Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)
Nazwa szkoły: GIMNAZJUM W RUTKACH ID grupy: 96_89_MP_G2 Kompetencja: Matematyczno-przyrodnicza Temat projektowy: Budowa cząsteczkowa materii Semestr/rok szkolny: Semestr I / 2009/2010

3 Budowa materii Arystoteles głosił, że świat składa się z czterech żywiołów- wody, ognia, ziemi i powietrza. Żywioły te miały, w zależności od wzajemnych proporcji, tworzyć różne substancje.

4 Poglądy na temat budowy substancji
Arystoteles sądził, że różnorodność substancji występujących w przyrodzie bierze się z proporcji, w jakich wymieszane są cztery żywioły. Na przykład mięśnie ludzkie składać się miały w połowie z wody, w 1/4 z ognia i 1/4 ziemi, a kości- w 2/3 z ognia, 1/6 wody i 1/6 powietrza.

5 Mikroskop optyczny Współczesne mikroskopy optyczne pozwalają na 1000 krotne powiększenie obrazu obserwowanych obiektów . Każdy mikroskop optyczny wyposażony jest w elementy układu optycznego i mechanicznego.

6 Doświadczenia potwierdzające cząsteczkową budowę materii.

7 Budowa atomu Atomy składają się z trzech podstawowych części:
protonów - składnik jądra o ładunku dodatnim neutronów - składnik jądra niemający ładunku elektronów - składniki otaczające jądro o ładunku ujemnym Protony i neutrony noszą wspólną nazwę nukleonów.

8 Dyfuzja Dyfuzja to samorzutne przenikanie się (mieszanie) dwóch różnych, stykających się ze sobą gazów, cieczy lub ciał stałych, zachodzące w wyniku ruchu cząsteczek..

9 Ruchy Browna Ruchy Browna to chaotyczne, bezładne ruchy maleńkich cząstek substancji wywołane chaotycznym i bezładnym ruchem cząsteczek środowiska otaczających te cząstki.

10 Oddziaływania międzydrobinowe
Spójność- wzajemne przyciąganie się cząsteczek tej samej substancji.

11 Oddziaływania międzydrobinowe
Przyleganie- wzajemne przyciąganie się cząsteczek różnych substancji ciała stałego lub cieczy.

12 Zakrzywienia powierzchni
Menisk (wypukły, wklęsły)- zjawisko zakrzywiania się powierzchni cieczy w miejscu zetknięcia się cieczy z ciałem stałym. Menisk zależy od rodzaju cieczy i materiału, z którego wykonano naczynie.

13 Napięcie powierzchniowe
Napięcie powierzchniowe- zjawisko powstawania „cienkiej błony” na powierzchni cieczy.

14 Budowa ciał stałych Większość występujących w przyrodzie ciał stałych ma zwartą krystaliczną budowę. Kryształy różnych substancji są różne, ale mają prawidłowe, regularne kształty. Drobiny w kryształach samorzutnie ustawiają się w ściśle określonym porządku wskutek silnego wzajemnego przyciągania się. Gęste upakowanie drobin w kryształach tłumaczy ich zwartą budowę i małą ściśliwość.

15 Budowa cieczy Ciecze są zbudowane z drobin znajdujących się blisko siebie i nieustannie poruszających się ruchem bezładnym, chaotycznym. Wzajemne przyciąganie się drobin jest wystarczająco duże, żeby trzymały się one razem i nie „rozbiegały się” po całym naczyniu, jest jednak za małe, żeby spowodować regularne uporządkowanie. Ciecze są mało ściśliwe, ponieważ ich drobiny są ułożone dość ciasno. Ciecze łatwo zmieniają swój kształt (są płynne), ponieważ ich drobiny mają większą swobodę ruchu niż drobiny ciał stałych. Powierzchnia swobodna cieczy ma właściwości napiętej membrany, która przeciwdziała wydostawaniu się drobin cieczy na zewnątrz.

16 Budowa gazów Gazy są zbudowane z drobin znajdujących się w szybkim, nieustannym i bezładnym ruchu. Poruszające się ze sobą, uderzają w ścianki zbiornika i przedmioty zanurzone w gazie, w wyniku czego nieustannie zmieniają kierunek swego ruchu. Gaz wywiera ciśnienie na ciała w nim zanurzone i na ścianki naczynia, w którym się znajduje, na skutek „bombardowań” ich przez poruszające się drobiny tego gazu. Istnieje zależność między ruchem drobiny a temperaturą gazy; szybki ruch – wysoka temperatura, wolny ruch – niska temperatura. Oddziaływania międzydrobinowe są bardzo słabe, niewystarczające do utrzymania drobin blisko siebie. Brak spójności, duże odległości i szybki chaotyczny ruch drobin – wyjaśniają właściwości mechaniczne gazu ich lotność, dużą ściśliwość, rozprężliwość i brak własnego kształtu.

17 Model wnętrza ziemi

18 Ciekawostki fizyczne 18

19 Korek w wodzie Korek działa siłą ciężkości na wodę, na korek działa siła wyporu zwrócona pionowo do góry. Z trzeciej zasady dynamiki wynika, że siły te mają te same wartości. Przypomnijmy sobie czemu jest równa siłą wyporu korzystając z prawa Archimedesa.

20 Menisk wypukły Siłami spójności nazywamy siły wzajemnego oddziaływania cząsteczek cieczy, natomiast siłami przylegania siły działające między cząsteczkami cieczy, a cząsteczkami ciała stałego. Ciecz zwilża ścianki naczynia jeśli siły przylegania są większe od sił spójności.

21 Tajemnicze kształty Popatrzmy uważnie na kształt powierzchni cieczy w każdym miejscu kontaktu rurek z cieczą. Ten kształt musi być taki sam.

22 Dziękujemy za uwagę.

23


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google