Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane informacyjne Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 1 w Gostyniu , Gimnazjum nr 2 w Gryficach ID grupy: 98/70_MF_G1 , 98/18_MF_G1 Opiekun: Barbara Pietrzak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane informacyjne Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 1 w Gostyniu , Gimnazjum nr 2 w Gryficach ID grupy: 98/70_MF_G1 , 98/18_MF_G1 Opiekun: Barbara Pietrzak."— Zapis prezentacji:

1

2 Dane informacyjne Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 1 w Gostyniu , Gimnazjum nr 2 w Gryficach ID grupy: 98/70_MF_G1 , 98/18_MF_G1 Opiekun: Barbara Pietrzak , Marzena Sidorowicz Kompetencja: matematyczno-fizyczna Temat projektowy: Spełnione marzenia alchemików. Semestr/rok szkolny: Semestr IV , 2011/2012

3 Radioaktywność

4 Promieniowanie kosmiczne
Natężenie promieniowania kosmicznego na Ziemi nie jest jednakowe. Ze względu na ziemskie pole magnetyczne, natężenie promieniowania kosmicznego jest większe na biegunach, a mniejsze na równiku. Zmienia się też w rytm pojawiania się plam na Słońcu i zależy od wysokości terenu względem poziomu morza. Na szczycie Kasprowego Wierchu moc dawki promieniowania jest 3 razy większa niż w Trójmieście. Na szczycie Mont Everest - ponad 100 razy większa. Ściany budynków z betonu i cegły oraz dachy w ok. 20% obniżają natężenie tego promieniowania. Promieniowanie kosmiczne powoduje pochłonięcie przez człowieka dawki ok. 0,2-0,5 mSv (w Polsce ok. 0,3 mSv).

5 Promieniowanie Naturalne
Promieniotwórczość naturalna (inaczej promieniowanie naturalne) promieniowanie jonizujące, które pochodzi ze źródeł naturalnych. Promieniotwórczość naturalna pochodzi z naturalnych pierwiastków radioaktywnych obecnych w glebie, skałach, powietrzu i wodzie: występujących w minerałach, przyswajanych przez rośliny i zwierzęta, a także używanych jako materiały konstrukcyjne, syntezowanych w atmosferze (i przenikających do hydrosfery) wskutek reakcji składników atmosfery z promieniowaniem kosmicznym, promieniowanie, które przenikło do środowiska wskutek działalności przemysłowej człowieka (wydobycie rud uranu, spalanie węgla zawierającego pierwiastki promieniotwórcze).

6 PROMIENIOWANIE NATURALNE
Promieniowania nie da się uniknąć. Znajduje się ono w jedzeniu, wodzie, powietrzu itd. Promieniowanie może zaszkodzić zdrowiu, ale mogą wypłynąć też z niego korzyści dzięki zjawisku hormezy radiacyjnej. Pierwiastkiem powodującym największą naturalną promieniotwórczość jest radon. Uwalnia się on wskutek rozpadu promieniotwórczego radu znajdującego się w minerałach skalnych, glebie oraz w materiałach konstrukcyjnych budynków. Hormeza radiacyjna – hipotetyczny, korzystny wpływ małych dawek promieniowania jonizującego na żywe organizmy, polegający m.in na zmniejszeniu prawdopodobieństwa zachorowania na nowotwory złośliwe i inne choroby o podłożu genetycznym.

7 Naturalne źródła promieniowania
Przykłady naturalnych źródeł promieniowania (w bekerelach): Źródło aktywność promieniotwórcza Banan 125 Bq/kg mleko 50 Bq/l superfosfat 500 Bq/kg woda morska 12 Bq/l granit 7 000 Bq/kg popiół węglowy 2 000 Bq/kg 5-letnie dziecko 600 Bq dorosła osoba (70kg) Bq

