Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykład IV Protokoły BOOTP oraz DHCP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykład IV Protokoły BOOTP oraz DHCP."— Zapis prezentacji:

1 Wykład IV Protokoły BOOTP oraz DHCP.
Sieci Komputerowe I Wykład IV Protokoły BOOTP oraz DHCP. Wykładowca: mgr inż. Tomasz Kowalski

2 Plan wykładu BOOTstrap protocol
Dynamic Host Configuration Protocol – DHCP

3 BOOTstrap Protocol – BOOTP
Protokół BOOTP służy do określenia przy starcie jednostki wszystkich informacji potrzebnych do jej działania w sieci TCP/IP np. adresu IP model klient-serwer, używa UDP oraz IP, wykorzystuje adres ograniczonego rozgłaszania.

4 BOOTP c.d. Ponieważ BOOTP używa protokołu UDP należało:
Wprowadzić wymóg używania w UDP sumy kontrolnej, Nie fragmentować datagramów IP, Umożliwić wysłanie wielu odpowiedzi (przetwarzana jest oczywiście tylko jedna!), Zaimplementować obsługę metody przekraczania terminu i retransmisji.

5 Komunikat BOOTP 0… 8… 16… 24… 31 OPERACJA TYP SPRZĘTU DŁ. ADRESU SPRZ.
0… 8… … … 31 OPERACJA TYP SPRZĘTU DŁ. ADRESU SPRZ. ETAPY IDENTYFIKATOR TRANSAKCJI SEKUNDY NIE UŻYWANE ADRES IP KLIENTA TWÓJ ADRES IP ADRES IP SERWERA ADRES IP ROUTERA ADRES SPRZĘTOWY KLIENTA (16 oktetów) ... NAZWA WĘZŁA SERWERA (64 oktety) NAZWA PLIKU STARTOWEGO (128 oktetów) DANE SPECYFICZNE DLA FIRMY (64 oktetów) Wszystkie pola mają ustalony rozmiar, a prośby i odpowiedzi mają ten sam format (aby zapewnić prostotę). Opis pól: OPERACJA: Określa czy komunikat jest prośbą startową – 1 czy odpowiedzią startową – 2; TYP SPRZĘTU: Typ sprzętu sieciowego (Ethernet – 1); DŁUGOŚĆ ADRESU SPRZĘTOWEGO: Długość adresu sprzętowego (Ethernet – 6); ETAPY: Klient wpisuje zero. Każde przekazanie tej prośby do innego serwera powoduje zwiększenie licznika o jeden. IDENTYFIKATOR TRANSAKCJI: Liczba całkowita służąca do związania odpowiedzi z pytaniem; SEKUNDY: Liczba sekund od startu klienta; Od ADRES IP KLIENTA do NAZWA PLIKU STARTOWEGO: Pola, których wartości klient nie jest w stanie podać wypełnia zerami. Serwer wypełnia pola informacjami przeznaczonymi dla klienta (jeśli ADRES IP KLIENTA = 0 wtedy serwer wypełnia pole TWÓJ ADRES IP); DANE SPECYFICZNE DLA FIRMY: Pierwsze 4 oktety definiują format pozostałej części (tzw. Magiczne ciasteczko). Opisany poniżej format używa ciasteczka o wartości Dalej znajduję się lista w skład, której wchodzi następujące pola: jeden oktet typu; jeden oktet długości; wiele oktetów wartości.

6 Najważniejsze typy Typ pozycji Kod pozycji Długość wartości
Zawartość wartości Uzupełnienie - Zero (używane do dopełnienia Maska podsieci 1 4 Maska podsieci dla sieci lokalnej Godzina 2 Godzina czasu uniwersalnego Routery 3 4n Adresy IP n routerów Serwer czasu Adresy IP n serwerów czasu Serwer dziedzinowy 6 Adresy IP n serwerów dziedzinowych Nazwa węzła 12 N n bajtów nazwy węzła dla klienta Plik Startowy 13 2 oktety – rozmiar pliku startowego Zarezerwowane Zarezerwowane do własnego użytku w ramach jednostek.

