Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowała: Krystyna Tomczyk Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi Planowanie i dokumentowanie pracy świetlicy szkolnej 27 marca 2009 KONFERENCJA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowała: Krystyna Tomczyk Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi Planowanie i dokumentowanie pracy świetlicy szkolnej 27 marca 2009 KONFERENCJA."— Zapis prezentacji:

1 Opracowała: Krystyna Tomczyk Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi Planowanie i dokumentowanie pracy świetlicy szkolnej 27 marca 2009 KONFERENCJA Ocena działalności opiekuńczej szkół w zakresie pracy świetlicy szkolnej w województwie łódzkim

2 Plan wystąpienia 1.Zadania świetlicy szkolnej 2.Plan pracy świetlicy 3.Plan grupy wychowawczej 4.Rozkład zajęć w świetlicy 5.Dokumentacja świetlicy

3 Podstawowe funkcje świetlicy (Świetlica szkolna szansą do wykorzystania – red. Maria Pietkiewicz) opiekuńcza opiekuńcza profilaktyczna profilaktyczna stymulacyjna stymulacyjna reedukacyjna reedukacyjna kompensacyjna kompensacyjna

4 PLANOWANIE PRACY ŚWIETLICY Zgodnie z zasadami planowania pracy opiekuńczo-wychowawczej powinien: Zgodnie z zasadami planowania pracy opiekuńczo-wychowawczej powinien: brać pod uwagę: brać pod uwagę: potrzeby i zainteresowania uczestników zajęć świetlicowych potrzeby i oczekiwania rodziców być realny, uwzględniać: być realny, uwzględniać: cele i zadania służące ich realizacji wynikające z programu wychowawczego i programu profilaktyki oraz diagnozy potrzeb uczestników zajęć świetlicowych możliwości kadrowe bazę świetlicy Roczny plan świetlicy jest integralną częścią programów wychowawczego i profilaktyki opracowany przez zespół nauczycieli pracujących w świetlicy ogólny ale nie ogólnikowy

5 Struktura planu pracy świetlicy Cele Zadania oraz spodziewane efekty Sposoby realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne Uwagi o realizacji Harmonogram imprez... Cele Zadania oraz spodziewane efekty Sposoby realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne Uwagi o realizacji Harmonogram imprez...

6 Plan pracy świetlicy – przykładowe cele i zadania 1.Cel: Rozbudzanie/rozwijanie zainteresowań i zamiłowań plastycznych Zadania: zdobywanie umiejętności posługiwania się rożnymi technikami plastycznymi dla wyrażania własnych przeżyć; przygotowanie do udziału w konkursach plastycznych; wyrabianie umiejętności kontaktu ze sztuką w życiu codziennym; projektowanie i wykonywania dekoracji okolicznościowych 2.Cel: Przeciwdziałanie agresji i przemocy Zadania: budowanie poprawnej komunikacji interpersonalnej, poznanie elementów wyzwalających w nas złość i agresję; nauka opanowywania agresji i wściekłości; nauka nieagresywnego nawiązywania kontaktów; zachęcanie uczniów do selektywnego odbioru treści upowszechnianych przez środki masowego przekazu 3.Cel: Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym Zadania: wyrównywanie braków; przygotowanie do przyswojenia nowego materiału; wzbudzanie pozytywnej motywacji do nauki i dążenia do uzyskania dobrej oceny

7 Plan grupy wychowawczej I wersja struktura jak plan pracy świetlicy bardziej szczegółowy II wersja Cele Hasło tygodnia Rodzaje zajęć, np. plastyczno – techniczne; ruchowe; usprawniające czytanie, rozwijające umysłowo I wersja struktura jak plan pracy świetlicy bardziej szczegółowy II wersja Cele Hasło tygodnia Rodzaje zajęć, np. plastyczno – techniczne; ruchowe; usprawniające czytanie, rozwijające umysłowo

8 DZIENNY ROZKŁAD ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH Szkoła Podstawowa nr 137 w Łodzi – oprac. Aleksandra Łysień 7.00 – 8.00 Poranne rozmowy Dowolne gry i zabawy dzieci (gry planszowe, układanki, rysowanie, kolorowanie książeczek) 8.00 – 10.00 Zajęcia związane z tematami miesiąca (plastyczne, czytelnicze, zabawy tematyczne, rozmowy, konkursy, quizy, zajęcia integracyjne) Zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w konkursach np, pozaszkolnych, plastycznych, recytatorskich, wiedzy itp. Gry i zabawy na boisku szkolnym lub na placu zabaw (zwłaszcza w okresie wiosny i lata) 10.00 – 11.00 Dowolne gry i zabawy dzieci lub zajęcia czytelnicze dla chętnych 11.00- 11.40 Przygotowanie Sali do obiadu: porządkowanie gier i zabawek, ustawianie stolików, krzeseł 11.45 – 14.00 OBIAD (dla II gr. gry i zabawy ruchowe w bawialni) 14.00 – 15.00 Odrabianie lekcji Praca z podręcznikiem 15.00 – 16.30 (w zależności od liczby dzieci) Gry, zabawy i zajęcia ruchowe w bawialni Zajęcia plastyczne Zajęcia rozwijające aktywność twórczą Quizy i konkursy Gry dydaktyczne Dowolne zajęcia wg pomysłu dzieci 16.30 –17.00 Relaks przy muzyce, odpoczynek, zjedzenie posiłków, porządkowanie sali Zajęcia cykliczne: Podróże z baśnią i legendą- co drugi wtorek każdego miesiąca 10.45-11.30 (biblioteka szkolna) Odrabianie lekcji – codziennie 14.00 –15.00 (sale klasowe) Popołudnie z filmem - piątek – 14.00 -15.30 (świetlica) UWAGA! Dzienny rozkład zajęć świetlicowych może być korygowany

9 Propozycja dokumentacji świetlicy szkolnej Karta zapisu dziecka do świetlicy Upoważnienie do: odbioru dziecka ze świetlicy, ew.samodzielnego wyjścia Informacje od rodziców udziale dziecka w kołach zainteresowań i innych zajęciach pozalekcyjnych Plan pracy świetlicy Plan grupy wychowawczej Dziennik zajęć Rozkład zajęć Regulamin świetlicy Kronika świetlicy Karta zapisu dziecka do świetlicy Upoważnienie do: odbioru dziecka ze świetlicy, ew.samodzielnego wyjścia Informacje od rodziców udziale dziecka w kołach zainteresowań i innych zajęciach pozalekcyjnych Plan pracy świetlicy Plan grupy wychowawczej Dziennik zajęć Rozkład zajęć Regulamin świetlicy Kronika świetlicy

10 Świetlica nie może być tylko przechowalnią na chwilę, to musi być miejsce zastępujące dziecku dom w czasie, gdy jego rodzice pracują. Krystyna Szumilas sekretarz stanu w MEN Świetlica w Szkole 03/2008


Pobierz ppt "Opracowała: Krystyna Tomczyk Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi Planowanie i dokumentowanie pracy świetlicy szkolnej 27 marca 2009 KONFERENCJA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google