8 MARIA SKŁODOWSKA-CURIE
Sto cztery lata temu, 10 grudnia 1903 r. na dorocznym, uroczystym zebraniu, Królewska Akademia Nauk w Sztokholmie ogłosiła, że Nagrodą Nobla w dziedzinie fizyki uhonorowano Henriego Becquerela oraz Marię i Piotra Curie, za odkrycie i badania nad promieniotwórczością. W 1911 r. Maria Skłodowska - Curie otrzymała drugą nagrodę Nobla, tym razem w dziedzinie chemii, za odkrycie polonu i radu. Jak dotychczas nikomu nie udało się dostać tego wyróżnienia w dwóch dyscyplinach naukowych. Maria Skłodowska-Curie udowodniła swoim życiem, że kobieta może osiągnąć ponadczasowy, światowy sukces. Dała tym nadzieję wszystkim dziewczętom i kobietom na przyszłość.

9 Radon Radon – pierwiastek chemiczny z grupy gazów szlachetnych w układzie okresowym. Został odkryty w 1900 roku przez Friedricha Dorna. Niektóre jego izotopy nosiły własne nazwy, pochodzące od pierwiastków z których powstały, jak 222Rn – "radon", 220Rn – "toron" (symbol Tn) lub 219Rn – "aktynon" (An). Dopiero po roku 1923 przyjęto jako obowiązującą nazwę najtrwalszego izotopu.

10 Pomiar stężenia radonu
Stężenie radonu w budynku zależy od bardzo wielu czynników, a w dodatku jest zmienne. Oto niektóre z tych czynników: ciśnienie atmosferyczne, struktura gleby, zmienność sezonowa, zmienność dzienna, warunki pogodowe (np deszcz i wiatr) temperatura i wilgotność szczegóły konstrukcyjne domu etc.  Dlatego, aby uzyskać wiarygodny wynik trzeba dobrze rozumieć specyfikę radonu oraz mieć szeroką wiedzę z zakresu konstrukcji domów. Najlepiej zatem zatrudnić wykwalifikowanego specjalistę do pomiaru radonu. Test wykrywający radon trwa 2-7 dni Na podstawie tego testu można stwierdzić, czy potrzebna jest dalsza analiza stężenia radonu i ewentualnie konieczność jego redukcji.

11 Pomiar stężenia radonu cd.
Do pomiaru radonu używamy jeden z najbardziej dokładnych systemów  E-PERM™ SYSTEM, którego dokładność jest rzędu 92-94%. Jest to całkowicie integralny system, tzn. niezależny od temperatury, wilgotności oraz czasu pomiaru.

12 Radon w mieszkaniach Koncentracja radonu w powietrzu atmosferycznym na otwartym terenie jest zwykle bardzo mała. Natomiast radon, który powstaje w podłożu pod budynkiem przenika przez szczeliny w podłodze, otwory na instalacje i gromadzi się w zamkniętych pomieszczeniach. W Polsce stężenie radonu w mieszkaniach mierzono dotychczas tylko w wybranych rejonach. Przeprowadzone badania wykazały, że waha się ono od kilku do nawet kilku tysięcy Bq/m3. Średnia wartość stężenia radonu w polskich domach wynosi 50 Bq/m3.

13 Radon a zdrowie Radon jest pierwiastkiem stosowanym w medycynie – naturalnie występujące wody radonowe stosuje się do kąpieli w rehabilitacji chorób narządów ruchu. Stosowane są też w leczeniu cukrzycy, chorób stawów, chorób tarczycy oraz schorzeń ginekologicznych i andrologicznych. Przedawkowanie radonu lub stała praca przy kopalinach, gdzie są silne emanacje radonu wpływa niekorzystnie na zdrowie. Szkodliwe efekty działania radonu polegają na uszkadzaniu struktury chemicznej kwasu DNA przez wysokoenergetyczne, krótkotrwałe produkty rozpadu radonu 222Rn, co może powodować chorobę popromienną.

14 Aktywność promieniotwórcza i jednostka
Aktywność promieniotwórcza – wielkość fizyczna równa szybkości rozpadu promieniotwórczego jąder atomowych danej próbki. Jednostką aktywności jest bekerel, Bq: 1 Bq = 1 rozpad / 1 s Popularną i historyczną jednostką pozaukładową jest kiur (jednostka miary): 1 Ci = 3,7 · 1010 Bq 1 Ci został zdefiniowany jako aktywność jednego grama radu-226.

