Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Katedra Rachunkowości UŁ Specjalność: Rachunkowość przedsiębiorstw Kierunek: Finanse i Rachunkowość Studia I stopnia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Katedra Rachunkowości UŁ Specjalność: Rachunkowość przedsiębiorstw Kierunek: Finanse i Rachunkowość Studia I stopnia."— Zapis prezentacji:

1 Katedra Rachunkowości UŁ Specjalność: Rachunkowość przedsiębiorstw Kierunek: Finanse i Rachunkowość Studia I stopnia

2 Rzut oka na rachunkowość Specjalność: Rachunkowość przedsiębiorstw Transakcje i zdarzenia gospodarcze RACHUNKOWOŚĆ Sprawozdania i raporty finansowe identyfikacja pomiar i przetwarzanie komunikacja RZECZYWISTOŚĆ OBRAZ

3 Rzut oka na rachunkowość ewidencja zdarzeń gospodarczych i sporządzanie sprawozdań finansowych, kalkulacja kosztów oraz analiza rentowności produktów, klientów, procesów etc., przygotowywanie prognoz finansowych i budżetów, opracowywanie strategii podatkowych, opracowywanie nowoczesnych systemów pomiaru dokonań zorientowanych na zarządzanie wartością (VBM), opracowywanie systemów wspomagających konkurencyjność firmy target costing, kaizen costing, rachunek cyklu życia produktów, uczestnictwo w przygotowywaniu, wdrożeniu i kontroli wykonania strategii przedsiębiorstwa Specjalność: Rachunkowość przedsiębiorstw Specjaliści rachunkowości zaangażowani są w wiele procesów biznesowych firmy:

4 Obszary rachunkowości Specjalność: Rachunkowość przedsiębiorstw RACHUNKOWOŚĆ AudytRachunkowośćfinansowa i podatkowa podatkowaRachunkowośćzarządcza

5 Umiejętności i kompetencje - czyli kto pasuje do tej specjalności Umiejętności Kompetencje Rachunkowość finansowa i podatkowa Audyt Rachunkowość zarządcza interpersonalneśrednie zdolność analitycznego myślenia wysokie bardzo wysokie zdolność syntetycznego ujęcia problemu średnie bardzo wysokie kreatywnośćwysokieśredniebardzo wysokie obsługa komputera wysokie bardzo wysokie Specjalność: Rachunkowość przedsiębiorstw

6 Specjalista rachunkowości Specjalność: Rachunkowość przedsiębiorstw musi rozumieć biznes i procesy w nim zachodzące, musi rozumieć co stanowi generatory wartości przedsiębiorstwa stąd też: wielu znakomitych menedżerów wywodzi się z obszaru rachunkowości większość Dyrektorów Finansowych wielkich korporacji to byli specjaliści rachunkowości

7 Dlaczego warto wybrać specjalność Rachunkowość i zarządzanie finansowe na Wydziale Zarządzania UŁ? zyskujesz wiedzę i umiejętności poszukiwane na rynku pracy, zyskujesz wiedzę i umiejętności poszukiwane na rynku pracy, dzięki którym absolwenci naszych specjalności nie mają problemu ze znalezieniem zatrudnienia, a wielu z nich pracuje w zawodzie już podczas studiów, zapotrzebowanie na księgowych i specjalistów rachunkowości będzie coraz większe zapotrzebowanie na księgowych i specjalistów rachunkowości będzie coraz większe o czym świadczy m.in. rosnąca liczba międzynarodowych korporacji tworzących w Polsce (w tym w Łodzi) swoje centra finansowo-księgowe cenisz niezależność, jesteś przedsiębiorczy – dzięki nam możesz zyskać możliwość prowadzenia własnego biura rachunkowego. jako jedyna na Uniwersytecie Łódzkim cenisz niezależność, jesteś przedsiębiorczy – dzięki nam możesz zyskać możliwość prowadzenia własnego biura rachunkowego. Tylko nasza specjalność, jako jedyna na Uniwersytecie Łódzkim pozwala Ci na zdobycie certyfikatu Ministra Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (biura rachunkowego) bez dodatkowych egzaminów przygotujemy Cię merytorycznie do ubiegania się o certyfikaty z zakresu rachunkowości zarządczej przygotujemy Cię merytorycznie do ubiegania się o certyfikaty z zakresu rachunkowości zarządczej, a w szczególności: CMA - Certified Management Accountant, CPA – Certified Public Accountant, ACCA – certyfikatu wydawanego przez Association of Chartered Certified Accountants, CFA – Certified Financial Analyst Specjalność: Rachunkowość przedsiębiorstw

