Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 im. Jana Szczepanika.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 im. Jana Szczepanika."— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 im. Jana Szczepanika

2 TECHNIKUM - technik elektronik -technik mechatronik -technik informatyk -technik teleinformatyk -technik telekomunikacji LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - klasa sportowa (piłka ręczna chłopców) z rozszerzonym programem nauczania biologii i języka angielskiego SZKOŁA POLICEALNA - dwuletnia kształcąca w zawodzie technik informatyk Oferta edukacyjna

3 Technik elektronik zajmuje się instalacją, montażem, konserwacją i naprawą aparatury i urządzeń elektronicznych. Specjalizacje do wyboru: Obsługa i programowanie sterowników PLC Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie Systemy i sieci komputerowe

4 Mechatronika to dziedzina techniki łącząca w sobie elementy elektroniki, informatyki i mechaniki. Specjalizacje do wyboru: Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie Programowanie i obsługa wtryskarek tworzyw sztucznych sterowanych numerycznie

5 Zawód technik informatyk jest bardzo poszukiwany na rynku pracy i charakteryzuje się dużą uniwersalnością. Specjalizacje do wyboru: Administrowanie sieciami komputerowymi Systemy zarządzania bazami danych Aplikacje internetowe Grafika komputerowa

6 Teleinformatyka to gałąź informatyki zajmująca się technologią przesyłu informacji i narzędziami logicznymi do sterowania przepływem i transmisją danych. Kierunek stanowi połączenie elektroniki oraz informatyki, a jego absolwent staje się ekspertem w dziedzinie sieci teleinformatycznych.

7 Telekomunikacja jest dynamicznie rozwijającym się sektorem gospodarki, dlatego zawód technika telekomunikacji jest szansą na dobrą pracę. Specjalizacje do wyboru: Sieci teleinformatyczne Obsługa systemów telekomunikacyjnych

8 Oprócz zwykłych zajęć uczniowie uczęszczają pięć razy w tygodniu na dwugodzinny trening piłki ręcznej. W tej klasie realizowany jest rozszerzony program z biologii i języka angielskiego. Najważniejszym sukcesem naszych uczniów było zdobycie w 2004 roku Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej podczas Światowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej na Węgrzech. Liceum Ogólnokształcące - klasa sportowa

9 Kompleksowy program podniesienia jakości kształcenia zawodowego w ZSP nr 10 w Łodzi Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Kompleksowy program podniesienia jakości kształcenia zawodowego w ZSP nr 10 w Łodzi Okres realizacji projektu: – Budżet projektu: zł

10 Kompleksowy program podniesienia jakości kształcenia zawodowego w ZSP nr 10 w Łodzi Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1. Przygotowanie i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych: wyposażenie pracowni mechatronicznej i informatycznej w nowoczesne pomoce dydaktyczne (sterowniki PLC wraz z oprogramowaniem, profesjonalne programy komputerowe), przeprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych: dydaktyczno-wyrównawczych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz zawodowych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych, przygotowujących do egzaminu maturalnego z matematyki, fizyki i chemii, przygotowujących do egzaminu zawodowego, umożliwiających rozwijanie praktycznych umiejętności zawodowych przez projektowanie i wykonywanie prostych urządzeń.

11 Kompleksowy program podniesienia jakości kształcenia zawodowego w ZSP nr 10 w Łodzi Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2. Stworzenie platformy e-learningowej: Dodatkową formą wsparcia dostępną dla wszystkich uczniów będzie stworzona przez nas własna platforma e-learningowa, która ma za zadanie wspomagać i uzupełniać tradycyjne formy kształcenia, uatrakcyjnić proces kształcenia, udostępnić uczniom materiały dydaktyczne rozproszone w różnych źródłach informacji, wdrożyć uczniów do korzystania z nowoczesnych metod i narzędzi ICT używanych w kształceniu przez Internet, przydatnych w kształceniu ustawicznym po ukończeniu szkoły. instalacja platformy i administrowanie jej zawartością, opracowanie 20 pakietów edukacyjnych z przedmiotów zawodowych, wykorzystywanie zawartości platformy w procesie dydaktycznym.

