Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Specjalność Rachunkowość Przedsiębiorstw

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Specjalność Rachunkowość Przedsiębiorstw"— Zapis prezentacji:

1 Specjalność Rachunkowość Przedsiębiorstw
Katedra Rachunkowości UŁ Kierunek: Finanse i Rachunkowość Studia I stopnia Specjalność: Rachunkowość przedsiębiorstw

2 „Rzut oka” na rachunkowość
Transakcje i zdarzenia gospodarcze RACHUNKOWOŚĆ Sprawozdania i raporty finansowe identyfikacja pomiar i przetwarzanie komunikacja RZECZYWISTOŚĆ OBRAZ Specjalność: Rachunkowość przedsiębiorstw

3 „Rzut oka” na rachunkowość
Specjaliści rachunkowości zaangażowani są w wiele procesów biznesowych firmy: ewidencja zdarzeń gospodarczych i sporządzanie sprawozdań finansowych, kalkulacja kosztów oraz analiza rentowności produktów, klientów, procesów etc., przygotowywanie prognoz finansowych i budżetów, opracowywanie strategii podatkowych, opracowywanie nowoczesnych systemów pomiaru dokonań zorientowanych na zarządzanie wartością (VBM), opracowywanie systemów wspomagających konkurencyjność firmy target costing, kaizen costing, rachunek cyklu życia produktów, uczestnictwo w przygotowywaniu, wdrożeniu i kontroli wykonania strategii przedsiębiorstwa Specjalność: Rachunkowość przedsiębiorstw

4 Obszary rachunkowości
finansowa i podatkowa Audyt Rachunkowość zarządcza Specjalność: Rachunkowość przedsiębiorstw

5 Umiejętności i kompetencje - czyli kto pasuje do tej specjalności
Rachunkowość finansowa i podatkowa Audyt Rachunkowość zarządcza interpersonalne średnie zdolność analitycznego myślenia wysokie bardzo wysokie zdolność syntetycznego ujęcia problemu kreatywność obsługa komputera Specjalność: Rachunkowość przedsiębiorstw

6 Specjalista rachunkowości
musi rozumieć biznes i procesy w nim zachodzące, musi rozumieć co stanowi generatory wartości przedsiębiorstwa stąd też: wielu znakomitych menedżerów wywodzi się z obszaru rachunkowości większość Dyrektorów Finansowych wielkich korporacji to byli specjaliści rachunkowości Specjalność: Rachunkowość przedsiębiorstw

7 Dlaczego warto wybrać specjalność Rachunkowość i zarządzanie finansowe na Wydziale Zarządzania UŁ?
zyskujesz wiedzę i umiejętności poszukiwane na rynku pracy, dzięki którym absolwenci naszych specjalności nie mają problemu ze znalezieniem zatrudnienia, a wielu z nich pracuje w zawodzie już podczas studiów, zapotrzebowanie na księgowych i specjalistów rachunkowości będzie coraz większe o czym świadczy m.in. rosnąca liczba międzynarodowych korporacji tworzących w Polsce (w tym w Łodzi) swoje centra finansowo-księgowe cenisz niezależność, jesteś przedsiębiorczy – dzięki nam możesz zyskać możliwość prowadzenia własnego biura rachunkowego. Tylko nasza specjalność, jako jedyna na Uniwersytecie Łódzkim pozwala Ci na zdobycie certyfikatu Ministra Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (biura rachunkowego) bez dodatkowych egzaminów przygotujemy Cię merytorycznie do ubiegania się o certyfikaty z zakresu rachunkowości zarządczej, a w szczególności: CMA - Certified Management Accountant, CPA – Certified Public Accountant, ACCA – certyfikatu wydawanego przez Association of Chartered Certified Accountants, CFA – Certified Financial Analyst Specjalność: Rachunkowość przedsiębiorstw

