Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykład III Protokoły ICMP System nazw DNS

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykład III Protokoły ICMP System nazw DNS"— Zapis prezentacji:

1 Wykład III Protokoły ICMP System nazw DNS
Sieci Komputerowe I Wykład III Protokoły ICMP System nazw DNS Wykładowca: mgr inż. Tomasz Kowalski

2 Plan wykładu Protokół ICMP (Internet Control Message Protocol)
DNS (Domain Name System)

3 Charakterystyka ICMP Internet Control Message Protocol
Protokół ICMP jest częścią protokołu IP Przeznaczenie – zapewnia routerom mechanizm powiadamiania węzłów o przyczynach problemu z dostarczeniem datagramu do celu Korzyść – (przy odpowiedniej interpretacji komunikatu) umożliwia pierwotnemu nadawcy podjęcię działań eliminujących błędy, 3

4 Charakterystyka ICMP c. d.
Protokół ICMP może być wykorzystany do komunikacji pomiędzy dwoma dowolnymi węzłami w sieci, Komunikat ICMP jest przesyłany przez sieć w części danych datagramu IP (nie jest on protokołem wyższego poziomu, lecz stanowi rozszerzenie protokołu IP), Komunikat o błędzie nie jest tworzony, jeśli błąd powstał przy przesyłaniu komunikatu ICMP. 4

5 Dwa poziomy kapsułkowania komunikatów ICMP

6 Budowa komunikatu ICMP
Trzy wspólne początkowe pola komunikatów ICMP: TYP (8 bitów) – Identyfikator typu komunikatu KOD (8 bitów) – Informacje na temat rodzaju komunikatu SUMA KONTROLNA – odnosi się wyłącznie do komunikatu ICMP i jest obliczana wg reguł, takich jak w przypadku IP

7 Typy i budowa komunikatów
Prośba o echo Odbiorca nieosiągalny Tłumienie nadawcy Zmień trasowanie Przekroczenie czasu Inne kłopoty Prośba o czas Prośba o maskę adresową

8 Komunikat – Prośba o echo
Pomyślna odpowiedź tzw. „odpowiedź z echem” oznacza, że komunikacja między węzłami funkcjonuje prawidłowo. TYP (8 lub 0) KOD SUMA KONTROLNA IDENTYFIKATOR NUMER KOLEJNY DANE ... TYP: 8 – prośba o echo, 0 – odpowiedź z echem; IDENTYFIKATOR – umożliwia powiązanie próśb i odpowiedzi przez nadawcę; NUMER KOLEJNY – umożliwia powiązanie próśb i odpowiedzi przez nadawcę; DANE – te same dane są w prośbie i odpowiedzi z echem.

9 Komunikat – Odbiorca nieosiągalny
Wysyłane przez router, jeśli nie jest on w stanie nic dalej zrobić z datagramem (router wysyła komunikat ICMP i traci pakiet). TYP (3) KOD (0 – 12) SUMA KONTROLNA ZERO (nie używane) Nagłówek oraz pierwsze 64 bity datagramu, który spowodował błąd. ...

10 Komunikat – Tłumienie nadawcy
Komunikat wysyłany przez router w celu powiadomienia nadawcy o zbyt dużym obciążeniu napływającymi datagramami. TYP (4) KOD (0) SUMA KONTROLNA ZERO (nie używane) Nagłówek oraz pierwsze 64 bity datagramu, który spowodował błąd. ...

11 Komunikat – Zmień trasowanie
Komunikat przesyłany z routera do węzła znajdującego się w tej samej sieci i próbującego wysyłać datagramy przez powyższy router podczas gdy istnieje bardziej optymalna droga. TYP (5) KOD (0 – 3) SUMA KONTROLNA ADRES ROUTERA (zapewniającego bardziej optymalną obsługę) Nagłówek oraz pierwsze 64 bity datagramu, który spowodował błąd. ...

12 Komunikat – Przekroczenie czasu
Router porzuca datagram, gdy licznik czasu jego życia został wyczerpany, oraz wysyła komunikat ICMP „przekroczenie czasu” (KOD 0). Ten sam komunikat jest wysyłany, gdy zostanie przekroczony czas na składanie fragmentów datagramu w węźle (KOD 1). TYP (11) KOD (0 – 1) SUMA KONTROLNA ZERO (nie używane) Nagłówek oraz pierwsze 64 bity datagramu, który spowodował błąd. ...

13 Komunikat – Inne kłopoty
Komunikat „inne kłopoty” jest wysyłany przez router gdy stwierdzi np. błędy w nagłówku datagramu. TYP (12) KOD (0 – 1) SUMA KONTROLNA WSKAŹNIK ZERO (nie używane) Nagłówek oraz pierwsze 64 bity datagramu, który spowodował błąd. ... WSKAŹNIK – wskaźnik do oktetu, który spowodował błąd (KOD 0). Jeśli brakuje jakiejś opcji pole WSKAŹNIK nie jest wypełniane tylko zwracany jest KOD 1.