7 Wady BOOTP Brak dynamicznej konfiguracji węzła
W przypadku, gdy następują częste zmiany sieci oraz gdy liczba jednostek przekracza dostępną pulę adresów IP statyczny system stosowany w BOOTP po prostu się nie sprawdza. Brak dynamicznej konfiguracji węzła (plik konfiguracyjny serwera BOOTP zawiera wszystkie potrzebne informacje dla każdego węzła w sieci). W przypadku, gdy następują częste zmiany sieci oraz gdy liczba jednostek przekracza dostępną pulę adresów IP statyczny system stosowany w BOOTP po prostu się nie sprawdza.

8 Dynamic Host Configuration Protocol – DHCP
Jest kompatybilny z BOOTP (serwer DHCP może odpowiadać na komunikaty BOOTP); Umożliwia przekazanie wszystkich informacji potrzebnych do funkcjonowania w sieci w jednym komunikacie; Umożliwia szybkie dostarczenie przyznanego adresu; Do poprawnego działania wymagany jest poprawnie skonfigurowany serwer DHCP.

9 Metody przyznawania adresów
Ręczne wyznaczanie adresu (statyczne); Automatyczne przyznawanie stałego adresu dla jednostki włączającej się po raz pierwszy do sieci (dynamiczne bez ograniczeń). Automatyczne przyznawanie adresu dla na określony czas (dynamiczne na czas). Jednostki są identyfikowane przez serwer po identyfikatorze, którym przeważnie jest ich adres sprzętowy. Sposób obsługi jednostki zależy od konfiguracji serwera. Dynamiczne przyznawanie adresów, a więc możliwość obsługi dowolnego węzła, daje możliwość budowania samokonfigurujących się sieci.

10 Rola administratora przy konfiguracji serwera DHCP.
Wyznaczanie puli adresów, z której może korzystać serwer DHCP, Określenie reguł, którymi posługuje się serwer przy przyznawaniu adresów.

11 Przykładowa ramka DHCP Discover

12 Procedura uzyskania adresu.
Klient startuje (stan INICJALIZUJ); Klient wysyła komunikat DHCPDISCOVER (port 67, UDP); Klient przechodzi w stan WYBIERZ; Serwer wysyła DHCPOFFER; Klient zbiera komunikaty DHCPOFFER; Klient wybiera jedną z odebranych ofert (przeważnie pierwszą, jaką otrzymał); Klient negocjuje w sprawie wynajęcia – komunikat DHCPPREQUEIT; Klient przechodzi w tan PROŚBA; Serwer potwierdza rozpoczęcie wynajmu adresu – wysyła DHCPACK; Klient po odebraniu tego potwierdzenia przechodzi w stan POWIĄZANIE.

13 Poszukiwanie serwera DHCP

14 Odnowienie wynajmu Będąc w stanie POWIĄZANIE klient ustawia trzy zegary: czas odnowienia - koniec czasu odnowienia. czas przewiązania - koniec czasu przewiązania np. gdy serwer nie odpowie na komunikat wysłany po zakończeniu czasu na pierwszym zegarze. czas zakończenia. Czasy te określa serwer DHCP. Jeśli tego nie zrobi zajmuje się tym klient ustalając dla powyższych czasów domyślne wartości. Będąc w stanie POWIĄZANIE klient ustawia trzy zegary: Czas odnowienia; Koniec czasu odnowienia: Klient wysyła do serwera komunikat DHCPREQUEST; Klient przechodzi w stan ODNÓW; Jeśli serwer zaakceptuje prośbę klienta wysyła komunikat DHCPACK, a klient po jego odebraniu przechodzi w stan POWIĄZANIE; Jeśli serwer odrzuci prośbę klienta wysyła komunikat DHCPNACK, a klient po jego odebraniu przechodzi w stan INICJALIZUJ; Czas przewiązania; Koniec czasu przewiązania np. serwer nie odpowiada na komunikat wysłany po zakończeniu czasu na pierwszym zegarze. Klient przechodzi ze stanu ODNÓW do stanu PRZEWIĄŻ; Klient wysyła komunikat DHCPREQUEST do serwerów DHCP; Czas zakończenia. Klient wysyła komunikat DHCPPRELEASE; Przejście w stan INICJALIZUJ. Czasy te określa serwer DHCP. Jeśli tego nie zrobi zajmuje się tym klient ustalając dla powyższych czasów domyślne wartości.

