Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"— Zapis prezentacji:

1 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 Publiczne Gimnazjum nr 9 im. Rodziny Lutosławskich w Łomży ID szkoły: 96/60 ID grupy: 96/60_MP_G2 Kompetencja: matematyczno – przyrodnicza Temat projektowy : Mój drugi dom Semestr III, rok szkolny 2010/2011

3 W tym semestrze postanowiliśmy nauczyć się tworzenia dobrych ankiet. W związku z tym wybraliśmy temat:,,Mój drugi dom. Wszyscy chętnie poszerzaliśmy pokłady swojej wiedzy min. poznawaliśmy parametry statystyczne. Przeprowadziliśmy nawet kilka ankiet, na wybrane przez nas tematy. Co przedstawimy w kolejnych slajdach.

4 Parametry statystyczne

5 Średnia arytmetyczna Średnia arytmetyczna jest najbardziej intuicyjną miarą oceny populacji stosowaną w codziennym życiu. Możemy mówić o średniej ocen z przedmiotu, średniej płacy w firmie, średnim wzroście pewnej grupy ludzi. Nie wiesz jak masz obliczyć średnią arytmetyczną liczb a 1, a 2, …, a n ? To nic trudnego jest to iloraz sumy liczb przez ich ilość:

6 Mediana Liczba, która dzieli zbiór na dwie równe części. W ten sposób,że połowa wyników jest gorsza od tej liczby, a połowa lepsza od tej liczby. Aby obliczyć medianę ze zbioru n obserwacji, sortujemy je w kolejności od najmniejszej do największej i numerujemy od 1 do n. Następnie, jeśli n jest nieparzyste, medianą jest wartość obserwacji w środku (czyli obserwacji numer (n+1)/2). Jeśli natomiast n jest parzyste, wynikiem jest średnia arytmetyczna między dwiema środkowymi obserwacjami, czyli obserwacją numer n/2 i obserwacją numer n/2 + 1.

7 Moda Liczba, która najczęściej występuje. Wskazuje na wartość o największym prawdopodobieństwie wystąpienia, lub wartość najczęściej występującą w próbie.

8 Teraz przedstawimy wykonane przez nas ankiety na temat:,,Jacy jesteśmy,,,Czas wolny,,,Wagary,,,Internet

9 Oto wyniki pierwszej z ankiet przeprowadzonej w klasach I: Z diagramów wynika, że średni wzrost dziewcząt wynosi ok. 161,8 cm, a chłopców ok. 161,7cm. Maksymalny wzrost chłopca w klasie pierwszej gimnazjum jest równy 190cm, a minimalny ok. 141cm. Najwyższa dziewczyna mierzy ok. 176cm, najniższa ok. 150cm. Dla porównania przeciętny wzrost czternastolatki w Polsce wynosi 152-168cm, a chłopaka 154-170cm. Średni wzrost w klasach pierwszych

10 Średnia waga w klasach pierwszych Z wykresów wynika, że średnia waga dziewcząt w klasach pierwszych wynosi 52 kg, chłopców ok. 53,4 kg. Najcięższa dziewczyna waży ok. 80kg, a chłopak 85kg. Przeciętna waga nastolatek w Polsce w tym wieku wynosi 45-63kg, a chłopców od 40kg do 60kg.

11 Wskaźnik BMI Z diagramu można wywnioskować, że wskaźnik BMI w większości ankietowanych jest prawidłowy. Wśród pytanych z klas pierwszych znalazły się osoby, które mają niedowagę. Występują również przypadki nadwagi.

12 Akceptacja własnej osobowości – kl I Z diagramu wynika, że większość ankietowanych jest zadowolona ze swojego wizerunku. Tylko niekt ó rzy czternastolatkowie nie cieszą się ze swojego wyglądy zewnętrznego, osoby te chcą przeważnie schudnąć (łącznie 10 os ó b).

13 Wyniki tej samej ankiety w klasach drugich prezentują się w następujący sposób: Średni wzrost w klasach drugich Z diagramu wynika, że średni wzrost dziewcząt wynosi ok. 163cm, a chłopców ok. 169cm. Maksymalny wzrost chłopca w klasie drugiej gimnazjum jest równy 195cm, a minimalny ok. 141cm. Najwyższa dziewczyna mierzy 176cm, najniższa 150cm. Dla porównania przeciętny wzrost piętnastolatki w Polsce mieści się w przedziale 158 - 172cm, a chłopaka w przedziale 160 - 180cm.

