Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół Budowlanych w Żarach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół Budowlanych w Żarach"— Zapis prezentacji:

1

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół Budowlanych w Żarach
ID grupy: 97/87_P_G1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Tworzenie profilu zawodowego w Internecie Semestr 5 rok szkolny: 2011/2012

3 Spis treści: 1.Strona tytułowa. 2.Dane informacyjne. 3.Spis treści.
4.Definicja profilu zawodowego. 5. Co powinien zawierać profil zawodowy? 6.Plan działań związanych z poszukiwaniem pracy. 7. Na czym polega analiza SWOT. 8.Definicja i rodzaje CV . 9. Plan CV. 10. Definicja listu motywacyjnego i zasady jego pisania. 11.Plan listu motywacyjnego. 12.Strony przydatne w poszukiwaniu pracy. 13.Podsumowanie. 14.Bibliografia.

4 PROFIL ZAWODOWY - jest to najważniejsza część skutecznego CV.
Dzięki niemu pracodawca będzie mógł od razu i w krótkim czasie przekonać się, że to właśnie Ciebie powinien zaprosić do dalszej rekrutacji. Należy w nim podkreślić swoje mocne strony, najważniejsze doświadczenia czy osiągnięcia. Pochwal się swoimi najważniejszymi kompetencjami: wiedzą, jaką uzyskałeś, umiejętnościami, które posiadasz oraz cechami charakteru, które Cię wyróżniają.

5 CO POWINIEN ZAWIERAĆ PROFIL ZAWODOWY?
Ważne jest to, aby w profilu były uwzględnione wszystkie istotne informacje o przebiegu kariery. Profil zawodowy na portalu internetowym powinien zawierać wyczerpująco opisane doświadczenie zawodowe, czyli wyglądać jak rozbudowane CV . Przy jego tworzeniu należy uwzględnić także drobniejsze informacje o kursach językowych, szkoleniach i warsztatach. Konkretnie, szczegółowo, chronologicznie. Tak powinien wyglądać dobrze skonstruowany profil zawodowy. Muszą znaleźć się w nim dane o zdobytych kwalifikacjach, bo świadczą one o charakterystyce kandydata, który chce podnosić swoje umiejętności i kompetencje. Dodaje, że zdjęcia, listy znajomych i grupy dyskusyjne, zawarte w profilu internetowym, są informacjami drugorzędnymi i praktycznie nie są brane pod uwagę przy wyłanianiu kandydatów. Za to podczas selekcji agencje zatrudnienia weryfikują rekomendacje i wypisane osiągnięcia potencjalnych pracowników. Przede wszystkim sprawdzamy prawdziwość podanych . Agencje zatrudnienia sprawdzają kandydatów do pracy nie tylko na portalach związanych z karierą zawodową, ale także innych serwisach społecznościowych typu Nasza Klasa czy Grono.

6 PLAN DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z POSZUKIWANIEM PRACY:
Określ swoje mocne i słabe strony (analiza SWOT) Zastanów się co chciałbyś robić lub gdzie pracować, jakie stanowisko pracy cię interesuje Poszukaj ogłoszeń w prasie lub w Internecie Napisz swój życiorys i list motywacyjny Załóż profil zawodowy w Internecie Możliwie najlepiej przygotuj się do rozmowy kwalifikacyjnej Dostarcz swoje dokumenty aplikacyjne do wybranych firm

7 NA CZYM POLEGA ANALIZA SWOT?
Nazwa SWOT pochodzi od pierwszych liter angielskich słów : strengths (mocne strony), weaknesses(słabe strony), opportunities (szanse),threats (potencjalne zagrożenia ). Oznaczają one kolejno: Mocne strony-wszystkie walory własne (umiejętności ,postawy) Słabe strony-wszystkie braki własne (brak motywacji, np. nieznajomość języka obcego, czy brak doświadczenia w danej dziedzinie) Szanse- zjawiska, które mogą się pojawić w przyszłości i wpłynąć pozytywnie (korzyści) Zagrożenia –zjawiska, które mogą pojawić się w przyszłości i wpłynąć negatywnie (straty) Dla ułatwienia analizę SWOT można zestawić w postaci tabelki: Można się nią posłużyć, oceniając zależności między potencjalnym zyskiem a ryzykiem w wypadku planowania przedsięwzięcia, wyboru kierunku nauki, zawodu, bądź rozważając podjęcie określonej działalności gospodarczej. S(strenghts) :mocne strony W(weaknessen) :słabe strony - O(opportunites):szanse ,możliwości T(thrests) :zagrożenia -

