Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekty transferu innowacji Leonardo da Vinci realizowane przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów Marcin Słowikowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekty transferu innowacji Leonardo da Vinci realizowane przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów Marcin Słowikowski."— Zapis prezentacji:

1 Projekty transferu innowacji Leonardo da Vinci realizowane przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów Marcin Słowikowski

2 PIAP i LdV Współpraca od 1999 Zrealizowane projekty: –3 Projekty Pilotażowe, –Projekt Stażowy, –2 Projekty Transferu Innowacji Jeden Projekt Transferu Innowacji w trakcie realizacji

3 Projekt Jakość dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Tytuł Projektu: Quality for SME Strona Projektu: http://www.q4sme.pl/ Cel Projektu: –Podstawowym celem projektu jest transfer i dostosowanie innowacyjnych rezultatów poprzednich projektów (ISAR, AMI4SME) oraz połączenie ich w celu opracowania nowego rozwiązania szkoleniowego, którego wiodącym tematem jest szeroko rozumiana jakość w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach.

4 Cele techniczne projektu to: –opracowanie zestawu kursów obejmującego tematykę jakości, –włączenie w zakres kursów treści związanych z różnymi aspektami związanymi z jakością w MŚP (np.: zarządzanie jakością, jakość produktu, jakość produkcji, jakość zarządzania, kontrola jakości, poprawa jakości produkcji), –dostosowanie kursów do specyfiki narodowej/regionalnej w krajach partnerów projektu, –opracowanie całości w odpowiedniej formie eLearningowej umożliwiającej łatwe włączenie jej do istniejących systemów szkoleniowych użytkowników końcowych, –opracowanie szeregu usług, mających zastosowanie przy prowadzeniu szkoleń, wykorzystujących innowacyjne mechanizmy i rozwiązanie informatyczne, włączając w to ciągłe unowocześnianie zawartości kursów,

5 Jak planujemy osiągnąć cele? Poprzez realizację kolejnych etapów: 1 adaptację i uzupełnienie złożonej, innowacyjnej treści szkoleniowej w formie kursów eLearningowych i mieszanych (blended learning) dla całego sektora produkcyjnego MŚP, 2 dostosowanie do wymagań socjalno-kulturowych kursów przygotowanych w etapie poprzednim w dwóch krajach partnerskich - Hiszpanii i Słowacji, 3 opracowanie lekcji jako zestaw łatwy do zastosowania w innych krajach/regionach przy współpracy z europejskimi oraz narodowymi stowarzyszeniami produkcyjnych MŚP.

6 Rezultaty System informatyczny realizujący funkcje: –prowadzenia kursów wraz z oceną stopnia opanowanej wiedzy –bieżącego zarządzania kursami (zarządzanie studentami, trenerami, obsługa kanałów komunikacyjnych student-student i student-trener) –rozwój i uaktualnianie treści poszczególnych kursów. –administracja systemu (zarządzanie bazą danych, serwerem, itp.) Metodyka systemu obejmująca –wdrażania i zarządzania systemu –zarządzanie zawartością/treścią kursów –bieżącą obsługę systemu –rozwój i dostosowanie do potrzeb socjalno-kulturowych –podręczniki użytkownika (dla studenta, trenera, administratora systemu) Rezultaty pośrednie to szereg publikacji związanych z projektem i opracowywanym systemem szkoleniowym.

7 Konsorcjum PIAP – Koordynator ATB - Niemcy ASTRA - Słowacja CARSA - Hiszpania

8 Projekt ALCVET Tytuł Projektu: Zaawansowane eLearningowe treści szkoleniowe w szkoleniach zawodowych dla MŚP zajmujących się recyklingiem Advanced eLearning Content for VET in Recycling Industry SME Strona projektu: http://www.alcvet.com.pl/ Celem Projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności europejskiego systemu szkoleń zawodowych poprzez dostosowanie i integrację innowacyjnych treści i rezultatów poprzednich projektów LdV i ICT z systemami szkoleń zawodowych w państwach europejskich.

9 Projekt ALCVET Biorąc pod uwagę określone potrzeby, głównym zadaniem projektu jest opracowanie wydajnego ekonomicznie i wszechstronnego systemu szkoleniowego dla MŚP z branży recyklingu, obejmującego 3 grupy zagadnień: (a) technologie recyklingu, (b) usprawnianie działania przedsiębiorstwa i wdrażanie systemów informatycznych, oraz (c) nowe formy działalności gospodarczej i sieciowanie MŚP. Celem projektu jest także dostarczenie jednorodnych treści szkoleniowych możliwych do wykorzystania w różnych krajach i regionach UE oraz w różnych sektorach recyklingu dla 4 docelowych grup użytkowników.

10 Konsorcjum Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów - (PIAP) Tartu Vocational Education Centre - (TVEC) Institute for Applied Systems Technology Bremen GmbH – (ATB) KREDIT s.r.o.


Pobierz ppt "Projekty transferu innowacji Leonardo da Vinci realizowane przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów Marcin Słowikowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google