Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"— Zapis prezentacji:

1 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Leśnicach ID grupy: 96_85_G1 Opiekun: Emilia Ziółkowska Kompetencja: Matematyczno - przyrodnicza Temat projektowy: Akademia odkrywców Semestr/rok szkolny: 2011/12

3 SPIS TREŚCI. Czym jest nauka o środowisku? Ekologia Recykling. Energetyka w Polsce. Kwaśne opady. Dziura ozonowa Efekt cieplarniany. Ankieta. Wyniki badań deszczu.

4 CZYM JEST NAUKA O ŚRODOWISKU? całokształt działań (także zaniechanie działań) mających na celu właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników środowiska naturalnego, zarówno jego składników abiotycznych, jak i żywych (ochrona przyrody).

5 SPOSOBY OCHRONY ŚRODOWISKA: racjonalne kształtowanie środowiska i gospodarowanie zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju przeciwdziałanie zanieczyszczeniom. utrzymywanie i przywracanie elementów przyrodniczych do stanu właściwego. recykling.

6 EKOLOGIA Nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, zajmująca się badaniem oddziaływań pomiędzy organizmami a ich środowiskiem oraz wzajemnie między tymi organizmami.

7 EKOLOG. Ekolodzy to osoby, które: dbają o zużycie energii - pamiętają, aby jej nie marnować podczas codziennych czynności, zmniejszają zanieczyszczenia - pamiętają, aby codzienne czynności nie powodowały nadmiernej emisji szkodliwych substancji używają produktów przyjaznych środowisku - pamiętają, że opakowania i torby mogą być poddane recyclingowi, korzystają ze śmietnika - pamiętają, że na śmieci przeznaczone są specjalne pojemniki, a nie okoliczna roślinność.

8 GLOBALNY I LOKALNY PROBLEM ŚRODOWISKA:

9 RECYKLING. jedna z metod ochrony środowiska naturalnego. Jej celem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów. Zasadą działania recyklingu jest maksymalizacja ponownego wykorzystania tych samych materiałów, z uwzględnieniem minimalizacji nakładów na ich przetworzenie. Recykling jest systemem organizacji obiegu materiałów, które mogą być wielokrotnie przetwarzane.

10

11 ENERGETYKA W POLSCE. Podstawowe surowce energetyczne Polski to: węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny, torf, drewno, energia wód, energia słońca, energia wiatru, pierwiastki promieniotwórcze.

12

13

14 KWAŚNE OPADY

15 Opady atmosferyczne, o odczynie pH mniejszym niż 5,6 czyli kwaśnym. Zawierają kwasy wytworzone w reakcji wody z pochłoniętymi z powietrza gazami, takimi jak: dwutlenek siarki, trójtlenek siarki, tlenki azotu, siarkowodór, dwutlenek węgla, chlorowodór, wyemitowanymi do atmosfery w procesach spalania paliw, produkcji przemysłowej, wybuchów wulkanów, wyładowań atmosferycznych i innych czynników naturalnych.

16 SKUTKI KWAŚNYCH OPADÓW. Kwa ś ne deszcze wywieraj ą negatywny wp ł yw na faun ę i flor ę. S ą niew ą tpliw ą przyczyn ą licznych chorób uk ł adu oddechowego. Znacznie przyspieszaj ą korozj ę ró ż nego rodzaju konstrukcji metalowych oraz zabytków.

17 SKUTKI KWAŚNYCH DESZCZY

18 WPŁYW TLENKU SIARKI IV NA ROŚLINY += - Uszkodzenie aparatów szparkowych - Zakwaszenie gleby - Obniżenie żywotności drzew i odporności na szkodniki Wskaznikiem zanieczyszczenia tlenku siarki IV są mchy i porosty.

19 ZAPOBIEGANIE KWAŚNYM DESZCZOM Oszczędzanie energii i korzystanie z niej z umiarem Wprowadzenie efektywnych metod spalania o oczyszczania Obniżenie emisji gazów powstających na skutek spalania węgla i ropy naftowej Zakładanie filtrów ochronnych na kominy TY TEŻ MASZ WPŁYW NA POWSTAWANIE KWAŚNYCH DESZCZY !!!