8 Dlaczego warto wybrać specjalność Rachunkowość i zarządzanie finansowe na Wydziale Zarządzania UŁ?
zyskujesz wiedzę i umiejętności poszukiwane na rynku pracy, dzięki którym absolwenci naszych specjalności nie mają problemu ze znalezieniem zatrudnienia, a wielu z nich pracuje w zawodzie już podczas studiów, zapotrzebowanie na księgowych i specjalistów rachunkowości będzie coraz większe o czym świadczy m.in. rosnąca liczba międzynarodowych korporacji tworzących w Polsce (w tym w Łodzi) swoje centra finansowo-księgowe cenisz niezależność, jesteś przedsiębiorczy – dzięki nam możesz zyskać możliwość prowadzenia własnego biura rachunkowego. Tylko nasza specjalność, jako jedyna na Uniwersytecie Łódzkim pozwala Ci na zdobycie certyfikatu Ministra Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (biura rachunkowego) bez dodatkowych egzaminów przygotujemy Cię merytorycznie do ubiegania się o certyfikaty z zakresu rachunkowości zarządczej, a w szczególności: CMA - Certified Management Accountant, CPA – Certified Public Accountant, ACCA – certyfikatu wydawanego przez Association of Chartered Certified Accountants, CFA – Certified Financial Analyst Specjalność: Rachunkowość przedsiębiorstw

9 Dlaczego warto wybrać specjalność Rachunkowość i zarządzanie finansowe na Wydziale Zarządzania UŁ?
zyskujesz wiedzę i umiejętności poszukiwane na rynku pracy, dzięki którym absolwenci naszych specjalności nie mają problemu ze znalezieniem zatrudnienia, a wielu z nich pracuje w zawodzie już podczas studiów, zapotrzebowanie na księgowych i specjalistów rachunkowości będzie coraz większe o czym świadczy m.in. rosnąca liczba międzynarodowych korporacji tworzących w Polsce (w tym w Łodzi) swoje centra finansowo-księgowe cenisz niezależność, jesteś przedsiębiorczy – dzięki nam możesz zyskać możliwość prowadzenia własnego biura rachunkowego. Tylko nasza specjalność, jako jedyna na Uniwersytecie Łódzkim pozwala Ci na zdobycie certyfikatu Ministra Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (biura rachunkowego) bez dodatkowych egzaminów przygotujemy Cię merytorycznie do ubiegania się o certyfikaty z zakresu rachunkowości zarządczej, a w szczególności: CMA - Certified Management Accountant, CPA – Certified Public Accountant, ACCA – certyfikatu wydawanego przez Association of Chartered Certified Accountants, CFA – Certified Financial Analyst Specjalność: Rachunkowość przedsiębiorstw

10 Zatrudnienie „na własny rachunek”
§ 3.1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych wydaje certyfikat księgowy osobom fizycznym, które: 1) ….. 2) spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków: a) udokumentowały trzyletnią praktykę w księgowości oraz posiadają wykształcenie wyższe magisterskie uzyskane na jednym z kierunków ekonomicznych o specjalności rachunkowość (…), b) udokumentowały trzyletnią praktykę w księgowości, posiadają wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne oraz ukończyły studia podyplomowe z zakresu rachunkowości (…), c) udokumentowały dwuletnią praktykę w księgowości, posiadają wykształcenie co najmniej średnie oraz złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy, zwany dalej "egzaminem". Specjalność: Rachunkowość przedsiębiorstw

11 Dlaczego warto wybrać specjalność Rachunkowość i zarządzanie finansowe na Wydziale Zarządzania UŁ?
zyskujesz wiedzę i umiejętności poszukiwane na rynku pracy, dzięki którym absolwenci naszych specjalności nie mają problemu ze znalezieniem zatrudnienia, a wielu z nich pracuje w zawodzie już podczas studiów, zapotrzebowanie na księgowych i specjalistów rachunkowości będzie coraz większe o czym świadczy m.in. rosnąca liczba międzynarodowych korporacji tworzących w Polsce (w tym w Łodzi) swoje centra finansowo-księgowe cenisz niezależność, jesteś przedsiębiorczy – dzięki nam możesz zyskać możliwość prowadzenia własnego biura rachunkowego. Tylko nasza specjalność, jako jedyna na Uniwersytecie Łódzkim pozwala Ci na zdobycie certyfikatu Ministra Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (biura rachunkowego) bez dodatkowych egzaminów przygotujemy Cię merytorycznie do ubiegania się o międzynarodowe certyfikaty z zakresu rachunkowości, a w szczególności: CMA - Certified Management Accountant, CPA – Certified Public Accountant, ACCA – certyfikatu wydawanego przez Association of Chartered Certified Accountants, CFA – Certified Financial Analyst Specjalność: Rachunkowość przedsiębiorstw

