Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"— Zapis prezentacji:

1 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 Nazwa szkoły: Publiczne Gimnazjum nr 9 im. Rodziny Lutosławskich w Łomży ID grupy: 96/60_mp_g1 Opiekun: Marek Uliński Kompetencja: Matematyczno- przyrodnicza Temat projektowy: I my jesteśmy w kosmosie Semestr/rok szkolny: Semestr lato 2011/2012

3

4 Dzięki temu projektowi rozwinęliśmy wiele umiejętności tj. : wyrabianie umiejętności rozwiązywania i realizowania zadań w wyznaczonym czasie, rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, kształcenie umiejętności sporządzania notatek. Jak również poznaliśmy ciała niebieskie znajdujące się w kosmosie i polepszyliśmy swoja umiejętność wykonywania pomiarów i ich interpretacji. W tej prezentacji chcielibyśmy się z wami podzielić tym co sami osiągnęliśmy poprzez realizację tego projektu.

5 Wybór tematu projektu był bardzo trudny, bowiem każdy członek grupy przejawia inne zainteresowania. Jednak nikt nie żałował, że nasze głosy padły na te zagadnienie. Każde nasze zajęcia były inne a przede wszystkim ciekawe, przez co w łatwy i przyjemny sposób przebiegała współpraca wszystkich osób w grupie.

6 Przez cały czas realizowania projektu towarzyszyły nam słowa naszego znanego rodaka Mikołaja Kopernika. A cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne? Przez cały czas realizowania projektu towarzyszyły nam słowa naszego znanego rodaka Mikołaja Kopernika. A cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne?

7 W tej części prezentacji chcielibyśmy wam odpowiedzieć na pytania : Jak powstał Wszechświat? Jak powstał Układ Słoneczny? Jakie planety znajdują się w naszym Układzie Słonecznym? Jakie są przykłady ciał niebieskich. Jak również przybliżyć niezwykłe postacie, które miały swój wpływ na rozwój astronomii. Oraz przybliżyć wam tajemnice jakie skrywa wszechświat.

8 Na początku ludzie sądzili, że wszechświat istniał do zawsze, po prostu był. Jednak zmieniło się to w 1929 roku, gdy Amerykański astronom Edwin Hubble udowodnił, że wszechświat się rozszerza. Te odkrycie pozwoliło ludziom sądzić, że skoro się rozszerza to kiedyś miał swój początek.

9 Główną teorią, która brana jest pod uwagę o tym jak powstał wszechświat, jest teoria Wielkiego Wybuchu (ang. Big Bang). Zgodnie z którą ewolucja wszechświata rozpoczęła się od stanu osobliwego, po czym nastąpiła trwająca do czasów obecnych faza jego ekspansji (rozszerzania się).

10 Powstanie i ewolucja Układu Słonecznego rozpoczęły się ponad 4,6 miliarda lat temu. Potężny obłok pyłu, gazu i prostych cząsteczek, wypełniających przestrzeń między gwiazdami w naszej Galaktyce, Drodze Mlecznej, zaczął się zapadać pod wpływem własnej siły ciążenia.

11 W środku obłoku gaz kurczył się i powstało Słońce. Ok. 50 milionów lat później zaczęły zachodzić reakcje jądrowe co spowodowało, że Słońce zaczęło świecić.

12 W wyniku kolizji różnorodnych ciał znajdujących się w Układzie Słonecznym zaczęły powstawać duże ciała, z których ostatecznie wykształciły się planety.

13 Merkury Wenus Ziemia Mars Jowisz Saturn Uran Neptun Charakterystykę poszczególnym planet można obejrzeć na filmiku dołączonym do prezentacji I my jesteśmy w kosmosie.wmv

14 Słońce jest to gwiazda centralna Układu Słonecznego, wokół której krąży Ziemia, inne planety tego układu oraz mniejsze ciała niebieskie. Słońce to najjaśniejszy obiekt na niebie i główne źródło energii docierającej do Ziemi. Astronomiczny symbol Słońca to okrąg z punktem w środku:.

15 Jedyny naturalny satelita Ziemi. Jest piątym co do wielkości księżycem w Układzie Słonecznym. Przeciętna odległość od środka Ziemi do środka Księżyca to 384 403 km. W przeciwieństwie do naturalnych satelitów innych planet, ziemski nie ma innej polskiej nazwy niż właśnie Księżyc (pisane wielką literą).

16 Obiekty astronomiczne – kule gazowe o masach porównywalnych z masą Słońca, świecące przez znaczną część życia wskutek zachodzących w nich reakcji termojądrowych.

