Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 DANE INFORMACYJNE (DO UZUPEŁNIENIA) Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola F. Libelta ID grupy: 97/5_p_g1 Kompetencja: Lokalny rynek pracy – szanse i zagrożenia dl absolwentów szkół regionu i Polski Temat projektowy: Przedsiębiorczość Semestr/rok szkolny: Letni /2009/2010

3

4 BEZROBOCIE W POWIECIE KROTOSZYŃSKIM MiesiącLiczba bezrobotnych zarejestrowanych Rok 2009Rok 2008Rok 2007Rok 2006 og ó łe m w tym kobiet og ó łe m w tym kobiet og ó łe m w tym kobiet og ó łe m w tym kobiet Styczeń36782417317222284670318256693519 Luty38692525312921874540307356793514 Marzec40892644302421924365311257853658 Kwiecień39622572301021604149304855433652 Maj37962429289821243869286352983555 Czerwiec37132351295921433559266550863483 Lipiec35352222291021013454257548733381 Sierpień34902154290920903282250947443315 Wrzesień34892129305121862988225245923260 Październik34862138301621662808212445623205 Listopad35832157315421772807204644023101 Grudzień36792173329222592937213145753160 ŹRÓDŁO(tabela): www.pupkrotoszyn.pl

5 SZKOŁY PONAD GIMNAZJALNE W POWIECIE KROTOSZYŃSKIM : I Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie ul. Kołłątaja 1, 63-700 Krotoszyn, tel. 062 725 36 49 internet: http://www.liceumkollataj.edu.plhttp://www.liceumkollataj.edu.pl Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krotoszynie ul. Mickiewicza 11, 63-700 Krotoszyn, tel. 062 725 32 75 internet: http://www.zsp1krot.civ.plhttp://www.zsp1krot.civ.pl Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Karola Fryderyka Libelta w Krotoszynie Plac Jana Pawła II 5, 63-700 Krotoszyn, tel. 062 725 22 28 internet: http://www.zsp2.krotoszyn.nethttp://www.zsp2.krotoszyn.net Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie ul. Zdunowska 81, 63-700 Krotoszyn, tel. 062 725 23 48 internet: http://www.zsp3.krotoszyn.plhttp://www.zsp3.krotoszyn.pl Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wlkp., tel. 062 721 68 28 internet: http://www.zspkozmin.pl/http://www.zspkozmin.pl/ I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Koźminie Wielkopolskim ul. Borecka 28, 63-720 Koźmin Wlkp., tel. 062 721 60 60 e-mail: lokozmin@itime.pl lokozmin@itime.pl ŹRÓDŁO: www.pupkrotoszyn.plwww.pupkrotoszyn.pl

6 STOPA BEZROBOCIA : Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości ludności cywilnej aktywnej zawodowo. ŹRÓDŁO (obrazek) : www.hipoteka.twojastancja.pl (wykres i informacje ) : www.pupkrotoszyn.pl

7 STOPA BEZROBOCIA WEDŁUG WOJEWÓDZTW – NA KONIEC 2009r. ŹRÓDŁO (obraz) : www. e-sochaczew.pl ; (wykres): www.pupkrotoszyn.pl

8 Z wykresu wynika, że w powiecie krotoszyńskim najliczniejszą grupą bezrobotnych są osoby w wieku : 18-24 25-34 PODZIAŁ BEZROBOCIA ZE WZGLĘDU NA WIEK: ŹRÓDŁO (obrazek): www.gify-gify.pl; (wykres): www.pupkrotoszyn.pl

9 METODY WALKI Z BEZROBOCIEM zarejestrować się do urzędu pracy szukanie pomocy w klubie pracy zwiększenie kwalifikacji otwieranie nowych firm aktywna walka z bezrobociem : kursy przekwalifikujące, samozatrudnienie pasywna walka z bezrobociem : zasiłki dla bezrobotnych ŻRÓDŁO (obrazek) : www.solidarnapomoc.pl :(informacje): praca na lekcji

