Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."— Zapis prezentacji:

1 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

2 O NAS Nazwa szkoły: GIMNAZJUM NR 1 W SZCZECINIE ID grupy:98/91_MF_G1Kompetencja:MATEMATYCZNO - FIZYCZNATemat projektowy: GĘSTOŚĆ MATERII Semestr/rok szkolny: I / 2009/2010 O NAS

3 Szczecin Gimnazjum Nr 1 98/91_mf_g1

4 CIEKAWOSTKA Określenie "gęstość" zostało przez fizyków wzięte z życia codziennego i zaadaptowane na nazwę wielkości fizycznej. Jednak ten wybór nazwy jest trochę mylący. To co fizycy uważają za gęstość, nie odpowiada potocznemu pojęciu gęstości. Np. dla fizyka gęsty krupnik nie musi mieć wcale większej gęstości od czystej, posolonej wody. "Fizyczna" gęstość substancji to w potocznym rozumieniu bardziej "ciężkość" tej substancji. Większą gęstość ma ciało, które przy tej samej objętości ma większy ciężar, a nie takie, które trudno jest zamieszać. Tak więc styropian ma o wiele mniejszą gęstość niż woda, lód wcale nie jest od wody "gęstszy". Co ciekawe, płynna rtęć ma większą gęstość niż granitowy głaz. CIEKAWOSTKA Określenie "gęstość" zostało przez fizyków wzięte z życia codziennego i zaadaptowane na nazwę wielkości fizycznej. Jednak ten wybór nazwy jest trochę mylący. To co fizycy uważają za gęstość, nie odpowiada potocznemu pojęciu gęstości. Np. dla fizyka gęsty krupnik nie musi mieć wcale większej gęstości od czystej, posolonej wody. "Fizyczna" gęstość substancji to w potocznym rozumieniu bardziej "ciężkość" tej substancji. Większą gęstość ma ciało, które przy tej samej objętości ma większy ciężar, a nie takie, które trudno jest zamieszać. Tak więc styropian ma o wiele mniejszą gęstość niż woda, lód wcale nie jest od wody "gęstszy". Co ciekawe, płynna rtęć ma większą gęstość niż granitowy głaz.

5 Jednym z wielu uczonych, którzy zajmowali się gęstością był Archimedes. Jego prace stanowią wspaniałą zapowiedź nowoczesnej nauki. Uważa się obecni, że jego szczególne zasługi dla nauki polegają na wykorzystaniu doświadczeń i wynalazków do sprawdzenia słuszności teorii oraz na przekonaniu, że u podłoża zjawisk fizycznych leżą podstawowe zasady, które można wyrazić w postaci matematycznej. Archimedes był niewątpliwie naukowcem w pełnym tego słowa znaczeniu. W pracy O pływających ciałach Archimedes podał swoje słynne prawo wyporu. Na ciało zanurzone w cieczy oprócz siły ciężkości działa siła wyporu cieczy. Siła ta, zgodnie z prawem Archimedesa, jest skierowana ku górze (t.j. przeciwnie do siły ciężkości). Aby ciało pływało, konieczne jest, aby siły te równoważyły się. Archimedes Na tej zasadzie oparta jest jedna z metod pomiaru gęstości ciał stałych. Jednym z wielu uczonych, którzy zajmowali się gęstością był Archimedes. Jego prace stanowią wspaniałą zapowiedź nowoczesnej nauki. Uważa się obecni, że jego szczególne zasługi dla nauki polegają na wykorzystaniu doświadczeń i wynalazków do sprawdzenia słuszności teorii oraz na przekonaniu, że u podłoża zjawisk fizycznych leżą podstawowe zasady, które można wyrazić w postaci matematycznej. Archimedes był niewątpliwie naukowcem w pełnym tego słowa znaczeniu. W pracy O pływających ciałach Archimedes podał swoje słynne prawo wyporu. Na ciało zanurzone w cieczy oprócz siły ciężkości działa siła wyporu cieczy. Siła ta, zgodnie z prawem Archimedesa, jest skierowana ku górze (t.j. przeciwnie do siły ciężkości). Aby ciało pływało, konieczne jest, aby siły te równoważyły się. Archimedes Na tej zasadzie oparta jest jedna z metod pomiaru gęstości ciał stałych.