12 Certyfikaty Specjalność Rachunkowość… przygotowuje także do zdobycia międzynarodowych certyfikatów specjalistów z rachunkowości zarządczej i finansów: CMA - Certified Management Accountant, CPA – Certified Public Accountant, ACCA – certyfikatu wydawanego przez Association of Chartered Certified Accountants, CFA – Chartered Financial Analyst biegłego rewidenta doradcy podatkowego Certified Public Accountant CPA (Certyfikowana Księgowość Publiczna) to uznawany na całym świecie dowód najwyższych kwalifikacji zawodowych z zakresie księgowości. Zdobycie certyfikatu CPA umożliwia realizację kariery zawodowej w wielu sektorach: publicznym, prywatnym, rządowym, non profit i edukacyjnym. Uzyskanie certyfikatu CPA wiąże się z nabyciem umiejętności analizy, umiejętności komunikacyjnych oraz interpersonalnych, a także świadomości kulturowej i etnicznej, ułatwiających świadczenie usług dla społeczeństwa funkcjonującego w ewoluującym środowisku biznesowym. Egzamin na certyfikat CPA to 14-godzinny egzamin komputerowy, oferowany przez 54 Jursydykcje  w Stanach Zjednoczonych. Organizowany jest 2 pierwsze miesiące kwartału rocznego. Egzamin składa się z czterech części: rachunkowość i raportowanie finansowe, audyt, atestacja, znajomość przepisów, środowisko i koncepcje biznesu. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie przynajmniej stopnia Associate (licencjat); jednakże każda państwowa komisja egzaminacyjna określa własne wymagania odnośnie wykształcenia i doświadczenia zawodowego, jako kryterium kwalifikacyjne przystąpienia do egzaminu w celu uzyskania licencji zawodowej.   Certyfikat Certified Management Accountant (CMA) (księgowego zarządzającego) jest wydawany od 1972 roku w celu ustalenia obiektywnego sposobu pomiaru wiedzy i umiejętności jednostek związanych z księgowością zarządczą; CMA jest jedynym, który gwarantuje zdobycie rozległej wiedzy specjalistycznej i uprawnień, których posiadanie jest warunkiem do osiągnięcia sukcesu w tej  profesji. Warunkiem uzyskania certyfikatu CMA jest zdanie egzaminu składającego się z czterech części: Część 1 – Analiza Biznesu (business analysis), Część 2 – Zarządzanie Rachunkowością i Raportowaniem (management accounting and reporting), Część 3 –  Zarządzanie Strategiczne (Strategic Management), Część 4 – Aplikacje Biznesowe (Business Applications).        Chartered Financial Analyst (CFA) (dyplomowany analityk finansowy) jest ikoną doskonałości zawodowej w zakresie zarządzania inwestycjami. Certyfikat CFA, oprócz tego, że jest honorowany na całym świecie, umożliwia realizację owocnej kariery zawodowej oraz zapewnia zdobycie kompendium wiedzy dostosowanej do wymagań dynamicznie rozwijającego się przemysłu. Egzamin CFA administrowany jest przez Instytut CFA i składa się z 3 sekwencyjnych etapów (6 godzin na każdy egzamin) z których każdy to egzamin pisemny.Kandydat ubiegający się o tytuł CFA Charter Holder musi zdać wszystkie trzy egzaminy i mieć ukończoną czteroletnią praktykę zawodową w zakresie procesów inwestycyjnych i procesów podejmowania decyzji. Poziom I kładzie nacisk na umiejętność użycia narzędzi i koncepcji, związanych z wyceną inwestycji i zarządzaniem portfelem. Zawiera również przegląd procesu wyceny aktywów i procesu zarządzania portfelem (100% MCQ- test ). Poziom II skupia się na zastosowaniu narzędzi i koncepcji, które to umiejętności zostały nabyte w etapie pierwszym oraz okazania umiejętności wyceny i analizy inwestycji (100% item-set: zadania problemowe i pytania). Poziom III podkreśla znaczenie zarządzania portfelem inwestycyjnym, czyli zastosowanie wiedzy nabytej w dwóch poprzednich etapach oraz umiejętności zastosowania zasad etycznych w praktycznych sytuacjach  (50% esej, 50% item – set ). Specjalność: Rachunkowość przedsiębiorstw

13 Możliwe obszary zatrudnienia
Samozatrudnienie – usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, Dyrektor finansowy Główny księgowy Kontroler finansowy Księgowy Sprecjalista ds. rachunkowości zarządczej Analityk finansowy Biegły rewident Audytor wewnętrzny Specjalność: Rachunkowość przedsiębiorstw