8 CURRICULUM VITAE (CV) (z łac
CURRICULUM VITAE (CV) (z łac. bieg życia, przebieg życia) – życiorys zawodowy. Rodzaje CV : Anglosaskie – jest to CV, do stworzenia którego wykorzystujemy komputer i co za tym idzie wszelkie dostępne w programach komputerowych funkcje. Francuskie – nawiązuje do tradycyjnych typów dokumentów, które były sporządzane w przeszłości. Jest ono bowiem spisane odręcznie. Chronologiczne – jego nazwa wynika z zasady uszeregowania informacji takich jak: lata nauki oraz doświadczenia zawodowego, które przedstawiamy odwrotnie do porządku chronologicznego. Funkcjonalne – w tym typie CV nie obowiązuje zasada chronologicznej prezentacji doświadczenia zawodowego i wykształcenia.

9 Mieszane – jak sama nazwa wskazuje, zawiera w sobie pewne cechy zarówno typu chronologicznego, jak i funkcjonalnego. Kreatywne – jest to rodzaj CV, który mogą wykorzystać osoby pracujące w branżach, w których wykorzystywane są różne zdolności twórcze. Alternatywne – każdy inny sposób niż wymienione powyżej. Liczy się pomysł i dobre wykonanie, pamiętajmy jednak także o ogólnych zasadach i o celu do jakiego zmierzamy. Europejskie CV – jest to standardowy wzór CV zatwierdzony przez państwa Unii Europejskiej. Ma ono specyficzny wygląd z podzielonymi na dwie części stronami naszych dokumentów.

10 PLAN CV

11 LIST MOTYWACYJNY - to pismo, które przede wszystkim powinno mówić o tym dlaczego interesuje nas dana oferta pracy oraz dlaczego uważamy się za dobrego (wręcz idealnego) kandydata na to stanowisko. Na podstawie tego listu , pracodawca decyduje kogo zaprosić na rozmowę kwalifikacyjną , szczególnie jeśli kandydaci mają bardzo podobne kwalifikacje . Zasady pisania listu motywacyjnego: Od treści i formy zależy to czy pracodawca się nami zainteresuje. W liście odpowiadasz na pytania : „Dlaczego ubiegasz się o daną posadę?" „Dlaczego uważasz się za najlepszego kandydata na to stanowisko?” Po napisaniu sprawdź dokładnie czy zawarłeś w liście odpowiedzi na te pytania. Pamiętaj o tym, że dokument ten ma się dobrze prezentować, jeśli masz możliwość - wydrukuj go. List motywacyjny nie może być pognieciony i poplamiony - PAMIĘTAJ! To Twoja wizytówka. List powinien być odpowiedzią na konkretne ogłoszenie i musi on nawiązywać do treści owego ogłoszenia.

12 PLAN LISTU MOTYWACYJNEGO

13 STRONY PRZYDATNE W POSZUKIWANIU PRACY:

14 Podsumowanie Pozyskanie pracy w dzisiejszych czasach zarówno dla młodych, jak i dojrzałych ludzi, jest bardzo trudnym zadaniem. W związku z tym należy robić wszystko, by zwiększyć swoje szanse na dotarcie do pracodawcy i przekonać go , że to my jesteśmy tymi przedsiębiorczymi osobami, których szuka. Taką właśnie szansę daje nam stworzenie profilu zawodowego w Internecie. Powodzenia!

15 BIBLIOGRAFIA http://www.wikipedia.pl http://old.wsptwp.eu

16


Pobierz ppt "DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół Budowlanych w Żarach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google