Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"— Zapis prezentacji:

1 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2

3

4

5 Sól jest nazwą, którą posługujemy się na co dzień. Określenie to jest przypisane substancji, której używa się do przyprawiania potraw w kuchni: Sól jest nazwą, którą posługujemy się na co dzień. Określenie to jest przypisane substancji, której używa się do przyprawiania potraw w kuchni:bezbarwnej,stałej, o krystalicznej budowie, słonym smaku, która dobrze rozpuszcza się w wodzie. Ale co tak naprawdę pod tą nazwa kryje się związek chemiczny o nazwie chlorek sodu (NaCl).

6 Mianem soli nie określa się jednego konkretnego związku chemicznego a całą grupę takich związków, posiadających: charakterystyczny skład ; oraz budowę.

7 kationów metalikationów amonu anionów reszt kwasowych Sole zbudowane są z kationów metali lub kationów amonu oraz anionów reszt kwasowych. Przyjrzyjmy się bliżej soli o nazwie chlorek sodu- jest ona zbudowana z: Na kationów metalu Na; Cl anionów reszty kwasowej Cl. I 1 I 1 Na I 1 Cl I 1

8 Z podanego w poprzednim slajdzie przykładu możemy wywnioskować wzór ogólny: M m n R n m Gdzie: M M - metal; R R - reszta kwasowa; m m -wartościowość metalu= liczbie anionów reszty kwasowej; n n - wartościowość reszty kwasowej= liczbie kationów metalu.

9 Wzór sumaryczny soli w najprostszy sposób można ustalić z jej wzoru ogólnego. Należy zastosować żelazną regułę: Liczba M x wartościowość M(m) = liczba R x wartościowość R(n), czyli: Liczba M x wartościowość M(m) = liczba R x wartościowość R(n), czyli: m x n = n x m m x n = n x m

10 chlorek miedzi(II) Cu II Cl I – zapis błędny, gdyż: II I Cu II Cl 2 I – zapis poprawny, gdyż II = I x 2 azotan(V) magnezu Mg II NO 3 I – zapis błędny, gdyż II I Mg II (NO 3 ) 2 I – zapis poprawny, gdyż II = I x 2

11 Nazwę soli tworzy się od nazwy kwasu, dodając nazwę metalu i uwzględniając jego wartościowość, według tabeli: Rodzaj kwasu Nazwa kwasu Nazwa soli Wartościowość reszty kwasowej kwasy beztlenowe chlorowodorowy siarkowodorowy chlorek siarczek I II kwasy tlenowesiarkowy(VI) siarkowy(IV) azotowy(V) węglowy fosforowy(V) siarczan(VI) siarczan(IV) azotan(V) węglan fosforan(V) II I II III

12 –ek Nazwy soli kwasów beztlenowych mają końcówkę –ek : chlorek; siarczek. –an Nazwy soli kwasów tlenowych maja końcówkę –an : siarczan(VI); siarczan(IV); azotan(V); węglan; fosforan(V).

13 Sole dzielimy na: Proste Proste -sole zawierające jeden rodzaj kationów i jeden rodzaj anionów; Podwójne Podwójne - mogą zawierać dwa rodzaje kationów; Potrójnewielokrotne Potrójne lub wielokrotne - zawierają trzy i więcej kationów lub anionów. Są to na ogół minerały.

14 Wyróżnia się: sole nasycone sole nasycone - w których nie występują ani grupy hydroksylowe, ani kwaśne atomy wodoru; sole nienasycone sole nienasycone - które dzieli się na: wodorosolesole kwaśne wodorosole lub inaczej sole kwaśne, powstają z kwasów, w których cząsteczkach nie wszystkie atomy wodoru zostały zastąpione atomami metalu. Nazwa składa się z przedrostka wodoro- +przedrostek liczebnikowy + nazwę anionu reszty kwasowej ; hydroksosole hydroksosole lub inaczej sole zasadowe, które powstają z zasad, w których cząsteczkach nie wszystkie aniony wodorotlenkowe zostały zastąpione przez anionami reszty kwasowej. Nazwa składa się z nazwy anionu reszty kwasowej + przedrostek liczebnikowy wskazujący liczbę jonów OH - hydraty hydraty – inaczej sole uwodnione, w których sieci krystalicznej znajdują się cząsteczki wody np.: siarczan (VI) sodu-woda (1/10) Na 2 SO 4 x 10 H 2 O

15 Po przeanalizowaniu tabeli rozpuszczalności, możemy zauważyć, iż rozpuszczalność dzieli sole na trzy kategorie: sole bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie; sole trudno rozpuszczalne; sole nierozpuszczalne.