6 ARCHIMEDES Znamy dość dobrze życiorys Archimedesa, co rzadko się zdarza, jeśli idzie o starożytnych uczonych. W Syrakuzach, sycylijskim porcie nad Morzem Jońskim, gdzie się wychował i spędził większość życia, do dziś można oglądać mury, umocnienia i akwedukty starożytnego miasta. Urodził się około 287r. p.n.e., był synem astronoma Fidiasza, przyjacielem i być może krewnym króla Hierona II, tyrana Syrakuz, rządzącego od 270r. p.n.e. W bliżej nie określonym czasie Archimedes udał się do Egiptu i studiował w Aleksandrii. Był to wówczas główny ośrodek greckiej kultury i nauki. O osiągnięciach Archimedesa wiemy zarówno na podstawie zachowanych traktatów matematycznych, jak i realizacji o jego wynalazkach i doświadczeniach, które przeprowadził. Kilka jego prac z mechaniki niestety zaginęło, przetrwały natomiast traktaty geometryczne, odznaczające się jasnym i oszczędnym językiem. W traktacie O kuli i cylindrze podał wzory na powierzchnię i objętość tych brył. Był bliski rachunku całkowego; jego pracę znali Newton i Leibniz, którzy wynaleźli rachunek różniczkowy w XVII w. W jednej z ostatnich prac O liczbie piasku, był bliski wynalezienia logarytmów i wprowadził notację naukową dla wielkich liczb. POWRÓT

7 Modelowy sposób wyznaczania tej wielkości dla jakiej substancji polega na zrobieniu z tej substancji idealnej kostki sześciennej o krawędzi 1m i zważeniu jej. Masa takiej kostki w kilogramach jest równa liczbowo gęstości substancji. I tak np. 1m 3 wody ma masę jednej tony (1T = 1000kg). Zatem gęstość wody to 1000 kg/m 3. Jeden metr sześcienny powietrza ma masę nieco ponad 1 kg. Gęstość powietrza wynosi 1,29 kg/m 3. Modelowy sposób wyznaczania tej wielkości dla jakiej substancji polega na zrobieniu z tej substancji idealnej kostki sześciennej o krawędzi 1m i zważeniu jej. Masa takiej kostki w kilogramach jest równa liczbowo gęstości substancji. I tak np. 1m 3 wody ma masę jednej tony (1T = 1000kg). Zatem gęstość wody to 1000 kg/m 3. Jeden metr sześcienny powietrza ma masę nieco ponad 1 kg. Gęstość powietrza wynosi 1,29 kg/m 3.

8 JESZCZE RAZ O GĘSTOŚCI Gęstość (masa właściwa) jest to stosunek masy pewnej porcji substancji do zajmowanej przez nią objętości. W przypadku substancji jednorodnych porcja ta może być wybrana dowolnie; jeśli jej objętość wynosi V a masa m, to gęstość substancji wynosi: i nie zależy od wyboru próbki. W przypadku substancji niejednorodnych, gęstość nie jest stała w przestrzeni i określana jest dla każdego punktu z osobna; definiuje się ją jak wyżej, przy założeniu, że wybrana porcja substancji, obejmująca dany punkt, jest jak najmniejsza. Wybierając próbkę w otoczeniu W przypadku substancji jednorodnych porcja ta może być wybrana dowolnie; jeśli jej objętość wynosi V a masa m, to gęstość substancji wynosi: i nie zależy od wyboru próbki. W przypadku substancji niejednorodnych, gęstość nie jest stała w przestrzeni i określana jest dla każdego punktu z osobna; definiuje się ją jak wyżej, przy założeniu, że wybrana porcja substancji, obejmująca dany punkt, jest jak najmniejsza. Wybierając próbkę w otoczeniu

