Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"— Zapis prezentacji:

1 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Gimnazjum Publiczne im. Janusza Korczaka w Miłoradzu ID grupy: 96/94_P_G1 Kompetencja: przedsiębiorczość Temat projektowy: Unia Europejska – szanse i zagrożenia Polski jako członka UE po sześciu latach członkostwa. Semestr/rok szkolny: I / 2010

3 Z naszej prezentacji dowiecie się: Czym jest Unia Europejska Jaki jest jej zakres działania O podejmowanych przez naszą grupę działaniach projektowych Jak wykorzystywane są fundusze unijne Jakie są zyski i zaniedbania Polski po sześciu latach członkostwa O szansch i zagrożenia dla Polski na najbliższą przyszłość jako członka UE

4 Czym jest Unia Europejska Przyjdzie taki dzień, kiedy wszystkie narody na naszym kontynencie, nie tracąc swojej odrębności, ani chwalebnej indywidualności, złączą się w wyższą jedność i stworzą europejskie braterstwo. Przyjdzie taki dzień, kiedy nie będzie innych pól bitew niż rynki otwierające się na idee. Przyjdzie taki dzień, kiedy kule armatnie i bomby zamienią się na głosy. Wiktora Hugo 1849 r

5 Zakres działania Unii Europejskiej Pomoc regionalna Wspólna polityka rolna Polityka społeczna Ochrona środowiska oraz jego trwały rozwój Innowacja technologiczna i energetyka Wspólny rynek Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Polityka sprawiedliwości i spraw wewnętrznych

6 Pomoc regionalna polega na przekazywaniu funduszy z krajów bogatych do krajów uboższych na wyrównywanie panujących różnic i dysproporcji. Dzięki wspólnej polityce rolnej możliwe stało się zapewnienie odpowiedniego poziomu życia społeczności wiejskiej Zadaniem polityki społecznej Unii Europejskiej jest niwelowanie najbardziej widocznych różnic w społeczeństwie europejskim oraz zagwarantowanie obywatelom UE solidnego zestawu podstawowych praw. Działania podejmowane na rzecz ochrony środowiska mają zapobiec dalszej degradacji świata przyrody dzięki spowalnianiu zmian klimatycznych, ochranie fauny i flory oraz efektywnemu zarządzaniu odpadami

7 Dalszy szybki rozwój UE na nastąpić dzięki działaniom na rzecz postępu w nowoczesnych gałęziach przemysłu takich jak przemysł elektroniczny i komputerowy oraz wykorzystaniu energii odnawialnej Dzięki wprowadzeniu wspólnego rynku zniesiono wszelkie kontrole graniczne towarów i osób co zaowocowało swobodnym przemieszczaniem się towarów i ludzi. Pomimo zachowania suwerenności poszczególnych państw w dziedzinie polityki zagranicznej i obronności znaczenie Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej nabiera znaczenia. Na otwarciu granic wewnętrznych pomiędzy państwami UE skorzystali zwykli ludzie. Pojawiły się jednak zagrożenia związane z przestępczością. Dlatego kraje Unii Europejskiej działają na rzecz utrzymania porządku i bezpieczeństwa w Europie.

8 W jaki sposób zbieraliśmy informacje do naszej prezentacji Chcąc jak najwięcej odwidzieć się o osiągnięciach naszego kraju po wstąpieniu do Unii Europejskiej postanowiliśmy zasięgnąć informacji w instytucjach, które pozyskują i wykorzystują fundusze europejskie. Na kolejnych spotkaniach i wycieczkach odwiedziliśmy; pracowników Urzędu Gminy w Miłoradzu, Starostwo Powiatowe w Malborku, Urząd Marszałkowski w Gdańsku, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Uzyskane informacje pozwoliły nam lepiej zrozumieć jak wykorzystywane są fundusze unijne i jak dzięki nim zmienia się nasz kraj.

9 Dzięki pracownikom Urzędu Gminy w Miłoradzu dowiedzieliśmy się, że nasza Gmina jest jedną z najlepszych w województwie pomorskim w wykorzystywaniu funduszy unijnych.

10 W Starostwie też chwalono naszą Gminę, ale najciekawsza była informacja o wykorzystaniu funduszy z Unii Europejskiej na przeciwdziałanie bezrobociu i wyposażenie w sprzęt Powiatowego Centrum Kryzysowego. Postanowiliśmy sprawdzić to na miejscu.