14 DYREKTOR FINANSOWY Misja:
aktywny udział w ustalaniu i realizacji polityki finansowej firmy, wspieranie kluczowych decyzji zarządu, tworzenie bieżącej oraz długoterminowej strategii finansowej firmy, zarządzanie finansami przedsiębiorstwa Specjalność: Rachunkowość przedsiębiorstw

15 GŁÓWNY KSIĘGOWY Misja:
wspieranie kluczowych decyzji dotyczących działalności firmy, organizacja, koordynacja, monitorowanie i nadzór nad wszystkimi księgowymi aspektami działalności firmy, znajdowanie i przedstawianie zarządowi mocnych i słabych stron firmy z punktu widzenia finansów, dbanie o zgodne z polityką firmy prowadzenie dokumentacji księgowej Specjalność: Rachunkowość przedsiębiorstw

16 KONTROLER FINANSOWY Misja:
dostarczenie kierownictwu firmy terminowej i czytelnej informacji zarządczej, wspomagającej podejmowanie racjonalnych decyzji kształtowanie i koordynowanie procesu planowania i kontroli w celu stałej poprawy efektywności kosztowej i przychodowej firmy, zapewnienie płynności finansowej firmy na odpowiednim poziomie przy minimalnym koszcie całkowitym, maksymalizowanie zwrotów z wolnych środków pieniężnych poprzez ich inwestowanie Specjalność: Rachunkowość przedsiębiorstw

17 KSIĘGOWY Misja: prowadzenie bieżącej księgowości firmy,
przygotowanie danych dla kierownictwa na temat sytuacji finansowej firmy (bilans) oraz innych sprawozdań podsumowujących obecną i przedstawiające projekcję przyszłej pozycji finansowej firmy, Specjalność: Rachunkowość przedsiębiorstw

18 Specjalista ds. Rachunkowości zarządczej
Misja: odpowiedzialność za realizację procesu planowania i kontroli działalności w celu stałej poprawy efektywności kosztowej i przychodowej firmy, wykrywanie „słabych punktów” w celu zwiększenia uzyskiwanych środków finansowych oraz wykorzystaniem potencjalnych źródeł oszczędności, przeprowadzanie analizy dochodów i zysków, ryzyka finansowego, produktów, struktury kosztów, przeprowadzanie analizy i raportowanie wyników sprzedaży Specjalność: Rachunkowość przedsiębiorstw

19 ANALITYK FINANSOWY Misja:
badanie danych finansowych pochodzących z różnych źródeł będących podstawą do tworzenie planów, wycen oraz prognoz finansowych, dostarczanie przełożonym informacji w postaci wniosków z analizy prowadzonych przedsięwzięć w świetle ich efektywności finansowej, dostarczanie przełożonym danych dotyczących prognoz na przyszłość, przeprowadzanie analizy i oceny ryzyka ekonomicznego prowadzonych działań Specjalność: Rachunkowość przedsiębiorstw

20 Dlaczego warto wybrać specjalność Rachunkowość przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania UŁ?
Studenci specjalności Rachunkowość ... aktywnie działają również w ramach Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości „SIGMA” Specjalność: Rachunkowość przedsiębiorstw

21 Moduł E- semestr 4 Moduł F- semestr 5 i 6
Układ modułowy Moduł E- semestr 4 Moduł F- semestr 5 i 6 Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa ogólnego przeznaczenia System finansowo-księgowy przedsiębiorstwa Rachunkowość jednostki w międzynarodowym środowisku gospodarczym Badanie sprawozdań finansowych i kontrola wewnętrzna Moduł H Specjalność: Rachunkowość przedsiębiorstw

22 Nasi wykładowcy Biorą czynny udział w opracowywaniu prawa i standardów rachunkowości w Polsce (brali udział w pracach nad tworzeniem i zmianami ustawy o rachunkowości, tworzą krajowe standardy rachunkowości itp.) Wszyscy są praktykami pracującymi jako konsultanci przy wdrażaniu rozwiązań z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej (w wielu przypadkach są autorami tych rozwiązań) Są wykładowcami cenionymi w kraju przez praktyków z wielu przedsiębiorstw i sektorów gospodarki

23 Opiekun specjalności „Rachunkowość Przedsiębiorstw”
Dr Halina Waniak-Michalak Katedra Rachunkowości Pok


Pobierz ppt "Specjalność Rachunkowość Przedsiębiorstw"

Podobne prezentacje


Reklamy Google