Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt „Rozwój przez kompetencje”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt „Rozwój przez kompetencje”"— Zapis prezentacji:

1 Projekt „Rozwój przez kompetencje”
Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. ID Szkoły 96/94 ID Grupy 96/94_MP_G1

2 RYTM SERCA – SIŁĄ TRANSPORTU KRWI
TEMAT PROJEKTOWY RYTM SERCA – SIŁĄ TRANSPORTU KRWI

3 SKŁAD ZESPOŁU Katarzyna Grabowska Magdalena Grabowska Sylwia Hrynowiecka Bartosz Maciuński Martyna Mikuła Piotr Milewski Karolina Niżnik Mateusz Sitański Marcin Strąk Miłosz Szypryt Opiekun: Renata Olszewska

4 KREW Każdy z osobna gromadził ze stron internetowych informacje o budowie i funkcji krwi. Krew to płyn ustrojowy, który za pośrednictwem układu krążenia pełni funkcję transportową. Od dawna uważana była za istotę życia ludzkiego. Mawiano, że we krwi mieści się dusza ludzka.

5 BUDOWA KRWI Osocze Erytrocyty (krwinki czerwone) Leukocyty (krwinki białe) Trombocyty (płytki krwi)

6

7 FUNKCJE KRWI - Dostarcza wszystkim komórkom tlen pobrany z pęcherzyków płucnych, substancje pobrane z jelit oraz wodę - Odprowadza do narządów wydalniczych dwutlenek węgla oraz szkodliwe produkty przemiany materii - Rozprowadza substancje wytwarzane w organizmie - Bierze udział w zjawiskach obronnych i odpornościowych ustroju - Wyrównuje ciepłotę ciała (ma dużą pojemność cieplną) - Utrzymuje stały skład środowiska wewnętrznego ustroju - Ma zdolność krzepnięcia, co stanowi zabezpieczenie przed utratą krwi w razie uszkodzenia naczyń krwionośnych

8 GRUPY KRWI A, B, AB, O Opracowaliśmy w formie mapy
mentalnej grupy krwi z opisem. Już z lekcji biologii wiemy, że u człowieka wyróżnia się cztery podstawowe grupy krwi: A, B, AB, O

9 DZIEDZICZENIE GRUPY KRWI

10 KONFLIKT SEROLOGICZNY
Konflikt serologiczny może wystąpić wtedy, gdy matka jest Rh-, ojciec Rh+, a dziecko odziedziczy po nim czynnik Rh. Jeśli Rh dziecka w łonie matki jest dodatnie , może się ona na ten obcy czynnik uczulić. Pod warunkiem, że niewielka ilość czerwonych krwinek płodu przedostanie się do jej krwi i zostanie przez układ odpornościowy uznana za element wrogi, przeciw któremu zacznie on wytwarzać przeciwciała. Kiedy te z kolei przedostaną się do krwiobiegu dziecka , spowodują u niego rozpad czerwonych krwinek, anemię, obrzęki i inne poważne komplikacje. Zagrożenie nie dotyczy zwykle pierwszej ciąży. W kolejnej jednak, jeśli dziecko ma znowu Rh+, wytworzone wcześniej przeciwciała matki mogą przedostać się do jego krwi. Sytuacja, gdy oboje rodzice są Rh-, nie grozi konfliktem, ponieważ dziecko również musi być Rh ujemne.

11 DAWCY I BIORCY Nie każdy może być dawcą krwi. Aby krew mogła być przetaczana, musi występować zgodność grup między dawca i biorcą. Uniwersalnym dawcą może być osoba z grupą krwi „O”

12 OBSERWACJE MIKROSKOPOWE
Dzisiaj przed zajęciami byliśmy podekscytowani, wiedzieliśmy, że będziemy obserwować pod mikroskopem własną próbkę krwi. Obserwacje prowadziliśmy w wielkim skupieniu, a później już zrelaksowani wykonywaliśmy rysunki obserwowanej próbki.

13 Z WIZYTĄ U PANI PIELĘGNIARKI
To nasza szkolna pielęgniarka wyjaśniła nam, jak zbudowany jest układ krwionośny człowieka, przygotowała dla nas zajęcia pokazowe, które będziemy pamiętać bardzo długo , a wiedzę wyniesioną z zajęć na pewno będziemy umieli wykorzystać w życiu codziennym.

14 BADANIE CIŚNIENIA TĘTNICZEGO
Badanie ciśnienia krwi dawniej wykonywało się aparatami chyba bardziej skomplikowanymi, a i wynik pomiaru nie był tak precyzyjny jak z aparatu dzisiaj stosowanego.

15 TO WAŻNE: Dowiedzieliśmy się, że prawidłowe ciśnienie krwi u człowieka dorosłego powinno wynosić mniej więcej 120/80 mm Hg. Postanowiliśmy zatem i my wykonać sobie badanie ciśnienia, a przy okazji poćwiczyć tę umiejętność. No i okazało się, ze możemy być spokojni. U wszystkich z nas ciśnienie oscylowało wokół wzorcowego.