15 Promieniowanie jonizujące
W potocznej opinii energia jądrowa łączy się z bombardowaniami Hiroszimy, Nagasaki, awarią reaktora w Czarnobylu. Większość ludzi zginęła tam nie z powodu promieniowania, lecz podmuchu i gorąca. Mało kto wie, że w przeszłości uratowano miliony istnień ludzkich dzięki zastosowaniu promieniowania jądrowego w medycynie. Promieniowaniem nazywamy każdą formę energii wysyłaną w postaci fal lub strumienia cząstek. Promieniowanie jonizujące jest to rodzaj promieniowania, który nie działa bezpośrednio na nasze zmysły, a przenikając przez materię powoduje powstawanie w niej ładunków elektrycznych, czyli jonizację. Efekt jonizacji

16 Promieniowanie jonizujące – cd.
Promieniowaniem jonizującym jest np.: promieniowanie alfa: strumień jąder helu, promieniowanie beta: strumień elektronów lub pozytonów, promieniowanie gamma: fala elektromagnetyczna. Występuje ono powszechnie w przyrodzie jako promieniowanie kosmiczne, promieniowanie emitowane przez naturalne radionuklidy znajdujące się w skorupie ziemskiej i atmosferze. Sztuczne wytwarzanie promieniowania zachodzi np. w aparatach rentgenowskich, akceleratorach i reaktorach jądrowych.

17 A zaczęło się od Roentgena…
W 1895 r., Wilhelm Konrad Roentgen odkrył promieniowanie X (rentgenowskie), które stanowi podstawę wielu dziedzin nowoczesnej medycyny. Dzięki temu po raz pierwszy człowiek zobaczył wnętrze ciała. Pierwsze zdjęcie rentgenowskie dłoni żony Roentgena. Prześwietlenia możemy robić właśnie dzięki niemu, gdyż odkrył promienie, które przenikają nie tylko przez drewno, papier, czy czarną kliszę, ale także przez ludzkie ciało. Dzięki promieniom roentgena złamanie nie jest żadnym problemem. Prześwietlić możemy każdą część ciała, co znacznie ułatwia lekarzom postawienie właściwej diagnozy.

18 Zastosowanie energii jądrowej w medycynie
Rentgenodiagnostyka - polega na rejestrowaniu promieniowania wytworzonego przez lampę rentgenowską, osłabionego wskutek częściowego pochłaniania przez tkanki pacjenta. Aparatami rentgenowskimi wykonuje się zdjęcia m.in. klatki piersiowej, czaszki, kręgosłupa, miednicy, kości kończyn dolnych i górnych, zębów, piersi. Mammograficzny aparat rentgenowski.

19 Radiowizjografia w jednym z pobliskich gabinetów stomatologicznych
Zdjęcia rentgenowskie to podstawowe narzędzie diagnostyki w stomatologii i chirurgii szczękowej. W diagnostyce stomatologicznej szczególną pozycję zajmują badania radiologiczne, pozwalające na uzyskanie informacji niedostępnych innymi metodami diagnostycznymi. Obraz cyfrowy, który można uzyskać przy zastosowaniu radiowizjografii, pozwala zminimalizować dawkę promieni rentgenowskich aż o 90%. Zdjęcie otrzymujemy natychmiast po ekspozycji, nie używając do tego procesu żadnych odczynników chemicznych.

20 Radiowizjografia w jednym z pobliskich gabinetów stomatologicznych
Dzięki stosowaniu najnowocześniejszych programów do wykonywania zdjęć zębowych techniką radiografii cyfrowej możemy: przeprowadzić bardzo szczegółową analizę badanego obiektu m.in. dzięki możliwości otrzymania obrazu kolorowego, co ułatwia wykrywanie nieprawidłowości, wykonać wysokiej jakości obróbkę cyfrową obrazu uzyskanego na monitorze komputera - poprzez powiększanie zdjęcia w całości lub tylko wybranych jego części, pomiar odległości wybranych punktów, pomiar gęstości optycznej tkanek itp.

