Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Stanisława Staszica w Tomaszowie Mazowieckim ul. Św. Antoniego 57/61 97-200 Tomaszów Mazowiecki tel. (0-44)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Stanisława Staszica w Tomaszowie Mazowieckim ul. Św. Antoniego 57/61 97-200 Tomaszów Mazowiecki tel. (0-44)"— Zapis prezentacji:

1

2

3 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Stanisława Staszica w Tomaszowie Mazowieckim ul. Św. Antoniego 57/61 97-200 Tomaszów Mazowiecki tel. (0-44) 724-43-36 www.zsp2.nasztomaszow.pl zsz2tom@poczta.onet.pl

4 Stanisław Wawrzyniec Staszic NASZ PATRON

5 Nasze szkoły Nasze szkoły

6 technik argrobiznesu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Stanisława Staszica w Tomaszowie Mazowieckim ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 2 kształcąca w zawodach: kucharz małej gastronomii - 2-letni cykl kształcenia z praktyczną nauką zawodu w warsztatach szkolnych lub u pracodawcy sprzedawca - 2-letni cykl kształcenia z praktyczną nauką zawodu u pracodawcy cukiernik - 3-letni cykl kształcenia z praktyczną nauką zawodu u pracodawcy technik ekonomista (kształcenie modułowe) technik handlowiec technik żywienia i gospodarstwa domowego technik organizacji reklamy technik organizacji usług gastronomicznych kucharz technik obsługi turystycznej TECHNIKUM NR 2 kształcące w zawodach: piekarz - 3-letni cykl kształcenia z praktyczną nauką zawodu u pracodawcy rzeźnik-wędliniarz - 3-letni cykl kształcenia z praktyczną nauką zawodu u pracodawcy CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

7 Oferta edukacyjna szkoły uwzględniając wyniki badań rynku odpowiada głównym kierunkom strategii rozwoju miasta i regionu. Przygotowujemy wysokiej klasy specjalistów dla potrzeb szeroko rozumianych usług w zakresie: ekonomii; ekonomii; handlu; handlu; reklamy; reklamy; marketingu; marketingu; gastronomii; gastronomii; turystyki. turystyki.

8 JESTEŚMY Najstarszą szkołą zawodową na terenie Tomaszowa Maz. pomagającą wszystkim uczniom w pełnym rozwoju ich talentów. Nasze doświadczenie jest gwarancją wysokiej jakości kształcenia zgodnego z zapotrzebowaniem rynku pracy. Realizowany w szkole proces kształcenia zapewnia dobre przygotowanie: ogólnokształcące, ogólnokształcące, ogólnozawodowe, ogólnozawodowe, specjalistyczne-zawodowe, specjalistyczne-zawodowe, umożliwiające przystąpienie do egzaminu maturalnego oraz kontynuowanie nauki w szkołach wyższych i policealnych. Ukończenie technikum i szkoły zawodowej gwarantuje uzyskanie cenionych na rynku pracy kwalifikacji zawodowych uznawanych na terenie Unii Europejskiej.

9 NASZE MOTTO TO: INNOWACYJNOŚĆ INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KONKURENCYJNOŚĆ KONKURENCYJNOŚĆ w Regionie, Polsce i Europie

10 INNOWACYJNOŚĆ

11 Na potrzeby usług gastronomiczno-turystycznych zapewniamy corocznie praktyki w renomowanych ośrodkach wczasowych oraz kompleksach hotelowych znajdujących na terenie całej Polski

12 Realizujemy kształcenie w systemie modułowym w zawodzie technik ekonomista

13 UCZESTNICZYMY W EUROPEJSKICH PROGRAMACH EDUKACYJNYCH: Leonardo da Vinci, Comenius, eTwinning.

14 WSPÓŁPRACUJEMY ZE ZNANYMI UCZELNIAMI: UNIWERSYTETEM ŁÓDZKIM w Łodzi, UNIWERSYTETEM ŁÓDZKIM w Łodzi, Filią UŁ w Tomaszowie Mazowieckim, Filią UŁ w Tomaszowie Mazowieckim, SGGW w Warszawie, SGGW w Warszawie, UNIWERSYTETEM PRZYRODNICZYM w Poznaniu, UNIWERSYTETEM PRZYRODNICZYM w Poznaniu, UNIWERSYTETEM HUMANISTYCZNO- PRZYRODNICZYM w Kielcach, UNIWERSYTETEM HUMANISTYCZNO- PRZYRODNICZYM w Kielcach, WSHE w Łodzi, WSHE w Łodzi, POLITECHNIKĄ ŁÓDZKĄ w Łodzi. POLITECHNIKĄ ŁÓDZKĄ w Łodzi.

