Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Objawy neurologiczne w przebiegu guzów pierwotnych i przerzutowych do OUN.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Objawy neurologiczne w przebiegu guzów pierwotnych i przerzutowych do OUN."— Zapis prezentacji:

1 Objawy neurologiczne w przebiegu guzów pierwotnych i przerzutowych do OUN

2 Guzy mózgu nowotworowe nienowotworowe - zapalne (ropnie) - naczyniowe (olbrzymie tętniaki i naczyniaki) - pasożytnicze (wągrzyca - cysticercosis, bąblowica - echinococcus granulosus ) Guzy mózgu

3 Epidemiologia Pierwotne nowotwory mózgu - ok. 3% zgonów z powodu nowotworu Częstość - ok. 1/8000 na rok Pierwotne nowotwory mózgu + przerzuty do mózgu - ok. 1/5000 na rok Dorośli - guzy OUN: 2-3% wszystkich nowotworów Dzieci - guzy OUN: 18-20% wszystkich nowotworów i są drugą przyczyną śmierci po nowotworach układu krwiotwórczego Guzy mózgu

4 Pierwotne guzy OUN wewnątrzczaszkowo - ok. 85% wewnątrzkanałowo - ok. 15% Guzy mózgu

5 Nowotwory wewnątrzczaszkowe - guzy glejopochodne - guzy przerzutowe - oponiaki - nerwiaki - gruczolaki przysadki - inne Guzy mózgu

6 Guzy wewnątrzczaszkowe - grupy objawów 1. ze wzmożonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego 2. ogniskowe 3. padaczka* 4. endokrynne Guzy mózgu

7 Ciśnienie wewnątrzczaszkowe przestrzeń wewnątrzczaszkowa - stała objętość kompartmenty: krew + płyn m-r. + mózg = stała objętość kompartmenty te są w równowadze objętościowo-ciśnieniowej (doktryna Monro-Kellego) normalne wartości ICP - ??? (poniżej 15mmHg) ICP należy leczyć jeśli > 20mmHg Guzy mózgu Ad 1.

8 PODATNOŚĆ /rezerwa objętościowa/= d V / d ICP ELASTANCJA /sztywność/= d ICP / d V Krzywa ciśnieniowo-objętościowa Langfitta Ad 1.

9 Objawy wzmożonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego - bóle głowy - nudności - wymioty _________________________ - ilościowe zaburzenia świadomości (GCS) - wzrost wartości ciśnienia tętniczego i bradykardia _________________________ - tarcza zastoinowa Guzy mózgu Ad 1.

10 Objawy wzmożonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego * bóle głowy przyczyny: - efekt masy (guz + ew. obrzęk mózgu lub krwotok) - wodogłowie typowy opis: dotyczą całej głowy (rzadko miejscowe), rozpierające, rozsadzające, brak poprawy po typowych lekach przeciwbólowych, nudności i wymioty dołączają się na szczycie bólu, „poranne bóle głowy” * czy nudności i wymioty mogą wystąpić bez bólów głowy? Guzy mózgu Ad 1.

11 Inne przyczyny bólów głowy w przebiegu guza mózgu (poza wzrostem ICP): - bezpośredni naciek opon, dużych naczyń, okostnej - wtórne do zaburzeń widzenia - psychogenne wywołane stresem związanym z pogorszeniem pamięci i zdolności do pracy Guzy mózgu Ad 1.

12 Z czego wynikają zaburzenia świadomości: - spadek perfuzji (CPP=MAP-ICP) - wklinowania - bezpośredni naciek i uszkodzenie tworu siatkowatego w strukturach głebokich mózgu Guzy mózgu Ad 1.

13 wklinowanie: - we wcięcie namiotu - w otwór potyliczny wielki - pod sierp mózgu - „do góry” we wcięcie namiotu objawy: utrata przytomności, zwolnienie częstości oddechów, bradykardia, zaburzenia rytmu serca, poszerzenie źrenicy, wzrost ciśnienia tętniczego krwi Guzy mózgu Ad 1.

14 Objawy ogniskowe = objawy wynikające z uszkodzenia funkcji danej okolicy układu nerwowego (np. niedowłady kk, nn.czaszkowych, zaburzenia mowy, zaburzenia widzenia itd) Guzy mózgu Ad 2.

