Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"— Zapis prezentacji:

1 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2

3 Zadawał sobie pytanie o "arché", czyli początek, podstawę, osnowę i strukturę świata. Twierdził, że arché to żywioł wody, wszystko z niej pochodzi i do niej powraca - wniosek wyciągnął z obserwacji

4 Uważał, że wszystko jest płynne, a świat powstał z ognia. Demokryt z Abdery Ogłosił teorię o atomistycznej budowie świata

5 jest autorem teorii przyczynowości. Obok formy i materii (przyczyn wewnętrznych: formalnej i materialnej), wydzielił przyczyny zewnętrzne: sprawczą i celową, czyli to, dzięki czemu, i to, ze względu na co coś zaistniało.

6 W średniowieczu nastąpił rozwój alchemii. Sądzono, że każda substancja jest kombinacją ognia, powietrza, wody i ziemi. Rozpoznawano kilka pierwiastków metalicznych: złoto, srebro, miedź, rtęć, żelazo i ołów oraz niemetalicznych, np. siarkę. Ciecze: woda i alkohol Wiedziano również, że w wodzie rozpuszcza się wiele ciał stałych.

7 Na przełomie XI i XII wieku arabski alchemik Al –Jabir ogrzewając siarczany w obecności soli otrzymał kwas solny (HCl – kwas chlorowodorowy)

8 Odkryto tlen Antoine Lavoisier dokonał pomiaru mas Dalton opracowuje teorię o atomowej budowie materii.

9 Pojedyncze atomy zaobserwowano dopiero w latach 50-tych XX wieku za pomocą mikroskopu jonowego. Od lat 70-tych do obserwacji struktury materii używa się mikroskopów skaningowych, a ostatnio tunelowych. W XX wieku odkryto wewnętrzną strukturę atomu: protony, neutrony i elektrony.

10

11 Odkryto też inne cząsteczki elementarne, będące podstawowymi samodzielnymi elementami materii, a jej elementami są nie istniejące samodzielnie cząstki zwane kwarkami. Jak do tej pory kwark jest uznawany za najmniejszą cząstkę atomu.

12

13 Model zjawiska dyfuzji Dyfuzja w przyrodzie

14 Zjawisko odstawania protoplastu od ściany komórkowej. Pod wpływem roztworów hipertonicznych komórki roślin ulęgają plazmolizie. Większe stężenie roztworu umożliwia lepsza widoczność zachodzącego zjawiska.

15 mogą być: - jednorodne, takie w których składających się na nie substancji nie odróżniamy, np.: woda z sokiem, solanka, powietrze lub niektóre stopy - niejednorodne, takie w których składające się na nie substancje odróżniamy, np.: woda z olejem, sałatka warzywna, zaprawa murarska

16 destylacja sączenie krystalizacja w rozdzielaczu

17 Schemat budowy wnętrza Ziemi

18 Zawartość procentowa pierwiastków w skorupie ziemskiej

19 Składniki skał i minerałów kalcyt CaCO 3 sylwin KCl piryt FeS 2

20 Składniki skał i minerałów c.d. aragonit CaCO 3 Malachit Cu 2 [(OH) 2 ICO 3 ]

21 Uczestnicy projektu: Anna Drobiszewska, Marta Robert Orłowski, Mariusz Ginel, Rozwój przez kompetencje 96/33_MP_G2 Źródło: zasoby internetowe GOOGLE

22 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google