Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wnioski z realizacji zadań nadzoru pedagogicznego w zakresie wspomagania szkół i placówek w roku szkolnym2010/2011 Miastko, 24 sierpnia 2011 roku KURATORIUM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wnioski z realizacji zadań nadzoru pedagogicznego w zakresie wspomagania szkół i placówek w roku szkolnym2010/2011 Miastko, 24 sierpnia 2011 roku KURATORIUM."— Zapis prezentacji:

1 Wnioski z realizacji zadań nadzoru pedagogicznego w zakresie wspomagania szkół i placówek w roku szkolnym2010/2011 Miastko, 24 sierpnia 2011 roku KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU DELEGATURA W SŁUPSKU 1

2 2 Ogólna liczba szkół placówek działających na terenie Delegatury w Słupsku pow. m. Słupsk pow. słupski pow. bytowski pow. lęborski Ogółem Szkoły i placówki publiczne 53585742210 Szkoły i placówki niepubliczn e 69262742164 Ogółem 12284 374

3 3 73 Wnioski z 73 kontroli planowych przeprowadzonych w roku szkolnym 2010/2011: 1.Przeprowadzone kontrole dotyczyły następujących obszarów tematycznych: a)planowania nadzoru pedagogicznego, b)prawidłowości dopuszczania do użytku programów wychowania przedszkolnego i nauczania, c)zgodności wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego przez PPP, d)zgodności organizowania indywidualnego nauczania na podstawie wydanych orzeczeń z obowiązującymi przepisami prawa, e)przestrzegania przez niepubliczna placówkę doskonalenia nauczycieli przepisów prawa w zakresie planowania pracy i sprawozdawczości, f)realizacji prawa dziecka pięcioletniego do rocznego przygotowania przedszkolnego, g)prawidłowości nadzorowania realizacji przez dzieci sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.

4 4 28 W roku szkolnym 2010/2011 przeprowadzono 28 kontroli doraźnych, które dotyczyły: 1.zgodności zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami; 2.realizacji podstaw programowych i ramowych planów nauczania; 3.przestrzegania zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowadzenia egzaminów, a także przestrzegania przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki; 4.przestrzegania statutu szkoły lub placówki; 5.przestrzegania praw dziecka i ucznia; 6.zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; 7.przestrzegania przez szkołę niepubliczną przepisów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty; 8.realizacji godzin wynikających z art. 42 karty nauczyciela.

5 5 Wnioski z ewaluacji zewnętrznych przeprowadzonych w roku szkolnym 2010/2011: 1)Szkoły realizują projekty edukacyjne, które pozytywnie wpływają na jakość i efektywność nauczania; np. Za rękę z Einsteinem,Rozwój przez kompetencje, Wyrównywanie szans edukacyjnych; 2)Bogate oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych (szczególnie wycieczki krajowe i zagraniczne), odpowiadają potrzebom i wpływają na rozwój zainteresowań uczniów i kreatywności; 3)Szkoły kształtują pożądane postawy uczniów poprzez spójne działania wychowawcze różnych podmiotów działających w szkole.

6 6 Przykłady dobrych praktyk: 1.Szkoła Podstawowa nr 9 im. St. Hryniewieckiego w Słupsku: Wychowanie marynistyczne priorytetem w pracy wychowawczej szkoły: - chrzest morski - ceremoniał szkoły - autorskie zeszyty ćwiczeń - Festiwal ŁAJBA - Liga Morska i Rzeczna w szkole oraz współpraca w dziedzinie marynistyki Współpraca międzynarodowa w dziedzinie ekologii. Działalność wydawnicza szkoły. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i indywidualizacja pracy: - 83 kół zainteresowań - 27 innowacji - drugi język obcy - szkoła filialna (przyszpitalna) Organizacja nauki języka angielskiego i wypoczynku w okresie wakacji.

7 7 2.Szkoła Podstawowa nr 3 im. Olimpijczyków Polskich w Lęborku: Przykłady dobrych praktyk: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły. Wyrównywanie szans edukacyjnych i dostosowanie zajęć do potrzeb środowiska: - zajęcia wspierające - indywidualizacja pracy z uczniem - organizacja imprez, np. międzynarodowe zawody sportowe - oferta edukacyjna szkoły, np. regionalizm. Nowatorskie rozwiązania programowe. Współpraca międzynarodowa.

