Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1."— Zapis prezentacji:

1 1

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły GIMNAZJUM W NOWYM DWORZE ID grupy:
Kompetencja: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Temat projektowy: UNIA EUROPEJSKA Semestr/rok szkolny: I SEMESTR /2010 2

3 A oto nasza grupa Alicja Balmas Daniel Barański Asia Chmielewska
Paulina Jasińska Dominik Kazimierowski Marcin Kowalski Remik Lempski Monika Sawicka Kasia Szlachetka Karolina Szwedowska Klaudia Beeg

4 Po co to robimy???? Może się czegoś nauczymy???
Poznamy podstawy przedsiębiorczości.... Założymy firmę, w której WSZYSCY będziemy PREZESAMI Świetnie sobie poradzimy na egzaminie

5

6 PROGRAMY, Z KTÓRYCH KORZYSTA POLSKA
W Unii Europejskiej obowiązują tzw. okresy programowania definiujące programy operacyjne w ramach których przyznawane są środki unijne na określone lata. 6

7 PROGRAMY UNIJNE DLA 0MŁODZIEŻY
SOKRATES Cel działania: -poprawa jakości nauczania -promowanie wzajemnej integracji i tolerancji LEONARDO DA VINCI Główny cel działania: - wspieranie przedsiębiorstw

8 PROGRAMY UNIJNE DLA MŁODZIEŻY
MŁODZIEŻ DLA EUROPY Główny cel działania: - działanie na rzecz zwiększenia aktywności i zaangażowania społecznego młodzieży .

9 PROGRAMY UNIJNE DLA SZKÓŁ
COMENIUS Główny cel działania: -szkolenie nauczycieli przez wspieranie europejskich projektów -prowadzenie do wzrostu poziomu nauczania

10 PROGRAMY UNIJNE DLA SZKÓŁ
LINGUA Cel działania: -doskonalenie języka ERASMUS Cel działania: -wspiera międzynarodową współprace szkół wyższych -umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę

11 PROGRAMY UNIJNE DLA PRZEDSIĘBIORSTW
KAPITAŁ LUDZKI Główny cel działania: -wzrost poziomu zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników

12 UNIA GOSPODARCZA I WALUTOWA , RYNEK WEWNĘTRZNY ORAZ WSPOLNA WALUTA EURO

13 KOSZTY WEJŚCIA POLSKI DO STREFY EURO
-utrata możliwości prowadzenia przez Polskę własnej polityki pieniężnej i płynnego kursu walutowego -nie będą mogły służyć do łagodzenia wahań koniunktury gospodarczej w przypadku pojawienia się wstrząsów asymetrycznych

14 OCZEKIWANIA STABILIZACYJNE PO WPROWADZENIU EURO
-zwiększenie dopasowania cyklów koniunkturalnych -zwiększenie efektywności alternatywnych mechanizmów dostosowawczych -zwiększenie elastyczności płac -ożywienie wymiany handlowej z krajami unii monetarnej

15 UNIA GOSPODARCZA -jednolita polityka gospodarcza z określonymi warunkami odpowiedzialności finansowej -polityka kursowa i pieniężna to dwa istotne elementy polityki gospodarczej każdego kraju

16 RYNEK WEWNĘTRZNY W systemie prawnym Unii Europejskiej, definicja rynku wewnętrznego znajduje się w Art. 14 ust. 2 TWE, który definiuje go jako :„Obszar bez granic wewnętrznych, na którym zostaje zapewniony wolny przepływ towarów, osób, usług i kapitału."

17 TRAKTAT UNII EUROPEJSKIEJ
Cel Traktatu : popieranie postępu gospodarczego i społecznego oraz wysokiego poziomu zatrudnienia i doprowadzenie do zrównoważonego i trwałego rozwoju .

18 PAŃSTWA UNII EUROPEJSKIEJ A EURO
18

19 KRAJE KTÓRYCH WALUTĄ JEST EURO
Austria, Belgia, Niemcy, Irlandia, Grecja, Hiszpania, Francja, Włochy, Cypr, Luksemburg, Malta, Holandia, Portugalia, Słowenia, Słowacja, Finlandia. 19

20 KRAJE KTÓRE PLANUJĄ PRZYJĄĆ WALUTĘ EURO
Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Szwecja, Węgry

21 CO TO JEST EURO? Euro jest to nowa, wspólna waluta państw Europejskich Unii walutowej zapoczątkowana w 1950r przez Roberta Schumana. W 1995r w Madrycie wspólnej walucie nadano nazwę EURO

22 KORZYŚCI Z WEJŚCIA POLSKI DO UE
-Swobodne poruszanie się po krajach Unii Europejskich -wzrost obrotu handlu w krajach UE -obniżenie kosztów transakcyjnych

23 UNIA WALUTOWA -odgrywa ważną rolę w UE
-państwa w niej uczestniczące mają wspólną walutę -jest umową pomiędzy państwami uczestniczącymi w niej

24 UNIA EUROPEJSKA – WSPÓLNOTA
korzyści: -Swobodne poruszanie się po krajach UE -Nieograniczona wymiana handlowa Wady: -Przyjęcie Euro kosztuje około 20-23mld zł -Likwidacja własnej polityki pieniężnej.

25 25


Pobierz ppt "1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google