Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROBLEMY UCZNIÓW ZWIĄZANE Z NABOREM ELEKTRONICZNYM DO SZKÓŁ PONADGINAZJALNYCH PROBLEMY UCZNIÓW ZWIĄZANE Z NABOREM ELEKTRONICZNYM DO SZKÓŁ PONADGINAZJALNYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROBLEMY UCZNIÓW ZWIĄZANE Z NABOREM ELEKTRONICZNYM DO SZKÓŁ PONADGINAZJALNYCH PROBLEMY UCZNIÓW ZWIĄZANE Z NABOREM ELEKTRONICZNYM DO SZKÓŁ PONADGINAZJALNYCH."— Zapis prezentacji:

1 PROBLEMY UCZNIÓW ZWIĄZANE Z NABOREM ELEKTRONICZNYM DO SZKÓŁ PONADGINAZJALNYCH PROBLEMY UCZNIÓW ZWIĄZANE Z NABOREM ELEKTRONICZNYM DO SZKÓŁ PONADGINAZJALNYCH KURATORIUM OŚWIATY W ŁODZI Wydział Nadzoru Pedagogicznego i Wspierania Edukacji __________________________________________________________________________

2 Typowe przykłady niewiedzy uczniów : - jak ułożyć listę preferencji ? - klasami czy szkołami - czy można zmienić szkoły na liście preferencji ? - czy liczą się osiągnięcia uzyskane poza szkołą ? - czy liczą się osiągnięcia z lat poprzednich ? - czy osiągnięcia muszą być wpisane na świadectwie ? Typowe przykłady niewiedzy uczniów : - jak ułożyć listę preferencji ? - klasami czy szkołami - czy można zmienić szkoły na liście preferencji ? - czy liczą się osiągnięcia uzyskane poza szkołą ? - czy liczą się osiągnięcia z lat poprzednich ? - czy osiągnięcia muszą być wpisane na świadectwie ? KURATORIUM OŚWIATY W ŁODZI Wydział Nadzoru Pedagogicznego i Wspierania Edukacji __________________________________________________________________________

3 Typowe przykłady niewiedzy uczniów : - ile punktów uzyska uczeń w szkole ponadgimnazj., która punktuje język angielski (jako jeden z 4 przedm.), jeżeli: uczeń ma szóstkę z j. angielskiego a ten język był drugim językiem w gimnazjum ? Typowe przykłady niewiedzy uczniów : - ile punktów uzyska uczeń w szkole ponadgimnazj., która punktuje język angielski (jako jeden z 4 przedm.), jeżeli: uczeń ma szóstkę z j. angielskiego a ten język był drugim językiem w gimnazjum ? KURATORIUM OŚWIATY W ŁODZI Wydział Nadzoru Pedagogicznego i Wspierania Edukacji __________________________________________________________________________

4 Typowe przykłady niewiedzy uczniów : Ania wybrała: jako pierwszą preferencję I LO klasę 1a ma do tej klasy 135 pkt Kasia wybrała: jako pierwszą preferencję LO PŁ ale nie dostała się jako drugą preferencję I LO klasę 1a ma do tej klasy 138 pkt PYTANIE : kto dostanie się do I LO ? Typowe przykłady niewiedzy uczniów : Ania wybrała: jako pierwszą preferencję I LO klasę 1a ma do tej klasy 135 pkt Kasia wybrała: jako pierwszą preferencję LO PŁ ale nie dostała się jako drugą preferencję I LO klasę 1a ma do tej klasy 138 pkt PYTANIE : kto dostanie się do I LO ? KURATORIUM OŚWIATY W ŁODZI Wydział Nadzoru Pedagogicznego i Wspierania Edukacji __________________________________________________________________________

5 Typowe przykłady niewiedzy uczniów : - czy pierwsze miejsce na liście rezerwowej po ogłoszeniu listy wstępnej daje pewność dostania się do szkoły, jeśli jeden z uczniów z listy wstępnej nie przyniesie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum ? Typowe przykłady niewiedzy uczniów : - czy pierwsze miejsce na liście rezerwowej po ogłoszeniu listy wstępnej daje pewność dostania się do szkoły, jeśli jeden z uczniów z listy wstępnej nie przyniesie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum ? KURATORIUM OŚWIATY W ŁODZI Wydział Nadzoru Pedagogicznego i Wspierania Edukacji __________________________________________________________________________

6 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 86 / 10 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 18 października 2010 r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 86 / 10 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 18 października 2010 r. KURATORIUM OŚWIATY W ŁODZI Wydział Nadzoru Pedagogicznego i Wspierania Edukacji __________________________________________________________________________

7 § 2 ust. 7. Uczniowie gimnazjum, którzy w poprzednich latach szkolnych zajęli w konkursach tematycznych na szczeblu wojewódzkim miejsca od pierwszego do trzeciego – zachowują swoje uprawnienia w bieżącym roku szkolnym, przy zastosowaniu aktualnie obowiązującej punktacji. § 2 ust. 7. Uczniowie gimnazjum, którzy w poprzednich latach szkolnych zajęli w konkursach tematycznych na szczeblu wojewódzkim miejsca od pierwszego do trzeciego – zachowują swoje uprawnienia w bieżącym roku szkolnym, przy zastosowaniu aktualnie obowiązującej punktacji. KURATORIUM OŚWIATY W ŁODZI Wydział Nadzoru Pedagogicznego i Wspierania Edukacji __________________________________________________________________________