21 Radiowizjografia w jednym z pobliskich gabinetów stomatologicznych
uzyskać natychmiastowy wynik badania przez eliminację procesu wywoływania zdjęć rentgenowskich, zmniejszyć dawki promieniowania wielokrotnie w stosunku do konwencjonalnego zdjęcia rtg, co ma szczególne znaczenie w dziedzinach stomatologii wymagających kilkakrotnego wykonywania badania radiologicznego np. endodoncji czy implantologii, gromadzić dane i jeśli zajdzie taka potrzeba wielokrotnie je odtwarzać.

22 Radioterapia Radioterapia - jest głównym sposobem leczenia nowotworów i polega na niszczeniu tkanki nowotworowej za pomocą promieniowania jonizującego. Komórki rakowe mogą być napromieniane z zewnątrz (teleradioterapia) lub za pomocą małych źródeł umieszczonych w ciele pacjenta w bezpośrednim sąsiedztwie nowotworu (brachyterapia). Umiejscowienie źródeł promieniowania, po lewej – w brachyterapii, po prawej – w teleradioterapii.

23 ZASTOSOWANIE ENERGII JĄDROWEJ W MEDYCYNIE
Promieniotwórczość wykorzystywana jest do produkcji wielu leków, a także do prześwietleń. W uzdrowiskach znajdziemy je w stosowaniu balneologii ( np. leczniczych kąpieli lub inhalacji z zastosowaniem Rn). Izotopy promieniotwórcze mogą być także wykorzystywane do sterylizacji sprzętu medycznego i laboratoryjnego.

24 Tomografia komputerowa
Tomografia komputerowa (CT, TK) - jest techniką rentgenodiagnostyczną umożliwiającą obrazowanie poprzecznych warstw ciała pacjenta. Warstwy takie otrzymuje się dzięki zastosowaniu lampy rentgenowskiej, która wiruje wokół pacjenta oraz specjalnego programu komputerowego. Po lewej – poprzeczne przekroje głowy uzyskane za pomocą tomografu komputerowego, po prawej – zrekonstruowany trójwymiarowy obraz barku wykonany przez tomograf komputerowy.

25 Przemysłowe zastosowania promieniowania
Promieniowanie i techniki jądrowe stosuje się szczególnie szeroko w przemyśle. Funkcjonowanie nowoczesnej gospodarki bez udziału technik jądrowych byłoby niemożliwe. Nowoczesna produkcja przemysłowa nie byłaby możliwa bez izotopowych mierników grubości, defektoskopów, analizatorów składu substancji, poziomomierzy, gęstościomierzy itp. defektoskop gęstościomierz

26 PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE – ANALIZA SKŁADU MATERIAŁÓW
Jedną z ważniejszych metod wykorzystujących promieniowanie jonizujące – a stosowanych w przemyśle jest tzw. analiza aktywacyjna, czyli jądrowa analiza składu materiałów. Za pomocą tej metody można określić lub wykryć zanieczyszczenia w półprzewodnikach, luminoforach i innych materiałach o wysokiej czystości. Można również, stosując analizę aktywacyjną, określić ilościową zawartość metali ciężkich w odpadach (np. popiołach), azotu w ziarnach, nawozach sztucznych itp. Jej zaletą jest możliwość oznaczania jednocześnie wielu pierwiastków.

27 ZASTOSOWANIE PROMIENIOWANIA W GEOLOGII I ARCHEOLOGII
Izotopy promieniotwórcze pozwalają określić wiek znalezisk i nie tylko: Dzięki badaniu zawartości radioaktywnego węgla-14 można wyznaczyć wiek znalezisk i wykopalisk. Tak wyznaczono między innymi wiek Całunu Turyńskiego. Badania oparte na rozpadzie uranu i toru oraz robidu-37 i potasu-19 pozwalają określić wiek skał i minerałów. Za pomocą nuklidów promieniotwórczych możemy określić też lokalizacje kopalin.

