Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wpływ programu eTwinning na rozwój zawodowy nauczyciela Udział w seminarium kontaktowym „Biodiversity in eTwinning projects” Grecja, 24-27 listopada 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wpływ programu eTwinning na rozwój zawodowy nauczyciela Udział w seminarium kontaktowym „Biodiversity in eTwinning projects” Grecja, 24-27 listopada 2011."— Zapis prezentacji:

1 Wpływ programu eTwinning na rozwój zawodowy nauczyciela Udział w seminarium kontaktowym „Biodiversity in eTwinning projects” Grecja, listopada Agnieszka Dąbrowska nauczyciel konsultant WODN w Skierniewicach promotor wojewódzki programu eTwinning

2 Doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach programu eTwinning
Doskonalenie nauczycieli na poziomie ogólnopolskim: Konferencje promocyjne, warsztaty i szkolenia regionalne e-Czwartki Kursy internetowe dla początkujących i zaawansowanych Seminaria kontaktowe

3 Doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach programu eTwinning
Doskonalenie nauczycieli na poziomie europejskim: Warsztaty doskonalenia zawodowego Moduły edukacyjne Grupy dyskusyjne

4 Doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach programu eTwinning
Konferencje promocyjne, warsztaty i szkolenia regionalne Formy doskonalenia zawodowego organizowane w głównej mierze przez pracowników Biura Narodowego programu eTwinning, koordynatorów, promotorów i ambasadorów regionalnych. Formy odbywają się w szkołach, przedszkolach, bibliotekach pedagogicznych, placówkach doskonalenia zawodowego nauczycieli, kuratoriach, uczelniach wyższych i innych. W trakcie ww. spotkań uczestnicy zostają poinformowani o głównych założeniach programu eTwinning, poznają przykłady dobrej praktyki, a także mają możliwość zarejestrowania własnej placówki.

5 Doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach programu eTwinning
e-Czwartki e-Czwartki to cykl bezpłatnych warsztatów szkoleniowych obejmujących informacje o programie i narzędziach eTwinning. Warsztaty przeznaczone są dla początkujących nauczycieli chcących rozpocząć współpracę w ramach programu eTwinning. Szkolenia odbywają się w czwartki w siedzibie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, ul. Mokotowska 43. Przewidywany czas trwania – 3 godziny. W trakcie zajęć uczestnicy mają możliwość zarejestrowania siebie i placówki, w której pracują (rejestracja nie zobowiązuje do podjęcia współpracy), poznają od strony praktycznej narzędzia dostępne dla zarejestrowanych użytkowników, w tym narzędzia do wyszukania partnera, a także rejestracji projektu, dokumentowania swojej pracy poprzez wykorzystywanie platformy TwinSpace oraz Dziennika Projektu oraz aplikacji do Krajowej Odznaki Jakości. Po zakończeniu warsztatów każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

6 Doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach programu eTwinning
Kursy internetowe dla początkujących i zaawansowanych „Jak uczestniczyć w programie eTwinning?” – kurs dla początkujących (przybliża założenia programu eTwinning i przygotowuje do sprawniejszej realizacji projektów eTwinning). „Jak zrealizować dobry projekt eTwinning?” – kurs dla zaawansowanych (pozwala na udoskonalenie umiejętności współtworzenia rezultatów projektu eTwinning poprzez pogłębienie wiadomości i sprawności zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej, organizowania, planowania i ewaluacji projektu). Kurs jest bezpłatny i trwa 10 tygodni. Szkolenie przebiega na platformie gdzie umieszczane są wszystkie materiały; wykorzystywane są rożne środki przekazu: tekst, grafika, multimedia, audio i wideo. Adresatami szkoleń są nauczyciele różnych przedmiotów, reprezentujący różne etapy edukacji. Zalety: możliwość dopasowania miejsca i czasu nauki do indywidualnych potrzeb, wykorzystanie najnowszych technologii, bieżące wsparcie doświadczonego trenera, możliwość nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami. Zgłoszenia: przyjmowane na bieżąco:

7 Doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach programu eTwinning
Seminaria kontaktowe Seminarium kontaktowe umożliwia: Znalezienie potencjalnych partnerów do przyszłej współpracy w ramach projektu. Uzyskanie informacji o możliwościach współpracy europejskiej w obszarze, którego dotyczy seminarium (w obrębie danej dziedziny np. edukacji przyrodniczej, języków obcych, edukacji kulturowej itp.). Poznanie nauczycieli z innych krajów europejskich, utworzenie z nimi grupy partnerskiej. Uzyskanie konkretnych informacji i wskazówek dotyczących opracowania projektu. Poznanie przykładów dobrej praktyki . Nabór na seminaria odbywa się poprzez stronę internetową programu eTwinning Nauczyciele zainteresowani udziałem w seminarium zobowiązani są do wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Informacja o rozpoczęciu naboru rozsyłana jest w polskim biuletynie eTwinning i dlatego warto wpisać się na listę subskrybentów: Dotychczas zorganizowano seminaria w następujących krajach: Polska, Łotwa, Francja, Słowacja, Grecja, Czechy, Niemcy 7

8 Doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach programu eTwinning
Seminarium kontaktowe „Biodiversity in eTwinning projects” 24-27 listopada 2011 roku Kleitoria, Greece

9 Doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach programu eTwinning
Czas trwania: listopada 2011 Miejsce: Centre of Environmental Education in Kleitoria (Ośrodek Edukacji Ekologicznej) Grupa docelowa: Nauczyciele biologii, przyrody, języków obcych pracujący z młodzieżą powyżej 12 roku życia Cele strategiczne: Implementacja działań związanych z ochroną bioróżnorodności do projektów eTwinning. Utworzenie międzynarodowych zespołów projektowych. Stworzenie gotowych projektów. Nadanie wymiaru europejskiego planowanym przedsięwzięciom. Rozwijanie podejścia interdyscyplinarnego w ramach realizowanych projektów.

10 Doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach programu eTwinning
Program szkolenia Efekty szkolenia: Zapoznanie z przykładami dobrej praktyki – działaniami i projektami z dziedziny bioróżnorodności zrealizowanymi w różnych krajach Unii Europejskiej. Poznanie walorów przyrodniczo-kulturowych Kleitorii i okolic. Poznanie sposobów realizacji działań z dziedziny bioróżnorodności (zajęcia terenowe, eksperymenty, doświadczenia, wykorzystanie programów i narzędzi ICT). Zawiązanie międzynarodowych zespołów projektowych. Rejestracja wypracowanych projektów.

11 Doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach programu eTwinning
Dokumentacja fotograficzna 1 Dokumentacja fotograficzna 2

12 Doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach programu eTwinning
Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wpływ programu eTwinning na rozwój zawodowy nauczyciela Udział w seminarium kontaktowym „Biodiversity in eTwinning projects” Grecja, 24-27 listopada 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google