Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"— Zapis prezentacji:

1 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Publiczne Gimnazjum im. Jana Grzankowskiego w Skórczu Publiczne Gimnazjum im. Jana Grzankowskiego w Skórczu ID grupy: 96/101_MP_G1 96/101_MP_G1 Kompetencja: Matematyka i przyroda Matematyka i przyroda Temat projektowy: Budowa materii Budowa materii Semestr/rok szkolny: II / 2009/2010 II / 2009/2010

3 Atom, cząsteczka, naukowcy Atom, cząsteczka, naukowcy Ziemia, woda, powietrze Ziemia, woda, powietrze Autorzy Autorzy

4 Atom, cząsteczka, naukowcy

5 Jony – atomy z liczbą elektronów różną od liczby protonów. Najmniejszy, niepodzielny składnik materii elektron Jądro (protony i neutrony) powłoka

6 Atom, cząsteczka, naukowcy Centralna część atomu zbudowana z protonów i neutronów, zwanych nukleonami. Jądro stanowi niewielką część objętości całego atomu, jednak to w jądrze skupiona jest prawie cała masa.

7 Można też powiedzieć, że nukleony to bariony złożone tylko z kwarków górnych i dolnych. Atom, cząsteczka, naukowcy to wspólna nazwa protonów i elektronów

8 Cząsteczka obdarzona dodatnim ładunkiem elektrycznym Cząsteczka obdarzona dodatnim ładunkiem elektrycznym. O właściwościach atomów decyduje głównie liczba protonów. Atom, cząsteczka, naukowcy Czas życia swobodnego protonu jest nie mniejszy niż 1032 lat.

9 Czas życia swobodnego neutronu wynosi 900 sekund Atom, cząsteczka, naukowcy Ciężka cząstka wchodząca w skład jądra atomowego pozbawiona ładunku elektrycznego. Swobodny neutron nie jest trwały. Rozpada się m.in. Na proton i elektron.

10 Atom, cząsteczka, naukowcy Lekka, trwała cząstka obdarzona ujemnym ładunkiem elektrycznym. W atomie elektrony znajdują się wokół jądra i mają zasadniczy wpływ na właściwości pierwiastków. - - -

11 Atom, cząsteczka, naukowcy Ostatnia, najdalej odsunięta od jądra powłoka elektronowa atomu Maksymalna ilość powłok elektronowych to siedem. Maksymalne zapełnienie powłok elektronowych: 1.K2e- 1.K 2e- 2.L 8e- 3.M 18e- 4.N 32e- 5. O 50e- 6. P 72e- 7. Q 98e-

12 Atom, cząsteczka, naukowcy

13 Substancje takie, jak woda, szkło, powietrze, wydają się pozornie jednolite. Nie dostrzegamy w nich żadnych cząstek składowych ani luk, nawet pod mikroskopem ale tak nie jest o czym przekonuje nas następujące doświadczenie:

14 Atom, cząsteczka, naukowcy Wlewamy tyle samo wody i denaturatu, tak aby było widać składniki. Następnie czekamy około godziny. Ciecze wymieszały się i ich poziom obniżył się. Wyjaśnienie tego zjawiska ułatwi następujące doświadczenie:

15 Atom, cząsteczka, naukowcy Do szklanki wsypujemy fasolę i kaszę. Zaznaczamy górny poziom, a następnie wszystko mieszamy. Objętość mieszaniny obniżyła się.

16 Atom, cząsteczka, naukowcy Ponieważ puste miejsca miedzy ziarnami grochu zajęły ziarna kaszy. To doświadczenie tłumaczy wynik doświadczenia poprzedniego. przypuszczamy więc, że denaturat i woda zbudowane są z ziarenek które nazywamy CZĄSTECZKAMI. Cząsteczki o mniejszych wymiarach wypełniają przestrzenie pomiędzy cząsteczkami o większych rozmiarach dlatego ich objętość po wymieszaniu jest mniejsza. Taki proces samorzutnego rozprzestrzeniania się cząsteczek w danym ośrodku (np. w gazie, cieczy lub ciele stałym), będący konsekwencją chaotycznych zderzeń cząsteczek między sobą lub z cząsteczkami otaczającego ją ośrodka nazywamy DYFUZJĄ. DLACZEGO TAK SIĘ STAŁO?