14 Z wykresów wynika, że średnia waga dziewcząt w klasach pierwszych wynosi 52 kg, chłopców ok. 53,4 kg. Najcięższa dziewczyna waży ok. 80kg, a chłopak 85kg. Przeciętna waga nastolatek w Polsce w tym wieku wynosi 45-63kg, a chłopców od 40kg do 60kg. Średnia waga w klasach drugich

15 Wskaźnik BMI Z diagramu można wywnioskować, że wskaźnik BMI u większości ankietowanych jest prawidłowy. Wśród pytanych z klas drugich znalazły się osoby, które mają niedowagę (9 dziewcząt – ok. 18%, 8 chłopców – ok. 18%) Występują również przypadki nadwagi (1 dziewczynka – 2%, 5 chłopców – 11%)

16 Akceptacja własnej osobowości Z diagramów wynika, że większość ankietowanych jest zadowolona ze swojego wizerunku (33 dziewcząt, 38 chłopców). Tylko niektórzy piętnastolatko wie nie cieszą się ze swojego wyglądy zewnętrznego, osoby te chcą przeważnie schudnąć.

17 Średni wzrost w klasach trzecich A tak w klasach III Z diagramów wynika, że średni wzrost dziewcząt wynosi ok. 165 cm, a chłopców ok. 177 cm. Maksymalny wzrost chłopca w klasie trzeciej gimnazjum jest równy 192 cm, a minimalny ok. 161 cm. Najwyższa dziewczyna mierzy ok. 176cm, najniższa ok. 155 cm. Dla porównania przeciętny wzrost szesnastolatki w Polsce wynosi 155-170 cm, a chłopaka 165-182 cm.

18 Średnia waga w klasach trzecich Z wykresów wynika, że średnia waga dziewcząt w klasach trzecich wynosi 55 kg, chłopców ok. 68 kg. Najcięższa dziewczyna waży ok. 90 kg, a chłopak 102 kg. Przeciętna waga nastolatek w Polsce w tym wieku wynosi 47 – 67 kg, a chłopców od 50 kg do 72 kg.

19 Wskaźnik BMI, Z diagramu można wywnioskować, że wskaźnik BMI w większości ankietowanych jest prawidłowy. Wśród pytanych z klas trzecich znalazły się osoby, które mają niedowagę. Występują również przypadki nadwagi.

20 Akceptacja własnej osobowości Z diagramu wynika, że większość ankietowanych jest zadowolona ze swojego wizerunku. Tylko niektórzy szesnastolatkowie nie cieszą się ze swojego wyglądy zewnętrznego, osoby te chcą przeważnie schudnąć (16 dziewcząt i 6 chłopców).

21 Oto wyniki ankiety:,,Wagary w klasach I i II''

22 Czy wagarujesz? Z wykresu wynika, że wśród 42 uczniów klas I, którzy wypełnili ankietę częściej na wagary chodzą chłopcy (ok. 40%), niż dziewczęta (ok. 14%). Dziewczęta chętniej systematycznie chodzą do szkoły. Tylko 6 chłopców (ok. 14%) nigdy nie było na wagarach Z wykresu wynika, że z 22 chłopc ó w 20 chodzi na wagary, a z 24 dziewczyn wagaruje 14.

23 Przyczyny wagarów Najwięcej chłopc ó w z klas I chodzi na wagary z powodu trudnych lekcji (14 os ó b), z powodu klas ó wek 4 uczni ó w, a trudnych przedmiot ó w 3. Dziewczyny nie uczęszczają na zajęcia z powodu trudnych zajęć (3 osoby). Z wykresu można odczytać, że 7 chłopc ó w i 2 dziewczyny chodzą na wagary z powodu klas ó wek, 3 chłopc ó w i 1 dziewczyna chodzą na wagary, gdyż nie lubi nauczyciela. Czterech chłopc ó w i 2 dziewczyny chodzą na wagary z powodu nudnych lekcji. Aż 16 chłopc ó w chodzi na wagary z powodu trudnych przedmiotu.

24 Najwięcej osób jest nieobecnych na lekcjach? Najwięcej chłopc ó w z klas I wagaruje na ostatnich lekcjach (9 osoby), na pierwszych i matematyce po (6 osoby), na języku polskim i chemii po (5 osoby), a z fizyki (4 osoby). Dziewczyny najbardziej nie lubią przychodzić na ostatnią lekcję (5 osoby), pierwszą (2 osoby). Jedna osoba nie wagaruje z fizyki i języka polskiego. Z lekcji fizyki wagaruje 2 dziewczyny i 6 chłopc ó w. Z lekcji matematyki nie chodzi 2 dziewczyn i 1 chłopca. Na chemii jest nieobecnych 4 chłopc ó w i 2 dziewczyny. Na języku polskim brakuje 2 dziewczyn i 3 chłopc ó w. Pierwszą lekcję opuszczają 2 dziewczyny i 7 chłopc ó w. Z ostatniej lekcji ucieka aż 10 dziewczyn i 13 chłopc ó w.

