Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Word (2007) Znaki specjalne, Edytor równań, Spis treści,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Word (2007) Znaki specjalne, Edytor równań, Spis treści,"— Zapis prezentacji:

1 Word (2007) Znaki specjalne, Edytor równań, Spis treści,
Wstawianie i edytowanie równań Często używane równania Spis treści, Wprowadzany „ręcznie” Automatyczny Formatowanie Aktualizowanie

2 Znaki specjalne Za pomocą okna dialogowego Wstawianie Symbol jest możliwość wstawienia znaków specjalnych, takich jak wielokropek (…), czy też zastrzeżony znak towarowy (®), które nie znajdują się na klawiaturze.

3 Możliwe jest korzystanie z poniższych skrótów
Znaki specjalne Możliwe jest korzystanie z poniższych skrótów Znak Klawisze Pole CTRL+F9 Podział wiersza SHIFT+ENTER Podział strony CTRL+ENTER Podział kolumny CTRL+SHIFT+ENTER Pauza ALT+CTRL+MINUS Półpauza CTRL+MINUS Łącznik opcjonalny CTRL+ŁĄCZNIK Łącznik nierozdzielający CTRL+SHIFT+ŁĄCZNIK Spacja nierozdzielająca CTRL+SHIFT+SPACJA

4 Znaki specjalne Znak Klawisze Znak zastrzeżenia praw autorskich
ALT+CTRL+C Zastrzeżony znak towarowy ALT+CTRL+R Znak towarowy ALT+CTRL+T Wielokropek ALT+CTRL+KROPKA Otwierający cudzysłów drukarski CTRL+`(pojedynczy cudzysłów), `(pojedynczy cudzysłów) Zamykający cudzysłów drukarski CTRL+' (pojedynczy cudzysłów), ' (pojedync2zy cudzysłów) Podwójny otwierający cudzysłów drukarski CTRL+` (pojedynczy cudzysłów), SHIFT+' (pojedynczy cudzysłów) Podwójny zamykający cudzysłów drukarski CTRL+' (pojedynczy cudzysłów), SHIFT+' (pojedynczy cudzysłów) Pozycja Autotekstu ENTER (po wpisaniu pierwszych kilku znaków nazwy pozycji Auto-tekstu i po wyświetleniu etykietki ekranowej

5 Znaki specjalne Nie trzeba pamiętać poszczególnych skrótów znaków specjalnych. Można je znaleźć w: Wstawianie  Symbol zakładka „Znaki specjalne”

6 Edytor równań Na karcie Wstawianie w grupie Symbole kliknąć strzałkę obok pozycji Równanie. Wybierz przykładowe równanie lub kliknij pozycję Wstaw nowe równanie, aby stworzyć własne równanie.

7 Edytor równań Wstawianie powszechnie stosowanej struktury matematycznej

8 Edytor równań Jeśli struktura zawiera symbole zastępcze, kliknąć w symbolach zastępczych i wpisać odpowiednie cyfry lub symbole. Symbole zastępcze równania to małe kropkowane pola w równaniu .

9 Edytor równań Dodawanie równania do listy często używanych równań
Zaznaczyć w dokumencie równanie, które chcesz dodać. W obszarze Narzędzia równań na karcie Projektowanie w grupie Narzędzie kliknąć przycisk Równanie, a następnie kliknąć polecenie Zapisz zaznaczenie w galerii równań.

10 Edytor równań W oknie Tworzenie nowego bloku konstrukcyjnego wpisać nazwę równania. Z listy Galeria wybrać pozycję Równania. Ustawić resztę opcji wedle uznania.

11 Spis treści Wprowadzany „ręcznie” UWAGA
Z karty Narzędzia główne kliknąć w okno dialogowe Akapit Tabulatory. W miejscu Pozycja tabulatora ustawić odległość, która ma dzielić poszczególne nagłówki z numerami stron. Wyrównanie ustawić Do prawej. Wybrać preferowany Znak wiodący. W dalszym kroku przy każdym wypisywanym nagłówku nacisnąć klawisz Tab i wpisać odpowiedni numer strony. Powtarzać tą czynność, aż nie stworzy się całego spisu treści.  UWAGA    Jeśli zostaną wprowadzone zmiany w nagłówkach lub na stronach dokumentu, należy ręcznie zaktualizować spis treści.

12 Spis treści Automatyczny
Aby utworzyć automatyczny spis treści należy zadbać, aby nagłówki w tekście (tytuły rozdziałów) były odpowiedniego stylu. Do tego służą wbudowane style nagłówka. Ustawić kursor w miejscu, w którym zamierza się utworzyć spis treści. Następnie w zakładce Odwołania, w sekcji Spis treści, kliknąć przycisk Spis treści.

13 Spis treści Formatowanie spisu treści
Wygląd spisu treści utworzonego automatycznie w programie Word można dopasować do własnych potrzeb. Można na przykład zrezygnować z wypunktowania oddzielającego nagłówki od numerów stron lub zmienić formatowanie tekstu w spisie treści. Co ważne wszystkie nowe ustawienia w formatowaniu nie ulegną zmianie nawet, gdy zaktualizujemy spis treści. Jeśli w dokumencie istnieje już spis treści, to zostanie on zamieniony na niestandardowy spis treści.

14 Spis treści Formatowanie spisu treści
By dokonać koniecznych zmian należy kliknąć w Spis treści w zakładce Odwołania i wybrać Wstaw spis treści (uruchamia się okno dialogowe, w którym dokonujemy wszelkich zmian). Przykładowo można: użyć innego formatu spisu treści, zrezygnować z numerów stron, wybrać inny znak wiodący tabulacji, zmienić liczbę poziomów wyświetlanych w spisie.

15 Spis treści W programie Word jest również możliwość zmiany
formatowania tekstu w spisie treści. Dla każdego z poziomów możemy dobrać inny styl. Te modyfikacje nie mają wpływu na styl nagłówków umieszczonych w dokumencie. Zmiany są uwzględniane dopiero po zaktualizowaniu spisu treści.

16 Spis treści Odwołania  Spis treści   Wstaw spis treści  Modyfikuj
Na liście Style wybierz poziom, który chcesz zmienić. Po czym kliknij Modyfikuj. W wyświetlonym oknie dialogowym można zmodyfikować czcionkę, rozmiar i wielkość wcięcia.

17 Spis treści Aktualizowanie spisu treści
Po dodaniu lub usunięciu nagłówków albo innych modyfikacji spisu treści trzeba zaktualizować spis treści. Można to zrobić w szybki sposób korzystając z polecenia Aktualizuj spis (Odwołania obszar Spis treści) Zależnie od potrzeb kliknąć opcję Aktualizacja wyłącznie numerów stron lub Aktualizacja całego spisu.

18 Koniec dziękuję za uwagę
Opracowała : Natalia Skopińska


Pobierz ppt "Word (2007) Znaki specjalne, Edytor równań, Spis treści,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google