Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny."— Zapis prezentacji:

1 Projekt „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 Publiczne Gimnazjum nr 9 im. Rodziny Lutosławskich w Łomży
ID szkoły: 96/60 ID grupy: 96/60_MP_G2 Kompetencja: matematyczno – przyrodnicza Temat projektowy : Mój drugi dom Semestr III, rok szkolny 2010/2011

3 W tym semestrze postanowiliśmy nauczyć się tworzenia dobrych ankiet
W tym semestrze postanowiliśmy nauczyć się tworzenia dobrych ankiet. W związku z tym wybraliśmy temat: ,,Mój drugi dom ’’. Wszyscy chętnie poszerzaliśmy pokłady swojej wiedzy min. poznawaliśmy parametry statystyczne. Przeprowadziliśmy nawet kilka ankiet, na wybrane przez nas tematy. Co przedstawimy w kolejnych slajdach.

4 Parametry statystyczne

5 Średnia arytmetyczna Średnia arytmetyczna jest najbardziej intuicyjną miarą oceny populacji stosowaną w codziennym życiu. Możemy mówić o średniej ocen z przedmiotu, średniej płacy w firmie, średnim wzroście pewnej grupy ludzi. Nie wiesz jak masz obliczyć średnią arytmetyczną liczb a1, a2, …, an? To nic trudnego jest to iloraz sumy liczb przez ich ilość:

6 Mediana Liczba, która dzieli zbiór na dwie równe części. W ten sposób ,że połowa wyników jest gorsza od tej liczby , a połowa lepsza od tej liczby. Aby obliczyć medianę ze zbioru n obserwacji, sortujemy je w kolejności od najmniejszej do największej i numerujemy od 1 do n. Następnie, jeśli n jest nieparzyste, medianą jest wartość obserwacji w środku (czyli obserwacji numer (n+1)/2). Jeśli natomiast n jest parzyste, wynikiem jest średnia arytmetyczna między dwiema środkowymi obserwacjami, czyli obserwacją numer n/2 i obserwacją numer n/

7 Liczba, która najczęściej występuje.
Moda Liczba, która najczęściej występuje. Wskazuje na wartość o największym prawdopodobieństwie wystąpienia, lub wartość najczęściej występującą w próbie.

8 Teraz przedstawimy wykonane przez nas ankiety na temat:
,,Jacy jesteśmy’’, ,,Czas wolny’’, ,,Wagary’’, ,,Internet’’

9 Oto wyniki pierwszej z ankiet przeprowadzonej w klasach I:
Średni wzrost w klasach pierwszych Z diagramów wynika, że średni wzrost dziewcząt wynosi ok. 161,8 cm, a chłopców ok. 161,7cm. Maksymalny wzrost chłopca w klasie pierwszej gimnazjum jest równy 190cm, a minimalny ok. 141cm. Najwyższa dziewczyna mierzy ok. 176cm, najniższa ok. 150cm. Dla porównania przeciętny wzrost czternastolatki w Polsce wynosi cm, a chłopaka cm.

10 Średnia waga w klasach pierwszych
Z wykresów wynika, że średnia waga dziewcząt w klasach pierwszych wynosi 52 kg, chłopców ok. 53,4 kg. Najcięższa dziewczyna waży ok. 80kg, a chłopak 85kg. Przeciętna waga nastolatek w Polsce w tym wieku wynosi 45-63kg, a chłopców od 40kg do 60kg.

11 Wskaźnik BMI Z diagramu można wywnioskować, że wskaźnik BMI w większości ankietowanych jest prawidłowy. Wśród pytanych z klas pierwszych znalazły się osoby, które mają niedowagę. Występują również przypadki nadwagi.

12 Akceptacja własnej osobowości – kl I
Z diagramu wynika, że większość ankietowanych jest zadowolona ze swojego wizerunku. Tylko niektórzy czternastolatkowie nie cieszą się ze swojego wyglądy zewnętrznego, osoby te chcą przeważnie schudnąć (łącznie 10 osób).

13 Średni wzrost w klasach drugich
Wyniki tej samej ankiety w klasach drugich prezentują się w następujący sposób: Średni wzrost w klasach drugich Z diagramu wynika, że średni wzrost dziewcząt wynosi ok. 163cm, a chłopców ok. 169cm. Maksymalny wzrost chłopca w klasie drugiej gimnazjum jest równy 195cm, a minimalny ok. 141cm. Najwyższa dziewczyna mierzy 176cm, najniższa 150cm. Dla porównania przeciętny wzrost piętnastolatki w Polsce mieści się w przedziale cm, a chłopaka w przedziale 160 - 180cm.