8 Dlaczego warto wybrać specjalność Rachunkowość i zarządzanie finansowe na Wydziale Zarządzania UŁ? zyskujesz wiedzę i umiejętności poszukiwane na rynku pracy, zyskujesz wiedzę i umiejętności poszukiwane na rynku pracy, dzięki którym absolwenci naszych specjalności nie mają problemu ze znalezieniem zatrudnienia, a wielu z nich pracuje w zawodzie już podczas studiów, zapotrzebowanie na księgowych i specjalistów rachunkowości będzie coraz większe zapotrzebowanie na księgowych i specjalistów rachunkowości będzie coraz większe o czym świadczy m.in. rosnąca liczba międzynarodowych korporacji tworzących w Polsce (w tym w Łodzi) swoje centra finansowo- księgowe cenisz niezależność, jesteś przedsiębiorczy – dzięki nam możesz zyskać możliwość prowadzenia własnego biura rachunkowego. jako jedyna na Uniwersytecie Łódzkim cenisz niezależność, jesteś przedsiębiorczy – dzięki nam możesz zyskać możliwość prowadzenia własnego biura rachunkowego. Tylko nasza specjalność, jako jedyna na Uniwersytecie Łódzkim pozwala Ci na zdobycie certyfikatu Ministra Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (biura rachunkowego) bez dodatkowych egzaminów przygotujemy Cię merytorycznie do ubiegania się o certyfikaty z zakresu rachunkowości zarządczej przygotujemy Cię merytorycznie do ubiegania się o certyfikaty z zakresu rachunkowości zarządczej, a w szczególności: CMA - Certified Management Accountant, CPA – Certified Public Accountant, ACCA – certyfikatu wydawanego przez Association of Chartered Certified Accountants, CFA – Certified Financial Analyst Specjalność: Rachunkowość przedsiębiorstw

9 Dlaczego warto wybrać specjalność Rachunkowość i zarządzanie finansowe na Wydziale Zarządzania UŁ? zyskujesz wiedzę i umiejętności poszukiwane na rynku pracy, zyskujesz wiedzę i umiejętności poszukiwane na rynku pracy, dzięki którym absolwenci naszych specjalności nie mają problemu ze znalezieniem zatrudnienia, a wielu z nich pracuje w zawodzie już podczas studiów, zapotrzebowanie na księgowych i specjalistów rachunkowości będzie coraz większe zapotrzebowanie na księgowych i specjalistów rachunkowości będzie coraz większe o czym świadczy m.in. rosnąca liczba międzynarodowych korporacji tworzących w Polsce (w tym w Łodzi) swoje centra finansowo-księgowe cenisz niezależność, jesteś przedsiębiorczy – dzięki nam możesz zyskać możliwość prowadzenia własnego biura rachunkowego. jako jedyna na Uniwersytecie Łódzkim cenisz niezależność, jesteś przedsiębiorczy – dzięki nam możesz zyskać możliwość prowadzenia własnego biura rachunkowego. Tylko nasza specjalność, jako jedyna na Uniwersytecie Łódzkim pozwala Ci na zdobycie certyfikatu Ministra Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (biura rachunkowego) bez dodatkowych egzaminów przygotujemy Cię merytorycznie do ubiegania się o certyfikaty z zakresu rachunkowości zarządczej przygotujemy Cię merytorycznie do ubiegania się o certyfikaty z zakresu rachunkowości zarządczej, a w szczególności: CMA - Certified Management Accountant, CPA – Certified Public Accountant, ACCA – certyfikatu wydawanego przez Association of Chartered Certified Accountants, CFA – Certified Financial Analyst Specjalność: Rachunkowość przedsiębiorstw

