeczno-kulturalna

12 Realizacja zadań samokształcenie prowadzenie aktywnych metod kształcenia z zastosowaniem wsparcia nowoczesnych technologii informacyjnych doradzanie i informowanie pomoc w selekcjonowaniu informacji o charakterze zarówno regionalnym, krajowym, jak i globalnym

13 Funkcje planu strategicznego (1) Dostarczanie użytkownikom aktualnych i efektywnych usług i źródeł biblioteczno- informacyjnych wysokiej jakości Zapewnienie użytkownikom (klientom) Biblioteki warunków do pracy własnej Gromadzenie i utrzymywanie wysokiej jakości zbiorów

14 Funkcje planu strategicznego (2) Stworzenie z Biblioteki elastycznej organizacji Organizowanie własnej działalności dydaktycznej Kształcenie studentów i pracowników Uczelni

15 Funkcje planu strategicznego (3) Rozwój współpartnerstwa ze studentami i pracownikami Uczelni Rozwój współpracy z innymi bibliotekami Tworzenie najlepszego wizerunku i prestiżu biblioteki

16 Funkcje planu strategicznego (4) Monitorowanie dostarczania i wykorzystania zbiorów i usług bibliotecznych Efektywne zarządzanie środkami finansowymi

17 Prace do wykonania Opracowanie (samodzielne lub na bazie istniejących wzorów) schematu funkcjonalnego biblioteki Opracowanie schematu organizacyjnego biblioteki Określenie ilości koniecznych etatów i kwalifikacji pracowników Przygotowanie dokładnego opisu poszczególnych pomieszczeń z uwzględnieniem funkcji


Pobierz ppt "Plan rozwoju Biblioteki Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi Centrum Badań i Rozwoju Kształcenia WSHE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google