14 Średnia waga w klasach drugich
Z wykresów wynika, że średnia waga dziewcząt w klasach pierwszych wynosi 52 kg, chłopców ok. 53,4 kg. Najcięższa dziewczyna waży ok. 80kg, a chłopak 85kg. Przeciętna waga nastolatek w Polsce w tym wieku wynosi 45-63kg, a chłopców od 40kg do 60kg.

15 Wskaźnik BMI   Z diagramu można wywnioskować, że wskaźnik BMI u większości ankietowanych jest prawidłowy. Wśród pytanych z klas drugich znalazły się osoby, które mają niedowagę (9 dziewcząt – ok. 18%, 8 chłopców – ok. 18%) Występują również przypadki nadwagi (1 dziewczynka – 2%, 5 chłopców – 11%)‏

16 Akceptacja własnej osobowości
Z diagramów wynika, że większość ankietowanych jest zadowolona ze swojego wizerunku (33 dziewcząt, 38 chłopców). Tylko niektórzy piętnastolatko wie nie cieszą się ze swojego wyglądy zewnętrznego, osoby te chcą przeważnie schudnąć.

17 Średni wzrost w klasach trzecich
A tak w klasach III Średni wzrost w klasach trzecich Z diagramów wynika, że średni wzrost dziewcząt wynosi ok. 165 cm, a chłopców ok. 177 cm. Maksymalny wzrost chłopca w klasie trzeciej gimnazjum jest równy 192 cm, a minimalny ok. 161 cm. Najwyższa dziewczyna mierzy ok. 176cm, najniższa ok. 155 cm. Dla porównania przeciętny wzrost szesnastolatki w Polsce wynosi cm, a chłopaka cm.

18 Średnia waga w klasach trzecich
Z wykresów wynika, że średnia waga dziewcząt w klasach trzecich wynosi 55 kg, chłopców ok. 68 kg. Najcięższa dziewczyna waży ok. 90 kg, a chłopak 102 kg. Przeciętna waga nastolatek w Polsce w tym wieku wynosi 47 – 67 kg, a chłopców od 50 kg do 72 kg.

19 ,, Wskaźnik BMI Z diagramu można wywnioskować, że wskaźnik BMI w większości ankietowanych jest prawidłowy. Wśród pytanych z klas trzecich znalazły się osoby, które mają niedowagę. Występują również przypadki nadwagi.

20 Akceptacja własnej osobowości
Z diagramu wynika, że większość ankietowanych jest zadowolona ze swojego wizerunku. Tylko niektórzy szesnastolatkowie nie cieszą się ze swojego wyglądy zewnętrznego, osoby te chcą przeważnie schudnąć (16 dziewcząt i 6 chłopców).

21 Oto wyniki ankiety: ,,Wagary w klasach I i II''

22 Czy wagarujesz? Z wykresu wynika, że wśród 42 uczniów klas I, którzy wypełnili ankietę częściej na wagary chodzą chłopcy (ok. 40%), niż dziewczęta (ok. 14%). Dziewczęta chętniej systematycznie chodzą do szkoły. Tylko 6 chłopców (ok. 14%) nigdy nie było na wagarach Z wykresu wynika, że z 22 chłopców 20 chodzi na wagary, a z 24 dziewczyn wagaruje 14.

23 Przyczyny wagarów Najwięcej chłopców z klas I chodzi na wagary z powodu trudnych lekcji (14 osób), z powodu klasówek 4 uczniów, a trudnych przedmiotów 3. Dziewczyny nie uczęszczają na zajęcia z powodu trudnych zajęć (3 osoby). Z wykresu można odczytać, że 7 chłopców i 2 dziewczyny chodzą na wagary z powodu klasówek, 3 chłopców i 1 dziewczyna chodzą na wagary, gdyż nie lubi nauczyciela. Czterech chłopców i 2 dziewczyny chodzą na wagary z powodu nudnych lekcji. Aż 16 chłopców chodzi na wagary z powodu trudnych przedmiotu.