11 Urząd Marszałkowski w Gdańsk zajmuje się analizą i weryfikacją wniosków na fundusze unijne wpływające z jednostek samorządowych i różnych organizacji

12 Jednak najwięcej wrażeń i informacji przyniosły wizyty w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

13 Naszą wiedzą o Unii Europejskiej podzieliliśmy się z uczniami naszego Gimnazjum na apelu Chcąc poprawić wiedzę naszych kolegów na temat Unii Europejskiej przygotowaliśmy plakaty informacyjne

14 Wykorzystanie funduszy unijnych przez poszczególne województwa

15 Wykorzystanie funduszy unijnych w województwie pomorskim

16 Wykorzystanie funduszy unijnych w gminie Miłoradz

17 1.Rozbudowa obiektu sportowy w Miłoradzu 2.Remont drogi 3.Odnowa wsi Stara Kościelnica 4.Odnowa wsi Kończewice 5.Remont drogi 6.Kanalizacja Pogorzałej Wsi

18 Gmina Miłoradz pozyskiwała środki z Unii Europejskiej na realizację swoich inwestycji nawet przed akcesją do UE. Program SAPARD (czerwiec – listopad 2004): Budowa kanalizacji sanitarnej w Gnojewie i Starej Kościelnicy – wartość 900.625 zł Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowościach Stara Wisła i Kończewice – Zakład Rolny wartość 857.172 zł

19 Najważniejsze projekty unijne Remont drogi w Starej Kościelnicy o wartości 303.837 zł (2004 rok). Remont i modernizacja obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Miłoradzu o wartości 419.889 zł (2007 rok) Remont drogi powiatowej roga krajowa nr 22 – Miłoradz Projekt finansowany z RPO WP na lata 2007-2013. Wnioskodawcą było Starostwo Powiatowe w Malborku Wartość projektu: 6,2 mln. zł Rolnicy z terenu Gminy Miłoradz łącznie składają średnio 160-165 wniosków o dopłaty.

20 PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Gnojewo, Pogorzała Wieś i Mątowy Wielkie Wartość projektu 7 mln. zł Remont Ośrodka Zdrowia w Miłoradzu Realizacja w 2011 roku Wartość projektu: 611 tys. Zł Aktywizacja i integracja mieszkańców poprzez stworzenie terenów rekreacyjno-sportowych w Kończewicach Realizacja w 2011 roku Wartość projektu: 400 tys. zł

21 Zyski i straty po sześciu latach członkostwa Od chwili wejścia Polski do Unii Europejskiej do końca lutego 2010r. z unijnego budżetu nasz kraj dostał 38,1 mld euro. W tym samym okresie polska składka do unijnego budżetu wyniosła 16,7 mld euro. Nadwyżka to ponad 21 mld euro. To głównie dzięki unijnym dotacjom w Polsce budowane są autostrady i drogi ekspresowe, kanalizacje i oczyszczalnie ścieków, remontowane są zabytki, modernizowane są szpitale, rozbudowywane są uczelnie, a przedsiębiorcy mogą inwestować w rozwój swoich firm.

22 Zyski i straty po sześciu latach członkostwa Za sukces można też uznać wpływ Polski na europejską politykę zagraniczną. I choć nie brakuje krytyków, że ten wpływ jest zbyt mały, to jednak trudno nie uznać za sukces polskiego pomysłu - "Wschodniego Partnerstwa". Nie można też zapominać, że polskie stanowisko brane jest pod uwagę przy unijnych decyzjach dotyczących Ukrainy, Białorusi i Gruzji. Polskie opinie coraz częściej nie są ignorowane przy polityce europejskiej wobec Rosji. Wielkim wydarzeniem było powołanie Jerzego Buzka na przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Na plus trzeba też zaliczyć objęcie bardzo ważnej teki komisarza ds. budżetu przez Janusza Lewandowskiego. Z drugiej jednak strony nadal mamy zaległości w obejmowaniu wysokich stanowisk urzędniczych w Komisji Europejskiej.

23 Do największych porażek trzeba zaliczyć upadek stoczni, a właściwie unijne bariery uniemożliwiające ich ratowanie za wszelką cenę. Osobnym problemem pozostaje to, czy dalsze utrzymywanie polskich stoczni było ekonomicznie uzasadnione, ale gdyby nie Unia Europejska, na pewno nadal by funkcjonowały. Wszystko wskazuje na to, że większość Polaków widzi więcej korzyści niż strat z naszego członkostwa w Unii Europejskiej. W maju 2004 r. zwolenników Unii było 64 proc., przeciwników - 32 proc. Obecne badania CBOS wskazują, że nasze członkostwo popiera aż 82 proc., co stawia nas wśród największych euroentuzjastów. Przeciwnych temu jest tylko 15 proc.

24 Szanse i zagrożenia Polski na najbliższą przyszłość jako członka UE Wzrost gospodarczy Wyrównanie dysproporcji do krajów starej unii Wzrost znaczenia na arenie międzynarodowej Zanik tożsamości narodowej Zawirowania finansowe związane ze wspólną walutą

25 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google