17 Ciał niebieskie związane grawitacyjnie z gwiazdami, o średnicy niemniejszej niż 1000 km. Widoczne dzięki oświetleniu ich przez macierzyste gwiazdy. Krater Olympus Mons na Marsie Saturn, zdjęcie wykonane przez sondę międzyplanetarną Cassini

18 Małe ciała niebieskie krążące dokoła Słońca, głównie w tzw. pasie planetarnym – miedzy obiatami Marsa i Jowisza.

19 Małe ciało niebieskie poruszające się w układzie planetarnym, które na krótko pojawia się w pobliżu gwiazdy centralnej. W odróżnieniu od pozostałych (planetoid, meteoroidów) ma przed wszystkim charakterystyczny wygląd na niebie jako,, gwiazdy z warkoczem

20 Grecki matematyk, geograf i astronom. Jest uważany za współtwórcę naukowych podstaw astronomii. Pracował w Aleksandrii i na Rodos, stworzył podstawy teorii planet, która następnie została rozwinięta przez Ptolemeusza (koła mimośrodowe i epicykle). Był zwolennikiem geocentryzmu. Odrzucił teorię sfer homocentrycznych (krążących wokół Ziemi), ponieważ była ona niezgodna z odkrytymi przez niego nieregularnościami ruchu ciał niebieskich.

21 Grecki astronom pochodzący z wyspy Samos, który jako pierwszy zaproponował heliocentryczny model Układu Słonecznego. Autor zachowanego traktatu O rozmiarach i odległościach Słońca i Księżyca, w którym posługując się metodą geometryczną, wylicza względne rozmiary i wzajemne odległości Słońca, Ziemi i Księżyca. Podawane przez niego wielkości są dalekie od prawdziwych, ale model, na którym oparł wyliczenia, jest prawidłowy. pochodząca z X wieku kopia pracy Arystarcha z Samos z obliczeniami wzajemnego położenia Słońca, Księżyca i Ziemi

22 Polski astronom, autor dzieła,,De revolutionibus orbium coelestium przedstawiającego szczegółowo i w naukowo użytecznej formie heliocentryczną wizję Wszechświata.

23

24 Kepler jako pierwszy w prawidłowy sposób opisał ruch ciał niebieskich wokół Słońca. Stwierdził, że planety poruszają się po eliptycznych orbitach, a nie kołowych, jak dotąd sądzono. Nie udało mu się jednak sformułować właściwej teorii na podstawie swoich zapisków. Dopiero Isaac Newton przedstawił prawo powszechnego ciążenia oraz prawa ruchu pozwalające ostatecznie wyjaśnić ruchy ciał niebieskich. Skonstruował również teleskop zwierciadlany.

25 Galileo Galilei zrewolucjonizował obserwacje: używał teleskopu i systematycznie stosował metodę doświadczalną w badaniu zjawisk przyrody, a swoje obserwacje astronomiczne skrupulatnie szkicował i opisywał.

26

27 Największą strukturą wykrytą we Wszechświecie jest kokonowa warstwa galaktyk o średnicy 650 min lat świetlnych, otaczająca Lokalną Supergromadę. Odkrycie to, dokonane przez zespół francuskich astronomów kierowanych przez Georgesa Paturela, zostało ogłoszone w czerwcu 1994 r

28 Jest nim kwazar HS1946+7658, który jest co najmniej 1,5 x 1015 razy jaśniejszy niż Słońce. Jego odkrycie zostało ogłoszone w lipcu 1991 r. Posiada on poczerwienienie 3,02, a więc jego odległość od Ziemi ocenia się na 12,4 mld lat świetlnych.

29 W kwietniu 1992 r. ogłoszono, że satelita COBE, wystrzelony przez NASA 18.11.1989 r., odkrył niewielkie fluktuacje temp. mikrofalowego tła Kosmosu(-270,424C). Zinterpretowano to jako ślad początku tworzenia się galaktyk w obrębie Wszechświata, już w pierwszym miliardzie lat po Wielkim Wybuchu (Big Bang).

30 Zmienna ti Carinae (eta Kila), odległa o 9100 lat świetlnych posiada masę 150 do 200 razy większą niż Słońce.

31 Największym spośród 88 gwiazdozbiorów jest Hydra (Wąż Wodny), która pokrywa 3,16 % całego nieba i liczy co najmniej 68 gwiazd widocznych okiem nieuzbrojonym. Gwiazdozbiór Centaur, dziewiąty pod względem zajmowanej powierzchni, obejmuje co najmniej 94 takie gwiazdy. Najmniejszym gwiazdozbiorem jest Krzyż Południa zajmujący tylko 0,16% całego nieba.

32 http://zyroskop.info.pl/2012/01/mbp- zaprasza-w-kosmos/ http://www.sciaga.pl/tekst/36549-37- jak_powstal_wszechswiat Wikipedia.pl Google – Grafika E 2.0. Encyklopedia Nowej Generacji Wydawca : Wydawnictwo Naukowe PWN Autor: Opracowanie zbiorowe

33

34 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google