9 GĘSTOŚĆ CIECZY GĘSTOŚĆ CIAŁ STAŁYCH GĘSTOŚĆ CIAŁ STAŁYCH PIKNOMETR WAGA HYDROSTATYCZNA GĘSTOŚĆ GAZÓW

10 Aby obliczyć gęstość ciał stałych należy przygotować: wagę laboratoryjną lub elektroniczną i linijkę Następnie należy zważyć masę ciała i zmierzyć objętość ciała Wzór na gęstość ciał stałych: d = m / v Dla regularnych brył wyznaczanie gęstości sprowadza się do bezpośredniego pomiaru masy oraz wymiarów geometrycznych. Po wyliczeniu objętości bryły i podstawieniu do wzoru możemy wyznaczyć gęstość bryły. Aby wyznaczyć objętość brył o nieregularnych kształtach mierzymy objętość wypartej cieczy po zanurzeniu bryły w cylindrze miarowym. Objętość bryły określa się jako różnicę objętości końcowej Vk i początkowej Vp. W przypadku ciał o dużych wymiarach można mierzyć objętość cieczy wypływającej ze zlewki wypełnionej cieczą do pełna. POWRÓT Aby obliczyć gęstość ciał stałych należy przygotować: wagę laboratoryjną lub elektroniczną i linijkę Następnie należy zważyć masę ciała i zmierzyć objętość ciała Wzór na gęstość ciał stałych: d = m / v Dla regularnych brył wyznaczanie gęstości sprowadza się do bezpośredniego pomiaru masy oraz wymiarów geometrycznych. Po wyliczeniu objętości bryły i podstawieniu do wzoru możemy wyznaczyć gęstość bryły. Aby wyznaczyć objętość brył o nieregularnych kształtach mierzymy objętość wypartej cieczy po zanurzeniu bryły w cylindrze miarowym. Objętość bryły określa się jako różnicę objętości końcowej Vk i początkowej Vp. W przypadku ciał o dużych wymiarach można mierzyć objętość cieczy wypływającej ze zlewki wypełnionej cieczą do pełna. POWRÓT

11 Aby wyznaczyć gęstość cieczy należy przygotować: wagę laboratoryjną lub elektroniczną i zlewkę. Następnie należy zważyć najpierw samo naczynie, a potem ciecz wraz z naczyniem. Kolejnym krokiem jest odczytanie objętości cieczy ze zlewki. Przy wyznaczaniu gęstości cieczy stosuje się również areometry. Areometry wypełnione cieczą o znanej gęstości mogą służyć do wyznaczania gęstości innych cieczy. POWRÓT Aby wyznaczyć gęstość cieczy należy przygotować: wagę laboratoryjną lub elektroniczną i zlewkę. Następnie należy zważyć najpierw samo naczynie, a potem ciecz wraz z naczyniem. Kolejnym krokiem jest odczytanie objętości cieczy ze zlewki. Przy wyznaczaniu gęstości cieczy stosuje się również areometry. Areometry wypełnione cieczą o znanej gęstości mogą służyć do wyznaczania gęstości innych cieczy. POWRÓT

12 Przy wyznaczaniu gęstości gazów stosuje się między innymi ważenie naczyń z gazem o różnym ciśnieniu gazu. Gęstość gazów maleje wraz ze spadkiem ciśnienia Na poziomie morza w temperaturze 20 °C powietrze suche ma gęstość około 1,2 kg/m 3. POWRÓT POWRÓT

