Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół nr 5 w Szczecinku i Zespół Szkół w Opalenicy ID grupy: 97/41_mf_g2 i 97/71_mf_g1 Kompetencja:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół nr 5 w Szczecinku i Zespół Szkół w Opalenicy ID grupy: 97/41_mf_g2 i 97/71_mf_g1 Kompetencja:"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół nr 5 w Szczecinku i Zespół Szkół w Opalenicy ID grupy: 97/41_mf_g2 i 97/71_mf_g1 Kompetencja: matematyczno - fizyczna Temat projektowy: Statystyczny uczeń naszej szkoły (MGP) Semestr/rok szkolny: semestr 3 / rok szkolny 2010/2011

3 Spis treści 1. Wstęp – podstawowe pojęcia statystyczne 2. Jak spędzasz wolny czas? 3. Ile czasu poświęcasz na swoje hobby? 4. Ile dziennie czasu poświęcasz na naukę? 5. Z jakich źródeł się uczysz? 6. Mój ulubiony przedmiot to… 7. Dlaczego uczysz się w tej szkole? 8. Mój ulubiony program w TV? 9. W wolnym czasie po lekcjach… 10. O której godzinie chodzisz spać? 11. Ile godzin spisz na dobę?

4 Spis treści c.d. 12. Rano wstaje… 13. Jak nauczyciele sprawdzają wiedzę? 14. Jak często nauczyciele sprawdzają wiedzę w szkole? 15. Pisemne prace domowe… 16. Moje wyniki w nauce… 17. Ulubiony kolor to… 18. Ulubiona gra planszowa… 19. Wolę jeść… 20. Ulubiona gra planszowa to… 21. Używam telefonu marki… 22. Moja waga i wzrost 23. Płeć

5 Podstawowe pojęcia Statystyczne
Statystyka – (niem. Statistik, „badanie faktów i osób publicznych”, z łac. [now.] statisticus, „polityczny, dot. polityki”, od status, „państwo, stan”) – nauka, której przedmiotem zainteresowania są metody pozyskiwania i prezentacji, a przede wszystkim analizy danych opisujących zjawiska, w tym masowe. Statystyka matematyczna – dział statystyki, używający teorii prawdopodobieństwa i innych działów matematyki do rozwijania statystyki z czysto matematycznego punktu widzenia. Zajmuje się metodami wnioskowania statystycznego, które polegają na tym, że na podstawie wyników uzyskanych z próby formułujemy wnioski o całej zbiorowości. Statystyka opisowa – to dział statystyki zajmujący się metodami opisu danych statystycznych uzyskanych podczas badania statystycznego. Celem stosowania metod statystyki opisowej jest podsumowanie zbioru danych i wyciągnięcie pewnych podstawowych wniosków i uogólnień na temat zbioru.

6 Podstawowe pojęcia Statystyczne
Średnia arytmetyczna Średnią arytmetyczną n liczb nazywamy taką liczbę k, która jest ilorazem sumy liczb przez ich ilość.

7 Podstawowe pojęcia Statystyczne
Średnia geometryczna Średnią geometryczną n liczb nazywamy taką liczbę k, która jest pierwiastkiem n - tego stopnia z iloczynu n liczb.

8 Podstawowe pojęcia Statystyczne
Średnia ważona Średnią ważoną niepustej listy danych z odnoszącymi się do nich nieujemnymi wagami z których co najmniej jedna jest dodatnia, nazywamy taką liczbę k lub

9 Podstawowe pojęcia Statystyczne
Moda - Dominanta Dominanta (wartość modalna, moda, wartość najczęstsza) to jedna z miar tendencji centralnej, statystyka dla zmiennych o rozkładzie dyskretnym, wskazująca na wartość o największym prawdopodobieństwie wystąpienia, lub wartość najczęściej występująca w próbie. Dla zmiennej losowej o rozkładzie ciągłym jest to wartość, dla której funkcja gęstości prawdopodobieństwa ma wartość największą. Moda może być szczególnie użyteczna, gdy wartości zmiennej obserwowanej nie są liczbowe - co uniemożliwia (bez przypisania wartości liczbowych) zastosowania m.in. mediany czy średniej arytmetycznej.