16

17 Chlorek wapnia dysocjuje na kationy wapnia i aniony chlorowe: CaCl 2 Ca Cl - Siarczek sodu dysocjuje na kationy sodu i aniony siarczkowe: Na 2 S 2 Na + + S 2- Fosforan(V) sodu dysocjuje na kationy sodu i aniony fosforanowe: Na 3 PO 4 3 Na + + PO 4 3- Ładunek kationu jest liczbowo równy wartościowości metalu. Ładunek anionu jest liczbowo równy wartościowości reszty kwasowej.

18

19 M m n R n m n M m+ + m R n-

20 1) Reakcja zobojętniania. 2) Reakcje metali z kwasami. 3) Reakcje tlenków metali z kwasami. 4) Reakcje wodorotlenków metali z tlenkami niemetali. 5) Reakcje strąceniowe. 6) Inne sposoby otrzymywania soli.

21

22 Reakcje zachodzą gwałtownie. Roztwory w próbówkach burzą się, wydzielają się pęcherzyki gazu. Probówki są gorące- zachodzą więc reakcje egzoenergetyczne. Z próbówki wydobywa się wodór. Zapis ogólny przebiegu reakcji: metal + kwas sól + wodór Przykład: Mg + H 2 SO 4 MgSO 4 + H 2

23 Zapis ogólny przebiegu tych reakcji chemicznych: tlenek metalu + kwas sól + woda Nie wszystkie metale reagują z kwasami, tworząc sole. Natomiast wszystkie tlenki metali, reagując z kwasami, tworzą sole.

24 Reakcja tlenku węgla(IV) z zasadą wapniową. Zaobserwowano zmętnienie wody wapiennej- powstała sól praktycznie nierozpuszczalna w wodzie- węglan wapnia. Zapis równania: CO 2 + Ca(OH) 2 CaCO 3 + H 2 0 Zapis ogólny reakcji: tlenek kwasowy + zasada sól + woda

25 Są to reakcje chemiczne, w których wyniku powstają produkty trudno rozpuszczalne lub praktycznie nie rozpuszczalne w wodzie np.: sole. sól I + kwas I sól II + kwas II AgNO 3 + HCl AgCl + HNO 3 sól I + zasada sól II + wodorotlenek Na 2 SO 4 + Ca(OH) 2 CaSO NaOH sól I + sól II sól III + sól IV 2 Na 3 PO Ca(NO 3 ) 2 Ca 3 (PO 4 ) NaNO 3

26 Sole kwasów beztlenowych można otrzymać w wyniku bezpośredniej syntezy z pierwiastków chemicznych, np.: 2Na + S Na 2 S metal + niemetal sól Sole kwasów tlenowych można otrzymać w reakcji tlenku metalu( tlenku zasadowego) z odpowiednim tlenkiem kwasowym, np.: K 2 O + SO 2 K 2 SO 2 tlenek zasadowy + tlenek kasowy sól

27 Sól znalazła zastosowanie w naszej kuchni, ponieważ jest to nieodzowny składnik wielu różnych potraw. Przykłady: NaCl chlorek sodu- NaCl - potocznie nazywany solą kuchenną; NaHCO 3 wodorowęglan sodu- NaHCO 3 –składnik proszków do pieczenia; KNO 3 azotan (V) potasu- KNO 3 – środek do konserwacji produktów.

28 Sole znalazły również szerokie zastosowanie w przedmiotach używanych w łazienkach. Przykłady: C 17 H 35 COONa palmitynian sodu- C 17 H 35 COONa - sól ta znajduje się w mydle; sole fosorowe- znalazły zastosowanie w środkach do czyszczenia oraz zmiękczania wody; Na 2 CO 3 Na 2 CO 3 – stosuje się do produkcji kosmetyków np. mleczka do demakijażu lub mydeł i środków piorących, czasami też do zmiękczania wody.

29 Kolejnym miejscem, w którym możemy znaleźć sól jest nasza apteczka domowa. Przykłady: NaCl chlorek sodu – NaCl – znalazł zastosowanie w kroplach do nosa i oczu; MgCO 3 węglan magnezu – MgCO 3 – znalazł zastosowanie w lekach na zgagę i nadkwaśność; CaCl 2 chlorek wapnia- CaCl 2 – jest podawany przy niedoborach wapnia, możemy także spotkać go jako składnik mleka w proszku; AgNO 3 azotan(V) srebra – AgNO 3 –dzięki właściwościom bakteriobójczym znalazł zastosowanie jako środek odkażający.