16 WSPÓŁCZESNE APARATY Współcześnie stosowane aparaty są tak proste w użyciu, że praktycznie każdy może wykonać badanie samodzielnie, jak widać na zdjęciu: Magda mierzy ciśnienie Karolinie.

17 Martyna mierzy ciśnienie Sylwii i okazuje się, że nie jest to wcale takie proste.

18 CIŚNIENIE TĘTNICZE KRWI

19 NADCIŚNIENIE TĘTNICZE
Jeżeli kilkukrotne pomiary ciśnienia tętniczego w pewnym okresie czasu przekraczają wartość 140/90 mm Hg to upoważnia to do rozpoznania nadciśnienia tętniczego. Nadciśnienia nie można rozpoznać na podstawie jednorazowego pomiaru. Dopiero wartości ciśnienia uzyskane w trakcie kilku pomiarów świadczą o tym, że ciśnienie jest nieprawidłowe. Często także u osób starszych bywa, że podwyższona jest tylko jedna wartość ciśnienia, a druga pozostaje prawidłowa. Taka sytuacja również upoważnia do rozpoznania nadciśnienia.

20 PRZYCZYNY NADCIŚNIENIA
Z uwagi na przyczyny nadciśnienie tętnicze klasyfikuje się na dwie grupy: nadciśnienie pierwotne, które występuje najczęściej (90% przypadków). Przyjmuje się, że jest ono spowodowane oddziaływaniem na siebie kilku czynników z których głównymi są: predyspozycja genetyczna, rasa, płeć (na które nie mamy wpływu) oraz oddziaływaniem czynników środowiskowych związanych głównie z naszym stylem życia (na wiele z nich mamy wpływ). nadciśnienie wtórne - występuje rzadziej i stanowi 10% przypadków. Nadciśnienie wtórne zwykle jest wynikiem choroby określonego narządu, albo przewlekłym przyjmowaniem niektórych preparatów.

21 BADANIE POZIOMU GLUKOZY WE KRWI
Kontrola poziomu glukozy we krwi jest bardzo istotna dla ludzkiego zdrowia. U osób zdrowych stężenie tego cukru we krwi na czczo mieści się w granicach miligramów na 100 mililitrów krwi . Wartości przewyższające normę (hiperglikemia) mogą świadczyć o cukrzycy. W przypadku Mateusza, któremu pani Bożenka pobrała próbkę krwi z palca poziom cukru wyniósł 76. Mateusz odetchnął z ulgą. To dobry wynik.

22 DUŻY I MAŁY OBIEG KRWI Mamy w grupie ludzi uzdolnionych plastycznie, więc ich zadaniem było narysować rysunek przedstawiający duży i mały obieg krwi, zadaniem pozostałych było zgłębienie wiedzy na temat przepływu krwi, by później przekazać ją kolegom.

23 DUŻY OBIEG KRWI Tętnicami płynie krew posiadająca tlen, natomiast żyłami pozbawiona tlenu. LEWA KOMORA-AORTA Utlenowana krew z lewej komory przepływa pod ciśnieniem do aorty. Z miejsca w pobliżu ujścia aorty z serca odchodzą tętnice wieńcowe, które zaopatrują serce w krew. AORTA-TĘTNICA-TĘTNICZKI - TKANKI ORGANIZMU Krew rozprowadzająca tlen dociera do wszelkich zakamarków organizmu przez sieć tętnic, dalej dużych i małych tętniczek, aż do drobnych naczyń kosmkowych. TKANKI ORGANIZMU- ŻYŁY Krew już odtlenowana odprowadzana jest z tkanek organizmu do małych żył. ŻYŁY-ŻYŁA GŁÓWNA GÓRNA I ŻYŁA GŁÓWNA DOLNA Małe żyły łączą się w dwie większe, zbierające krew odtlenowaną z dolnej i górnej części ciała. Żyły te to żyła główna górna i żyła główna dolna, ŻYŁY GŁÓWNE GÓRNA I DOLNA- PRAWY PRZEDSIONEK SERCA Krew z żył głównych trafia do prawego przedsionka, co zamyka duży obieg.

24 MAŁY OBIEG KRWI Tętnicami płucnymi płynie krew nie zawierająca tlenu, natomiast żyłami płucnymi płynie krew utlenowana. PRAWY PRZEDSIONEK- PRAWA KOMORA SERCA Pozbawiona tlenu krew zostaje wtłoczona z prawego przedsionka do prawej komory serca. PRAWA KOMORA SERCA- PIEŃ PŁUCNY - TĘTNICA PŁUCNA LEWA I PRAWA Pozbawiona tlenu krew płynie do pnia płucnego, który rozgałęzia się na dwie tętnice: lewą i prawą. TĘTNICA PŁUCNA LEWA I PRAWA- ROZGAŁĘZIENIA TĘTNIC- NACZYNIA WŁOSOWATE Tętnice płucne rozgałęziają się. Przechodzą w naczynia włosowate, które oplatają pęcherzyki płucne. To w naczyniach włosowatych następuje wymiana gazowa. Krew zostaje natlenowana. NACZYNIA WŁOSOWATE - ŻYŁY PŁUCNE - PRZEDSIONEK LEWY- LEWA KOMORA SERCA