28 INNE ZASTOSOWANIA PROMIENIOWANIA
Znaczniki Duży wkład w rozwój współczesnej wiedzy z dziedziny biologii zawdzięczamy stosowaniu metody znaczników, czyli substancji zawierających promieniotwórcze atomy, które mogą być wprowadzone do cząstek takich, jak np. DNA. Umożliwia to śledzenie roli, jaką spełnia dana cząsteczka w funkcjach życiowych lub przemianach chemicznych. Powszechne zastosowanie Niektóre artykuły codziennego użytku, zawierają substancje promieniotwórcze (kuchenka mikrofalowa, płyta indukcyjna, telefony komórkowe, itd.).

29 INNE ZASTOSOWANIA PROMIENIOWANIA
Napromieniowanie żywności Promieniowanie gamma stosowane jest do higienizacji i przedłużenia trwałości żywności, która staje się przez to promieniotwórcza, a jej konsumenci nie są narażeni na żadne promieniowanie. Taka żywność staje się bezpieczna dla konsumpcji, ponieważ eliminuje się mikroorganizmy, tj.: salmonella, listeria itp., które powodują zatrucia pokarmowe. Radura - symbol, którym znakowana jest żywność konserwowana przez napromieniowanie

30 INNE ZASTOSOWANIA PROMIENIOWANIA
Koszulki lamp gazowych Pierwiastek promieniotwórczy tor stosuje się w koszulkach lamp gazowych, ponieważ w wysokiej temperaturze daje jasne światło. Koszulki są więc lekko promieniotwórcze. Rolnictwo i hodowla Nuklidy promieniotwórcze są stosowane do wywoływania mutacji u roślin i zwierząt, dzięki której eliminuje się cechy szkodliwe i produkuje odmiany uszlachetnione.

31 JAK WYKORZYSTUJEMY PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE? - PODSUMOWANIE
Nie sposób wymienić wszystkich zastosowań promieniowania jonizującego, więc wymieniliśmy najważniejsze, a oto jeszcze raz one: rolnictwo, konserwacja żywności, poszukiwanie źródeł wody w diagnostyce i terapii medycznej, sterylizacja sprzętu medycznego, wykrywanie i usuwaniu zanieczyszczeń środowiska naturalnego, zmiany struktury chemicznej materiałów, konstruowania niezwykle czułych detektorów (czujek) dymu, badanie skażenia rzek, zbiorników wodnych i wód gruntowych, górnictwo, geologii, archeologia.

32 Transport materiałów promieniotwórczych
 Coraz szersze stosowanie źródeł promieniotwórczych w rolnictwie, hydrologii, geologii i ochronie środowiska wiąże się z koniecznością ich transportowania. Paliwo wysokoaktywne, nisko- i średnioaktywne, odpady z elektrowni jądrowej oraz ruda uranowa, muszą być przetransportowane do miejsca okresowego przechowywania, zakładów przerobu paliwa lub odpowiednich składowisk odpadów promieniotwórczych.

33 Bezpieczeństwo przewozu
Materiały promieniotwórcze transportowane są samolotami, koleją, samochodami i statkami. Nad bezpieczeństwem przewozu tych materiałów czuwa Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. Materiały promieniotwórcze przewożone są w różnych opakowaniach gwarantujących integralność przesyłki w czasie transportu i określoną w przepisach ochronę przed promieniowaniem.

34 Rodzaje opakowań Opakowania typu B i C używane są do przewozu najbardziej radioaktywnych materiałów. Charakteryzują się podwyższoną wytrzymałością mechaniczną i termiczną. Opakowania typu A muszą zapewnić szczelność i ochronę ładunku w przypadku mniejszych wypadków transportowych. Zakłada się jednak, że opakowanie może zostać uszkodzone w czasie transportu. Przepisy określają więc maksymalną ilość substancji, które mogą być w nich przewożone. Opakowania przemysłowe (IP) służą do transportu materiałów o niskiej aktywności lub przedmiotów skażonych powierzchniowo.

