Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"— Zapis prezentacji:

1 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 DANE INFORMACYJNE GRUPY Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Kołczygłowach ID grupy: 96/71_mp_g1 Kompetencja: Matematyczno-przyrodnicza Temat projektowy: Budowa materii Semestr/rok szkolny: II/2009/2010

3 SPIS TREŚCI 1. Pojęcie budowy materii i cząsteczki. Pojęcie budowy materii i cząsteczki. 2. Materia a energia. Materia a energia. 3. Materia wokół nas. Materia wokół nas. 4. Siły międzycząsteczkowe. Siły międzycząsteczkowe. 5. Różnice w cząsteczkowej budowie ciał stałych, cieczy i gazów. Różnice w cząsteczkowej budowie ciał stałych, cieczy i gazów. 6. Materia- kto to odkrył? Materia- kto to odkrył? 7. Co to jest dyfuzja? Co to jest dyfuzja? 8. Doświadczenia. Doświadczenia. 9. Schemat budowy materii z cząstek elementarnych i kwarków. Schemat budowy materii z cząstek elementarnych i kwarków. 10. Budowa geologiczna Ziemi. Budowa geologiczna Ziemi. 11. Wewnętrzna budowa geologiczna Ziemi. Wewnętrzna budowa geologiczna Ziemi. 12. Ukształtowanie powierzchni Ziemi. Ukształtowanie powierzchni Ziemi. 13. Powierzchniowa budowa geologiczna Ziemi. Powierzchniowa budowa geologiczna Ziemi. 14. Nasze modele cząsteczek. Nasze modele cząsteczek.

4 POJĘCIE BUDOWY MATERII I CZĄSTECZKI Materia jest substancją która tworzy wszechświat, Materie mają różne formy, zwane pierwiastkami, Materia jest zbudowana z cząsteczek które są w ciągłym ruchu, Cząsteczka jest zbudowana z atomów, Ruch cząsteczek jest różny w stosunku do cieczy, ciał stałych i gazów, W cząsteczkach wyróżniamy dwie siły: spójności i przylegania

5 MATERIA A ENERGIA Materia i energia są to w fizyce dwa wraźnie osobne pojęcia. We współczesnej fizyce energia jest cechą materii (niezmiennik wynikający z własności czasu i przestrzeni) w którym materia istnieje. Energia nie jest samodzielnym bytem. Wiele systemów filozoficznych (np: Marksizm) traktuje materię w sensie klasycznej definicji fizycznej i energię jako dwa różne przejawy materii w sensie filozoficznym - jednak, jeszcze raz - w fizyce taka koncepcja materii nie jest powszechnie akceptowana, ze względu na to, że prowadzi to do terminologicznych nieporozumień, gdyż wtedy należaloby przyjąć że materia składa się z "materii właściwej (czyli tej wg. podawanej tu na początku definicji) oraz energii która nie jest samodzielnym bytem ".

6 MATERIA WOKÓŁ NAS Materia fizyczna z jaką stykamy się na co dzień przyjmuje formę cząstek elementarnych, jąder atomowych, atomów, tworzących cząsteczki związków chemicznych, mieszaniny nie związanych ze sobą pierwiastków, lub znacznie rzadziej pierwiastki w formie czystej. Zależnie od warunków termodynamiczych, takich jak ciśnienie i temperatura, materia może występować w różnych stanach skupienia, z których najczęściej stykamy się ze stanem gazowym, ciekłym i stałym. Oprócz tego istnieją jeszcze m.in. stany nazywane plazmą, nad cieczą i kondensatem Bose-Einsteina.

7 SIŁY MIĘDZYCZĄSTECZKOWE a) spójności - są to siły, które występują między cząsteczkami należącymi do tej samej substancji, np.: woda-soda b) przylegania - są to siły, które występują między cząsteczkami różnych substancji, np.: szkło-woda. - skutkiem sił przylegania jest osadzanie się menisku.