13 Piknometr – naczynie (zwykle szklane) przeznaczone do pomiaru gęstości cieczy i ciał stałych poprzez ważenie. Typowy piknometr ma postać małego naczynka o objętości 1 – 100 cm 3 zamkniętego doszlifowanym korkiem z przenikającą go kapilarą, niekiedy zaopatrzonego w termometr. Ciała stałe umieszcza się w piknometrze napełnionym cieczą. Odpowiednia seria ważeń pozwala obliczyć dokładnie gęstość badanej substancji. Rozróżniamy cztery rodzaje piknometrów: 1. Piknometr z otworem kapilarnym 2. Piknometr z termometrem i rurką kapilarną 3. Piknometr kapilarny w kształcie litery U, stosowany do cieczy lotnych 4. Piknometr ze znakiem i doszlifowanym korkiem Badane ciało powinno mieć taką formę, która umożliwi nam włożenie ciała do piknometru (np.: granulek). Mierzymy masę piknometru wypełnionego wodą i masę piknometru wypełnionego wodą wraz z badanym ciałem. Objętość V badanego ciała jest równa objętości wody wypartej przez to ciało. Wyniki pomiarów zapisujemy i wykonujemy obliczenia z uwzględnieniem niepewności pomiarowych. POWRÓT Piknometr – naczynie (zwykle szklane) przeznaczone do pomiaru gęstości cieczy i ciał stałych poprzez ważenie. Typowy piknometr ma postać małego naczynka o objętości 1 – 100 cm 3 zamkniętego doszlifowanym korkiem z przenikającą go kapilarą, niekiedy zaopatrzonego w termometr. Ciała stałe umieszcza się w piknometrze napełnionym cieczą. Odpowiednia seria ważeń pozwala obliczyć dokładnie gęstość badanej substancji. Rozróżniamy cztery rodzaje piknometrów: 1. Piknometr z otworem kapilarnym 2. Piknometr z termometrem i rurką kapilarną 3. Piknometr kapilarny w kształcie litery U, stosowany do cieczy lotnych 4. Piknometr ze znakiem i doszlifowanym korkiem Badane ciało powinno mieć taką formę, która umożliwi nam włożenie ciała do piknometru (np.: granulek). Mierzymy masę piknometru wypełnionego wodą i masę piknometru wypełnionego wodą wraz z badanym ciałem. Objętość V badanego ciała jest równa objętości wody wypartej przez to ciało. Wyniki pomiarów zapisujemy i wykonujemy obliczenia z uwzględnieniem niepewności pomiarowych. POWRÓT

14 WAGA HYDROSTATYCZNA Metoda pomiaru gęstości ciał stałych za pomocą wagi hydrostatycznej opiera się na prawie Archimedesa. Można stosować ją w przypadku ciał o nieregularnych kształtach, gdyż pozwala uniknąć bezpośrednich pomiarów objętości. Zasada działania wagi hydrostatycznej Bryłkę zawieszoną na cienkim druciku umocowanym na belce wagi ważymy dwukrotnie, raz w powietrzu i powtórnie gdy bryłka całkowicie zanurzona jest w wodzie. Nad szalką wagi umieszczona jest podstawka na której ustawia się zlewkę z wodą. Podstawkę należy ustawić w taki sposób aby nie dotykała szalki. M masę drucika zaniedbujemy jeśli jest mniejsza od czułości wagi (dla wag laboratoryjnych 10 mg). W pomiarach uzyskujemy odpowiednio dwa ciężary Ponieważ siła wyporu F w = d w V g możemy ułożyć układ równań z niewiadomymi m i V, po rozwiązaniu którego otrzymamy wzór na obliczenie gęstości badanego ciała D={[m 1 /( m1 – m 2 )] d w Oczywiście używane ciała nie mogą rozpuszczać się w stosowanej cieczy i muszą się w nie; całkowicie zanurzać.. Na dokładność otrzymanych wyników decydujący wpływ ma dokładność pomiaru masy. W przypadku ważenia ciał w cieczy trzeba mieć na uwadze, by całe ciało było w niej zanurzone, oraz aby nie stykało się ze ściankami naczynia. W przeciwnym razie dokładny pomiar masy wypartej cieczy byłby niemożliwy. Należy przypomnieć, że gęstość cieczy silnie zależy od temperatury, dlatego w celu dokładnego określenia gęstości ciała p niezbędna jest znajomość temperatury cieczy w czasie pomiaru. POWRÓT

15

16 Wiadomo - rozrzedzone gazy. Oczywiście gaz można zawsze rozrzedzać coraz bardziej, aż stanie się próżnią - wtedy jego gęstość stanie się równa zero. Dlatego nie ma wielkiego sensu pytanie o to co ma najmniejszą gęstość. Interesujące jest natomiast pytanie: jakie są najlżejsze ciała stałe? - ciała takie mogą być doskonałymi elementami konstrukcyjnymi samolotów, statków wysokich budynków. Wiemy, że bardzo lekki jest styropian - jego gęstość kilkadziesiąt razy mniejsza od gęstości wody; bardzo lekkim metalem jest z kolei glin (aluminium) o gęstości 2700 kg/m 3 - jest prawie trzy razy lżejszy niż żelazo.