35 Oznakowanie środków transportu i przesyłek
Pojazdy przewożące materiały promieniotwórcze powinny być oznakowane nalepką ostrzegawczą z charakterystyczną czarną „koniczynką”. Na pojeździe powinny znajdować się również znak ostrzegawczy w postaci prostokątnej pomarańczowej tablicy. Przesyłki zawierające materiały promieniotwórcze, w zależności od zagrożenia jakie stwarzają dla ludzi, są oznakowane jedną z trzech różnych nalepek.

36 Ciekawostki Miarą wielkości narażenia człowieka na działanie promieniowania jonizującego jest dawka równoważna lub skuteczna Ich jednostką jest siwert (Sv). 1 mSv = 0,001 Sv Średnia roczna dawka skuteczna otrzymywana przez statystycznego mieszkańca Polski wynosi 3,4 mSv. Małe dawki promieniowania nie powodują wystąpienia objawów chorobowych. Wdychając dym tytoniowy jest większe ryzyko zachorowania na nowotwór niż przez promieniowanie.

37 ENERGIA JĄDROWA

38 ALBERT EINSTEIN Żył w latach od 1879 do1955. Jeden z najwybitniejszych fizyków w historii nauki. Twórca ogólnej i szczególnej teorii względności, współtwórca korpuskularno-falowej teorii światła, odkrywca emisji wymuszonej. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w 1921 roku za wyjaśnienie efektu fotoelektrycznego. Był przeciwnikiem mechaniki kwantowej, a szczególnie jej tzw. interpretacji kopenhaskiej opartej na pojęciu prawdopodobieństwa.

39 Teoria względności – równoważność masy i energii
Ogólna Teoria Względności Einsteina (OTW) postuluje równoważność masy i energii, związanych ze sobą znanym powszechnie równaniem: E = mc 2 gdzie m jest masą poruszającego się ciała, a c - zdefiniowaną prędkością światła w próżni, równą w przybliżeniu km/s, zaś E jest energią posiadaną przez spoczywające ciało o masie m.

40 „Bać się, czy nie bać – oto jest pytanie”
Energii jądrowej nie należy się bać, ale trzeba wiedzieć, kiedy jest użyteczna, a kiedy niebezpieczna. Do tego potrzebna jest znajomość praw fizyki. Energetyka jądrowa często budzi wiele kontrowersji i obaw. Jednak czy na pewno jesteśmy w pełni świadomi, czego się boimy?

41 pytania dotyczące budowy elektrowni jądrowych w Polsce
Czy wybuch podobny do tego w Czarnobylu może się zdarzyć w Polsce? Odpowiedź: Nie może ! Reaktory RBMK (czyli takie jak w Czarnobylu) były budowane tylko i wyłącznie w Związku Radzieckim, wykorzystywano je do celów wojskowych np. produkcji plutonu. W przypadku awarii moc tego typu reaktora rośnie i całkowicie traci się nad nim kontrolę, natomiast w nowoczesnych reaktorach jest na odwrót, moc automatycznie zmniejsza się i reaktor przestaje pracować.

42 pytania dotyczące budowy elektrowni jądrowych w Polsce
Odpady promieniotwórcze zniszczą środowisko. Niewypalone paliwo ma znikomą aktywność i praktycznie nie stanowi zagrożenia. A co ciekawe większość wypalonego paliwa nadaje się do powtórnego przetworzenia. W krajach wykorzystujących energetykę jądrową nie stwierdzono większego zagrożenia związanego z odpadami.

43 Przykładowe pytania dotyczące budowy elektrowni jądrowych w Polsce
Jest to inwestycja droga, więc nieopłacalna. Koszty budowy elektrowni jądrowej są rzeczywiście duże, jednak rekompensowane jest to znacznie niższymi kosztami zakupu i transportu paliwa oraz żywotnością czasem pracy elektrowni (około 60 lat). Tak więc sumaryczny koszt wyprodukowania jednostki energii jest najtańszy właśnie w elektrowniach jądrowych. Podsumowując, energetyka jądrowa nie jest przekleństwem, jest darem przyrody, który odkrył człowiek i powinniśmy z niego korzystać, tak samo jak korzystamy z elektryczności i innych „darów”. Nie boimy się przecież włączać żelazka czy ładowarki do prądu, pomimo, że dostępne na wyciągnięcie energii napięcie może nas zabić. Tak samo powinniśmy nauczyć się korzystać z energii jądrowej.

