Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"— Zapis prezentacji:

1 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Gimnazjum Gminne w Siemiatyczach ID grupy: 96/76_MP_G2 Kompetencja: Matematyczno-przyrodnicza Temat projektowy: Woda cud natury Semestr/rok szkolny: III semestr/2011

3 JAK PRACOWALISMY NAD PROJEKTEM WODA CUD NATURY

4 Co nas czeka…? W kolejnym semestrze czekają nas nowe wyzwania i obowiązki. Wybieraliśmy nowy temat projektowy. Po długich dyskusjach zdecydowaliśmy się na temat o wodzie:) Jakie zadania do realizacji nas czekają? Ustalenie harmonogramu zajęć. Przydział obowiązków i zadań.

5 Kilka słów o wodzie… Poznawaliśmy właściwości fizyczno- chemicznymi wody. Podzieliliśmy się na grupy i wyszukiwaliśmy informacje z Internetu na zadany temat. Każdy przygotował krótką notatkę na omawiany temat. Podsumowanie przygotowanych tematów i wymiana informacji miedzy zespołami. To że byliśmy lepsi wspominać nie trzeba:)

6 Nasze odkrycia.. Woda jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych związków chemicznych w przyrodzie. Jest cieczą bezbarwną, bez smaku i zapachu, ma interesujące anomalia o dużym znaczeniu biologicznym. Gęstość wody podobnie jak i gęstość innych substancji zależy od temperatury. Zależność ta w przypadku wody jest specyficzna, ponieważ woda wykazuje maksimum gęstości w temperaturze 4 o C. Poniżej i powyżej tej temperatury gęstość wody jest mniejsza od jedności (1g/cm 3 ). Dzięki temu woda w rzekach i jeziorach zamarza tylko na powierzchni, co umożliwia istnienie życia biologicznego w głębi wody. Przyczyną takiego zachowania się wody jest asocjacja jej cząsteczek na większe cząsteczki o wzorze (H2O)x o mniejszej gęstości. Woda,H2O,związek tlenu z wodorem- jest najpowszechniej występującym na naszej planecie związkiem chemicznym. Cząsteczka wody: Z uwagi na istnienie izotopów tlenu i wodoru istnieje możliwość występowania cząsteczek H 2 O o różnych masach cząsteczkowych. W przyrodzie występuje jednak najczęściej 1 H 2 16 O. Cząsteczka wody jest cząsteczką dipolową (biegunowo polarną), czego skutkiem jest asocjacja wody powodująca wiele anomalii, w porównaniu z innymi cząsteczkami. Pierwszą z nich jest gęstość wody, której największą wartość można odnotować w temperaturze +3,98 0 C. Ze wzrostem i spadkiem temperatury maleją asocjacje wody, a wraz z nimi stopniowo zmniejsza się gęstość wody. Jest to bardzo istotna cecha, dzięki której lód, jako lżejszy, w zbiornikach wodnych tworzy się na ich powierzchni, a w wodzie pod pokrywą lodową, mogą w okresie zimowym żyć organizmy wodne. Do innych anomalii zalicza się: - obniżanie się temperatury zamarzania wody przy wzroście ciśnienia - duże wartości napięcia powierzchniowego i ciepła parowania - wzrost objętości wody o około 10% przy zamarzaniu Inne dane: - Temperatura topnienia pod ciśnieniem 1 atm.: 0 0 C = 273,152519 K - Temperatura wrzenia pod ciśnieniem 1 atm.: 99,97 0 C = 373,12 K - Punkt potrójny 0,01 0 C = 273,16 K, 611,657 Pa - Gęstość w temperaturze 3,98 0 C: 1 kg/l (gęstość maksymalna). - Temperatura krytyczna: 374 0 C = 647,15 K - Ciśnienie krytyczne: 220,6 atm. = 22,35 MPa - Ciepło właściwe: 4200 J/(kg* o C) = 1 kcal - Masa cząsteczkowa: 18,01524 Da - Stała dielektryczna w stałym polu elektrycznym: 87,9 (0 0 C), 78,4 (25 0 C), 55,6 (100 0 C)

7 Atlas – źródło wiedzy… Dziś dzieliliśmy wody i określaliśmy ich lokalizacja w atlasie geograficznym. Później podzieliliśmy się na grupy i przenosiliśmy informacje z atlasu na mapę konturową świata. Podpisanie największych jezior i rzek na kontynentach.(Najśmieszniejsze, że jedna rzeka u każdego znajduje się w innym miejscu:)) Następnie wyszukiwaliśmy informacje z Internetu oraz tworzyliśmy notatki na temat najdłuższych rzek i największych jezior na wybranych kontynentach. Na koniec przestawialiśmy zebrane informacje na forum grupy.

