Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)
Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola F. Libelta ID grupy: 97/5_p_g1 Kompetencja: Lokalny rynek pracy – szanse i zagrożenia dl absolwentów szkół regionu i Polski Temat projektowy: Przedsiębiorczość Semestr/rok szkolny: Letni /2009/2010

3 SZANSE I ZAGROŻENIA DLA
LOKALNY RYNEK PRACY SZANSE I ZAGROŻENIA DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ REGIONU I POLSKI

4 BEZROBOCIE W POWIECIE KROTOSZYŃSKIM
Miesiąc Liczba bezrobotnych zarejestrowanych Rok 2009 Rok 2008 Rok 2007 Rok 2006 ogółem w tym kobiet Styczeń 3678 2417 3172 2228 4670 3182 5669 3519 Luty 3869 2525 3129 2187 4540 3073 5679 3514 Marzec 4089 2644 3024 2192 4365 3112 5785 3658 Kwiecień 3962 2572 3010 2160 4149 3048 5543 3652 Maj 3796 2429 2898 2124 2863 5298 3555 Czerwiec 3713 2351 2959 2143 3559 2665 5086 3483 Lipiec 3535 2222 2910 2101 3454 2575 4873 3381 Sierpień 3490 2154 2909 2090 3282 2509 4744 3315 Wrzesień 3489 2129 3051 2186 2988 2252 4592 3260 Październik 3486 2138 3016 2166 2808 4562 3205 Listopad 3583 2157 3154 2177 2807 2046 4402 3101 Grudzień 3679 2173 3292 2259 2937 2131 4575 3160 ŹRÓDŁO(tabela):

5 SZKOŁY PONAD GIMNAZJALNE W POWIECIE KROTOSZYŃSKIM :
I Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie ul. Kołłątaja 1, Krotoszyn, tel internet: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krotoszynie ul. Mickiewicza 11, Krotoszyn, tel internet: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Karola Fryderyka Libelta w Krotoszynie Plac Jana Pawła II 5, Krotoszyn, tel internet: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie ul. Zdunowska 81, Krotoszyn, tel internet: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim ul. Zamkowa 1, Koźmin Wlkp., tel internet: I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Koźminie Wielkopolskim ul. Borecka 28, Koźmin Wlkp., tel ŹRÓDŁO:

6 STOPA BEZROBOCIA : Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości ludności cywilnej aktywnej zawodowo. ŹRÓDŁO (obrazek) : (wykres i informacje ) :

7 STOPA BEZROBOCIA WEDŁUG WOJEWÓDZTW – NA KONIEC 2009r.
ŹRÓDŁO (obraz) : www. e-sochaczew.pl ; (wykres):

8 PODZIAŁ BEZROBOCIA ZE WZGLĘDU NA WIEK:
Z wykresu wynika, że w powiecie krotoszyńskim najliczniejszą grupą bezrobotnych są osoby w wieku : 18-24 25-34 ŹRÓDŁO (obrazek): (wykres):

9 Metody walki z bezrobociem
zarejestrować się do urzędu pracy szukanie pomocy w klubie pracy zwiększenie kwalifikacji otwieranie nowych firm aktywna walka z bezrobociem : kursy przekwalifikujące, samozatrudnienie pasywna walka z bezrobociem : zasiłki dla bezrobotnych ŻRÓDŁO (obrazek) : :(informacje): praca na lekcji

10 Oferty w pracy W pup NAJCZĘŚCIEJ ZGŁASZANO W NASTĘPUJĄCYCH ZAWODACH I STANOWISKACH stolarz ślusarz – spawacz sprzedawca, przedstawiciel handlowy mechanik samochodowy operator maszyn drogowych magazynier kucharz, kelner dekarz – cieśla pracownik budowlany (w tym: murarz) diagnosta samochodowy szwaczka ŻRODŁO (obrazek) : ; (informacje)

11 Bezrobotni według zawodów
Nazwa zawodu Bezrobotni ogółem W tym kobiety Bez zawodu 623 431 Sprzedawca 264 256 Asystent ekonomiczny -technik ekonomista 166 149 Szwaczka 125 124 Krawiec 111 106 Robotnik placowy 90 41 Ślusarz 89 1 Kucharz 78 60 Murarz Technik technologii odzieży 57 55 Technik technologii żywności – przetw. Mięsne 53 Malarz-tapeciarz 51 Mechanik pojazdów samochodowych 50 Robotnik gospodarczy 23 Kucharz małej gastronomii 48 29 Cukiernik 37 Tokarz 3 ŹRÓDŁO (obrazki): ; ; wwww.gamal.cba.pl ; (informacje):

12 Kierunki kształcenia UŁATWIAJĄCE ZNALEZIENIE PRZYSZŁEJ PRACY
Myśląc o zdobywaniu przyszłości, warto się kształcić w dziedzinach m.in..: informatyka i telekomunikacja oraz internet logistyka pozyskiwanie energii oraz ochrona środowiska biotechnologia ochrona i opieka zdrowotna edukacja, informacja rozrywka nowoczesne operacje finansowe oraz handel elektroniczny obsługa procesów integracji regionalnej ŹRÓDŁO (wykres i informacje):

