Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 im. Jana Szczepanika.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 im. Jana Szczepanika."— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 im. Jana Szczepanika

2 TECHNIKUM - technik elektronik -technik mechatronik -technik informatyk -technik teleinformatyk -technik telekomunikacji LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - klasa sportowa (piłka ręczna chłopców) z rozszerzonym programem nauczania biologii i języka angielskiego SZKOŁA POLICEALNA - dwuletnia kształcąca w zawodzie technik informatyk Oferta edukacyjna

3 Technik elektronik zajmuje się instalacją, montażem, konserwacją i naprawą aparatury i urządzeń elektronicznych. Specjalizacje do wyboru: Obsługa i programowanie sterowników PLC Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie Systemy i sieci komputerowe

4 Mechatronika to dziedzina techniki łącząca w sobie elementy elektroniki, informatyki i mechaniki. Specjalizacje do wyboru: Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie Programowanie i obsługa wtryskarek tworzyw sztucznych sterowanych numerycznie

5 Zawód technik informatyk jest bardzo poszukiwany na rynku pracy i charakteryzuje się dużą uniwersalnością. Specjalizacje do wyboru: Administrowanie sieciami komputerowymi Systemy zarządzania bazami danych Aplikacje internetowe Grafika komputerowa

6 Teleinformatyka to gałąź informatyki zajmująca się technologią przesyłu informacji i narzędziami logicznymi do sterowania przepływem i transmisją danych. Kierunek stanowi połączenie elektroniki oraz informatyki, a jego absolwent staje się ekspertem w dziedzinie sieci teleinformatycznych.

7 Telekomunikacja jest dynamicznie rozwijającym się sektorem gospodarki, dlatego zawód technika telekomunikacji jest szansą na dobrą pracę. Specjalizacje do wyboru: Sieci teleinformatyczne Obsługa systemów telekomunikacyjnych

8 Oprócz zwykłych zajęć uczniowie uczęszczają pięć razy w tygodniu na dwugodzinny trening piłki ręcznej. W tej klasie realizowany jest rozszerzony program z biologii i języka angielskiego. Najważniejszym sukcesem naszych uczniów było zdobycie w 2004 roku Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej podczas Światowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej na Węgrzech. Liceum Ogólnokształcące - klasa sportowa

9 Kompleksowy program podniesienia jakości kształcenia zawodowego w ZSP nr 10 w Łodzi Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Kompleksowy program podniesienia jakości kształcenia zawodowego w ZSP nr 10 w Łodzi Okres realizacji projektu: 01.01.2010 – 31.08.2011 Budżet projektu: 807 658 zł

10 Kompleksowy program podniesienia jakości kształcenia zawodowego w ZSP nr 10 w Łodzi Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1. Przygotowanie i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych: wyposażenie pracowni mechatronicznej i informatycznej w nowoczesne pomoce dydaktyczne (sterowniki PLC wraz z oprogramowaniem, profesjonalne programy komputerowe), przeprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych: dydaktyczno-wyrównawczych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz zawodowych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych, przygotowujących do egzaminu maturalnego z matematyki, fizyki i chemii, przygotowujących do egzaminu zawodowego, umożliwiających rozwijanie praktycznych umiejętności zawodowych przez projektowanie i wykonywanie prostych urządzeń.

11 Kompleksowy program podniesienia jakości kształcenia zawodowego w ZSP nr 10 w Łodzi Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2. Stworzenie platformy e-learningowej: Dodatkową formą wsparcia dostępną dla wszystkich uczniów będzie stworzona przez nas własna platforma e-learningowa, która ma za zadanie wspomagać i uzupełniać tradycyjne formy kształcenia, uatrakcyjnić proces kształcenia, udostępnić uczniom materiały dydaktyczne rozproszone w różnych źródłach informacji, wdrożyć uczniów do korzystania z nowoczesnych metod i narzędzi ICT używanych w kształceniu przez Internet, przydatnych w kształceniu ustawicznym po ukończeniu szkoły. instalacja platformy i administrowanie jej zawartością, opracowanie 20 pakietów edukacyjnych z przedmiotów zawodowych, wykorzystywanie zawartości platformy w procesie dydaktycznym.

