Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane informacyjne Nazwa szkoły: ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W GOLENIOWIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane informacyjne Nazwa szkoły: ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W GOLENIOWIE"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane informacyjne Nazwa szkoły: ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W GOLENIOWIE
ID grupy: 97/3_MF_G2 Opiekun: IRENA JACEWICZ-MATŁAWSKA Kompetencja: MATEMATYCZNO-FIZYCZNA Temat projektowy: STATYSTYCZNA RZECZYWISTOŚĆ NASZEGO MIASTA Semestr/rok szkolny: III / 2010/2011

3 ,,STATYSTYCZNA RZECZYWISTOŚĆ NASZEGO MIASTA’’
GOLENIÓW

4 W poniższej prezentacji przedstawiamy dane statystyczne dotyczące naszego miasta w latach: 1945, 1975 i 2010, które zostały uzyskane przez nas z różnych źródeł. Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami.

5 Goleniów jest miastem położonym na Równinie Goleniowskiej będącej częścią Pobrzeża Szczecińskiego. Miasto znajduje się na skraju Puszczy Goleniowskiej. Przez miasto przepływają: jedna z najdłuższych rzek Pomorza Zachodniego Ina oraz wpadające do niej: Wiśniówka oraz Struga Goleniowska. Odległość do Morza Bałtyckiego w linii prostej wynosi ok. 50 km. Miasto położone jest na wysokości 15 m n.p.m. GODŁO MIASTA

6 POŁOŻENIE MIASTA NA MAPIE POLSKI…

7 NASZE MIASTO W FOTOGRAFII…
1939 2010 1975 1945

8 POJĘCIE STATYSTYKI… Jest to nauka, której przedmiotem i zainteresowaniami są metody pozyskiwania i prezentacji, a przede wszystkim analizy danych opisujących zjawiska, w tym masowe. Metody statystyczne stosuje się wszędzie tam, gdzie chodzi o poznanie prawidłowości w zakresie zjawisk masowych- tam, gdzie bada się problemy demograficzne, ekonomiczne, socjologiczne: choć także w innych naukach. PRZYKŁADOWE METODY ZE STATYSTYKI…

9 PROCENTY Obliczamy wzrost liczby ludności na podstawie danych z wykresu na przestrzeni lat od Liczba ludności 1945 – 1713 % x% x=1303,3858…..% ≈ 10303% 1303% - 100%= 1203% Liczba ludności w roku 2010 w porównaniu z rokiem 1945 wzrosła o ponad 1203%.

10 MEDIANA Zwana też wartością środkową i wartością przeciętną. Aby obliczyć medianę ze zbioru n obserwacji, sortujemy je w kolejności od najmniejszej do największej i numerujemy od 1 do n. Następnie, jeśli n jest nieparzyste, medianą jest wartość obserwacji w środku. Jeśli natomiast n jest parzyste, wynikiem jest średnia arytmetyczna między dwiema środkowymi obserwacjami.

11 DOMINANTA Najczęściej powtarzająca się wartość w zbiorze liczb. 3,3,3,3,4,5,8,1,6,8,9,3,3, 5,6,2 Dominantą w zbiorze liczb jest 3, ponieważ jest liczbą występującą najczęściej.

12 WARIANCJA I ODCHYLENIE STANDARDOWE

13 ŚREDNIA GEOMETRYCZNA Średnia geometryczna (proporcjonalna) liczb dodatnich 𝒂 𝟏 , 𝒂 𝟐, …, 𝒂 𝒏  jest to liczba 𝒏 𝒂 𝟏 ⋅𝒂 𝟐 ⋅… ⋅𝒂 𝒏   Na przykład średnią geometryczną liczb 4 i 9 jest: 4⋅9 =6 a dla liczb 2, 4 i 8 jest: 3 2∙4∙8 = 4 Średnia geometryczna jest nie większa (mniejsza lub równa) od średniej arytmetycznej z tych samych liczb.

14 ŚREDNIA WAŻONA Średnią ważoną n liczb 𝑎 1 , 𝑎 2 , ..., 𝑎 𝑛 , z których każda ma przyporządkowaną pewną nieujemną wagę 𝑤 1 , 𝑤 2 , ..., 𝑤 𝑛 nazywamy liczbę 𝑤 1 𝑎 1 + 𝑤 1 𝑎 𝑤 𝑛 𝑎 𝑛 𝑤 1 + 𝑤 𝑤 𝑛 Jeśli wszystkie wagi są równe, wówczas średnia ważona jest równa średniej arytmetycznej. Wartość średniej ważonej zależy od danych, którym przypisano określone wagi, większy udział w określeniu średniej ważonej mają dane o większej wadze niż te, którym przypisano mniejsze wagi.

