Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."— Zapis prezentacji:

1 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO ID grupy: 98/33_MF_G1_bozena.ostrowska Kompetencja: MATEMATYCZNO - FIZYCZNA Temat projektowy: GĘSTOŚĆ MATERII Semestr/rok szkolny: 1/2010

3 SPIS TREŚCI 1. Co to jest gęstość? 2. Wzór na gęstość. 3. Jednostki gęstości. 4. Wyznaczanie masy. 5. Wyznaczanie objętości. 6. Interpretacja gęstości różnych substancji. 7. Pływalność a gęstość. 8. Zadanie z rozwiązaniem. 9. Ciekawostka. 10. Autorzy prezentacji.

4 CO TO JEST GĘSTOŚĆ? Gęstość to wielkość fizyczna charakterystyczna dla danej substancji, określająca masę tej substancji zawartą w jednostkowej objętości. Oblicza się ją jako iloraz masy i objętości.

5 WZÓR NA GĘSTOŚĆ ƍ = m / V ƍ – gęstość m – masa V – objętość

6 JEDNOSTKI GĘSTOŚCI 1 kg/m³ - kilogram na metr sześcienny 1 g/cm³ - gram na centymetr sześcienny

7 WYZNACZANIE MASY Masę wyznaczamy za pomocą wagi. Masę wyrażamy w gramach lub kilogramach.

8 WYZNACZANIE OBJĘTOŚCI Ciało o regularnych kształtach Jeśli ciało fizyczne jest bryłą o regularnych kształtach, wówczas korzystamy ze wzorów matematycznych na obliczanie objętości. Ciało o nieregularnych kształtach Jeśli ciało fizyczne jest bryłą o nieregularnych kształtach – wyznaczamy jego objętość za pomocą menzurki.

9 INTERPRETACJA GĘSTOŚCI RÓŻNYCH SUBSTANCJI 2700 kg/m³ oznacza, że: 1 m sześcienny danej substancji waży 2700 kilogramów 13,5 g/cm³ oznacza, że: 1 cm sześcienny danej substancji waży 13,5 grama

10 PŁYWALNOŚĆ A GĘSTOŚĆ

11 ZADANIE Z ROZWIĄZANIEM Zadanie: Oblicz masę dębowej deski w kształcie prostopadłościanu o wymiarach: 20 cm, 4 cm i 120 cm. Gęstość drewna dębowego wynosi 0,8 g/cm³. Rozwiązanie: V = 20 cm · 4 cm · 120 cm = 9600 cm³ m = 0,8 g/cm³ · 9600 cm³ = 7680 g = 7,68 kg. Odpowiedź: Deska ma masę 7,68 kg.

12 CIEKAWOSTKA Spośród różnych ciał woda jest substancją o najbardziej charakterystycznej gęstości. Jej wartość to prawie dokładnie 1000 kg/m 3. Ta dokładność gęstości wody nie jest przypadkowa - pierwotnie ten właśnie związek był podstawą do ustalenia wzorca kilograma.

13 AUTORZY PREZENTACJI 1. Urszula Jessa 2. Weronika Kozłowska 3. Katarzyna Sroka 4. Mateusz Łusiewicz 5. Jakub Juzyszyn 6. Olga Janeczek 7. Katarzyna Skrzypek 8. Magdalena Jezierska 9. Zuzanna Orzeł 10. Jacek Gondek

14 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA


Pobierz ppt "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google