12 Kompleksowy program podniesienia jakości kształcenia zawodowego w ZSP nr 10 w Łodzi Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3. Wzmocnienie współpracy z pracodawcami: badanie efektywności praktyk zawodowych poprzez ankietowanie uczniów i pracodawców, współpraca z pracodawcami w zakresie aktualizacji treści kształcenia. 4. Wsparcie uczniów opieką pedagogiczno-psychologiczną i doradztwo edukacyjno-zawodowe: rozpoznanie problemów edukacyjno-wychowawczych, objęcie opieką pedagogiczno–psychologiczną uczniów wykazujących problemy w nauce, wzmocnienie doradztwa zawodowego.

13 Współpraca z firmą BSH (Bosch i Siemens Sprzęt Gospodarstwa Domowego) i z firmami kooperującymi - Wirthwein, Bilplast, EGO, Coko-Werk, Drahtzug Stein, Mecalit, PAS Polska, Minol Firmy sprawują patronat nad klasami kształcącymi w zawodzie technik mechatronik, w ramach którego zapewniają uczniom: podręczniki i pomoce dydaktyczne do kształcenia zawodowego, dodatkowe lekcje języka niemieckiego, dofinansowanie i organizację wycieczek dydaktycznych i integracyjnych, udział w dodatkowych zajęciach dydaktycznych i praktykach zawodowych organizowanych na terenie firm, możliwość zatrudnienia w okresie letnich wakacji, nagrody dla wyróżniających się uczniów.

14 Wybrane firmy współpracujące w organizacji praktyk zawodowych: Fabryka Aparatury Elektromedycznej FAMED, Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych WPRT, Zakład Podzespołów Indukcyjnych INDEL, Herkules PC Components (producent komputerów), DEST-TRONIC (elektronika samochodowa).

15 Atuty szkoły: wieloletnia tradycja kształcenia w zawodach związanych z elektroniką i informatyką, wysoka zdawalność egzaminów zewnętrznych, doświadczona i życzliwa kadra pedagogiczna, warunki do wszechstronnego rozwoju zainteresowań w szczególności tych związanych z nowoczesną techniką, wsparcie dla uczniów mających trudności w nauce, opieka pedagoga szkolnego i psychologa, bardzo dobre przygotowanie absolwentów do studiów politechnicznych, a także do wkroczenia na rynek pracy bezpośrednio po ukończeniu szkoły, bezpieczeństwo i przyjazna atmosfera.

16 Najważniejsze osiągnięcia w roku szkolnym 2009/2010: Bardzo dobre wyniki matur i egzaminów zawodowych – najlepszy wynik wśród łódzkich techników z obowiązkowego egzaminu z matematyki – 63,22% Dobrzy kandydaci świadomie wybierający naszą szkołę (najwyższa średnia punktów kandydatów wśród łódzkich techników - 97,3 pkt.)

17 Najważniejsze osiągnięcia w roku szkolnym 2009/2010: Liczne sukcesy naszych uczniów w konkursach pozaszkolnych: w szczególności w konkursie na najlepszą pracę modelowo-konstrukcyjną w szkołach elektrycznych i elektronicznych (I, II i III miejsce w kategorii Pierwsze kroki II i III miejsce w kategorii Profesjonaliści) innych, w tym literackich i fotograficznych.

18

19

20

21 ul. Strykowska 10/18 91-725 Łódź centrala:42 656 29 11 42 656 29 76 sekretariat:42 656 25 89 e-mail: elektronik@elektronik.lodz.pl Gdzie jesteśmy? Gimnazjalistów pod opieką nauczycieli zapraszamy do zwiedzenia szkoły, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty. www.elektronik.lodz.pl


Pobierz ppt "Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 im. Jana Szczepanika."

Podobne prezentacje


Reklamy Google