15 Objawy ogniskowe szczególne okolice: - czołowa (zaburzenia zachowania) - skroniowa (padaczka) - okolice mowy w półkuli dominującej - czuciowo-ruchowa - potyliczna (wzrok) - tylna jama (objawy uszkodzenia pnia, móżdżku i nn.czaszkowych, neuralgie objawowe, wodogłowie, brak padaczki) - okolica kąta mostowo-mózdżkowego okolica szyszynki i układ komorowy (wodogłowie) okolica siodła tureckiego (wzrok) Guzy mózgu Ad 2.

16 Padaczka (szczególny rodzaj objawów ogniskowych) !!! pierwszy w życiu napad u osoby dorosłej => podejrzenie guza mózgu => NMR rodzaje napadów: zależą głównie od lokalizacji guza Guzy mózgu Ad 3.

17 Objawy endokrynne Guzy mózgu Ad 4.

18 Gruczolaki przysadki 1. wydzielnicze (“czynne hormonalnie”) 2. niewydzielnicze (“nieczynne hormonalnie”) Podział endokrynologiczny zgodnie z malejącą częstością: 1. Niewydzielnicze (“nieczynne hormonalnie”) 2. Prolactinoma 3. Akromegalia 4. Choroba Cushinga (zwykle mikrogruczolak) Kazuistyczne: 5.TSH-oma 6.LH-oma 7.FSH-oma Ad 2.

19 Objawy endokrynne 1. Prolactinoma - osłabienie potencji i libido - rzadkie miesiączki - niepłodność - amenorrhea-galactorrhea syndrom (Forbes- Albright syndrom) Guzy mózgu Ad 4.

20 Objawy endokrynne 2. Akromegalia - powiększenie dłoni, stóp, żuchwy, języka - nadmierne pocenie - bóle stawów, bóle głowy - NT - kardiomiopatia przerostowa - cukrzyca Guzy mózgu Ad 4.

21 Objawy endokrynne 3. Choroba Cushinga - otyłość centralna, („kark bawoli”), chude kończyny - rozstępy skórne i czerwone przebarwienia (dolna część brzucha, pachwiny, sutki) - „twarz księżycowata” - atroficzna, „papierowa” skóra - rzadkie miesiączki, osłabienie potencji i libido - cukrzyca - NT - osteoporoza - osłabienie tolerancji wysiłku - depresja, labilność emocjonalna Guzy mózgu Ad 4.

22 Objawy endokrynne 3. Objawy niedoczyności przysadki (makrogruczolaki wydzielnicze i niewydzielnicze) Guzy mózgu Ad 4.

23 Gruczolaki przysadki - objawy kliniczne: Patomechanizmy: - zaburzenia endokrynne z nadprodukcji (j.wyżej) - nadciśnienie śródsiodłowe -> ból głowy - efekt masy: 1. Ucisk przysadki -> niedoczynność przysadki 2. Ucisk skrzyżowania nn.II -> niedowidzenie połowicze odskroniowe obuoczne, pogorszenie ostrości wzroku 3. Ucisk komory III -> wodogłowie 4. Naciek zatoki jamistej: uszkodzenia nn. III, IV, V1, V2,

24 Dynamika objawów guza mózgu typowo: - stopniowe, „podstępne” narastanie objawów rzadko: - początek udarowy (które guzy krwawią?) Guzy mózgu

25 Objawy - bóle głowy 60% - nudności, wymioty 24% - przeobrażenie osobowości20% - napady padaczkowe24% - objawy ogniskowe65% (w tym niedowłady 45%) Guzy mózgu

26 Diagnostyka 1 - rezonans magnetyczny (badanie z wyboru w przypadku podejrzenia guza mózgu) - tomografia komputerowa dwufazowa - CT okno kostne czaszki (guzy naciekające kość, guzy podstawy czaszki - np. nerwiaki n.VIII,) - rtg czaszki (guzy przysadki - okolica siodła, guzy naciekające kość)

27 - angiografia mózgowa (guzy silnie unaczynione - ew.embolizacja, guzy podstawy czaszki i w kontakcie z zatokami żylnymi - stosunek guza do dużych pni tętniczych i zatok, różnicowanie z guzami naczyniowymi) - badanie okulistyczne (ostrość i pole widzenia, dno oka) - badania hormonalne (guzy przysadki) - markery nowotworowe (b-HCG, AFP - guzy szyszynki, CEA - przerzuty) - rtg klatki piersiowej, USG brzucha, mammografia, ocena skóry (rozsiany proces?) Guzy mózgu Diagnostyka 2

28 - NL, badanie płynu mózgowo-rdzeniowego (cytometria przepływowa w przypadku podejrzenia chłoniaka, białaczki) - biopsja guza 1. otwarta 2. stereotaktyczna Guzy mózgu Diagnostyka 3