10 OFERTY W PRACY W PUP stolarz ślusarz – spawacz sprzedawca, przedstawiciel handlowy mechanik samochodowy operator maszyn drogowych magazynier kucharz, kelner dekarz – cieśla pracownik budowlany (w tym: murarz) diagnosta samochodowy szwaczka NAJCZĘŚCIEJ ZGŁASZANO W NASTĘPUJĄCYCH ZAWODACH I STANOWISKACH ŻRODŁO (obrazek) : www.naszetullamore.ie ; (informacje) www.pupkrotoszyn.plwww.naszetullamore.ie

11 BEZROBOTNI WEDŁUG ZAWODÓW Nazwa zawodu Bezrobotni ogółem W tym kobiety Bez zawodu623431 Sprzedawca264256 Asystent ekonomiczny -technik ekonomista166149 Szwaczka125124 Krawiec111106 Robotnik placowy9041 Ślusarz891 Kucharz7860 Murarz600 Technik technologii odzieży5755 Technik technologii żywności – przetw. Mięsne5341 Malarz-tapeciarz511 Mechanik pojazdów samochodowych500 Robotnik gospodarczy5023 Kucharz małej gastronomii4829 Cukiernik4837 Tokarz483 ŹRÓDŁO (obrazki): www.midisegni.it ; www.kongo.org.pl ; wwww.gamal.cba.pl ; (informacje): www.pupkrotoszyn.plwww.midisegni.itwww.kongo.org.pl

12 KIERUNKI KSZTAŁCENIA Myśląc o zdobywaniu przyszłości, warto się kształcić w dziedzinach m.in..: informatyka i telekomunikacja oraz internet logistyka pozyskiwanie energii oraz ochrona środowiska biotechnologia ochrona i opieka zdrowotna edukacja, informacja rozrywka nowoczesne operacje finansowe oraz handel elektroniczny obsługa procesów integracji regionalnej UŁATWIAJĄCE ZNALEZIENIE PRZYSZŁEJ PRACY ŹRÓDŁO (wykres i informacje): www.kierunkistudiow.plwww.kierunkistudiow.pl

13 AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA MŁODYCH POLAKÓW Niepokojące wydawać się mogą statystyki dotyczące sytuacji najmłodszej części polskiej siły roboczej. Potwierdzają one, iż pod względem zatrudnienia młodych nasz rynek pracy ciągle odbiega od europejskich standardów. Polskie wskaźniki aktywności zawodowej osób w wieku 15-24 lata znajduje się nie tylko daleko od liderów zestawienia, ale znacznie odbiega od średniej dla całej Unii i wynosi nieco ponad 30% ŹRÓDŁO (wykres i informacje:) www.biznes.interia.plwww.biznes.interia.pl

14 BEZROBOCIE MĘŻCZYZN I KOBIET Powszechnie uważa się, że sytuacja kobiet na rynku pracy jest gorsza niż mężczyzn. Chociaż są one aktywniejsze w poszukiwaniu pracy, mają wyższe kwalifikacje zawodowe od mężczyzn, częściej napotykają na bariery i w efekcie są bardziej poszkodowane ŹRÓDŁO(informacje i diagram): www.pupkrotoszyn.plwww.pupkrotoszyn.pl

15 DYSKRYMINACJA NA RYNKU PRACY Najczęstsze przejawy dyskryminacji na rynku pracy m.in.: uprzedzeniami i stereotypami przy wyborze kandydata (62% ankietowanych) nierówny dostęp do ofert pracy/brak odpowiednich ofert pracy (56%), niechęć do zatrudniania na czas nieokreślony/na umowę o pracę (44%) niższa niż przeciętna w danym środowisku czy branży płaca (43%) ŹRÓDŁO (wykres i informacje) :www.niepelnosprawni.pl

16 BEZROBOCIE W MIASTACH I GMINACH POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO Miasta / GminyOgółem W tym Kobiety Zamieszkali na wsi Zwolnieni z przyczyn zakładu pracy Z prawem do zasiłku Krotoszyn19901179439157430 Kobylin3341742071975 Koźmin Wlkp. 5973542812693 Rozdrażew191120191928 Sulmierzyce14477-1330 Zduny4232691132769 Ogółem 367921731231251725 ŹRODŁO (tabela i diagram): www.pupkrotoszyn.plwww.pupkrotoszyn.pl