14 Komunikat – Prośba o czas
Komunikat „prośba o czas” umożliwia synchronizację zegarów i szacowanie czasu przesyłania pakietów. TYP (13 – 14) KOD (0) SUMA KONTROLNA IDENTYFIKATOR NUMER KOLEJNY CZAS POCZĄTKOWY (wypełnia pierwotny nadawca przed wysłaniem) CZAS OTRZYMANIA (wypełnia odbiorca tuż po otrzymaniu) CZAS ODESŁANIA (wypełnia odbiorca tuż przed wysłaniem odpowiedzi)

15 Komunikat – Prośba o maskę adresową
Jednostka wysyła do routera to zapytanie, aby ustalić maskę podsieci TYP (17 – 18) KOD (0) SUMA KONTROLNA IDENTYFIKATOR NUMER KOLEJNY MASKA ADRESOWA

16 DNS (Domain Name System)
Jest bazą danych służącą do odwzorowywania adresów tekstowych (nazw wysokiego poziomu) w numeryczne (nazwy wysokiego poziomu) i odwrotnie.

17 Płaska przestrzeń nazw
nazwy jednostek składające się z ciągu znaków bez żadnej struktury, którą zarządza centralny ośrodek (dawniej NIC (Network Information Center), przekształcony w INTERNIC (INTERnet Network Information Center)). Zalety: - wygodne i krótkie nazwy. Wady: - problem obsługi dużej liczby maszyn, - nazwy pochodzące ze wspólnej puli (konflikt interesów), - wzrost obciążenia ośrodka centralnego (obsługa nowych zgłoszeń, koszt utrzymania pełnej listy nazw i adresów oraz obciążenie sieci przy lokalizacji bazy w jednym węźle).

18 Hierarchiczna przestrzeń nazw
Eliminuje główną wadę płaskiej przestrzeni nazw, czyli obciążenia ośrodka centralnego: decentralizacja mechanizmu przydzielania nazw, podział przestrzeni nazw na niezależnie zarządzane części, decentralizacja bazy odwzorowującej nazwy na adresy IP. Hierarchie odpowiedzialności odwzorowuje przyjęta powszechnie struktura nazw: nazwa_lokalna.nazwa_regionalna.nazwa_globalna

19 Hierarchiczna przestrzeń nazw

20 Co określa DNS składnię nazw:
Przyjęto, że nazwa dziedziny składa się z ciągu nazw cząstkowych (etykiet) oddzielonych od siebie separatorem (kropką). Zapisując nazwę zaczynamy od etykiety lokalnej a kończymy na etykiecie dziedziny najwyższego poziomu (nie są rozróżniane małe i duże litery); reguły podziału odpowiedzialności za poddziedziny; implementację systemu rozproszonego.

21 Zalety DNS zbiór współpracujących serwerów znajdujący się w wielu ośrodkach, większość nazw można rozwijać lokalnie, co zwiększa szybkość i odporność na uszkodzenia, awaria pojedynczej jednostki nie ma wpływu na pracę systemu (serwery zapasowe, pamięć podręczna).

22 Podziały nazw na poziomie głównym
hierarchii organizacyjnej (Stany Zjednoczone): hierarchii geograficznej: pl, de, uk, lodz, ...

23 Tłumaczenie nazw Ogólnie zasada tłumaczenia oparta jest na dwustopniowym procesie rozwiązywania nazw, który rozpoczyna poszukiwanie nazwy od lokalnego serwera, i jeśli ten nie posiada właściwych informacji kieruje zapytania do serwerów nadrzędnych. Dzięki temu unikamy obciążenia głównych serwerów (w pobliżu korzenia drzewa hierarchii), zwiększamy szybkość i niezawodność tłumaczenia.

24 Sposoby odwzorowywania nazw
Rekurencyjne odwzorowywanie nazw (klient zażądał pełnego tłumaczenia): Jeśli zapytany serwer nie ma potrzebnych informacji to kontaktuje się z serwerem, który potrafi dać odpowiedź i wynik ten przesyła klientowi. Iteracyjne odwzorowywanie nazw: Jeśli zapytany serwer nie ma potrzebnych informacji to zwraca adres następnego serwera, który powinien być odpytany.

25 Przykładowe zapytanie DNS
Serwer DNS został csd8 zapytany o adres opole.oaza.org.pl Iteracyjne odwzorowanie


Pobierz ppt "Wykład III Protokoły ICMP System nazw DNS"

Podobne prezentacje


Reklamy Google