8 My + atlas + rocznik Jaka jest najdłuższa rzeka Azji, a jakiej największe jezioro Europy? Przydały się roczniki statystyczne i atlasy geograficzne …jeszcze tylko umieścić dane na naszych mapach konturowych

9 Nasz materiał o Europie… EUROPAEUROPA – część świata (określana zwykle tradycyjnym, acz nieścisłym mianem kontynentu), leżąca na półkuli północnej, na pograniczu półkuli wschodniej i zachodniej, stanowiąca wraz z Azją kontynent Eurazję.część światakontynentupółkuli północnejpółkuli wschodniejzachodniejAzjąEurazję Najdłuższe rzeki Europy: Wołga (3531 km) Wołga DunajDunaj (2888 km) UralUral (2428 km) Wołga - wielka rzeka w Rosji przeduralskiej. Długość - 3531 km, powierzchnia zlewni -1380tys. km², średni roczny przepływ u ujścia 8 tys. m³/s (252,5 km³ rocznie). Największa i najdłuższa rzeka Europy i Rosji przeduralskiej, największa i najdłuższa na świecie rzeka uchodząca do jeziora.RosjizlewniEuropy Największe jeziora Europy: ŁadogaŁadoga 18 390 km² (wraz z wyspami)wyspami OnegaOnega 9616 km² WenerWener 5650 km² Ładoga - dawniej Newo to największe jezioro Europy położone w Rosji (do 1940 część jeziora należała do Finlandii), na północny wschód od Petersburga. Jezioro to ma pochodzenie lodowcowo-tektoniczne, znajduje się na wysokości 5 m n.p.m. Na Ładodze jest ponad 600 wysp o łącznej powierzchni ok. 500 km²jezioroEuropyRosji1940FinlandiiPetersburga

10 Czystość wód… Co to są zanieczyszczenia i jakie sa ich rodzaje. Zbieraliśmy wiadomości z Internetu i innych źródeł informacji, klasyfikowaliśmy wody według stopnia czystości. Zaznaczaliśmy na mapie Polski klas czystości wody. Potem czekały nas wyliczenia procentowe klasyfikacji wód oraz opracowanie danych na wykresie kołowym. ; Jak skażone sa wody naszego regionu? Wyszukiwanie danych z Internetu. Jakie zmiany zachodzą w tym aspekcie na przestrzeni kilku lat.

11 Woda krąży w przyrodzie… Dzisiaj czekała nas ciekawa lekcja praktyki:) przygotowaliśmy stanowiska do pracy i wykonywaliśmy doświadczenia związane z różnymi stanami skupienia wody oraz z ich zmianami. Parowanie, zamarzanie i wrzenie wody. - te pojęcia już nie są nam obce. Jakie czynniki wpływają na tempo tych reakcji. Co to jest obieg wody w przyrodzie. Jakie elementy się na niego składają?

12

13 Wizyta w oczyszczalni. Wizyta w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków była kolejnym ciekawym doświadczeniem. Spotkanie z panią przewodnik, pracownikiem oczyszczalni, która zapoznała nas z całym cyklem oczyszczania wody – było to dla nas interesującą nowością. Tylko te zapachy

14

15 W terenie…. Dzisiaj piękna pogoda towarzyszyła nam podczas grupowego wyjścia nad miejski zalew w Siemiatyczach. Badaliśmy stan wód powierzchniowych pod kątem cech wody, świata fauny i flory. Udało nas się obliczyć prędkość przepływu wody. Na koniec wykonaliśmy rysunek topograficzny terenu wokół zalewu.

16

17 Nad Bugiem… Dzisiaj czekał nas duży wysiłek fizyczny:) przejazd rowerami do Wólki nad Bugiem. Wszystkim starczyło sił i dopisywał humor. Już na miejscu określaliśmy cechy fizyczno - chemiczne wody (barwa, zapach, przezroczystość). Obie grupy ciężko pracowały, a uwieńczeniem wyjazdu było ognisko, na którym przedstawiono zebrane wcześniej informacje. Mimo zmęczenia powrót do szkoły upłynął szybko:):)

18 Podsumowanie… Na dzisiejszych zajęciach czekało nas podsumowanie naszej pracy, jakie korzyści dały nam wspólne zajęcia, co nam się podobało, co chcielibyśmy poprawić? Rozwiązywaliśmy test kompetencji kończący III semestr. Okazał się łatwy:)) A później tylko praca, praca, praca... Pracujemy nad tworzeniem prezentacji kończącej pracę w III semestrze naszych poszukiwań wiedzy:) Chcielibyśmy żeby wyszła nam jak najlepiej, ale to ocenią inni...

19 Podsumowanie na forum… Prezentacja efektów pracy na forum szkoły. Chociaż to nie było pierwsze publiczne wystąpienie grupy, ale jak zawsze widać było lekkie zdenerwowanie. Na całe szczęście wszystko się udało i dostaliśmy aplauz od naszych słuchaczy. Warto było ciężko pracować...Nie możemy się doczekać jakie nowe wyzwania będą czekały nas w następnym roku szkolnym, a póki co...wesołych wakacji...:):)

20 Koniec…


Pobierz ppt "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google