44 Elektrownia atomowa w Polsce
Budowa pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce ma się rozpocząć w styczniu 2016r. i trwać 4 lata. Prawdopodobnie do 2030r. powstaną 3 elektrownie o łącznej mocy około 5 gigawatów Za najlepszą lokalizację dla elektrowni atomowej uznano Żarnowiec. W wyborze lokalizacji kierowano się wieloma kryteriami, istotne były m. in.: sąsiedztwo zbiornika wody do chłodzenia reaktora, odległość od skupisk ludności, sąsiedztwo obszarów chronionych, zapotrzebowanie na energię oraz akceptacja społeczna.

45 zalety Budowy elektrowni atomowej w Polsce
bezpieczeństwo energetyczne – dzięki elektrowniom atomowym nie musimy się martwić o wyczerpanie innych surowców takich jak węgiel, brak zanieczyszczeń - mniejsze wydobywanie węgla przez co elektrownia wytwarza mniej zanieczyszczeń, oszczędność – produkcja energii z gazu jest 10 razy droższa, samo utrzymanie elektrowni nie jest kosztowne, wydajność - wytwarza o wiele więcej energii niż inne elektrownie takie jak: gazowa, węglowa, wiatrowa, wodna.

46 wady Budowy elektrowni atomowej w Polsce
Przeciw : kosztowność budowy – wybudowanie elektrowni jest drogie, droższe niż elektrowni wiatrowych, zagrożenie dla życia – ludzie boją się powtórzenia wydarzeń z Czarnobyla, przez co nie chcą budować elektrowni w Polsce, zagrożenie promieniowaniem – promieniowanie może uszkodzić DNA ciała, ale w pobliżu elektrowni promieniowanie nie występuje, zmiany w sposobie użytkowania 200 – 250 ha terenu w pobliżu elektrowni.

47 Ankieta dotycząca energetyki jądrowej
Aby sprawdzić, jak energetykę jądrową oceniają ludzie, przeprowadziliśmy ankietę. W badaniu wzięło udział 25 ankietowanych, głównie młodzieży. Wyniki przedstawiamy poniżej w formie wykresów.

48 Ankieta dotycząca energetyki jądrowej

49 Ankieta dotycząca energetyki jądrowej
A tak ankietowani ocenili swoją wiedzę dotyczącą energetyki jądrowej. Średnia ocen wyniosła: 5,96 Podsumowując, zdecydowana większość ankietowanych jest za budową elektrowni jądrowej, jednak co do ekologiczności, zdania są podzielone. Ponad połowa nie zna planów rządu dotyczących budowy elektrowni jądrowej w Polsce, a swoją wiedzę oceniają na umiarkowanym poziomie.

50 bibliografia http://pl.wikipedia.org/wiki/Radon
owanie.htm „Wiedza i życie” – maj 2011/ sierpień 2011 „Twoja nowa era”

51 Efekty pracy zapoznanie się z problematyką dotyczącą promieniowania jonizującego i energii jądrowej, umiejętność przeprowadzania badań ankietowych i analizy wyników, dostrzeganie wad i zalet energetyki jądrowej, rozwijanie umiejętności prowadzenia dyskusji i argumentowania swojego stanowiska, analiza przygotowywanych materiałów i wymiana spostrzeżeń podczas wspólnej pracy z międzyszkolną grupą projektową.

52


Pobierz ppt "Dane informacyjne Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 1 w Gostyniu , Gimnazjum nr 2 w Gryficach ID grupy: 98/70_MF_G1 , 98/18_MF_G1 Opiekun: Barbara Pietrzak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google