17 Atom, cząsteczka, naukowcy tlenek siarki (VI) cząsteczka wody O H HS O O O

18 Atom, cząsteczka, naukowcy

19 ur. 384 p.n.e., zm. 7 marca 322 p.n.e. – jeden z trzech obok najsławniejszych filozofów greckich. Założyciel szkoły filozoficznej. Położył ogromne zasługi w astronomii, fizyce, biologii i logice. Myśl jego zainspirowała do poszukiwania nowych hipotez w kosmologii i fizyce. Atom, cząsteczka, naukowcy

20 ur. 7 października 1885 w Kopenhadze, zm. 18 listopada 1962 tamże - fizyk duński, laureat Nagrody Nobla z dziedziny fizyki w roku 1922 za opracowanie teorii budowy (struktury) atomu. Jego prace naukowe przyczyniły się do zrozumienia budowy atomu oraz rozwoju mechaniki kwantowej. W 1913 roku opublikował pracę, w której opisał swój model budowy atomu wodoru. Atom, cząsteczka, naukowcy

21 ur. 26 stycznia/8 lutego 1834 w Tobolsku, zm. 20 stycznia/2 lutego 1907 w Sankt Petersburgu – chemik rosyjski, odkrywca (w roku 1869) prawa okresowości pierwiastków chemicznych. Wszystkie znane wówczas pierwiastki zestawił w tabelę, szeregując je według mas atomowych i zauważył, że właściwości pierwiastków powtarzają się okresowo. Tablicę tę nazwano później tablicą Mendelejewa i była ona pierwotną formą układu okresowego. Atom, cząsteczka, naukowcy

22 ur. 29 stycznia 1846 w Broniszowie Tarnowskim (obecnie wieś Broniszów k.Ropczyc ), zm. 24 marca 1915 w Krakowie - polski fizyk i chemik, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiował chemię i fizykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wraz z Zygmuntem Wróblewskim dokonał 5 kwietnia 1883 pierwszego na świecie skroplenia tlenu, zaś 13 kwietnia 1883 azotu. Później obaj uczeni zestalili także dwutlenek węgla i metanol. W 1895 skroplił i zestalił argon. Przyczynił się do rozwoju rentgenografii. Atom, cząsteczka, naukowcy

23 ur. 28 października 1845 w Grodnie, zm. 16 kwietnia 1888 w Krakowie – polski fizyk, członek Akademii Umiejętności, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmował się badaniem właściwości gazów i metali w niskich temperaturach oraz dyfuzją gazów. Wraz z Karolem Olszewskim dokonał w 1883r. pierwszego na świecie skroplenia tlenu i azotu, co było dużym wydarzeniem w ówczesnym świecie naukowym. Później obaj uczeni zestalili także dwutlenek węgla i alkohol. Atom, cząsteczka, naukowcy

24 ur. 7 listopada 1867 r. w Warszawie, zm. 4 lipca 1934 r. w Passy – fizyk i chemik narodowości polskiej. Większość życia spędziła we Francji, tam też rozwinęła swoją karierę naukową. Prekursor nowej gałęzi chemii radiochemii. Do jej największych dokonań należą: opracowanie teorii promieniotwórczości, technik rozdzielania izotopów promieniotwórczych oraz odkrycie dwóch nowych pierwiastków radu i polonu. Dwukrotnie wyróżniona Nagrodą Nobla za osiągnięcia naukowe. Atom, cząsteczka, naukowcy

25 Ziemia, woda, powietrze

26 Ziemia trzecia licząc od Słońca, a piąta co do wielkości planeta Układu Słonecznego. Wyróżnia się 4 główne sfery ziemskie: atmosfera (powietrze), litosfera (skały), hydrosfera (woda) i biosfera (życie) Większą część powierzchni (2/3) Ziemi zajmują wody (oceany, morza, jeziora, rzeki) – lądy zajmują dwa razy mniejszą powierzchnię niż wody. Ziemia, woda, powietrze