17 Prawdziwym laboratorium super wysokich ciśnień i gęstości jest Kosmos. Np. łyżka materii białego karła (takiej bardzo małej ale za to gorącej gwiazdy) może ważyć nawet ponad tonę. A gęstość materii gwiazd neutronowych jest jeszcze większa - przekracza biliony razy gęstość wody. Paproszek takiej materii neutronowej o wymiarach 1mm 3 miałby masę rzędu miliarda ton - tyle co ogromne jezioro!

18 Ze zwykłych metali największą gęstość ma platyna (21000 kg/m 3 ). Metal ten jest więc ponad 21 razy cięższy od wody. Złoto też jest bardzo ciężkie - jego gęstość to ponad kg/m 3. Słynny z ciężkości ołów jest już tylko nieco ponad 11 razy cięższy od wody i prawie dwa razy lżejszy od platyny. Ze zwykłych metali największą gęstość ma platyna (21000 kg/m 3 ). Metal ten jest więc ponad 21 razy cięższy od wody. Złoto też jest bardzo ciężkie - jego gęstość to ponad kg/m 3. Słynny z ciężkości ołów jest już tylko nieco ponad 11 razy cięższy od wody i prawie dwa razy lżejszy od platyny.

19 Czy znasz? 1 eksagram 1 Eg = kg = kg 1 petagram 1 Pg = kg = kg 1 teragram 1 Tg = kg = 10 9 kg 1 gigagram 1 Gg = kg = 10 6 kg 1 megagram (1 tona) 1 Mg (1 t) = 1000 kg = 10 3 kg 1 kilogram 1 kg = 1000g 1 hektogram 1 hg = 0,1 kg = kg 1 dekagram 1 dag = 0,01 kg = kg 1 gram 1 g = 0,001 kg = kg 1 decygram 1 dg = 0,0001 kg = kg 1 centygram 1 cg = 0,00001 kg = kg 1 miligram 1 mg = 0, kg = kg 1 mikrogram 1 mig = 0, kg = kg 1 nanogram 1 ng = 0, kg = kg 1 pikogram 1 pg = 0, kg = kg 1 eksagram 1 Eg = kg = kg 1 petagram 1 Pg = kg = kg 1 teragram 1 Tg = kg = 10 9 kg 1 gigagram 1 Gg = kg = 10 6 kg 1 megagram (1 tona) 1 Mg (1 t) = 1000 kg = 10 3 kg 1 kilogram 1 kg = 1000g 1 hektogram 1 hg = 0,1 kg = kg 1 dekagram 1 dag = 0,01 kg = kg 1 gram 1 g = 0,001 kg = kg 1 decygram 1 dg = 0,0001 kg = kg 1 centygram 1 cg = 0,00001 kg = kg 1 miligram 1 mg = 0, kg = kg 1 mikrogram 1 mig = 0, kg = kg 1 nanogram 1 ng = 0, kg = kg 1 pikogram 1 pg = 0, kg = kg

20 1 cm 3 = 1mililitr 1 cm 3 =1 000 mm 3 1 dm 3 = cm 3 =1 litr 1 hektolitr = 100 l 1 m 3 = dm 3 = cm 3 1 km 3 = m 3 1 cm 3 = 1mililitr 1 cm 3 =1 000 mm 3 1 dm 3 = cm 3 =1 litr 1 hektolitr = 100 l 1 m 3 = dm 3 = cm 3 1 km 3 = m 3 DOMINO

21 7mm 3 0,8cm 3 207m m 3 0,8ml207000l 2km cm 3 18m cm 3 2dm 3 2l 2dm 3 8cm 3 1,2cm 3 8ml 18,8dm 3 0,0012dm 3 35l18,8l 3cm 3 35dm 3 15cm 3 3ml 3,5ml15ml 8l3,5cm 3 8dm mm 3 0,007ml 15,9ml2,6m 3 7,5hl15,9cm 3 9,3km l 5,8hl m 3 0,1m 3 580l 18m 3 1hl 20,5cm m 3 75m mm 3 5mm l 0,005ml POWRÓT