8 Różnice w cząsteczkowej budowie ciał stałych, cieczy i gazów. W ciałach stałych cząsteczek jest bardzo dużo są ułożone blisko siebie i nie poruszają się lecz drgają, W cieczach cząsteczek jest mniej (w zależności od gęstości cieczy) poruszają się we wszystkich kierunkach, przyjmują kształt naczynia w którym się znajdują, W gazach cząsteczki poruszają się chaotycznie (we wszystkich kierunkach) nie przybierają kształtu naczynia, jest ich mniej w porównaniu z cieczami i gazami,

9 MATERIA- kto to odkrył? Materia była już znana w starożytności. Nad tym, z czego zbudowany jest świat i co jest jego najmniejszą cząstką zastanawiali się już starożytności. Oto koncepcje niektórych filozofów: Tales z Miletu uważał, że początkiem wszystkiego jest woda Empedokles uważał, że cała materia składa się z 4 prostych substancji: ziemi, powietrza, wody i ognia Demokryt uznał, że wszystko składa się z atomów – małych niewidocznych cząstek, które są niepodzielne

10 Co to jest dyfuzja? polega na samorzutnym mieszaniu się cząsteczek i atomów różnych substancji, najszybciej zachodzi w gazach, Jak wygl ą da proces dyfuzji?

11 DOŚWIADCZENIA Wykaz doświadczeń: Doświadczenie numer: 1 Wspinająca się woda. Wnioski do doświadczenie numer: 1 Doświadczenie numer: 2 Dyfuzja w cieczach Wnioski do doświadczenia numer: 2

12 Doświadczenie 1 Wspinająca się woda Do wykonania tego doświadczenia niezbędne były: kreda, por, gąbka, dwa szkiełka, folia aluminiowa, atrament, gumkę recepturkę. Sposób postępowania: Wlewamy atrament do miski, Wkładamy folię między dwie szklane szybki i zakładamy na to gumkę, Por, gąbkę, kredę i szkiełka z folią wkładamy do atramentu, Trzymamy w atramencie powyższe materiały w atramencie.

13 Wnioski do doświadczenia 1 Podczas doświadczenia zauważyliśmy, że najszybciej atrament wnikał w kredę. Później w folię aluminiową po czym w gąbkę, zaś na końcu w por.

14 Doświadczenie 2 DYFUZJA W CIECZACH Aby wykonać to doświadczenie potrzebne były nam: woda ciepła i zimna, atrament, dwie szklanki. Sposób przygotowania: Wlewamy do ciepłej jak i zimnej wody atrament i obserwujemy gdzie szybciej rozpuści się substancja czyli atrament. Szklanka z zimna wodą Szklanka z ciepłą wodą

15 Wnioski do doświadczenia 2 Podczas wlewania atramentu do poszczególnych szklanek zauważamy, że proces dyfuzji następuje szybciej w szklance z gorącą wodą, gdyż atrament momentalnie miesza się z nią, a w szklance z zimną wodą wolniej.

16 Schemat budowy materii z cząstek elementarnych i kwarków

17 BUDOWA GEOLOGICZNA ZIEMI

18 WEWNĘTRZNA BUDOWA GEOLOGICZNA ZIEMI Masa Ziemi wynosi 5,98 × 1024 kg. Skład planety: żelazo (32,1%), tlen (30,1%), krzem (15,1%), magnez (13,9%), siarka (2,9%), nikiel (1,8%), wapno (1,5%) oraz glin (1,4%). Pozostałe pierwiastki występują w śladowych ilościach (1,2%). Jądro zbudowane jest przede wszystkim z żelaza (88,8%), a także niklu (5,8%), siarki (4,5%) i śladowych ilości (mniej niż 1%) innych pierwiastków.

19 UKSZTAŁTOWANIE POWIERZCHNI ZIEMI Przykładowe ukształtowanie Ziemi

20 POWIERZCHNIOWA BUDOWA GEOLOGICZNA ZIEMI Ukształtowanie powierzchni Ziemi jest wynikiem przeciwstawnego działania (interakcji) procesów endogenicznych i egzogenicznych, Powierzchnia kuli ziemskiej wynosi około 510mln km2. Powierzchnia wszechoceanu światowego zajmuje 361mln km2, a kontynentów- tylko ok. 149mln km2 Rozmieszczenie lądów na Ziemi jest nierównomierne. Na półkuli północnej stanowią one 39,4 % powierzchni (półkula lądowa), a na półkuli południowej 18.7 % (półkula wodna). Na półkuli wschodniej lądy zajmują 36,4%, na zachodniej 18,6%. Wielkość lądów jest różna. Średnie wzniesienie lądów wynosi około 850 m.n.p.m. a średnia głębokość oceanów około 3800m.

21 MODELE CZĄSTECZEK

22 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

23 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google