15 ŚREDNIA ARYTMETYCZNA Jest to iloraz sumy n liczb do n (gdzie n to ilość sumowanych liczb).

16 LICZBA LUDNOŚCI W POSZCZEGÓLNYCH LATACH...

17

18 ADMINISTRACJA Mieszkańcy Goleniowa wybierają do swojej rady miejskiej 15 z 21 radnych, a pozostałych 6 wybierają mieszkańcy terenów wiejskich gminy Goleniów. Organem wykonawczym władz jest burmistrz. Siedzibą władz jest urząd miejski na Placu Lotników.

19 BURMISTRZOWIE W LATACH:
ROK BURMISTRZ Leszek Szumny Kazimierz Kacak Ludwika Moździerz Wacław Przekorski 1975 Naczelnik Miasta i Gminy Andrzej Wojciechowski 2010 Robert Krupowicz

20 BUDŻETU GMINY GOLENIÓW

21 Goleniów 2009

22

23 DOCHODY WŁASNE Dochody własne wynoszą w roku 2009 45. 025. 963 zł
DOCHODY WŁASNE Dochody własne wynoszą w roku zł. i stanowią 50% dochodów ogółem.

24

25

26

27 ILOŚĆ DUŻYCH ZAKŁADÓW W LATACH 1945, 1975 i 2010

28 W 2010 w Goleniowie było zarejestrowanych 28 dużych zakładów
1945 1975 2010 Fabryka Opakowań Blaszanych Goleniowska Fabryka Mebli Tartak Goleniowskie Fabryki Opakowań Blaszanych W 2010 w Goleniowie było zarejestrowanych 28 dużych zakładów Zakłady Przemysłu Drzewnego Zakłady Chemiczne Zakłady Drobiarskie

29 Większości informacji z roku 1945 i 1975 nie udało nam się zdobyć, więc zajęliśmy się tylko rokiem 2010.

30 DEMOGRAFIA NASZEGO MIASTA…

31

32

33

34

35

36 𝐿𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑙𝑢𝑑𝑧𝑖 𝑤 𝑤𝑖𝑒𝑘𝑢 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑐𝑦𝑗𝑛𝑦𝑚 𝐿𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑙𝑢𝑑𝑧𝑖 𝑛𝑎 𝑒𝑚𝑒𝑟𝑦𝑡𝑢𝑟𝑧𝑒 =𝐿𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑜𝑠ó𝑏 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑢𝑗ą𝑐𝑦𝑐ℎ 𝑛𝑎 𝑜𝑠𝑜𝑏𝑦 𝑛𝑎 𝑒𝑚𝑒𝑟𝑦𝑡𝑢𝑟𝑧𝑒 ≈4,2634… Oznacza to że na każdą osobę na emeryturze w Goleniowie w 2010 roku pracowały 4 osoby.

37 BEZROBOCIE W 2010 roku…

38

39 BEZROBOCIE W LICZBACH W TYM Z PRAWEM DO ZASIŁKU

40 GOSPODARKA Rodzaj działalności Ilość pracujących Ogółem 6095
Przemysł Rolnictwo, łowiectwo Budownictwo Handel i usługi Transport, składowania Administracja publiczna Edukacja Ochr. Zdrowia i opieka socjalna

41

42

43

44

45 LICZBA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W PLACÓWKACH

46 LICZBA UCZNIÓW W PLACÓWCE

47 POZIOM WYKSZTAŁCENIA LUDNOŚCI

48 W 2010 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Goleniowie zarejestrowano:
511 URODZEŃ 231 MAŁŻEŃSTW 352 ZGONÓW

49 LICZBA URODZEŃ

50 LICZBA MAŁŻEŃSTW

51 LICZBA ZGONÓW

52

53

54 BIBLIOGRAFIA: Wolna Encyklopedia Internetowa Wikipedia.org Goleniów.pl Pupgoleniow.pl Powiat-goleniowski.pl Urząd Statystyczny W Szczecinie

55 Dziękujemy za obejrzenie naszej prezentacji!
Dominika Brulińska, Paweł Karpowicz, Ania Kopytnik, Damian Kosior, Joasia Kuder, Ola Meresińska, Patryk Smołka, Magda Szulc, Natalia Tochowicz, Ola Tomaszewicz, Justyna Żabicka oraz opiekun Irena Jacewicz-Matławska

56


Pobierz ppt "Dane informacyjne Nazwa szkoły: ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W GOLENIOWIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google