22 JEDNOSTKI GĘSTOŚCI Jednostką gęstości w układzie SI jest kilogram na metr sześcienny – kg/m³. Inne jednostki to m.in. kilogram na litr – kg/l, oraz gram na centymetr sześcienny – g/cm³ (w układzie CGS). Jednostką gęstości w układzie SI jest kilogram na metr sześcienny – kg/m³. Inne jednostki to m.in. kilogram na litr – kg/l, oraz gram na centymetr sześcienny – g/cm³ (w układzie CGS). kg/m³ g/cm³ kg/l kg/m³ g/cm³ kg/l

23 PRZYKŁADOWE ZADANIA O GĘSTOŚCI Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5 Zadanie 6 Zadanie 7 Zadanie 8 Zadanie 9 Zadanie 10 Zadanie 11 Zadanie 12 Zadanie 13 Zadanie 14 Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5 Zadanie 6 Zadanie 7 Zadanie 8 Zadanie 9 Zadanie 10 Zadanie 11 Zadanie 12 Zadanie 13 Zadanie 14 SPRAWDŹ CZY UMIESZ!

24 Ile wynosi ciężar bryłki żelaza o objętości 200 cm 3. Gęstość żelaza wynosi 7,8 g/cm 3. POWRÓT Ile wynosi ciężar bryłki żelaza o objętości 200 cm 3. Gęstość żelaza wynosi 7,8 g/cm 3. POWRÓT

25 Masa zwoju miedzianego drutu wynosi 4.45 kg. Powierzchnia poprzecznego przekroju drutu jest równa 2 mm 2. Ile wynosi długość tego drutu? Gęstość miedzi wynosi 8.9 g/cm 3 (8900 kg/m 3 ). POWRÓT Masa zwoju miedzianego drutu wynosi 4.45 kg. Powierzchnia poprzecznego przekroju drutu jest równa 2 mm 2. Ile wynosi długość tego drutu? Gęstość miedzi wynosi 8.9 g/cm 3 (8900 kg/m 3 ). POWRÓT

26 Ile wynosi masa deski sosnowej o długości 4 m, szerokości 20 cm i grubości 4 cm? Jaki jest jej ciężar? Gęstość drewna sosnowego wynosi 0.5 g/cm 3. POWRÓT Ile wynosi masa deski sosnowej o długości 4 m, szerokości 20 cm i grubości 4 cm? Jaki jest jej ciężar? Gęstość drewna sosnowego wynosi 0.5 g/cm 3. POWRÓT

27 Zbiornik na paliwo w traktorze mieści 85 kg oleju napędowego. Gęstość oleju 0.85 g/cm 3. Ile wynosi pojemność tego zbiornika? POWRÓT Zbiornik na paliwo w traktorze mieści 85 kg oleju napędowego. Gęstość oleju 0.85 g/cm 3. Ile wynosi pojemność tego zbiornika? POWRÓT

28 Silny uczeń szkoły podstawowej może unieść ciało o masie 50 kg. Czy podniesie on naczynie o pojemności 5 litrów wypełnione rtęci? Gęstość rtęci wynosi 13.6 g/cm 3 ( kg/m 3 ). POWRÓT Silny uczeń szkoły podstawowej może unieść ciało o masie 50 kg. Czy podniesie on naczynie o pojemności 5 litrów wypełnione rtęci? Gęstość rtęci wynosi 13.6 g/cm 3 ( kg/m 3 ). POWRÓT

29 Wyznacz pojemność naczynia, jeśli do niego można nalać spirytus (alkohol etylowy) o maksymalnej masie 1.2 kg. Gęstość spirytusu wynosi 0.8 g/cm 3 (800 kg/m 3 ). POWRÓT Wyznacz pojemność naczynia, jeśli do niego można nalać spirytus (alkohol etylowy) o maksymalnej masie 1.2 kg. Gęstość spirytusu wynosi 0.8 g/cm 3 (800 kg/m 3 ). POWRÓT

30 Dlaczego gęstość wody morskiej jest większa niż gęstość wody rzecznej? POWRÓT Dlaczego gęstość wody morskiej jest większa niż gęstość wody rzecznej? POWRÓT