24 Najwięcej osób jest nieobecnych na lekcjach?
Najwięcej chłopców z klas I wagaruje na ostatnich lekcjach (9 osoby), na pierwszych i matematyce po (6 osoby), na języku polskim i chemii po (5 osoby), a z fizyki (4 osoby). Dziewczyny najbardziej nie lubią przychodzić na ostatnią lekcję (5 osoby), pierwszą (2 osoby). Jedna osoba nie wagaruje z fizyki i języka polskiego. Z lekcji fizyki wagaruje 2 dziewczyny i 6 chłopców. Z lekcji matematyki nie chodzi 2 dziewczyn i 1 chłopca. Na chemii jest nieobecnych 4 chłopców i 2 dziewczyny. Na języku polskim brakuje 2 dziewczyn i 3 chłopców. Pierwszą lekcję opuszczają 2 dziewczyny i 7 chłopców. Z ostatniej lekcji ucieka aż 10 dziewczyn i 13 chłopców.

25 Gdzie najczęściej przebywają na wagarach?
Chłopcy którzy chodzą na wagary najczęściej przebywają na mieście (9 osób), w kafejce internetowej (7 osób), w domu (5 osób) i w kinie (1 osoba). Dziewczyny najchętniej wagary spędzają w domu (9 osób), po mieście chodzi 6 dziewcząt, a do kafejki internetowej uciekają 2 Do kafejki na wagary chodzi 1 dziewczyna i 7 chłopców. Kino w czasie lekcji odwiedza 1 dziewczyna i 1 chłopak. Na miasto idzie 18 chłopców i 1 dziewczyna. W domu zostaje 5 dziewczyn i 2 chłopców. W innym miejscu wagarują 2 dziewczyny.

26 Dlaczego uczniowie nie wagarują?
Chłopcy najczęściej nie wagarują z powodu zaległości (3 osoby) i konsekwęcji (1 osoba). Dziewczyny boją się zaległości (11 osób), konsekwencji (6 osób), a jedna dziewczyna nie chce opuszczać ciekawych lekcji 2 chłopców nie chodzi na wagary, gdyż boi się konsekwencji. Z powodu ciekawych lekcji do szkoły chodzi 2 chłopców. Na wagary nie chodzi 9 dziewczyn i 3 chłopców, gdyż nie chce mieć zaległości. Tylko jedna dziewczyna nie wagaruje z innego powodu.

27 Czy koledzy/koleżanki namawiali cię do pójścia na wagary?
Aż 20 dziewczyn i 15 chłopców odpowiedziało, że było namawiane do pójścia na wagary. Natomiast 17 uczniów (8 chłopców, 9 dziewcząt) stwierdziło, że nigdy nikt ich nie namawiał do wagarowania. 19 chłopców i 17 dziewczyn jest namawianych do wagarów. 5 chłopców i 5 dziewczyn nie było namawianych do wagarów.

28 Ile osób ma zamiar pójść jeszcze na wagary?
14 dziewczyn odpowiedziało, że ma zamiar pójść jeszcze na wagary. 9 jeszcze nad tym nie myślało, a 5 nie ma zamiaru. 13 chłopców ma zamiar pójść na wagary. 5 nad tym nie myślało, a 5 nalewno nie pójdzie. 15 dziewczyn i 16 chłopców wybiera się na wagary. 3 dziewczyny i 2 chłopców ma zamiar nie wagarować. 5 dziewczyn i 3 chłopców nie zastanawiało się nad pójście na wagary.

29 Czas wolny

30 Ile masz wolnego czasu, do własnej dyspozycji?
Większa część uczniów klas I, II i III (126 uczniów) ma do własnej dyspozycji 2 lub więcej godzin. Pozostałe ankietowane osoby (36 uczniów) odpowiedziało, że ma od 30 minut do 1 godziny czasu wolnego w ciągu dnia.

31 Jak spędzasz czas wolny?
Z wykresu wynika, że najchętniej uczniowie spędzają czas wolny przed Internetem. Największą grupą tych uczniów są uczniowie klas III. Prawie połowa uczniów w czasie wolny lubi uprawiać sporty i odwiedzać znajomych. Najrzadziej uczniowie sięgają do książki.

32 W jakich miejscach spędzasz czas wolny?
Z wykresu wynika, że młodzież naszego gimnazjum najczęściej chodzi na pizzę (103 uczniów). Z czego najchętniej jedzą ją trzecioklasiści i pierwszoklasiści. Dość często można ich zobaczyć również w kinie (15 kl. I, 14 kl. II, 24 kl. III). Najrzadziej uczniowie chodzą na spektakle do teatru.

33 Z kim lubisz spędzać czas wolny?
Wykres przedstawia, że najchętniej czas wolny młodzisz naszego gimnazjum spędza w gronie najbliższych znajomych. Tylko nie wielka ich ilość lubi bawić się ze swoimi zwierzętami lub spędza czas w samotności.