25 ŻYŁY Żyły to wszystkie naczynia krwionośne prowadzące krew do serca. Najczęściej jest to krew odtlenowana. Tylko w wypadku żył płucnych i pępowinowych jest to krew natlenowana. Naczynia żylne mają cienką warstwę mięśniówki gładkiej, ściany wiotkie, przez co ich przekrój jest owalny. Żyły mogą posiadać zastawki zapobiegające cofaniu się krwi. Prowadzą krew z obwodu do serca. Zależnie od tego gdzie żyły prowadzą krew ma ona różny kolor. Jeżeli z obwodu do serca, do przedsionka prawego prawej komory - krew jest ciemnowiśniowa. Wynika to z tego, że jest ona pozbawiona tlenu oraz bogata w produkty przemiany materii. W żyłach idących od płuc ku przedsionkowi lewemu - krew jest jasnoczerwona, mocno natlenowana.

26 TĘTNICE Tętnica, naczynie tętnicze - makroskopowo widoczne naczynie krwionośne o nieprzepuszczalnej ścianie, które bez względu na fizjologiczny skład krwi, prowadzi krew z serca do narządów ciała. Układ naczyń tętniczych jest połączony z układem naczyń żylnych poprzez sieć naczyń włosowatych.

27 PRAKTYCZNE ĆWICZENIA OPATRYWANIA RAN

28 SERCE SERCE- centralny narząd układu krwionośnego . Zbudowany jest z tkanki mięśniowej poprzecznej prążkowanej. Otoczony jest osierdziem, umiejscowiony w klatce piersiowej za żebrami. Może znajdować się po środku klatki żebrowej lub z pewnym odchyleniem w stronę lewą.

29 OBSERWACJA SERCA ŚWINI
Jeden z naszych kolegów przyniósł na zajęcia prawdziwe serce świni. Mogliśmy obejrzeć dokładnie jak jest zbudowane i porównać z budową serca ludzkiego widzianego wcześniej w internecie.

30 CHOROBY SERCA Do najczęstszych chorób układu krążenia zaliczamy:
- miażdżycę, - chorobę wieńcową, - zawał serca, - nadciśnienie tętnicze, - wady serca, - zapalenie mięśnia sercowego, - zapalenie wsierdzia, - zapalenie osierdzia, - zaburzenia rytmu serca, - zator tętnicy płucnej, - niewydolność serca, - nerwicę serca, - żylaki kończyn dolnych.

31 BADANIE SERCA EKG Budowę serca, funkcjonowanie oraz rolę jaką pełni w organizmie zgłębialiśmy na zajęciach niejednokrotnie. Mieliśmy okazję przeprowadzenia badania EKG w miejscowym Ośrodku Zdrowia. Badaniu poddał się na ochotnika nasz kolega Marcin.

32 PIERWSZA POMOC Mąż naszej pani od j. angielskiego jest ratownikiem medycznym. Przygotował dla nas pokaz pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. My również mieliśmy okazję poćwiczyć na fantomie.

33 WYCIECZKA DO SZYMBARKA
W ramach relaksu oraz sprawdzenia, jaki wpływ ma ruch na nasz organizm wybraliśmy się na wycieczkę do Szymbarka i Wieżycy. Przekonaliśmy się „ na własnej skórze”, że wysiłek fizyczny (wejście na Wieżycę, a potem jeszcze na wieżę widokową) spowodował pobudzenie wszystkich mięśni. W miarę pokonywania wysokości rosło ciśnienie, adrenalina oraz puls. Ale za to widoki były cudne.

34 DZIEŃ ZDROWIA Przed chorobami serca można się uchronić samemu. Trzeba tylko: - regularnie ćwiczyć i dbać o kondycję, - nie stosować używek, - prawidłowo się odżywiać, - systematycznie poddawać się badaniom lekarskim, - aktywnie wypoczywać. O tym wszystkim postanowiliśmy poinformować naszych kolegów organizując w szkole Dzień Zdrowia. W tym czasie gościliśmy młodzież z Niemiec (wymiana zagraniczna). Oni również uczestniczyli w obchodach tego dnia.

35 AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA TO ZDROWE SERCE

36 KONKURS NA PLAKAT O ZDROWIU

37 PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE TO PODSTAWA

38 ROLA SERCA Serce to kluczowy element układu krwionośnego. Jest bardzo ważnym składnikiem organizmu. To pompa, która tłoczy krew w organizmie. Gdyby nie ono, w naszym ciele nie krążyłaby krew, co wiązałoby się z niedotlenieniem tkanek, a to z kolei spowodowałoby śmierć. Należy więc o nie szczególnie dbać.


Pobierz ppt "Projekt „Rozwój przez kompetencje”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google