31 Przy podnoszeniu ciała ponad powierzchnię Ziemi zmienia się jego: A) masa, gęstość i ciężar B) tylko masa i gęstość C) tylko masa i ciężar D) tylko ciężar POWRÓT Przy podnoszeniu ciała ponad powierzchnię Ziemi zmienia się jego: A) masa, gęstość i ciężar B) tylko masa i gęstość C) tylko masa i ciężar D) tylko ciężar POWRÓT

32 Czy jednakowa będzie gęstość tego samego ciała na powierzchni Ziemi i po przeniesieniu go na powierzchnię Księżyca? POWRÓT Czy jednakowa będzie gęstość tego samego ciała na powierzchni Ziemi i po przeniesieniu go na powierzchnię Księżyca? POWRÓT

33 Ile wynosi masa powietrza wciąganego przy wdechu do płuc dorosłego człowieka, jeżeli objętość płuc przy normalnym ciśnieniu atmosferycznym wzrasta o około 4 dm 3 ? O ile wzrasta wówczas ciężar człowieka? Gęstość powietrza wynosi g/cm 3. POWRÓT Ile wynosi masa powietrza wciąganego przy wdechu do płuc dorosłego człowieka, jeżeli objętość płuc przy normalnym ciśnieniu atmosferycznym wzrasta o około 4 dm 3 ? O ile wzrasta wówczas ciężar człowieka? Gęstość powietrza wynosi g/cm 3. POWRÓT

34 Stwierdzono, że objętość 1 m 3 przy jednakowych temperaturach i ciśnieniach znajduj się takie same liczby cząsteczek tlenu i wodoru (a także każdego innego gazu). Jednak gęstość tlenu w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury jest około 16 razy większa od gęstości wodoru [ g/cm 3 (0.09 kg/m 3 )]. Co można sądzić o: 1) średnich odległościach między środkami cząsteczek tlenu i środkami cząsteczek wodoru? 2) Masach pojedynczych cząstek tlenu i wodoru? POWRÓT Stwierdzono, że objętość 1 m 3 przy jednakowych temperaturach i ciśnieniach znajduj się takie same liczby cząsteczek tlenu i wodoru (a także każdego innego gazu). Jednak gęstość tlenu w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury jest około 16 razy większa od gęstości wodoru [ g/cm 3 (0.09 kg/m 3 )]. Co można sądzić o: 1) średnich odległościach między środkami cząsteczek tlenu i środkami cząsteczek wodoru? 2) Masach pojedynczych cząstek tlenu i wodoru? POWRÓT

35 Ile waży wodór wypełniający balon o objętości 1500 m 3 ? Gęstość wodoru wynosi g/cm 3 (0.09 kg/m 3 ). POWRÓT Ile waży wodór wypełniający balon o objętości 1500 m 3 ? Gęstość wodoru wynosi g/cm 3 (0.09 kg/m 3 ). POWRÓT

36 Czyste złoto rzadko używa się do wyrobów jubilerskich, gdyż jest zbyt miękkie. Najczęściej wyroby te wykonuje się ze stopu złota i srebra (niekiedy też miedzi). Jaką wartość gęstości będzie miał stop powstały z równych objętości złota i srebra? Czy znajdując gęstość stopu można określić (przynajmniej w przybliżeniu), jak dużo srebra zmieszano ze złotem? POWRÓT Czyste złoto rzadko używa się do wyrobów jubilerskich, gdyż jest zbyt miękkie. Najczęściej wyroby te wykonuje się ze stopu złota i srebra (niekiedy też miedzi). Jaką wartość gęstości będzie miał stop powstały z równych objętości złota i srebra? Czy znajdując gęstość stopu można określić (przynajmniej w przybliżeniu), jak dużo srebra zmieszano ze złotem? POWRÓT

37 Gęstość mleka tłustego jest mniejsza niż gęstość mleka chudego. Jaka jest gęstość śmietany (w porównaniu z mlekiem tłustym), którą uzyskuje się z mleka tłustego? POWRÓT Gęstość mleka tłustego jest mniejsza niż gęstość mleka chudego. Jaka jest gęstość śmietany (w porównaniu z mlekiem tłustym), którą uzyskuje się z mleka tłustego? POWRÓT

38 KLIKNIJ, ABY ROZPOCZĄĆ LUB ZAKOŃCZYĆ

39 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA


Pobierz ppt "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google