25 Gdzie najczęściej przebywają na wagarach? Chłopcy którzy chodzą na wagary najczęściej przebywają na mieście (9 osób), w kafejce internetowej (7 osób), w domu (5 osób) i w kinie (1 osoba). Dziewczyny najchętniej wagary spędzają w domu (9 osób), po mieście chodzi 6 dziewcząt, a do kafejki internetowej uciekają 2 Do kafejki na wagary chodzi 1 dziewczyna i 7 chłopc ó w. Kino w czasie lekcji odwiedza 1 dziewczyna i 1 chłopak. Na miasto idzie 18 chłopc ó w i 1 dziewczyna. W domu zostaje 5 dziewczyn i 2 chłopc ó w. W innym miejscu wagarują 2 dziewczyny.

26 Dlaczego uczniowie nie wagarują? Chłopcy najczęściej nie wagarują z powodu zaległości (3 osoby) i konsekwęcji (1 osoba). Dziewczyny boją się zaległości (11 osób), konsekwencji (6 osób), a jedna dziewczyna nie chce opuszczać ciekawych lekcji 2 chłopc ó w nie chodzi na wagary, gdyż boi się konsekwencji. Z powodu ciekawych lekcji do szkoły chodzi 2 chłopc ó w. Na wagary nie chodzi 9 dziewczyn i 3 chłopc ó w, gdyż nie chce mieć zaległości. Tylko jedna dziewczyna nie wagaruje z innego powodu.

27 Czy koledzy/koleżanki namawiali cię do p ó jścia na wagary? Aż 20 dziewczyn i 15 chłopc ó w odpowiedziało, że było namawiane do p ó jścia na wagary. Natomiast 17 uczni ó w (8 chłopc ó w, 9 dziewcząt) stwierdziło, że nigdy nikt ich nie namawiał do wagarowania. 19 chłopc ó w i 17 dziewczyn jest namawianych do wagar ó w. 5 chłopc ó w i 5 dziewczyn nie było namawianych do wagar ó w.

28 Ile os ó b ma zamiar p ó jść jeszcze na wagary? 14 dziewczyn odpowiedziało, że ma zamiar p ó jść jeszcze na wagary. 9 jeszcze nad tym nie myślało, a 5 nie ma zamiaru. 13 chłopc ó w ma zamiar p ó jść na wagary. 5 nad tym nie myślało, a 5 nalewno nie p ó jdzie. 15 dziewczyn i 16 chłopc ó w wybiera się na wagary. 3 dziewczyny i 2 chłopc ó w ma zamiar nie wagarować. 5 dziewczyn i 3 chłopc ó w nie zastanawiało się nad p ó jście na wagary.

29 Czas wolny

30 Ile masz wolnego czasu, do własnej dyspozycji? Większa część uczni ó w klas I, II i III (126 uczni ó w) ma do własnej dyspozycji 2 lub więcej godzin. Pozostałe ankietowane osoby (36 uczni ó w) odpowiedziało, że ma od 30 minut do 1 godziny czasu wolnego w ciągu dnia.

31 Jak spędzasz czas wolny? Z wykresu wynika, że najchętniej uczniowie spędzają czas wolny przed Internetem. Największą grupą tych uczni ó w są uczniowie klas III. Prawie połowa uczni ó w w czasie wolny lubi uprawiać sporty i odwiedzać znajomych. Najrzadziej uczniowie sięgają do książki.

32 W jakich miejscach spędzasz czas wolny? Z wykresu wynika, że młodzież naszego gimnazjum najczęściej chodzi na pizzę (103 uczni ó w). Z czego najchętniej jedzą ją trzecioklasiści i pierwszoklasiści. Dość często można ich zobaczyć r ó wnież w kinie (15 kl. I, 14 kl. II, 24 kl. III). Najrzadziej uczniowie chodzą na spektakle do teatru.

33 Z kim lubisz spędzać czas wolny? Wykres przedstawia, że najchętniej czas wolny młodzisz naszego gimnazjum spędza w gronie najbliższych znajomych. Tylko nie wielka ich ilość lubi bawić się ze swoimi zwierzętami lub spędza czas w samotności.

