Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół nr 1 w Szczecinie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół nr 1 w Szczecinie"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół nr 1 w Szczecinie
ID grupy: 98/60_p_g1 Opiekun: Pani Wanda Matkowska Kompetencja: przedsiębiorczość Temat projektowy: Znaczenie demokracji. Wybory samorządowe w szkole. Semestr/rok szkolny: zima 2011/2012

3 Demokracja – ustrój polityczny, w którym źródło władzy stanowi wola większości obywateli (sprawują oni rządy bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli). Obecnie powszechną formą ustroju demokratycznego jest demokracja parlamentarna. Gwarantem istnienia demokracji parlamentarnej jest konstytucja (wyjątkiem są Izrael oraz Wielka Brytania, nieposiadające konstytucji spisanej w jednym akcie). Demokracja ma swój początek w Starożytnej Grecji (patrz: demokracja ateńska). W znaczący wkład w jej rozwój ma także kultura Starożytnego Rzymu oraz kultura Zachodu (Europa, Ameryka Północna i Południowa). Demokracja została nazwana ostatnią formą rządów i rozpowszechniła się znacząco wokół globu.

4 Samorządność To działania, zasady i chęć poświęceniu czasu, które polegają na tym, aby potrafić odnaleźć się w sytuacji bycia odpowiedzialnym za nasz los, naszej rodziny, grupy do której przynależymy, a także ojczyzny. Samorządni stajemy się wyznaczając sobie cele, stawiając zadania i samemu się kontrolując.

5 „Samorządność” – jest to zasada, według której kształtują się reguły współżycia jednostek w grupie /uczniów, nauczycieli/ polegające na posiadaniu i wykorzystaniu uprawnień do podejmowania decyzji wewnątrz grupowych /wewnątrzklasowych/, nie skrępowanych możliwościami organizowania się, solidarnego występowania w obronie interesów grupowych i względnie autonomicznego działania w obrębie oddolnie stworzonych organów samorządowych bądź nieformalnych wspólnot rówieśniczych” – J. Radziewicz i M. Migros, polscy pedagodzy.

6 Samorząd uczniowski - jest to jeden z organów, organizacja uczniów danej szkoły, obejmująca całą społeczność uczniowską, niezależna od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii oraz ugrupowań politycznych. Rozwijanie aktywności i samorządności jest bardzo ważną sprawą w procesie wychowania. To dzięki wspomnianym wartościom rozbudza się inicjatywę uczniów, ich samodzielność. Dlatego w naszej szkole zorganizowaliśmy wybory do Samorządu Uczniowskiego.

7 GŁÓWNE CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:
1. Rozwijanie samorządności. 2. Kształtowanie postaw prospołecznych, patriotycznych i obywatelskich. 3. Szerzenie znajomości Praw Człowieka, Dziecka i Ucznia. 4. Pielęgnowanie tradycji szkolnej i ceremoniału. 5. Reprezentowanie interesów młodzieży szkolnej wobec Rady Pedagogicznej i organów pozaszkolnych. 6. Stworzenie możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupy. 7. Podejmowanie działań na rzecz ochrony praw ucznia. 8. Uwrażliwianie na potrzeby innych osób.

8 Zasady wyborów do władz Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół nr 1 w Szczecinie na rok szkolny 2011/2012 Udział w wyborach do władz Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół nr 1 biorą uczniowie klas 5 i 6 szkoły podstawowej oraz klas I, II i III gimnazjum. Wybory odbędą się 10 października 2011 roku. Przewodniczącym/ą zostanie osoba wybrana większością głosów. Termin zgłaszania kandydatów do Komisji Wyborczej upływa 29 września 2011 roku. Zgłoszenia będą przyjmowane od 19.09– roku w sali 107. Kampanię wyborczą należy przeprowadzić od 29.09– roku.

9 W skład komisji wyborczej wchodzili:
1. Klaudia Rzymka 2. Magdalena Krywko 3. Aleksandra Podgórska 4. Paulina Lasecka 5. Szymon Barnyk

10 Wykonaliśmy plakaty, zachęcające naszych rówieśników do udziału w wyborach do Samorządu Uczniowskiego. Oto kilka z nich:

11 Karta do głosowania Uczniowie naszej szkoły otrzymali właśnie takie, wykonane przez nas karty do głosowania. Frekwencja wyborcza: Uprawnionych do głosowania uczniów Głosowało uczniów, co stanowi 89 % Nieważnych głosów oddano - 72

12 Karty do głosowania

13

14 Wyniki głosowania do Rady Samorządu Uczniowskiego :
1 . Nikola Duszyńska – 48 głosów 2 . Klaudia Wojtowicz – 44 głosy 3 . Julia Kędziorek – 34 głosy 4 . Marta Kowal – 24 głosy 5 . Karina Kucharz – 21 głosów 6 . Emilia Kowalczuk – 14 głosów 7 . Ania Kowal – 9 głosów 8 . Alicja Spychaj – 8 głosów 9 . Justyna Ruda – 6 głosów 10 . Wiktoria Lipska- 3 głosy

15 Na pierwszym spotkaniu wszystkich kandydatów wybrano Rade Samorządu Uczniowskiego w składzie:
Przewodnicząca - Nikola Duszyńska Zastępca - Klaudia Wojtowicz Skarbnik - Julia Kędziorek Protokolant - Emilia Kowalczuk Członkowie - Karina Kucharz Alicja Spychaj Anna Kowla

16 Źródła:

17


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół nr 1 w Szczecinie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google