15 Czas odnowienia 1.Klient wysyła do serwera komunikat DHCPREQUEST;
2.Klient przechodzi w stan ODNÓW; 3.Jeśli serwer zaakceptuje prośbęklienta wysyła komunikat DHCPACK, a klient po jego odebraniu przechodzi w stan POWIĄZANIE; 4.Jeśli serwer odrzuci prośbęklienta wysyła komunikat DHCPNACK, a klient po jego odebraniu przechodzi w stan INICJALIZUJ;

16 Czas przewiązania 1.Klient przechodzi ze stanu ODNÓW do stanu PRZEWIĄŻ; 2.Klient wysyła komunikat DHCPREQUEST do serwerów DHCP; 3.Jeśli serwer zaakceptuje prośbęklienta wysyła komunikat DHCPACK, a klient po jego odebraniu przechodzi w stan POWIĄZANIE; 4.Jeśli serwer odrzuci prośbęklienta wysyła komunikat DHCPNACK, a klient po jego odebraniu przechodzi w stan INICJALIZUJ;

17 Zakończenie wynajmu 1.Klient wysyła komunikat DHCPRELEASE;
2.Przejście w stan INICJALIZUJ.

18 Format komunikatu DHCP
0… 8… … … 31 OPERACJA TYP SPRZĘTU DŁ. ADRESU SPRZ. ETAPY IDENTYFIKATOR TRANSAKCJI SEKUNDY ZNACZNIKI ADRES IP KLIENTA TWÓJ ADRES IP ADRES IP SERWERA ADRES IP ROUTERA ADRES SPRZĘTOWY KLIENTA (16 oktetów) ... NAZWA WĘZŁA SERWERA (64 oktety) NAZWA PLIKU STARTOWEGO (128 oktetów) OPCJE (zmienna długość) Format komunikatu DHCP jest zbliżony do BOOTP. Zmianie uległo tylko znaczenie dwóch pól. ZNACZNIK (w BOOTP – NIEUŻYWANE): Wykorzystywany jest tylko najstarszy bit, pozostałe muszą być zerami. Gdy najstarszy bit jest ustawiony oznacza to prośbę rozgłaszania. Dzięki odpowiedzi rozgłaszanej mamy pewność, że IP nie odrzuci takiego datagramu. Jest to istotne w momencie, gdy klient nie ma jeszcze ustalonego adresu IP. OPCJE: Format pola jest taki sam jak pola DANE SPECYFICZNE DLA FIRMY w BOOTP. Każda opcja składa się z trzech pól: jeden oktet typu; jeden oktet długości; wiele oktetów wartości.

19 Opcje Aby określić, który z komunikatów DHCP jest wysyłany należy następująco ustalić opcje: KOD = 53; DŁUGOŚĆ = 1; WARTOŚĆ = 1 – 7; 1 – DHCPDISCOVER 2 – DHCPOFFER 3 – DHCPREQUEST 4 – DHCPDECLINE 5 – DHCPACK 6 – DHCPNACK 7 – DHCPRELEASE Uwagi. Ponieważ pola NAZWA WĘZŁA SERWERA oraz NAZWA PLIKU STARTOWEGO są rzadko używane, DHCP udostępnia opcję przeładowania, dzięki której można te pola wykorzystać na opcje. DHCP nie współpracuje z systemem nazw dziedzin – brak protokołu dynamicznego uaktualniania DNS.


Pobierz ppt "Wykład IV Protokoły BOOTP oraz DHCP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google