34 Czy masz hobby? Ponad 75% uczni ó w naszego gimnazjum posiada r ó żnego rodzaju zainteresowania. Tylko 14 uczni ó w klas I, 9 uczni ó w klas II oraz 21 uczni ó w klas III nie ma hobby. Wśr ó d zainteresowań ankietowani najczęściej wskazywali robienie zdjęć, oglądanie film ó w, łowienie ryb, sport.

35 Na zakończenie chcielibyśmy przedstawić wyniki ankiet o portalach społecznościowych i nie tylko ….

36 Ile czasu dziennie spędza Pan/Pani przed komputerem? Najwięcej czasu przed komputerem spędzają uczniowie z klas III. Z całej szkoły 56 os ó b spędza przed komputerem jedną godzinę, natomiast dwie godziny aż 81 uczni ó w, przez trzy godziny komputer odwiedza 40 os ó b, 25 os ó b korzysta z komputera przez więcej niż trzy godziny.

37 Z ilu serwis ó w społeczniościowych korzystasz? Najwięcej uczni ó w klas pierwszych korzysta z więcej niż 3 portali społecznościowych. Uczniowie klas drugich najczęściej korzystają z jednego portalu społeczni ościowego, a w trzecich klasa uczniowie najczęściej zaglądają na 2 portale społecznościowe.

38 Jak często korzystasz z portali społecznościowych? Uczniowie klas II i III bardzo często zaglądają na portale społecznościowe. Robią to co najmniej raz dziennie. Raz w tygodniu portale społecznościowe przegląda 12 uczni ó w klas I, 9 klas II i 7 klas I. Tylko 19 ankietowanych nie zagląda na portale społecznościowe.

39 Czy korzystanie z serwisów społecznościowych poprawia Tobie humor? Znaczna część uczni ó w naszego gimnazjum uważa, że korzystanie z r ó żnych portali społecznościowych poprawia im humor (62 uczni ó w klas III, 50 uczni ó w klas II, 49 uczni ó w klas I – 77% wszystkich ankietowanych). Tylko 14 uczni ó w twierdzi kategorycznie, że portale nie są w stanie poprawić im humoru.

40 Czy Twoim zdaniem korzystanie z portali społecznościowych ułatwia kontakty z innymi ludźmi? Korzystanie z r ó żnorakich portali społecznościowych ułatwia kontakty z innymi osobami 75 uczniom klas III, 56 uczniom klas II i 52 uczniom klas I, co stanowi prawie 88% wszystkich ankietowanych. Tylko 19 uczni ó w stwierdziło, że raczej nie, a 6 uczni ó w stwierdziło to kategorycznie.

41 Czy Internet pomaga w nauce? Z wykresu wyraźnie wynika, że Internet jest bardzo przydatny w nauce (204 osoby – 99% ankietowanych). Uczniowie sądzą, że korzystanie z Internetu może im pom ó c w nauce. Zaledwie 6 os ó b wybrało odpowiedź nie.

42 Na zajęciach analizowaliśmy również różne dane związane z uczniami naszej szkoły

43 Nazwa konkursuIlość osób mających szczególne osiągnięcia Ogólnopolska Olimpiada z Języka Polskiego Olimpus, Sesja jesienna3 Ogólnopolski Konkurs Ortograficzny Polanus2 Konkurs recytatorski Ojczyzna w poezji6 Konkurs recytatorski Polska Poezja Współczesna1 Konkurs recytatorski wierszy patriotycznych1 Konkurs recytatorski Polak to brzmi dumnie2 Międzygimnazjalny konkurs recytatorski Poeta w sutannie2 Ogólnopolska Olimpiada Historyczna :Olimpus, Sesja wiosenna7 Ogólnopolska Olimpiada Historyczna Olimpus, Sesja jesienna7 Konkurs pt."Od września do września1 Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy z Historii Sezam7 Ogólnopolski Konkurs Historyczny Krąg1 Ogólnopolski Konkurs Historyk1

44 Nazwa konkursu Ilość osób mających szczególne osiągnięcia Międzygimnazjalny Konkurs Liga zadaniowa8 Międzygimnazjalny Konkurs Czar Par5 Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur5 Ogólnopolski konkurs Alfik matematyczny1 Powiatowa Giełda Piosenki1 XVI Giełda Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej1 Diecezjalny Festiwal Święta kolęda Malowane2 Konkurs plastyczny na plakat pt. Biblioteka to plus5 Rejonowy konkurs Wiedzy o papieżu1 Wojewódzki Konkurs Wiedzy Biblijnej3 Język polski1 Historia2 Matematyka2 Informatyka1