10 Zatrudnienie na własny rachunek § 3.1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych wydaje certyfikat księgowy osobom fizycznym, które: 1) ….. 2) spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków: Specjalność: Rachunkowość przedsiębiorstw a) udokumentowały trzyletnią praktykę w księgowości oraz posiadają wykształcenie wyższe magisterskie uzyskane na jednym z kierunków ekonomicznych o specjalności rachunkowość (…), b) udokumentowały trzyletnią praktykę w księgowości, posiadają wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne oraz ukończyły studia podyplomowe z zakresu rachunkowości (…), c)udokumentowały dwuletnią praktykę w księgowości, posiadają wykształcenie co najmniej średnie oraz złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy, zwany dalej "egzaminem".

11 Dlaczego warto wybrać specjalność Rachunkowość i zarządzanie finansowe na Wydziale Zarządzania UŁ? zyskujesz wiedzę i umiejętności poszukiwane na rynku pracy, zyskujesz wiedzę i umiejętności poszukiwane na rynku pracy, dzięki którym absolwenci naszych specjalności nie mają problemu ze znalezieniem zatrudnienia, a wielu z nich pracuje w zawodzie już podczas studiów, zapotrzebowanie na księgowych i specjalistów rachunkowości będzie coraz większe zapotrzebowanie na księgowych i specjalistów rachunkowości będzie coraz większe o czym świadczy m.in. rosnąca liczba międzynarodowych korporacji tworzących w Polsce (w tym w Łodzi) swoje centra finansowo-księgowe cenisz niezależność, jesteś przedsiębiorczy – dzięki nam możesz zyskać możliwość prowadzenia własnego biura rachunkowego. jako jedyna na Uniwersytecie Łódzkim cenisz niezależność, jesteś przedsiębiorczy – dzięki nam możesz zyskać możliwość prowadzenia własnego biura rachunkowego. Tylko nasza specjalność, jako jedyna na Uniwersytecie Łódzkim pozwala Ci na zdobycie certyfikatu Ministra Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (biura rachunkowego) bez dodatkowych egzaminów przygotujemy Cię merytorycznie do ubiegania się o międzynarodowe certyfikaty z zakresu rachunkowości przygotujemy Cię merytorycznie do ubiegania się o międzynarodowe certyfikaty z zakresu rachunkowości, a w szczególności: CMA - Certified Management Accountant, CPA – Certified Public Accountant, ACCA – certyfikatu wydawanego przez Association of Chartered Certified Accountants, CFA – Certified Financial Analyst Specjalność: Rachunkowość przedsiębiorstw

12 Certyfikaty Specjalność Rachunkowość… Specjalność Rachunkowość… przygotowuje także do zdobycia międzynarodowych certyfikatów specjalistów z rachunkowości zarządczej i finansów: CMA CMA - Certified Management Accountant, CPA CPA – Certified Public Accountant, ACCA ACCA – certyfikatu wydawanego przez Association of Chartered Certified Accountants, CFA CFA – Chartered Financial Analyst biegłego rewidenta doradcy podatkowego doradcy podatkowego Specjalność: Rachunkowość przedsiębiorstw

13 Możliwe obszary zatrudnienia Samozatrudnienie – usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, Dyrektor finansowy Główny księgowy Kontroler finansowy Księgowy Sprecjalista ds. rachunkowości zarządczej Analityk finansowy Biegły rewident Audytor wewnętrzny Specjalność: Rachunkowość przedsiębiorstw

14 DYREKTOR FINANSOWY Misja: aktywny udział w ustalaniu i realizacji polityki finansowej firmy, wspieranie kluczowych decyzji zarządu, tworzenie bieżącej oraz długoterminowej strategii finansowej firmy, zarządzanie finansami przedsiębiorstwa Specjalność: Rachunkowość przedsiębiorstw