8 8 3. Przedszkole Miejskie nr 23 Promyczek w Słupsku: Przykłady dobrych praktyk: Współpraca (od 2005 r.) ze Stowarzyszeniem Joannici Dzieło Pomocy w zakresie organizacji zajęć obejmujących udzielanie pierwszej pomocy. Realizacja projektu Dłużej – Więcej – Lepiej – rozszerzenie oferty Przedszkola Promyczek - II edycja, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu Przedszkole realizuje następujące działania: - zorganizowanie wychowankom dodatkowych bezpłatnych zajęć (logopedycznych, korekcyjnych, z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, warsztatów plastycznych i teatralnych),

9 9 Szkoły i placówki wyróżnione tytułem Szkoły Odkrywców Talentu i Miejscem Odkrywania Talentów

10 Szkoły odkrywców talentów : 10 Lp.Nazwa szkoły Tytuł zajęć, pracy dodatkowej lub dziedzina aktywności 1. Gimnazjum nr 1 w Lęborku Zajęcia indywidualne z uczniem zdolnym 2. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Lęborku Zespół wokalny Szkolny Dzwonek 3. Zespół Szkół im. Strażaków Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej Koło literacko-recytatorskie 4. Zespół Szkół w Damnie Chór szkolny 5. Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Słupsku Zajęcia z uczniami zdolnymi w ramach realizacji indywidualnego toku nauczania

11 Szkoły odkrywców talentów (cd.) : 11 Lp.Nazwa szkoły Tytuł zajęć, pracy dodatkowej lub dziedzina aktywności 6.Gimnazjum Nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Słupsku Szkolny Klub Szalonego Reportera 7.Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Słupsku Szkolny zespół artystyczny Marzenie 8.Gimnazjum Nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku Szkolny Klub Wolontariusza

12 12 Miejsca odkrywania talentów : Lp.Nazwa Tytuł zajęć, pracy dodatkowej lub dziedzina aktywności 1.Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Miastku Zajęcia z uczniami zdolnymi 2.Młodzieżowy Dom Kultury w Lęborku Zajęcia z uczniami zdolnymi 3.Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku Zajęcia z uczniami zdolnymi 4.Uczniowski Klub Sportowy SP 5 Słupsk Program AKADEMIA PIŁKI" 5.Gmina Miejska SłupskSłupska Szkoła Młodych Fizyków

13 Gdański Salon Maturzystów – Perspektywy 2011 i Dzień Gimnazjalisty Informacje dla uczniów klas maturalnych i nauczycieli: 1. Harmonogram 5 i 6 września 2011 r. odbędą się spotkania z ekspertami OKE w Gdańsku na temat matury 2011 r. (przedmioty obowiązkowe i najczęściej zdawane przedmioty dodatkowe), prezentacja uczelni z Pomorza i całego kraju. 5 września 2011 r. o godz. 17 00 odbędzie się spotkanie Pani Ireny Łaguna – Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku z rodzicami maturzystów. 2. Miejsce: Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji Gdańsk, ul. Bażyńskiego 6 Komunikaty: 13

14 1.6 września 2011 r. w godz. 15 30 17 00 odbędą się spotkania dla nauczycieli w trzech grupach przedmiotowych (humanistyczna, matematyczno-przyrodnicza, języków obcych). 2.6 września 2011 r. odbędzie się spotkanie Pani Dyrektor Ireny Łaguny z rodzicami gimnazjalistów. 3.7 września 2011 r. odbędzie się spotkanie dotyczące organizacji egzaminu gimnazjalnego dla uczniów i nauczycieli. 4.Miejsce spotkań: Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji Gdańsk, ul. Bażyńskiego 6 Dzień Gimnazjalisty: Komunikaty: 14

15 Dyrektorzy szkół zawodowych: 1.W okresie: 19.09.2011 r. 29.09.2011 r. będą się odbywały dwudniowe szkolenia dla dyrektorów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, organizowane w ramach projektu Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. 2.Dyrektorzy szkół otrzymają indywidualne informacje o terminie i miejscu szkolenia Komunikaty: 15

16 Dziękuję za uwagę! Dziękuję za uwagę! 16 Nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli Jan Paweł II


Pobierz ppt "Wnioski z realizacji zadań nadzoru pedagogicznego w zakresie wspomagania szkół i placówek w roku szkolnym2010/2011 Miastko, 24 sierpnia 2011 roku KURATORIUM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google