10 Podstawowe pojęcia Statystyczne
Mediana Mediana (zwana też wartością środkową lub drugim kwartylem) to w statystyce wartość cechy w szeregu uporządkowanym, powyżej i poniżej której znajduje się jednakowa liczba obserwacji. Mediana jest kwantylem rzędu 1/2, czyli drugim kwartylem. Jest również trzecim kwartylem szóstego rzędu, piątym decylem itd. Mediana spełnia następujący warunek: jeśli szukamy liczby takiej, że średnia modułów odchyleń wartości dla wszystkich obserwacji od niej byłaby najmniejsza to liczbą tą jest właśnie mediana. Dzięki temu mediana ma interpretację jako optymalne przewidywanie wartości za pomocą jednej liczby, jeśli przyjętą funkcją błędu przewidywania jest moduł odchylenia (różnicy).

11 Podstawowe pojęcia Statystyczne
Odchylenie Standardowe Odchylenie standardowe – klasyczna miara zmienności, obok średniej arytmetycznej najczęściej stosowane pojęcie statystyczne. Intuicyjnie rzecz ujmując, odchylenie standardowe mówi, jak szeroko wartości jakiejś wielkości (takiej jak np. wiek, inflacja, kurs akcji itp.) są rozrzucone wokół jej średniej. Im mniejsza wartość odchylenia tym obserwacje są bardziej skupione wokół średniej. Odchylenie standardowe dla populacji ma postać:

12 Podstawowe pojęcia statystyczne
Wariancja Wariancja to w statystyce klasyczna miara zmienności. Intuicyjnie utożsamiana ze zróżnicowaniem zbiorowości; jest średnią arytmetyczną kwadratów odchyleń (różnic) poszczególnych wartości cechy od wartości oczekiwanej. Wariancja zmiennej losowej X oznaczana jako zdefiniowana jest wzorem: Gdzie E[…] oznacza wartość oczekiwaną zmiennej losowej. Natomiast µ jest wartością oczekiwaną zmienne X.

13 Statystyczny uczeń naszej szkoły
W dalszej części przedstawimy porównanie zgodnie z przedstawionym planem w spisie treści wyników ankiet przedstawiających statystycznego ucznia dla szkół (w ankiecie wzięło udział po 50 uczniów z każdej szkoły; możliwe było udzielenie więcej niż jednej odpowiedzi: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 W SZCZECINKU ZESPÓŁ SZKOŁ W OPALENICY

14 1. Jak spędzasz wolny czas?

15 2. Ile czasu poświęcasz na swoje hobby?

16 3. Ile dziennie czasu poświęcasz na naukę?

17 4. Z jakich źródeł się uczysz?

18 5. Mój ulubiony przedmiot to…

19 6. Dlaczego uczysz się w tej szkole?

20 7. Mój ulubiony program w tv to…

21 8. W wolnym czasie po lekcjach…

22 9. O której godzinie chodzisz spać?

23 10. Ile godzin śpisz na dobę?

24 Średnia ilość godzin snu

25 11. Rano wstaję…

26 12. JAK nauczyciele sprawdzają WIEDZĘ?

27 13. Jak często sprawdza się wiedze w szkole?

28 14. Pisemne prace domowe…

29 15. Moje wyniki w nauce…

30 16. Ulubiony kolor…

31 17. Ulubiona gra planszowa…

32 18. Wolę jeść…

33 19. Ulubiony napój to…

34 20. Używam telefonu marki…

35 21. Moja waga mieści się…

36 Średnia waga

37 22. Mój wzrost mieści się…

38 23. płeć

39


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół nr 5 w Szczecinku i Zespół Szkół w Opalenicy ID grupy: 97/41_mf_g2 i 97/71_mf_g1 Kompetencja:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google