15 GŁÓWNY KSIĘGOWY Misja: wspieranie kluczowych decyzji dotyczących działalności firmy, organizacja, koordynacja, monitorowanie i nadzór nad wszystkimi księgowymi aspektami działalności firmy, znajdowanie i przedstawianie zarządowi mocnych i słabych stron firmy z punktu widzenia finansów, dbanie o zgodne z polityką firmy prowadzenie dokumentacji księgowej Specjalność: Rachunkowość przedsiębiorstw

16 KONTROLER FINANSOWY Misja: dostarczenie kierownictwu firmy terminowej i czytelnej informacji zarządczej, wspomagającej podejmowanie racjonalnych decyzji kształtowanie i koordynowanie procesu planowania i kontroli w celu stałej poprawy efektywności kosztowej i przychodowej firmy, zapewnienie płynności finansowej firmy na odpowiednim poziomie przy minimalnym koszcie całkowitym, maksymalizowanie zwrotów z wolnych środków pieniężnych poprzez ich inwestowanie Specjalność: Rachunkowość przedsiębiorstw

17 KSIĘGOWY Misja: prowadzenie bieżącej księgowości firmy, przygotowanie danych dla kierownictwa na temat sytuacji finansowej firmy (bilans) oraz innych sprawozdań podsumowujących obecną i przedstawiające projekcję przyszłej pozycji finansowej firmy, Specjalność: Rachunkowość przedsiębiorstw

18 Specjalista ds. Rachunkowości zarządczej Misja: odpowiedzialność za realizację procesu planowania i kontroli działalności w celu stałej poprawy efektywności kosztowej i przychodowej firmy, wykrywanie słabych punktów w celu zwiększenia uzyskiwanych środków finansowych oraz wykorzystaniem potencjalnych źródeł oszczędności, przeprowadzanie analizy dochodów i zysków, ryzyka finansowego, produktów, struktury kosztów, przeprowadzanie analizy i raportowanie wyników sprzedaży Specjalność: Rachunkowość przedsiębiorstw

19 ANALITYK FINANSOWY Misja: badanie danych finansowych pochodzących z różnych źródeł będących podstawą do tworzenie planów, wycen oraz prognoz finansowych, dostarczanie przełożonym informacji w postaci wniosków z analizy prowadzonych przedsięwzięć w świetle ich efektywności finansowej, dostarczanie przełożonym danych dotyczących prognoz na przyszłość, przeprowadzanie analizy i oceny ryzyka ekonomicznego prowadzonych działań Specjalność: Rachunkowość przedsiębiorstw

20 Dlaczego warto wybrać specjalność Rachunkowość przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania UŁ? Studenci specjalności Rachunkowość... aktywnie działają również w ramach Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości SIGMA Specjalność: Rachunkowość przedsiębiorstw

21 Układ modułowy Moduł E- semestr 4 Moduł F- semestr 5 i 6 Specjalność: Rachunkowość przedsiębiorstw Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa ogólnego przeznaczenia System finansowo-księgowy przedsiębiorstwa Rachunkowość jednostki w międzynarodowym środowisku gospodarczym Moduł H Badanie sprawozdań finansowych i kontrola wewnętrzna

22 Biorą czynny udział w opracowywaniu prawa i standardów rachunkowości w Polsce (brali udział w pracach nad tworzeniem i zmianami ustawy o rachunkowości, tworzą krajowe standardy rachunkowości itp.) Wszyscy są praktykami pracującymi jako konsultanci przy wdrażaniu rozwiązań z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej (w wielu przypadkach są autorami tych rozwiązań) Są wykładowcami cenionymi w kraju przez praktyków z wielu przedsiębiorstw i sektorów gospodarki Nasi wykładowcy

23 Opiekun specjalności Rachunkowość Przedsiębiorstw Dr Halina Waniak-Michalak Katedra Rachunkowości Pok. 157 email: hwaniak@uni.lodz.pl


Pobierz ppt "Katedra Rachunkowości UŁ Specjalność: Rachunkowość przedsiębiorstw Kierunek: Finanse i Rachunkowość Studia I stopnia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google