30

31 Ich celem jest zwiększenie wysokości i jakości plonu. NaNO 3 np. NaNO 3 - azotan sodu KNO 3 KNO 3 - azotan potasu Ca(NO 3 ) 2 Ca(NO 3 ) 2 - azotan wapnia

32 K + Nawozy te zawierają kationy potasu K +, czyli składnik pokarmowy dla roślin, niezbędny przy asymilacji tlenku węgla (IV). np. KNO 3 KNO 3 – saletra potasu

33 Nawozy mineralne, których głównym składnikiem jest fosfor, makroelement w odżywianiu roślin. Przykłady: Ca(H 2 PO 4 ) 2 superfosfat- np. Ca(H 2 PO 4 ) 2 precypitat supertomasyna metafosforany polifosforany

34 DATA Roślina podlewana wodą wodociągową (cm) Roślina podlewana wodą z nawozem sztucznym (cm) WSIEWWSIEW

35

36 1) Przyspieszają wzrost roślin. 2) Zaspakajają potrzeby pokarmowe. 3) Stymulują prawidłowy rozwój. 4) Dają wysokie plony.

37 Data Roślina podlewan a wodą wodociąg ową (cm) Roślina podlewana roztworem soli 0.1% Roślina podlewana roztworem soli 1% Roślina podlewana roztworem soli 2.5% Roślina podlewana roztworem soli 5% WSIEWWSIEWWSIEWWSIEWWSIEW SOBSOBSOBSOBSOB NDNDNDNDND

38

39 Zwiększone stężenie roztwóru soli: 1) Opóźnia, obniża zdolność kiełkowania. 2) Utrudnia wchłanianie wody, substancji odżywczych przez roślinę. 3) Obniża wysokość plonu.

40

41

42 Przykłady: CaCO 3 perła- CaCO 3 Be 3 Al 2 [Si 6 O 18 ] szmaragd- Be 3 Al 2 [Si 6 O 18 ] KCl sylwin- KCl

43 Na zajęciach opracowaliśmy zestawy zadań łączących sole i stężenia procentowe. Oto kilka z zadań:

44 Jaką ilość soli uzyskamy z odparowania do sucha 1 tony – 3% wody morskiej?

45 Roztwór msmsmsms mwmwmwmw mrmrmrmr CpCpCpCp Woda morska 30kg970kg1000kg3%

46 Do 200 g, 2% roztworu soli kamiennej dodano 50 g wody. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.

47 Roztwórmsms mwmw mrmr CpCp A4g196g200g2% B4g246g250g1,6%

48 Do 150 g, 3% roztworu chlorku sodu, dodano 1 g tej soli. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.

49 Roztwórmsms mwmw mrmr CpCp A4,5g145,5g150g3% B5,5g145,5g151g3,64%

50 Zmieszano 50g, 2% roztworu chlorku sodu z 150g, 3% roztworu tej samej soli. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.

51 Roztwórmsms mwmw mrmr CpCp A1g49g50g2% B4,5g145,5g150g3% C5,5g194,5g200g2,75%

52 Sól kuchenna jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu ludzkiego.

53 Dzienne zapotrzebowanie wynosi 5 g co odpowiada 2000 mg sodu.

54 Przeciętny Polak spożywa około 10 – 15 g soli dziennie, przekraczając zalecaną dawkę 2 -3 gram.

55 Nadciśnienie tętnicze; Nadciśnienie tętnicze; Udar mózgu; Udar mózgu; Zawał serca; Zawał serca; Osteoporoza; Osteoporoza; Rak żołądka. Rak żołądka.

56 Sól kuchenną można zastąpić świeżymi ziołami: melisą, rozmarynem, bazylią, kolendrą, lub suszonymi: kminek, imbir, jałowiec, ziele angielskie.

57 barwą; gęstością; rozpuszczalnością w wodzie; zastosowaniem.

58 1) Podręcznik Chemia Nowej Ery - autorzy : Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin ; Nowa Era W-wa ) Wikipedia - Internet 3) Doświadczenia chemiczne – autorzy: Z. Matysikowa, B. Lenarcik, M. Bałka ; Wydawnictwa szkolne i pedagogiczne W-wa 1974

59

60 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google