29 Guzy rdzenia kręgowego objawy: - bóle korzeniowe (na poziomie guza) - zaburzenia czucia powierzchniowego (od poziomu guza w dół) - niedowłady kończyn (na poziomie guza wiotkie, poniżej spastyczne) - zaburzenia zwieraczy - zaniki mięśni (na poziomie guza) Guzy mózgu

30

31 Guzy rdzenia kręgowego Diagnostyka: - rezonans magnetyczny - RTG kregosłupa - NL - angiografia rdzeniowa Guzy mózgu

32 Guzy rdzenia kręgowego Podział: - guzy śródrdzeniowe(glejaki) - guzy zewnątrzrdzeniowe - wewnątrzoponowe (oponiaki, nerwiaki) - zewnątrzoponowe (przerzuty do kręgosłupa) Guzy mózgu

33 - guzy glejopochodne 40-60% (guzy pochodzenia neuroepitelialnego, „glejaki”) naciekający wzrost skala Kernohana 4-stopniowa: I-II st. - glejaki niskiego stopnia złośliwości (np.: astrocytoma fibrillare, astrocytoma pilocyticum, oligodendoglioma), zwykle wolnorosnące, częściej wystepują u ludzi młodych, słabo promienioczułe, lepsze rokowanie II-IV st. - tzw.”glejaki złośliwe” (np.: astrocytoma anaplasticum, glioblastoma multiforme), bardzo naciekający wzrost, szybkorosnące, częściej wystepują u ludzi starszych (po 50rż), promienioczułe, złe rokowanie (III st. ok. 2 lat, IV st.- 9 m-cy) Guzy mózgu

34

35

36

37

38

39

40

41 - oponiakiok.20% uciskający, zewnątrzmózgowy „odpychający wzrost” zwykle łagodne, nie dają przerzutów jeżeli jest możliwe całkowite usunięcie wraz z przyczepem oponowym zwykle nie ma odrostu nie zawsze jest możliwe całkowite usunięcie oponiaka, ponieważ często występują na podstawie czaszki otaczając nerwy czaszkowe i główne pnie tętnicze oraz w kontakcie z dużymi zatokami żylnymi. Guzy mózgu

42

43

44

45

46 - guzy przerzutowe20-25% źródła: rak płuca > rak sutka > rak nerki > jelita grubego >czerniak złośliwy > inne leczenie: - operacyjne - pojedynczy przerzut do mózgu, bez innych przerzutów do OUN i innych organów i gdy ognisko pierwotne jest wyleczone lub możliwe do wyleczenia - gdy brak ogniska pierwotnego - radioterapia - mnogie przerzuty oraz po leczeniu operacyjnym naświetlanie na cały mózg. - chemioterapia - „meningitis carcinomatosa” Guzy mózgu

47

48 Leczenie - operacyjne - radioterapia - teleradioterapia - stereoradiochirurgia - brachyterapia - chemioterapia (dokanałowo-chłoniaki, nacieki białaczkowe i „meningitis carcinomatosa”, po. Temodal-glejaki, przerzuty, iv. PVC-skąpodrzewiaki) * w niektórych przypadkach obserwacja Guzy mózgu

49 Gruczolaki przysadki (1) - wyrastają z przedniego płata przysadki (guzy części nerwowej są b.rzadkie) - stanowią ok. 10% guzów wewnątrzaczaszkowych - najczęściej 3 i 4 dekada życia, K=M

50 Gruczolaki przysadki (4) 1. Wydzielnicze (“czynne hormonalnie”) 1. Prolactinoma - osłabienie potencji i libido - rzadkie miesiączki - niepłodność - amenorrhea-galactorrhea syndrom (Forbes-Albright syndrom)

51 Gruczolaki przysadki (5) 1. Wydzielnicze (“czynne hormonalnie”) 2. Akromegalia - powiększenie dłoni, stóp, żuchwy, języka - nadmierne pocenie - bóle stawów, bóle głowy - NT - kardiomiopatia przerostowa - cukrzyca

52 Gruczolaki przysadki (6) 1. Wydzielnicze (“czynne hormonalnie”) 3. Choroba Cushinga - otyłość centralna,(kark bawoli), chude kończyny - rozstępy skórne i czerwone przebarwienia (dolna część brzucha, pachwiny, sutki) - „twarz księżycowata” - atroficzna, „papierowa” skóra - rzadkie miesiączki, osłabienie potencji i libido - cukrzyca - NT - osteoporoza - osłabienie tolerancji wysiłku - depresja, labilność emocjonalna

