Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nazwa szkoły: ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W GOLENIOWIE ID grupy: 97/3_MF_G2 Opiekun: IRENA JACEWICZ-MATŁAWSKA Kompetencja: MATEMATYCZNO-FIZYCZNA Temat projektowy:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nazwa szkoły: ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W GOLENIOWIE ID grupy: 97/3_MF_G2 Opiekun: IRENA JACEWICZ-MATŁAWSKA Kompetencja: MATEMATYCZNO-FIZYCZNA Temat projektowy:"— Zapis prezentacji:

1

2 Nazwa szkoły: ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W GOLENIOWIE ID grupy: 97/3_MF_G2 Opiekun: IRENA JACEWICZ-MATŁAWSKA Kompetencja: MATEMATYCZNO-FIZYCZNA Temat projektowy: STATYSTYCZNA RZECZYWISTOŚĆ NASZEGO MIASTA Semestr/rok szkolny: III / 2010/2011 Dane informacyjne

3 ,,STATYSTYCZNA RZECZYWISTOŚĆ NASZEGO MIASTA GOLENIÓW

4 W poniższej prezentacji przedstawiamy dane statystyczne dotyczące naszego miasta w latach: 1945, 1975 i 2010, które zostały uzyskane przez nas z różnych źródeł. Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami.

5 G oleniów jest miastem położonym na Równinie Goleniowskiej będącej częścią Pobrzeża Szczecińskiego. Miasto znajduje się na skraju Puszczy Goleniowskiej. Przez miasto przepływają: jedna z najdłuższych rzek Pomorza Zachodniego Ina oraz wpadające do niej: Wiśniówka oraz Struga Goleniowska. Odległość do Morza Bałtyckiego w linii prostej wynosi ok. 50 km. Miasto położone jest na wysokości 15 m n.p.m. GODŁO MIASTA

6 PO Ł O Ż ENIE MIASTA NA MAPIE POLSKI…

7 NASZE MIASTO W FOTOGRAFII… 1939 2010 1945 1975

8

9 Obliczamy wzrost liczby ludności na podstawie danych z wykresu na przestrzeni lat od 1945-2010. Liczba ludności 1945 – 1713 2010 - 22327 1713---- 100% 22327---- x% x=1303,3858…..% 10303% 1303% - 100%= 1203% Liczba ludności w roku 2010 w porównaniu z rokiem 1945 wzrosła o ponad 1203%.

10 Zwana też wartością środkową i wartością przeciętną. Aby obliczyć medianę ze zbioru n obserwacji, sortujemy je w kolejności od najmniejszej do największej i numerujemy od 1 do n. Następnie, jeśli n jest nieparzyste, medianą jest wartość obserwacji w środku. Jeśli natomiast n jest parzyste, wynikiem jest średnia arytmetyczna między dwiema środkowymi obserwacjami.

11 Najczęściej powtarzająca się wartość w zbiorze liczb. 3,3,3,3,4,5,8,1,6,8,9,3,3, 5,6,2 Dominantą w zbiorze liczb jest 3, ponieważ jest liczbą występującą najczęściej.

12 WARIANCJA I ODCHYLENIE STANDARDOWE

13

14

15 Jest to iloraz sumy n liczb do n (gdzie n to ilość sumowanych liczb).

16 LICZBA LUDNO Ś CI W POSZCZEGÓLNYCH LATACH...

17

18 ADMINISTRACJA Mieszkańcy Goleniowa wybierają do swojej rady miejskiej 15 z 21 radnych, a pozostałych 6 wybierają mieszkańcy terenów wiejskich gminy Goleniów. Organem wykonawczym władz jest burmistrz. Siedzibą władz jest urząd miejski na Placu Lotników.

19 BURMISTRZOWIE W LATACH: ROKBURMISTRZ 04.1945-05.1945Leszek Szumny 05.1945-24.07.1945Kazimierz Kacak 25.07.1945-15.09.1945Ludwika Moździerz 16.09.1945-13.11.1945Wacław Przekorski 1975Naczelnik Miasta i Gminy Andrzej Wojciechowski 2010Robert Krupowicz

20 BUDŻETU GMINY GOLENIÓW

21 Goleniów 2009

22

23 DOCHODY WŁASNE Dochody własne wynoszą w roku 2009 45.025.963 zł. i stanowią 50% dochodów ogółem.

24

25

26

27 ILOŚĆ DUŻYCH ZAKŁADÓW W LATACH 1945, 1975 i 2010

28 194519752010 Fabryka Opakowań Blaszanych Goleniowska Fabryka Mebli TartakGoleniowskie Fabryki Opakowań Blaszanych W 2010 w Goleniowie było zarejestrowanych 28 dużych zakładów Zakłady Przemysłu Drzewnego Zakłady Chemiczne Zakłady Drobiarskie

29 Większości informacji z roku 1945 i 1975 nie udało nam się zdobyć, więc zajęliśmy się tylko rokiem 2010.

30 DEMOGRAFIA NASZEGO MIASTA…

31

32

33

34

35

36 Oznacza to że na każdą osobę na emeryturze w Goleniowie w 2010 roku pracowały 4 osoby.

37 BEZROBOCIE W 2010 roku…

38

39 BEZROBOCIE W LICZBACH W TYM Z PRAWEM DO ZASIŁKU

40 Rodzaj działalności Ilość pracujących Ogółem6095 Przemysł2710 Rolnictwo, łowiectwo52 Budownictwo232 Handel i usługi557 Transport, składowania349 Administracja publiczna 585 Edukacja447 Ochr. Zdrowia i opieka socjalna669 GOSPODARKA

41

42

43

44

45 LICZBA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W PLACÓWKACH

46 LICZBA UCZNIÓW W PLACÓWCE

47 POZIOM WYKSZTAŁCENIA LUDNOŚCI

48 W 2010 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Goleniowie zarejestrowano: 1.511 URODZEŃ 2. 231 MAŁŻEŃSTW 3. 352 ZGONÓW

49 LICZBA URODZEŃ

50 LICZBA MAŁŻEŃSTW

51 LICZBA ZGONÓW

52

53

54 BIBLIOGRAFIA: 1.Wolna Encyklopedia Internetowa Wikipedia.orgWolna Encyklopedia Internetowa Wikipedia.org 2.Goleniów.plGoleniów.pl 3.Pupgoleniow.plPupgoleniow.pl 4.Powiat-goleniowski.plPowiat-goleniowski.pl 5.Urząd Statystyczny W SzczecinieUrząd Statystyczny W Szczecinie

55 Dziękujemy za obejrzenie naszej prezentacji! Dominika Brulińska, Paweł Karpowicz, Ania Kopytnik, Damian Kosior, Joasia Kuder, Ola Meresińska, Patryk Smołka, Magda Szulc, Natalia Tochowicz, Ola Tomaszewicz, Justyna Żabicka oraz opiekun Irena Jacewicz-Matławska

56


Pobierz ppt "Nazwa szkoły: ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W GOLENIOWIE ID grupy: 97/3_MF_G2 Opiekun: IRENA JACEWICZ-MATŁAWSKA Kompetencja: MATEMATYCZNO-FIZYCZNA Temat projektowy:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google