Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYSTEM JAKOŚCI Audit wewnętrzny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYSTEM JAKOŚCI Audit wewnętrzny"— Zapis prezentacji:

1 SYSTEM JAKOŚCI Audit wewnętrzny
Politechnika Łódzka Instytut Chemicznej Technologii Żywności SYSTEM JAKOŚCI Audit wewnętrzny dr inż. Maciej Wojtczak

2 Audit jakości usystematyzowane i niezależne badanie mające stwierdzić, czy działania odnoszące się do jakości i ich wyniki są zgodne z zaplanowanymi ustaleniami oraz, czy ustalenia są skutecznie realizowane i pozwalają na osiągnięcie celów

3 Rodzaje autitów Audit zewnętrzny Audit wewnętrzny Audit akredytacyjny
Audit na zlecene klienta Audit wewnętrzny Audit systemu zapewnienia jakości Audit procedur badawczych Audit sprawozdań z badań

4 Audit wewnętrzny nie jest kontrolą na zlecenie dyrekcji Audit ma być pomocą dla osoby bezpośrednio zainteresowanej Auditor zawsze działa w imieniu Klienta

5 4.13 Audity wewnętrzne Laboratorium powinno okresowo i zgodnie z wcześniej ustalonym planem oraz procedurą, przeprowadzać wewnętrzne audity swojej działalności.(...) Program auditów powinien dotyczyć wszystkich elementów systemu (...)

6 4.13 Audity wewnętrzne Audity powinny być przeprowadzane przez wyszkolony i kwalifikowany personel, który jeżeli na to pozwalają zasoby, nie jest związany z auditowanymi działami. Jeżeli wyniki auditu nasuwają wątpliwosci (...) należy podjąć działania korygujące

7 4.13 Audity wewnętrzne Auditowany obszar działania, ustalenia poczynine podczas auditu oraz wynikające z nich działania korygujące, powinny być zapisane W trakcie działań po auditowych powinno się spawdzić i zapisać wdrożenie i skuteczność podjętych działań korygujących.

8 OBSZARY AUDITOWANIA System zapewnienia jakości AUDIT DOKUMENTÓW Procedury badawcze AUDIT PRODUKCJI Sprawozdania z badań AUDIT PRODUKTU

9 SPOSOBY AUDITOWANIA AUDIT PIONOWY W ślad za jednym zleceniem (próba losowa) od Księgi Jakości poprzez personel i jego pracę, aż do wyników i sprawozdań AUDIT POZIOMY jeden temat kompletnie np.: o szkoleniach, o wzorcach i wzorcowaniu, o środowisku i jego monitorowaniu

10 CELE AUDITU JAKOŚCI Odtwarzalność (czy są procedury, oznakowania, zapisy) Dokumentacja (czy jest celowa, kompletna, aktualna, odnajdywalna) Ryzyko i zagrożenia (czy jest rozpoznane, czy są metody przeciwdziałania, czy są skuteczne) Cele (czy sformułowano cele działalności) Kryteria (oceny wyników i skuteczności działań)

11 Środki auditu Plan auditu jakościowego Lista kontrolna Formularze
Plan auditów Potwierdzenie auditu Protokół z auditu Zestawienie niezgodności i dzaiłań korygujących Meldunek o nie wykonaniu działań korygujących

12 PLAN AUDITU Planowanie Uzgodnienie Przeprowadzenie auditu
Rozmowa wstępna Badanie na miejscu Narada podsumowująca Nadzorowanie auditu

13 4.14 Przeglądy zarządzania
Kierownictwo laboratorium powinno okresowo (12 mc) i zgodnie z programem oraz procedurą przeprowadzać przegląd systemu jakości laboratorium, aby zapewnić ich stałą odpowiedniość i skuteczność oraz wprowadzić niezbędne zmiany i ulepszenia

14 W przeglądzie należy brać pod uwagę
Stosowność polityki o procedur Sprawozdania personelu Wynki auditów Działąnia korygujące i zapobiegawcze Oceny przez organizacje zewnętrzne Wyniki porównań międzylaboratorjnych Zmiany w zakresie i rodzaju prac Sygnały od klientów Skargi i inne istotne czynniki


Pobierz ppt "SYSTEM JAKOŚCI Audit wewnętrzny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google