53 Gruczolaki przysadki (7) - Mikrogruczolak(< 1cm) - Makrogruczolak - ekspansja poza obręb siodła: - do zatoki klinowej - do przestrzeni nadsiodłowej - do zatoki jamistej

54 Gruczolaki przysadki (9) Podział histopatologiczny zgodnie z malejącą częstością: - obojętnochłonny (nieczynny chormonalnie lub produkuje PRL, GH - rzadko) - kwasochłonny (zwykle produkuje GH) - zasadochłonny (zwykle produkuje ACTH)

55 Gruczolaki przysadki (10) Objawy kliniczne: Patomechanizmy: - zaburzenia endokrynne z nadprodukcji (j.wyżej) - nadciśnienie śródsiodłowe -> ból głowy - efekt masy: 1. Ucisk przysadki -> niedoczynność przysadki 2. Ucisk skrzyżowania nn.II -> niedowidzenie połowicze odskroniowe obuoczne, pogorszenie ostrości wzroku 3. Ucisk komory III -> wodogłowie 4. Naciek zatoki jamistej: uszkodzenia nn. III, IV, V1, V2,

56 Gruczolaki przysadki (11) Diagnostyka 1. MRI (badanie z wyboru) - wykrywa większość mikrogruczolaków - pokazuje naciek struktur przylegających 2. RTG czaszki boczne - poszerzenia sidła (norma < 11mm), - anatomia zatoki klinowej - ocena przedoperacyjna dostępu 3. Badanie dna oka, ostrości i pola widzenia 4. Ocena endokrynologiczna TSH, T4, FSH, LH, PRL,GH) poziom kortyzolu o 8.00, wolny kortyzol z dobowej zbiórki moczu

57 Gruczolaki przysadki (12) Leczenie - operacyjne - farmakologiczne - radioterapia

58 Gruczolaki przysadki (13) Leczenie operacyjne dostępy operacyjne: I. Przezczaszkowe II. Przez zatokę klinową

59 Gruczolaki przysadki (14) Leczenie farmakologiczne wskazania: - gdy nie można leczyć operacyjnie - nieradykalne usunięcie (brak stabilizacji hormonalnej) - odrost po leczeniu operacyjnym Bromkryptyna[Parlodel®] (głównie prolactinoma, rzadko akromegalia) Octreotide [Sandostatin®] (akromegalia) Ketokonazol (ch. Cushinga)

60 Gruczolaki przysadki (15) Leczenie radioterapia - przy braku możliwości operacyjnego i farmakologicznego leczenia odrostu guza - rzadko stosowane z powodu dużego ryzyka uszkodzenia przysadki i nn.II - 4000-5000cGy

61 Gruczolaki przysadki (16) Leczenie - substytucja z powodu niedoczynności przysadki Hydrocortisonum (zwykle 20-40mg/d) L-Thyroxin (zwykle 25-150ug/d) Testosteron

62 Guzy mózgu

63

64 Guzy rdzenia kręgowego objawy: - bóle korzeniowe (na poziomie guza) - zaburzenia czucia powierzchniowego (od poziomu guza w dół) - niedowłady kończyn (na poziomie guza wiotkie, poniżej spastyczne) - zaburzenia zwieraczy - zaniki mięśni (na poziomie guza) Guzy mózgu

65 Guzy rdzenia kręgowego Diagnostyka: - rezonans magnetyczny - RTG kregosłupa - NL - angiografia rdzeniowa Guzy mózgu

66 Guzy rdzenia kręgowego Podział: - guzy śródrdzeniowe(glejaki) - guzy zewnątrzrdzeniowe - wewnątrzoponowe (oponiaki, nerwiaki) - zewnątrzoponowe (przerzuty do kręgosłupa) Guzy mózgu

67

68

69

70 Guzy rdzenia kręgowego Leczenie: - guzy śródrdzeniowe - mikrochirurgiczne usunięcie guza. - otwarta biopsja guza w przypadku guza naciekającego, a następnie rth - guzy zewnątrzrdzeniowe - wewnątrzoponowe - mikrochirurgiczne usunięcie guza. - zewnątrzoponowe - leczenie operacyjne, zwykle z koniecznością stabilizacji wewnętrznej kręgosłupa Guzy mózgu


Pobierz ppt "Objawy neurologiczne w przebiegu guzów pierwotnych i przerzutowych do OUN."

Podobne prezentacje


Reklamy Google