12 Kompleksowy program podniesienia jakości kształcenia zawodowego w ZSP nr 10 w Łodzi Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3. Wzmocnienie współpracy z pracodawcami: badanie efektywności praktyk zawodowych poprzez ankietowanie uczniów i pracodawców, współpraca z pracodawcami w zakresie aktualizacji treści kształcenia. 4. Wsparcie uczniów opieką pedagogiczno-psychologiczną i doradztwo edukacyjno-zawodowe: rozpoznanie problemów edukacyjno-wychowawczych, objęcie opieką pedagogiczno–psychologiczną uczniów wykazujących problemy w nauce, wzmocnienie doradztwa zawodowego.

13 Współpraca z firmą BSH (Bosch i Siemens Sprzęt Gospodarstwa Domowego) i z firmami kooperującymi - Wirthwein, Bilplast, EGO, Coko-Werk, Drahtzug Stein, Mecalit, PAS Polska, Minol Firmy sprawują patronat nad klasami kształcącymi w zawodzie technik mechatronik, w ramach którego zapewniają uczniom: podręczniki i pomoce dydaktyczne do kształcenia zawodowego, dodatkowe lekcje języka niemieckiego, dofinansowanie i organizację wycieczek dydaktycznych i integracyjnych, udział w dodatkowych zajęciach dydaktycznych i praktykach zawodowych organizowanych na terenie firm, możliwość zatrudnienia w okresie letnich wakacji, nagrody dla wyróżniających się uczniów.

14 Wybrane firmy współpracujące w organizacji praktyk zawodowych: Fabryka Aparatury Elektromedycznej FAMED, Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych WPRT, Zakład Podzespołów Indukcyjnych INDEL, Herkules PC Components (producent komputerów), DEST-TRONIC (elektronika samochodowa).

15 Atuty szkoły: wieloletnia tradycja kształcenia w zawodach związanych z elektroniką i informatyką, wysoka zdawalność egzaminów zewnętrznych, doświadczona i życzliwa kadra pedagogiczna, warunki do wszechstronnego rozwoju zainteresowań w szczególności tych związanych z nowoczesną techniką, wsparcie dla uczniów mających trudności w nauce, opieka pedagoga szkolnego i psychologa, bardzo dobre przygotowanie absolwentów do studiów politechnicznych, a także do wkroczenia na rynek pracy bezpośrednio po ukończeniu szkoły, bezpieczeństwo i przyjazna atmosfera.

16 Najważniejsze osiągnięcia w roku szkolnym 2009/2010: Bardzo dobre wyniki matur i egzaminów zawodowych – najlepszy wynik wśród łódzkich techników z obowiązkowego egzaminu z matematyki – 63,22% Dobrzy kandydaci świadomie wybierający naszą szkołę (najwyższa średnia punktów kandydatów wśród łódzkich techników - 97,3 pkt.)

17 Najważniejsze osiągnięcia w roku szkolnym 2009/2010: Liczne sukcesy naszych uczniów w konkursach pozaszkolnych: w szczególności w konkursie na najlepszą pracę modelowo-konstrukcyjną w szkołach elektrycznych i elektronicznych (I, II i III miejsce w kategorii Pierwsze kroki II i III miejsce w kategorii Profesjonaliści) innych, w tym literackich i fotograficznych.

18

19

20

21 ul. Strykowska 10/ Łódź centrala: sekretariat: Gdzie jesteśmy? Gimnazjalistów pod opieką nauczycieli zapraszamy do zwiedzenia szkoły, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty.


Pobierz ppt "Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 im. Jana Szczepanika."

Podobne prezentacje


Reklamy Google