17 WYKSZTAŁCENIE BEZROBOTNYCH Niski poziom wykształcenia krotoszyńskich bezrobotnych, to kolejna cecha charakterystyczna lokalnego rynku pracy. ŹRÓDŁO (obrazek): www.nysa.edu.pl ; (diagram i informacje): www.pupkrotoszyn.plwww.nysa.edu.plwww.pupkrotoszyn.pl

18 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE NA RYNKU PRACY ROK (STAN Z GRUDNIA) ogółemw tym osoby bezrobotneosoby poszukujące pracy ogółemw tym z prawem do zasiłku ROK 200930217831124 ROK 200833314719186 ROK 200728911811171 ROK 200632113815183 Rok 200530413411170 Rok 200432611016216 Rok 200336812916239 ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH JEST TRUDNE, PONIEWAŻ TRZEBA SPEŁNIĆ NASTĘPUJĄCE WARUNKI: transport wewnętrzny: brak progów stanowisko pracy: podesty opieka medyczna: stały nadzór wypoczynek w trakcie pracy czas pracy: 5dni, 7h, +10 dni urlopu warunki sanitarne: prysznic, ciepła woda ŹRÓDŁO (obraz): www.lex.pl : (tabela) www.pupkrotoszyn.pl ; (informacje): www.nbportal.plwww.lex.pl www.pupkrotoszyn.plwww.nbportal.pl

19 BEZROBOTNI MIESZKAŃCY WSI WyszczególnienieRok 2009 Rok 2008 Rok 2007 Rejestrujący się bezrobotni220017821878 Bezrobotni, którzy podjęli pracą 9588651183 Stan bezrobotnych w końcu roku 123111061014 W tym z prawem do zasiłku stan w końcu roku 200 (16%) 197 (18%) 131 (13,0%) Stopa bezrobocia była zróżnicowana w przekroju powiatowym. Najniższą odnotowano w powiatach: grodziskim (12,2%), wolsztyńskim (13,2%) oraz dla m. Poznania (14,7%), natomiast najwyższą w powiecie złotowskim (27,0%). ŹRÓDŁO (mapa i informacje):www.gniezno.infocentrum.com.pl (tabela): www.pupkrotoszyn.pl www.pupkrotoszyn.pl

20 SYTUACJA OSÓB STARSZYCH NA RYNKU PRACY Wykres pokazuje aktywność ekonomiczną według wieku we wszystkich państwach członkowskich UE i wskazuje, że: oprócz znacznego spadku poziomu zatrudnienia w wyniku starzenia się pracowników, dodatkowo odsetek bezczynnych zawodowo wzrasta znacznie w grupie wiekowej od 50-54 do 55-59 lat i wówczas pozostaje na stałym poziomie w grupie wiekowej od 60 do 64 lat by znów ulec spadkowi w grupie osób powyżej 65 roku życia. ŹRÓDŁO (wykres i informacje): www.egospodarka.pl ;www.egospodarka.pl (obrazek): www.pzeriil.republika.plwww.pzeriil.republika.pl

21 ŻYCIORYS na białym papierze jednostronny pisany komputerowo nieskładany krótki konkretny interesujący tylko kwestie zawodowe ŹRÓDŁO (CV) www.juan-santos-r.de (informacje) krotoszyński klub pracywww.juan-santos-r.de

22 LIST MOTYWACYJNY Powinien być: estetyczny niezłożony pisany komputerowo jednostronny tylko konkrety interesujący ŹRÓDŁO (list motywacyjny) : www.kariera.wseip.edu.pl ; (informacje) krotoszyński klub pracywww.kariera.wseip.edu.pl

23 Prezentacja powstała w oparciu o materiały zebrane w trakcie realizacji projektu przez uczestników grupy projektowej 97/5_P_g1 Autorzy: Hubert Marciniak Martyna Szopińska Marta Szymanowska Michał Chmielewski Dawid Kościelny Mateusz Libudzic Joanna Wosiek Natalia Bieganek Katarzyna Dutkowiak Patrycja Jankowiak Grzegorz Janowski Anna Kasprzak Magdalena Kubiak Wioleta Kujawa Korekta: Natalia Bieganek

24 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google