34 Czy masz hobby? Ponad 75% uczniów naszego gimnazjum posiada różnego rodzaju zainteresowania. Tylko 14 uczniów klas I, 9 uczniów klas II oraz 21 uczniów klas III nie ma hobby. Wśród zainteresowań ankietowani najczęściej wskazywali robienie zdjęć, oglądanie filmów, łowienie ryb, sport.

35 Na zakończenie chcielibyśmy przedstawić wyniki ankiet o portalach społecznościowych i nie tylko ….

36 Ile czasu dziennie spędza Pan/Pani przed komputerem?
Najwięcej czasu przed komputerem spędzają uczniowie z klas III. Z całej szkoły 56 osób spędza przed komputerem jedną godzinę, natomiast dwie godziny aż 81 uczniów, przez trzy godziny komputer odwiedza 40 osób, 25 osób korzysta z komputera przez więcej niż trzy godziny.

37 Z ilu serwisów społeczniościowych korzystasz?
Najwięcej uczniów klas pierwszych korzysta z więcej niż 3 portali społecznościowych. Uczniowie klas drugich najczęściej korzystają z jednego portalu społeczni ościowego, a w trzecich klasa uczniowie najczęściej zaglądają na 2 portale społecznościowe.

38 Jak często korzystasz z portali społecznościowych?
Uczniowie klas II i III bardzo często zaglądają na portale społecznościowe. Robią to co najmniej raz dziennie. Raz w tygodniu portale społecznościowe przegląda 12 uczniów klas I, 9 klas II i 7 klas I. Tylko 19 ankietowanych nie zagląda na portale społecznościowe.

39 Czy korzystanie z serwisów społecznościowych poprawia Tobie humor?
Znaczna część uczniów naszego gimnazjum uważa, że korzystanie z różnych portali społecznościowych poprawia im humor (62 uczniów klas III, 50 uczniów klas II, 49 uczniów klas I – 77% wszystkich ankietowanych). Tylko 14 uczniów twierdzi kategorycznie, że portale nie są w stanie poprawić im humoru.

40 ułatwia kontakty z innymi ludźmi?
Czy Twoim zdaniem korzystanie z portali społecznościowych ułatwia kontakty z innymi ludźmi? Korzystanie z różnorakich portali społecznościowych ułatwia kontakty z innymi osobami 75 uczniom klas III, 56 uczniom klas II i 52 uczniom klas I, co stanowi prawie 88% wszystkich ankietowanych. Tylko 19 uczniów stwierdziło, że raczej nie, a 6 uczniów stwierdziło to kategorycznie.

41 Czy Internet pomaga w nauce?
Z wykresu wyraźnie wynika, że Internet jest bardzo przydatny w nauce (204 osoby – 99% ankietowanych). Uczniowie sądzą, że korzystanie z Internetu może im pomóc w nauce. Zaledwie 6 osób wybrało odpowiedź nie.

42 Na zajęciach analizowaliśmy również różne dane związane z uczniami naszej szkoły

43 Ilość osób mających szczególne osiągnięcia
Nazwa konkursu Ilość osób mających szczególne osiągnięcia Ogólnopolska Olimpiada z Języka Polskiego „Olimpus”, Sesja jesienna 3 Ogólnopolski Konkurs Ortograficzny „Polanus” 2 Konkurs recytatorski „Ojczyzna w poezji” 6 Konkurs recytatorski „Polska Poezja Współczesna” 1 Konkurs recytatorski wierszy patriotycznych Konkurs recytatorski „Polak to brzmi dumnie” Międzygimnazjalny konkurs recytatorski „Poeta w sutannie” Ogólnopolska Olimpiada Historyczna :Olimpus”, Sesja wiosenna 7 Ogólnopolska Olimpiada Historyczna „Olimpus”, Sesja jesienna Konkurs pt."Od września do września” Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy z Historii „Sezam” Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Krąg” Ogólnopolski Konkurs „Historyk”

44 Ilość osób mających szczególne osiągnięcia
Nazwa konkursu Ilość osób mających szczególne osiągnięcia Międzygimnazjalny Konkurs „Liga zadaniowa” 8 Międzygimnazjalny Konkurs „Czar Par” 5 Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” Ogólnopolski konkurs „Alfik matematyczny” 1 Powiatowa Giełda Piosenki XVI Giełda Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Diecezjalny Festiwal „Święta kolęda Malowane” 2 Konkurs plastyczny na plakat pt. „Biblioteka to plus” Rejonowy konkurs „Wiedzy o papieżu” Wojewódzki Konkurs Wiedzy Biblijnej 3 Język polski Historia Matematyka Informatyka