8 § 2 ust. 8. Kandydaci, zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego (z wyjątkiem wymienionych w § 2 ust. 6), nie biorą udziału w naborze i mogą być przyjęci bez postępowania rekrutacyjnego jedynie do szkoły ponadgimnazjalnej najbliższej terytorialnie miejscu zamieszkania kandydata – po uzyskaniu opinii dyrektora macierzystego gimnazjum. Zaopiniowanie to powinno nastąpić przed terminem egzaminu gimnazjalnego. Kandydaci, którzy nie skorzystają z takiej możliwości, mogą starać się o przyjęcie do dowolnie wybranej szkoły ponadgimnazjalnej, dysponującej wolnymi miejscami po dniu 5 lipca 2011 r. § 2 ust. 8. Kandydaci, zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego (z wyjątkiem wymienionych w § 2 ust. 6), nie biorą udziału w naborze i mogą być przyjęci bez postępowania rekrutacyjnego jedynie do szkoły ponadgimnazjalnej najbliższej terytorialnie miejscu zamieszkania kandydata – po uzyskaniu opinii dyrektora macierzystego gimnazjum. Zaopiniowanie to powinno nastąpić przed terminem egzaminu gimnazjalnego. Kandydaci, którzy nie skorzystają z takiej możliwości, mogą starać się o przyjęcie do dowolnie wybranej szkoły ponadgimnazjalnej, dysponującej wolnymi miejscami po dniu 5 lipca 2011 r. KURATORIUM OŚWIATY W ŁODZI Wydział Nadzoru Pedagogicznego i Wspierania Edukacji __________________________________________________________________________

9 Załącznik nr 1 do zarządzenia Konkursy przedmiotowe : - komitety główne konkursów i olimpiad (punktowane są osiągnięcia kandydatów co najmniej na szczeblu wojewódzkim): V Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów – etap okręgowy (stopień II) VI Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów – etap okręgowy (stopień II). Załącznik nr 1 do zarządzenia Konkursy przedmiotowe : - komitety główne konkursów i olimpiad (punktowane są osiągnięcia kandydatów co najmniej na szczeblu wojewódzkim): V Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów – etap okręgowy (stopień II) VI Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów – etap okręgowy (stopień II). KURATORIUM OŚWIATY W ŁODZI Wydział Nadzoru Pedagogicznego i Wspierania Edukacji __________________________________________________________________________

10 Załącznik nr 2 do zarządzenia Wykaz konkursów tematycznych i interdyscyplinarnych (punktowane są osiągnięcia kandydatów co najmniej na szczeblu wojewódzkim): 1) Konkurs Filozofii Klas. W poszukiwaniu prawdy o człowieku 2) Wojewódzki Konkurs Geograficzno – Turystyczny Przez lądy, morza i oceany – Ameryka Środkowa i Południowa 3) Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej 4) Konkurs Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski 5) Konkurs Dendrologiczny Znam drzewa i krzewy 6) Konkurs Ornitologiczny Jaki to ptak? 7) Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 8) Interdyscyplinarny Konkurs Ekologiczno – Regionalny 9) Ogólnopolski Konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły - 10) Ogólnopolski Konkurs Historyczny Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego – etap regionalny 11) Ogólnopolski Konkurs Losy Bliskich i Losy Dalekich

11 Załącznik nr 3 do zarządzenia Dyscypliny sportowe : alpinizm, bilard, golf, ju-jitsu, karate fudokan, karate kyokushin, karate shotokan, kendo, kick-boxing, modelarstwo kołowe, modelarstwo pływające, skiboby, warcaby, wędkarstwo sportowe, wu shu, wyścigi psich zaprzęgów, curling, softball Załącznik nr 3 do zarządzenia Dyscypliny sportowe : alpinizm, bilard, golf, ju-jitsu, karate fudokan, karate kyokushin, karate shotokan, kendo, kick-boxing, modelarstwo kołowe, modelarstwo pływające, skiboby, warcaby, wędkarstwo sportowe, wu shu, wyścigi psich zaprzęgów, curling, softball KURATORIUM OŚWIATY W ŁODZI Wydział Nadzoru Pedagogicznego i Wspierania Edukacji __________________________________________________________________________

12 opracowanie Jarosław Owsiański WNPiWE Kuratorium Oświaty w Łodzi opracowanie Jarosław Owsiański WNPiWE Kuratorium Oświaty w Łodzi KURATORIUM OŚWIATY W ŁODZI Wydział Nadzoru Pedagogicznego i Wspierania Edukacji __________________________________________________________________________


Pobierz ppt "PROBLEMY UCZNIÓW ZWIĄZANE Z NABOREM ELEKTRONICZNYM DO SZKÓŁ PONADGINAZJALNYCH PROBLEMY UCZNIÓW ZWIĄZANE Z NABOREM ELEKTRONICZNYM DO SZKÓŁ PONADGINAZJALNYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google