15 ORGANIZUJEMY Etap Okręgowy Olimpiady Wiedzy o Żywieniu, Etap Okręgowy Olimpiady Wiedzy o Żywieniu, Etap Okręgowy Olimpiady Wiedzy o Żywności, Etap Okręgowy Olimpiady Wiedzy o Żywności, praktyki zawodowe w instytucjach bankowo-finansowych, praktyki zawodowe w instytucjach bankowo-finansowych, praktyki wyjazdowe w renomowanych instytucjach i ośrodkach wypoczynkowych, praktyki wyjazdowe w renomowanych instytucjach i ośrodkach wypoczynkowych, wycieczki przedmiotowe, wycieczki przedmiotowe, obozy integracyjne, obozy integracyjne, wycieczki, rajdy turystyczno-krajoznawcze w kraju i za granicą. wycieczki, rajdy turystyczno-krajoznawcze w kraju i za granicą.

16

17

18

19 UMOŻLIWIAMY W ramach zajęć pozalekcyjnych rozwijanie zainteresowań w Samorządzie Uczniowskim oraz kołach i klubach: Koło Młodych Księgowych przy Oddziale Terenowym w Tomaszowie Mazowieckim, Koło Młodych Księgowych przy Oddziale Terenowym w Tomaszowie Mazowieckim, Koło Technologii Gastronomicznej – Łowcy Talentów, Koło Technologii Gastronomicznej – Łowcy Talentów, Koło Podróże Kulinarne, Koło Podróże Kulinarne, Szkolny Klub Przedsiębiorczości, Szkolny Klub Przedsiębiorczości, Szkolny Klub Europejski, Szkolny Klub Europejski, Koło informatyczne, Koło informatyczne, Szkolne Koło Redakcyjne Szkolne Koło Redakcyjne Koło Historyczno-Patriotyczne, Koło Historyczno-Patriotyczne, Koło Staszicowskie, Koło Staszicowskie, Koło Młodych Teologów, Koło Młodych Teologów, Koło Krajoznawczo-Fotograficzne, Koło Krajoznawczo-Fotograficzne, Koło Sportów Obronnych, Koło Sportów Obronnych, Koło Propagowania Zdrowego Stylu Życia, Koło Propagowania Zdrowego Stylu Życia, Koło Tańca Nowoczesnego i Towarzyskiego, Zespół Wokalny, Koło Plastyczne, Koło Teatralne, Koło Tańca Nowoczesnego i Towarzyskiego, Zespół Wokalny, Koło Plastyczne, Koło Teatralne, Koło Języka Włoskiego, Koło Języka Włoskiego, Koło TPD, Koło PCK, Koło TPD, Koło PCK, Szkolne Koło Sportowe; w tym sekcje: tenisa stołowego, piłki siatkowej, nożnej, koszykowej, LA, Szkolne Koło Sportowe; w tym sekcje: tenisa stołowego, piłki siatkowej, nożnej, koszykowej, LA, Zajęcia socjoterapeutyczne, przedmiotowe zajęcia wyrównawcze, Zajęcia socjoterapeutyczne, przedmiotowe zajęcia wyrównawcze,

20 POSIADAMY CERTYFIKATY: Organizatora Procesów Zmian w Kształceniu Zawodowym, Szkoły Przedsiębiorczości.

21 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 WIELOFUNKCYJNY ŁĄCZNIK projekt współfinansowany przez UE

33 KONKURENCYJNOŚĆ

34 OSIĄGAMY SUKCESY w olimpiadach na szczeblu ogólnopolskim i regionalnym: Wiedzy o Żywieniu, Wiedzy o Żywieniu, Wiedzy o Żywności, Wiedzy o Żywności, Wiedzy Ekonomicznej, Wiedzy Ekonomicznej, Wiedzy o Unii Europejskiej, Wiedzy o Unii Europejskiej, w konkursach i turniejach na szczeblu ogólnopolskim i regionalnym: językowych, recytatorskich, statystycznch, językowych, recytatorskich, statystycznch, Wiedzy i Umiejętności Menadżerskich, Wiedzy i Umiejętności Menadżerskich, Wiedzy religijnej, Wiedzy religijnej, Fotograficznych, Fotograficznych, Sportowych. Sportowych.

35 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

36 Rekrutacja

37

38 przyjdź, zobacz, zostań… …zainwestuj w swoją przyszłość!!!


Pobierz ppt "Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Stanisława Staszica w Tomaszowie Mazowieckim ul. Św. Antoniego 57/61 97-200 Tomaszów Mazowiecki tel. (0-44)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google