45

46 Nazwa Dyscipliny Ilość osób/drużyn zajmujących szczególne miejsca Liga LA 16 LA 57 Indywidualny tenis stołowy 3 Indywidualne biegi przełajowe 6 Drużynowy tenis stołowy 7 Piłka ręczna 2 Piłka koszykowa 4 Drużynowy badminton

47 Rozwiązywaliśmy zadania i przygotowaliśmy model szkoły w skali 1:100

48 Skala mapy (czasem używany jest również termin podziałka mapy) – stosunek wielkości modelu Ziemi dla jakiego opracowano odwzorowanie kartograficzne danej mapy do rzeczywistej wielkości Ziemi.

49 Rodzaje skal Skala liczbowa 1: lub (zapis ten przeważnie poprzedza się słowem "skala") Skala mianowana 1 cm - 1 km lub 1 cm → 1 km (zapis ten przeważnie poprzedza się słowem "skala") Skala polowa 1 mm² m² Podziałka liniowa

50 Obliczanie odległości w rzeczywistości, gdy znamy skalę i odległość na mapie
Przykład 1. Oblicz odległość danego odcinka w terenie, jeżeli na mapie w skali 1: wynosi ona 9 cm. Skala mapy:  1: , czyli 1 cm na mapie odpowiada cm w terenie, a więc: 1 cm -  1,5 km 9 cm -   X 9 *1,5/1=13,5 km Odp.: Odległość w terenie wyniesie 13,5 km.

51 Obliczanie odległości na mapie, gdy znamy skalę i odległość w rzeczywistości
Przykład 2. Odległość w terenie wynosi 3000 km Ile wynosi ona na mapie w skali 1: ? 1 cm cm 1 cm km X km 3000 * 1 / 100 = 30 cm. Odp.: Odległość na mapie wyniesie 30 cm.

52 Wyznaczanie skali gdy znana jest odległość na mapie i w rzeczywistości
Przykład 3. Oblicz skalę mapy, jeżeli rzeka od długości 35 km ma na niej długość 7 cm. 7 cm na mapie odpowiada cm w terenie, szukamy skali, a więc pytamy ilu centymetrom w terenie odpowiada 1 cm na mapie. 7 cm cm 1 cm – X Obliczamy proporcje: 1 * / 7 = Odp.: Skala mapy wynosi 1 :

53 Cechy podobieństwa trójkątów to warunki konieczne i wystarczające na to, aby dwa trójkąty były podobne. Podobieństwo trójkątów oznaczamy symbolem „ ~ ”.

54 I cecha podobieństwa trójkątów:
b‘/b = a‘/a = c‘/c = k k - skala podobieństwa ΔABC ~ ΔA'B'C‘ Jeżeli boki jednego trójkąta są proporcjonalne do odpowiednich boków drugiego trójkąta, to trójkąty są podobne.

55 II cecha podobieństwa trójkątów:
α = α' β = β' ΔABC ~ ΔA'B'C’ Jeżeli miary dwóch kątów jednego trójkąta są równe miarom odpowiednich dwóch kątów drugiego trójkąta, to trójkąty są podobne.

56 III cecha podobieństwa trójkątów:
α = α‘ b‘/b = a‘/a ΔABC ~ ΔA'B'C‘ Jeżeli dwa boki jednego trójkąta są proporcjonalne do dwóch boków drugiego trójkąta, a kąty między nimi zawarte są przystające, to trójkąty są podobne.

57 Na zajęciach korzystaliśmy z cech podobieństwa trójkątów do wyznaczania wysokości szkoły. wysokość osoby wysokość szkoły = długość cienia osoby długość cienia szkoły Na początku zmierzyliśmy wysokość i cień naszej pani. W tym samym czasie inni koledzy mierzyli cień szkoły. Następnie wstawiliśmy do powyższego równania i wyznaczyliśmy wysokość szkoły. Było nam to potrzebne do wykonania modelu.

58 Tak wyglądają zdjęcia z pracy nad modelem szkoły oraz sam model naszego gimnazjum.

59 Planujemy jak to zrobić i zabieramy się do pracy

60 Ostatnie poprawki

61 Nasz szkoła w skali 1:100

62 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Projekt „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google