13 Aktywność zawodowa młodych polaków
Niepokojące wydawać się mogą statystyki dotyczące sytuacji najmłodszej części polskiej siły roboczej. Potwierdzają one, iż pod względem zatrudnienia młodych nasz rynek pracy ciągle odbiega od europejskich standardów. Polskie wskaźniki aktywności zawodowej osób w wieku lata znajduje się nie tylko daleko od liderów zestawienia, ale znacznie odbiega od średniej dla całej Unii i wynosi nieco ponad 30% ŹRÓDŁO (wykres i informacje:)

14 BEZROBOCIE MĘŻCZYZN I KOBIET
Powszechnie uważa się, że sytuacja kobiet na rynku pracy jest gorsza niż mężczyzn. Chociaż są one aktywniejsze w poszukiwaniu pracy, mają wyższe kwalifikacje zawodowe od mężczyzn, częściej napotykają na bariery i w efekcie są bardziej poszkodowane ŹRÓDŁO(informacje i diagram):

15 Dyskryminacja na rynku pracy
Najczęstsze przejawy dyskryminacji na rynku pracy m.in.: uprzedzeniami i stereotypami przy wyborze kandydata (62% ankietowanych) nierówny dostęp do ofert pracy/brak odpowiednich ofert pracy (56%), niechęć do zatrudniania na czas nieokreślony/na umowę o pracę (44%) niższa niż przeciętna w danym środowisku czy branży płaca (43%) ŹRÓDŁO (wykres i informacje) :

16 Bezrobocie w miastach i gminach powiatu krotoszyńskiego
Miasta / Gminy Ogółem W tym Kobiety Zamieszkali na wsi Zwolnieni z przyczyn zakładu pracy Z prawem do zasiłku Krotoszyn 1990 1179 439 157 430 Kobylin 334 174 207 19 75 Koźmin Wlkp. 597 354 281 26 93 Rozdrażew 191 120 9 28 Sulmierzyce 144 77 - 13 30 Zduny 423 269 113 27 69 3679 2173 1231 251 725 ŹRODŁO (tabela i diagram):

17 Wykształcenie bezrobotnych
Niski poziom wykształcenia krotoszyńskich bezrobotnych, to kolejna cecha charakterystyczna lokalnego rynku pracy. ŹRÓDŁO (obrazek): ; (diagram i informacje):

18 Osoby niepełnosprawne na rynku pracy
ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH JEST TRUDNE, PONIEWAŻ TRZEBA SPEŁNIĆ NASTĘPUJĄCE WARUNKI: transport wewnętrzny: brak progów stanowisko pracy: podesty opieka medyczna: stały nadzór wypoczynek w trakcie pracy czas pracy: 5dni, 7h, +10 dni urlopu warunki sanitarne: prysznic, ciepła woda ROK (STAN Z GRUDNIA) ogółem w tym osoby bezrobotne osoby poszukujące pracy w tym z prawem do zasiłku ROK 2009 302 178 31 124 ROK 2008 333 147 19 186 ROK 2007 289 118 11 171 ROK 2006 321 138 15 183 Rok 2005 304 134 170 Rok 2004 326 110 16 216 Rok 2003 368 129 239 ŹRÓDŁO (obraz): : (tabela) ; (informacje):

19 Bezrobotni mieszkańcy wsi
Wyszczególnienie Rok 2009 2008 2007 Rejestrujący się bezrobotni 2200 1782 1878 Bezrobotni, którzy podjęli pracą 958 865 1183 Stan bezrobotnych w końcu roku 1231 1106 1014 W tym z prawem do zasiłku stan w końcu roku 200 (16%) 197 (18%) 131 (13,0%) Stopa bezrobocia była zróżnicowana w przekroju powiatowym. Najniższą odnotowano w powiatach: grodziskim (12,2%), wolsztyńskim (13,2%) oraz dla m. Poznania (14,7%), natomiast najwyższą w powiecie złotowskim (27,0%). ŹRÓDŁO (mapa i informacje): (tabela):

20 Sytuacja osób starszych na rynku pracy
Wykres pokazuje aktywność ekonomiczną według wieku we wszystkich państwach członkowskich UE i wskazuje, że: oprócz znacznego spadku poziomu zatrudnienia w wyniku starzenia się pracowników, dodatkowo odsetek bezczynnych zawodowo wzrasta znacznie w grupie wiekowej od do lat i wówczas pozostaje na stałym poziomie w grupie wiekowej od 60 do 64 lat by znów ulec spadkowi w grupie osób powyżej 65 roku życia. ŹRÓDŁO (wykres i informacje): ; (obrazek):

21 życiorys na białym papierze jednostronny pisany komputerowo
nieskładany krótki konkretny interesujący tylko kwestie zawodowe ŹRÓDŁO (CV) (informacje) krotoszyński klub pracy

22 List motywacyjny Powinien być: estetyczny niezłożony
pisany komputerowo jednostronny tylko konkrety interesujący ŹRÓDŁO (list motywacyjny) : ; (informacje) krotoszyński klub pracy

23 Prezentacja powstała w oparciu o materiały zebrane w trakcie realizacji projektu przez uczestników grupy projektowej 97/5_P_g1 Autorzy: Natalia Bieganek Katarzyna Dutkowiak Patrycja Jankowiak Grzegorz Janowski Anna Kasprzak Magdalena Kubiak Wioleta Kujawa Hubert Marciniak Martyna Szopińska Marta Szymanowska Michał Chmielewski Dawid Kościelny Mateusz Libudzic Joanna Wosiek Korekta: Natalia Bieganek

24


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google