27

28

29 Jądro wewnętrzne Jądro zewnętrzne Płaszcz ziemski Górny płaszcz ziemski Skorupa ziemska

30 Ziemia, woda, powietrze

31 Woda, tlenek wodoru – związek chemiczny o wzorze H 2 O, występujący w warunkach standardowych w stanie ciekłym. W stanie gazowym wodę określa się mianem pary wodnej, a w stałym stanie skupienia – lodem. Słowo woda jako nazwa związku chemicznego może się odnosić do każdego stanu skupienia. Ziemia, woda, powietrze

32 Woda jest na Ziemi bardzo rozpowszechniona. Występuje głównie w oceanach, które pokrywają 70,8% jej powierzchni, ale także w rzekach, jeziorach i w postaci stałej w lodowcach. Część wody znajduje się pod powierzchnią ziemi lub w atmosferze (chmury, para wodna). Woda naturalna w wielu przypadkach przed zastosowaniem musi zostać uzdatniona. Proces uzdatniania wody dotyczy zarówno wody pitnej jak i przemysłowej. Ziemia, woda, powietrze

33 woda opadowa, np. deszczówka woda powierzchniowa np. rzeka woda źródlana woda słona np. morska woda słodka np. z jeziora gnojowica. Ziemia, woda, powietrze

34 Najmniej zasolone morze to Morze Bałtyckie- 2-12, a najbardziej zasolone morze to Morze Martwe- średnio 280. Woda ma swoje święto – 22 marca. Zawartość soli w 1 kg wody z Morza Martwego. Zawartość soli w 1 kg wody z Morza Bałtyckiego. Ziemia, woda, powietrze

35

36 Przekrój atmosfery ziemskiej Powietrze to jednorodna mieszanina gazów, stanowiąca atmosferę ziemską. Atmosfera chroni organizmy żywe Ziemi przed częścią wysokoenergetycznego promieniowania elektromagnetycznego i cząstkami promieniowania kosmicznego

37 Skład procentowy powietrzaWłaściwości powietrza - bezbarwne; - bezwonne; - bez smaku; - ulega sprężeniu, rozprężeniu, skropleniu; - nie przewodzi prądu. Ziemia, woda, powietrze

38 Zanieczyszczenia powietrza są głównymi przyczynami globalnych zagrożeń środowiska, takich jak dziura ozonowa, kwaśne deszcze, czy efekt cieplarniany Najczęściej i najbardziej zanieczyszczają atmosferę: dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz pyły. Ziemia, woda, powietrze

39 Las po kwaśnych deszczach Kwaśne deszcze są to opady atmosferyczne, które zawierają kwasy wytworzone w reakcji wody z pochłoniętymi gazami, takimi jak: dwutlenek siarki, tlenki azotu, siarkowodór, chlorowodór, wyemitowanymi do atmosfery w procesach spalania paliw, produkcji przemysłowej, oraz czynników naturalnych. Ziemia, woda, powietrze

40 W gazach wulkanicznych emisja dwutlenku siarki rozprasza się w atmosferze w postaci aerozolu kwasu siarkowego, prowadzi do zmniejszenia dopływu promieniowania słonecznego, co pociąga za sobą ochłodzenie klimatu. Ziemia, woda, powietrze

41 Zanieczyszczenia powietrza są dla człowieka poważnym zagrożeniem. Wchłaniane przez ludzi głównie w trakcie oddychania mogą być przyczyną schorzeń układu oddechowego, a także zaburzeń reprodukcji i alergii. Ziemia, woda, powietrze

42 Mamy oczyszczalnie ścieków oraz pojemniki do segregowania śmieci, ale jest ich jeszcze za mało. Ziemia, woda, powietrze

43 Prezentację tworzyli: Bianek Anna Czyrzewski Sebastian Deliński Igor Kokoszyńska Ewa Migas Jakub Muchowski Fabian Osojca Iwona Śliwińska Marta Trun Alicja Wedeł Luiza Wsparcia udzielały: Osowska Magdalena Urmanin Martyna Opiekę sprawował: Michnikiewicz Sławomir

44 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google