Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne
ID grupy: 97/14_p_g1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej Semestr/rok szkolny: Semestr pierwszy - rok 2009/2010

3 Zakładanie działalności gospodarczej
Działalność gospodarcza - według przepisów Ustawy o Swobodzie Działalności Gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku jest to "zarobkowa działalność wytwórcza , budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły".

4 Jednoosobowa działalność gospodarcza
Jest to najprostsza forma działalności gospodarczej prowadzona przez osobę fizyczną, która zgodnie z artykułem 4 ust. 1 z 2004 roku we własnym imieniu wykonuje działalność zarobkową. Każda osoba fizyczna prowadząca działalność noszącą znamiona działalności gospodarczej jest przedsiębiorcą. Przedsiębiorcą, może być również rzemieślnik oraz osoby wykonujące tzw. wolne zawody. Działalność zawodowa musi być wykonywana w sposób ciągły i zorganizowany. Podjecie działalności gospodarczej następuje dopiero po uzyskaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

5 Zakładanie działalności gospodarczej
Zgodnie z przepisami osoba fizyczna rozpoczynająca działalność gospodarczą może składać wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej do właściwego ze względu na miejsce prowadzonej w przyszłości działalności Urzędu Miasta lub Gminy Dodać zdjęcie

6 Zakładanie działalności gospodarczej
Główny Urząd Statystyczny W ciągu 14 dni od dnia wpisu firmy do ewidencji należy udać się do właściwego ze względu na siedzibę wojewódzkiego oddziału Urzędu Statystycznego. Na miejscu należy wypełnić wniosek RG-1 o wydanie numeru REGON.

7 Zakładanie działalności gospodarczej
Pieczątka Kolejnym krokiem jest założenie konta w banku, ale bez pieczątki w większości banków ani rusz. Dlatego należy wyrobić sobie pieczątkę, na której musi znaleźć się przynajmniej: pełna nazwa firmy, siedziba firmy, numer REGON,

8 Zakładanie działalności gospodarczej
Rachunek w banku Na miejscu w banku są wypełniane pewne formularze: wniosek o założenie konta, karty ze wzorem podpisu, wniosek o wyrobienie karty lub czeków. Z reguły założenie konta nie trwa dłużej niż kilka dni. Ustawa Prawo działalności gospodarczej z dn. z dnia 2 lipca 2004 (Dz. U. Nr 173, poz. 1807) nakłada na przedsiębiorców obowiązek posiadania rachunku bankowego. O założeniu konta należy poinformować Urząd Skarbowy.

9 Zakładanie działalności gospodarczej
Urząd skarbowy W tym celu osoby fizyczne muszą złożyć we właściwym dla siedziby firmy urzędzie wypełniony formularz NIP-1. Reszta dokumentów sama dotrze do tego urzędu.

10 Zakładanie działalności gospodarczej
ZUS wówczas dla każdego z osobna wypełniamy formularz ZUA (zgłoszenie do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej). Aby zgłosić firmę, musimy wypełnić formularz ZFA (zgłoszenie płatnika składek - osoby fizycznej). W przypadku, gdy prowadzenie firmy jest naszym jedynym zajęciem i jedynym miejscem zatrudnienia dla naszych pracowników,

11 Zakładanie działalności gospodarczej
Wizyta w Urzędzie Miasta musimy wybrać się nie tylko do Urzędu Miasta ale również do ZUSu oraz GUSu, po to aby otrzymać REGON oraz aby się ubezpieczyć. Robiąc to wszystko stajemy się prawdziwymi przedsiębiorcami, niezależnymi od pracodawcy ponieważ sami prowadzimy firmę. Odwidzieliśmy grupą Urząd Miasta aby dowiedzieć się czy teoria to to samo co praktyka. Okazało się że wszystko się zgadza a założenie działalności gospodarczej wymaga tylko wypełnienia kilku druków. Zakładając działalność gospodarczą

12 Smutna prawda Niestety ale żeby założyć działalność gospodarczą musimy mieć ukończone 18 lat i możemy ją założyć indywidualnie, a nie grupą dziesięcioosobową, wiec naszą wiedzę wykorzystamy w przyszłości.

13 W projekcje udział wzięli: Adamski Łukasz, Boryta Marek, Brzozowski Grzegorz, Choptiany Jakub, Kalinowski Mateusz, Kubrak Damian, Opasecka Paulina, Siciarek Maciej, Szyszka Henryk, Włoch Mateusz. Pod kierunkiem Andrzeja Wojciechowskiego.


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google