Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 N azwa szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie II Liceum IOgólnokształcące im. Ks. J. Tischnera w Wałczu ID grupy: 97_75_p_G2 97_47_ Opiekun: Agnieszka Prądzyńska Maria Mańska Kompetencja: przedsiębiorczość Temat projektowy: Etyczna firma Semestr/rok szkolny: Semestr I rok szkolny 2010/2011

3 SŁOWO ETYKA pochodzi od greckiego słowa ethikos oznaczającego ogół ocen i norm moralnych w danej epoce i zbiorowości społecznej lub konkretny ich system, tj. moralność. Postępowanie etyczne powinno być zatem rozumiane jako postępowanie odpowiadające akceptowanym w społeczeństwie wzorcom.

4 SŁOWO MORALNOŚĆ pochodzi natomiast od greckiego moralis i według tradycji jest dyscypliną filozoficzną zajmującą się m.in. dobrem, powinnością moralną, sumieniem, teorią wartości; dzieli się na etykę: moralną, szczegółową, normatywną, opisów, metaetyke.

5 Według zespołu Instytutu i Krajowej Izby Gospodarczej obecnie istnieją trzy zasadnicze sfery, w których zasady etyki i kultury gospodarczej pozostawiają wiele do życzenia:

6 1 Złe stosunki międzyludzkie, złe stosunki pracy, zwłaszcza w małych firmach. "Nowi" pracodawcy, którzy rozpoczęli działalność często charakteryzują się dużą przedsiębiorczością, wręcz "drapieżnością" w działalności gospodarczej. Często traktują pracowników jak narzędzia. Stąd obserwowana przez nas duża fluktuacja zatrudnienia w małych firmach wynikająca z nie dotrzymywania przez drobnych pracodawców zobowiązań wobec pracowników oraz rozrostu zachowań nieformalnych. Przedsiębiorcy nie wiedzą, jak ułożyć sobie stosunki z pracownikami

7 2 Druga sfera to problemy związane z płaceniem obciążeń publicznych, zwłaszcza podatków i składek na ubezpieczenia społeczne. Z naszych obserwacji wynika, że przeważająca liczba drobnych przedsiębiorców zatrudnia pracowników albo nieformalnie, albo w oparciu o oficjalne minimalne wynagrodzenie. Zdecydowana większość wynagrodzeń jest wypłacana "z ręki". Duża część obrotów dokonywana jest poza ewidencją. Wśród przedsiębiorców dominuje przeświadczenie, że bez oszukiwania fiskusa trudno jest prowadzić działalność gospodarczą

8 3 Trzecia grupa zjawisk o charakterze wręcz nagminnym to nierzetelne traktowanie klientów i kontrahentów. Wydaje się to wręcz zdumiewające, ale pomimo wprowadzenia zasad rynkowych skala problemu pozostaje ciągle duża. Nie informowanie klientów o negatywnych cechach użytkowych towaru, zwłaszcza o jego wadach (np. samochody), niekulturalna obsługa klienta (np. komunikacja taksówkowa), nieumiejętność zachowania się w sytuacjach konfliktowych (reklamacje) wynikają z prymitywnego rozumienia rynku przez wielu przedsiębiorców, dla których nie jest ważne zadowolenie klienta ale tylko sprzedaż produktu czy usługi. Nieterminowość, nierzetelność i nie dotrzymywanie słowa są z kolei barierą w kontaktach z przedsiębiorcami z UE.

9 HIERARCHIA WARTOŚCI WG WŁADYSŁAWA TATARKIEWICZA: wartości moralne – uczciwość i dobroć, wartości poznawcze (intelektualne) – prawda i twórczość wartości estetyczne – piękno i jego odmiany w szerokim znaczeniu, wartości hedoniczne – uczuciowe, przyjemność i jej odmiany wartości witalne (naturalne) – życie, zdrowie, siła, uroda,

10 NIEETYCZNE ZACHOWANIE W BIZNESIE zatruwanie środowiska naturalnego, nieuczciwa reklama, dumping – ustalanie cen towarów poniżej granicy opłacalności w celu wyeliminowania z rynku mniejszych firm, ukrywanie dochodów w celu niepłacenia podatków, kreatywna księgowość, oszukiwanie akcjonariuszy, oszukiwanie pracowników, dyskryminacja kobiet i mniejszości narodowych, zwalnianie pracowników bez wcześniejszego uprzedzenia, -

11 produkcja wyrobów niebezpiecznych, dbanie tylko o wyniki finansowe, lobbing (wpływanie przez przedsiębiorców na tworzenie prawa oraz decyzje władz centralnych i lokalnych), sprzedawanie produktów o obniżonej jakości jako pełnowartościowych, fikcyjne obniżanie cen.

12 POZYTYWNE SKUTKI ZACHOWAŃ ETYCZNYCH: o Wzrost zaufania wobec firmy, o Zwiększenie liczby klientów w wyniku przekonania o solidności i kompetentności biznesmena, o Wzrost przychodów w długim okresie czasu, o Rozwój firmy i przetrwanie na rynku, również w drodze eliminacji firm mniej solidnych i wiarygodnych, o Zdobywanie pracowników o wysokich kwalifikacjach.

13 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google