Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budowa materii Trochę historii. Budowa materii Trochę historii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budowa materii Trochę historii. Budowa materii Trochę historii."— Zapis prezentacji:

1

2 Budowa materii Trochę historii

3 Tales z Miletu ( p.n.e.) Zadawał sobie pytanie o "arché", czyli początek, podstawę, osnowę i strukturę świata. Twierdził, że arché to żywioł wody, wszystko z niej pochodzi i do niej powraca - wniosek wyciągnął z obserwacji

4 Heraklit z Efezu Demokryt z Abdery
Uważał, że wszystko jest płynne, a świat powstał z ognia. Demokryt z Abdery Ogłosił teorię o atomistycznej budowie świata

5 Arystoteles jest autorem teorii przyczynowości. Obok formy i materii (przyczyn wewnętrznych: formalnej i materialnej), wydzielił przyczyny zewnętrzne: sprawczą i celową, czyli to, dzięki czemu, i to, ze względu na co coś zaistniało.

6 Średniowiecze W średniowieczu nastąpił rozwój alchemii. Sądzono, że każda substancja jest kombinacją ognia, powietrza, wody i ziemi. Rozpoznawano kilka pierwiastków metalicznych: złoto, srebro, miedź, rtęć, żelazo i ołów oraz niemetalicznych, np. siarkę. Ciecze: woda i alkohol Wiedziano również, że w wodzie rozpuszcza się wiele ciał stałych.

7 Na przełomie XI i XII wieku arabski alchemik Al –Jabir ogrzewając siarczany w obecności soli otrzymał kwas solny (HCl – kwas chlorowodorowy)

8 Wiek XVIII Odkryto tlen Antoine Lavoisier dokonał pomiaru mas
Dalton opracowuje teorię o atomowej budowie materii.

9 Atomy Pojedyncze atomy zaobserwowano dopiero w latach 50-tych XX wieku za pomocą mikroskopu jonowego. Od lat 70-tych do obserwacji struktury materii używa się mikroskopów skaningowych, a ostatnio tunelowych. W XX wieku odkryto wewnętrzną strukturę atomu: protony, neutrony i elektrony.

10 Budowa atomu

11 Kwarki Odkryto też inne cząsteczki elementarne, będące podstawowymi samodzielnymi elementami materii, a jej elementami są nie istniejące samodzielnie cząstki zwane kwarkami. Jak do tej pory kwark jest uznawany za najmniejszą cząstkę atomu.

12 Dyfuzja i plazmoliza Zjawiska te mogą być dowodem na ziarnistość materii. Badaliśmy każde z nich aby się o tym przekonać

13 Dyfuzja Dyfuzja w przyrodzie Model zjawiska dyfuzji

14 Plazmoliza Zjawisko odstawania protoplastu od ściany komórkowej.
Pod wpływem roztworów hipertonicznych komórki roślin ulęgają plazmolizie. Większe stężenie roztworu umożliwia lepsza widoczność zachodzącego zjawiska.

15 Mieszaniny mogą być: jednorodne, takie w których składających się na nie substancji nie odróżniamy, np.: woda z sokiem, solanka, powietrze lub niektóre stopy niejednorodne, takie w których składające się na nie substancje odróżniamy, np.: woda z olejem, sałatka warzywna, zaprawa murarska

16 Rozdzielanie mieszanin
destylacja sączenie w rozdzielaczu krystalizacja

17 Skarby Ziemi Schemat budowy wnętrza Ziemi

18 Skarby Ziemi Zawartość procentowa pierwiastków w skorupie ziemskiej

19 Składniki skał i minerałów
sylwin KCl Składniki skał i minerałów piryt FeS2 kalcyt CaCO3

20 Składniki skał i minerałów c.d.
Malachit Cu2[(OH)2ICO3] aragonit CaCO3

21 Autorzy Uczestnicy projektu:
Anna Drobiszewska, Marta Robert Orłowski, Mariusz Ginel, Rozwój przez kompetencje 96/33_MP_G2 Źródło: zasoby internetowe GOOGLE

22


Pobierz ppt "Budowa materii Trochę historii. Budowa materii Trochę historii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google