45

46 Nazwa DysciplinyIlość osób/drużyn zajmujących szczególne miejsca Liga LA 16 LA 57 Indywidualny tenis stołowy 3 Indywidualne biegi przełajowe 6 Drużynowy tenis stołowy 7 Piłka ręczna 2 Piłka koszykowa 4 Drużynowy badminton 3

47 Rozwiązywaliśmy zadania i przygotowaliśmy model szkoły w skali 1:100

48 Skala mapy (czasem używany jest również termin podziałka mapy) – stosunek wielkości modelu Ziemi dla jakiego opracowano odwzorowanie kartograficzne danej mapy do rzeczywistej wielkości Ziemi.

49 Rodzaje skal Skala liczbowa 1:700 000 lub (zapis ten przeważnie poprzedza się słowem "skala") Skala mianowana 1 cm - 1 km lub 1 cm 1 km (zapis ten przeważnie poprzedza się słowem "skala") Skala polowa 1 mm² - 1000000 m² Podziałka liniowa

50 Obliczanie odległości w rzeczywistości, gdy znamy skalę i odległość na mapie Przykład 1. Oblicz odległość danego odcinka w terenie, jeżeli na mapie w skali 1:150.000 wynosi ona 9 cm. Skala mapy: 1:150.000, czyli 1 cm na mapie odpowiada 150 000 cm w terenie, a więc: 1 cm - 1,5 km 9 cm - X 9 *1,5/1=13,5 km Odp.: Odległość w terenie wyniesie 13,5 km.

51 Obliczanie odległości na mapie, gdy znamy skalę i odległość w rzeczywistości Przykład 2. Odległość w terenie wynosi 3000 km Ile wynosi ona na mapie w skali 1: 10 000 000? 1 cm - 10 000 000 cm 1 cm - 100 km X - 3000 km 3000 * 1 / 100 = 30 cm. Odp.: Odległość na mapie wyniesie 30 cm.

52 Wyznaczanie skali gdy znana jest odległość na mapie i w rzeczywistości Przykład 3. Oblicz skalę mapy, jeżeli rzeka od długości 35 km ma na niej długość 7 cm. 7 cm na mapie odpowiada 3 500 000 cm w terenie, szukamy skali, a więc pytamy ilu centymetrom w terenie odpowiada 1 cm na mapie. 7 cm - 3 500 000 cm 1 cm – X Obliczamy proporcje: 1 * 3 500 000 / 7 = 500 000 Odp.: Skala mapy wynosi 1 : 50 000.

53 Cechy podobieństwa trójkątów to warunki konieczne i wystarczające na to, aby dwa trójkąty były podobne. Podobieństwo trójkątów oznaczamy symbolem ~.

54 I cecha podobieństwa trójkątów: b/b = a/a = c/c = k k - skala podobieństwa ΔABC ~ ΔA'B'C Jeżeli boki jednego trójkąta są proporcjonalne do odpowiednich boków drugiego trójkąta, to trójkąty są podobne.

55 II cecha podobieństwa trójkątów: α = α' β = β' ΔABC ~ ΔA'B'C Jeżeli miary dwóch kątów jednego trójkąta są równe miarom odpowiednich dwóch kątów drugiego trójkąta, to trójkąty są podobne.

56 III cecha podobieństwa trójkątów: α = α b/b = a/a ΔABC ~ ΔA'B'C Jeżeli dwa boki jednego trójkąta są proporcjonalne do dwóch boków drugiego trójkąta, a kąty między nimi zawarte są przystające, to trójkąty są podobne.

57 Na zajęciach korzystaliśmy z cech podobieństwa trójkątów do wyznaczania wysokości szkoły. wysokość osoby wysokość szkoły = długość cienia osoby długość cienia szkoły Na początku zmierzyliśmy wysokość i cień naszej pani. W tym samym czasie inni koledzy mierzyli cień szkoły. Następnie wstawiliśmy do powyższego równania i wyznaczyliśmy wysokość szkoły. Było nam to potrzebne do wykonania modelu.

58 Tak wyglądają zdjęcia z pracy nad modelem szkoły oraz sam model naszego gimnazjum.

59 Planujemy jak to zrobić i zabieramy się do pracy

60 Ostatnie poprawki

61 Nasz szkoła w skali 1:100

62 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google