20 DZIURA OZONOWA:

21 DZIURA OZONOWA Zjawisko spadku stężenia ozonu w stratosferze atmosfery ziemskiej. Występuje głównie w obszarach podbiegunowych. Tworzenie się i rozpad ozonu zachodzi pod wpływem światła, którego natężenie różni się dla danego obszaru w poszczególnych porach roku. Ozon pochłania promienie ultrafioletowe docierające do Ziemi od Słońca.

22 SKUTKI DZIURY OZONOWEJ Ozon nie będzie pochłaniał promieni ultrafioletowych co spowoduje: Uszkodzenie komórek i oparzenia skóry Zmiany w materiale genetycznym Nowotwory Osłabienie odporności organizmu Przyspieszenie starzenia się skóry Zaćmę

23 EFEKT CIEPLARNIANY

24 ELEKTROWNIE TEŻ ZANIECZYSZCZAJĄ!

25 Więc może lepiej tak ?

26 PRZEPROWADZILIŚMY ANKIETĘ Środowisko i ja – Ankieta 1.Czy dbasz o środowisko? a) Tak b) Nie c) Nie chce mi się d) Czasami 2.Czy segregujesz śmieci? a) Tak b) Nie c) Nie chce mi się d) Czasami 3.Czy wiesz co to są kwaśne opady? a) Tak b) Nie c) Trochę 4.Czy wiesz coś o dziurze ozonowej? a) Tak b) Nie c) Trochę 5.Jakie skutki niosą za sobą kwaśne deszcze? a) Niszczą konstrukcje budowlane b)Zakwaszają glebę c) Obydwie odpowiedzi są prawidłowe 6.Czy ochrona środowiska jest ważna? a) Tak b) Nie c) Nie wiem 7.Czy nie dbanie o środowisko szkodzi zwierzętom? a) Tak b) Nie c) Nie mam pojęcia 8.Czy wiesz czym zajmuje się Ekolog? a) Tak b) Nie c) Nie mam pojęcia 9.Czy wiesz w jaki sposób powstaje dziura ozonowa? a) Tak b) Nie c) Nie kojarzę d) coś tam wiem 10.Na czym polega degradacja gleb? a) Wiem b) Nie wiem c) Nie chcę wiedzieć

27 OPRACOWALIŚMY WYNIKI ANKIETY

28

29

30

31

32

33

34

35

36 ZBIERALIŚMY PRÓBKI WODY I ODCZYTYWALIŚMY Z NICH NASTĘPUJĄCE DANE A NASTĘPNIE OPRACOWYWALIŚMY WYNIKI Data i godzina badań Numer próbki wody Kolor wskaźnika (papierek uniwersalny) Temp. Powietrza Stopień zachmurzenia Objętość wody Wartość pH Odczyn wody

37

38 BYLIŚMY NA WYCIECZCE W KRAJOBRAZOWYM PARKU DOLINY SŁUPI

39 UCZESTNICZYLIŚMY W NOCY ODKRYWCÓW W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ

40

41 PRZEPROWADZILIŚMY KONKURS EKOLOGICZNY

42 OTO PRACA KTÓRA WYGRAŁA

43 MIELIŚMY TEŻ WYKŁADY

44

45 ZAPREZENTOWALIŚMY NASZĄ PRACĘ I PROMOWALIŚMY NASZĄ SZKOŁĘ

46 ZORGANIZOWALIŚMY AKCJĘ SPRZĄTANIA ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ W POBLISKIM LESIE

47

48 ZAANGAŻOWALIŚMY DO TEJ AKCJI WSZYSTKICH CHĘTNYCH UCZNI Z NASZEJ SZKOŁY

49 DOKONALIŚMY PODSUMOWANIA SEMESTRU NA FORUM SZKOŁY

50 OBEJRZELIŚMY PREZENTACJĘ GRUPY II

51 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google