Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacje o grupie Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacje o grupie Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim"— Zapis prezentacji:

1

2 Informacje o grupie Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim
ID grupy: 97_4_p/g1 Opiekun: mgr Małgorzata Sroka Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Etyczna reklama Semestr/rok szkolny: semestr V / rok szkolny 2011/2012

3 ETYCZNA REKLAMA

4 Kilka słów wstępu … Dlaczego zajęliśmy się „Etyką w reklamie”? Reklama jest wszechobecna w życiu każdego człowieka. Widzimy ją wszędzie – na ulicy, tramwaju, w telewizji, kinie, Internecie, gazetach i czasopismach, słyszymy ją w radiu. Dostajemy niezamawiane „reklamówki” do naszych domów i na nasze komórki. Jedne reklamy śmieszą i bawią, inne denerwują i szokują negatywnie. Chcieliśmy choć trochę zrozumieć dlaczego tak się dzieje, jaki jest mechanizm tworzenia reklam i jak wpływają na odbiorców, dlaczego mówi się, że reklama jest dźwignią handlu i dlaczego jedne z nich są etyczne, a inne nie.

5 Spis treści Reklama od strony teoretycznej Co to jest etyka i moralność, w reklamie Co mówi prawo Reklama w rzeczywistości Nieetyczna reklama – przykłady Wpływ na dzieci i środowisko Kodeks moralnej i etycznej reklamy

6 Definicja słownikowa Reklama, to: 1. działanie zachęcające potencjalnych klientów do korzystania z usług lub zakupu towarów; 2. ogłoszenie, film, plakat itp. służące zachęcaniu potencjalnych klientów.

7 … a innymi słowy, reklama to …
Reklama – przekaz zawierający w szczególności informację lub wypowiedź, zwłaszcza odpłatny lub za wynagrodzeniem w innej formie, towarzyszący czyjejkolwiek działalności, mający na celu zwiększenie zbytu produktów, inną formę korzystania z nich lub osiągnięcie innego efektu, które są pożądane przez reklamodawcę. Do reklamy zalicza się również promocję sprzedaży, oferty kierowane do odbiorców za pomocą marketingu bezpośredniego lub sponsoring.

8 Podstawowe pojęcia Marketing - handel aktywny, wychodzący naprzeciw potrzeb klienta, próbujący odgadnąć skryte potrzeby klienta, usiłujący te potrzeby uświadamiać oraz pobudzać, a nawet kreować, i zaspokajać je.

9 Czym jest etyka? Etyka pojmowana jest jako nauka o moralności, zmierza do ustalenia pewnych właściwości, swoistych ocen i norm zachowań człowieka, które mogą być moralnie dobre lub złe. Etyka bada społeczne i psychologiczne źródła powstawania poglądów moralnych, ich funkcję społeczną, i historyczny rozwój kryteriów ocen moralnych.

10 Powszechna informacja o produkcie.
Reklama – po co to komu? Powszechna informacja o produkcie. Finansowanie mediów działalności sportowej, kulturalnej. Kształtowanie postaw społecznych.

11 NIEETYCZNA REKLAMA

12 Co niesie za sobą nieetyczna reklama ?
Wprowadzenie w błąd reklamobiorcy. Wzbudzanie nadmiernych potrzeb konsumpcyjnych. Promocja zachowań społecznych i zwyczajów negatywnie wpływających na jednostkę. Wyrabianie obojętności na przekaz społeczny. Manipulacja odbiorcami przez użycie środków pozaracjonalnych, jak np. popęd seksualny, uzależnienie od papierosów i inne.

13 Cele każdej reklamy Tworzenie świadomości produktu, firmy lub marki.
Wzbudzanie zainteresowania produktem, firmą lub marką. Wzbudzanie pożądania oferty. Wywoływanie oczekiwanej akcji (np. zakupu).

14 Produkcja reklamy – etyczne problemy
Firma zobowiązana jest do zapewnienia zgodności działań reklamowych i promocyjnych z obowiązującym prawem. Wszelkie prezentacje produktów i ich porównania powinny być przedstawione w sposób uczciwy, kompletny, rzetelny i wywarzony, tak by umożliwić odbiorcy przekazu (reklamy, prezentacji, itp.) wyrobienie sobie własnej, obiektywnej opinii o wartości użytkowej produktu lub usługi. Działania reklamowe nie mogą zawierać informacji, które pośrednio lub bezpośrednio wprowadzałyby potencjalnego odbiorcę w błąd poprzez sugestię, przesadę lub dwuznaczność.

15 … a więc co to kryptoreklama?
Eksponowanie banerów reklamowych w przekazie telewizyjnym, podczas transmisji z wydarzeń sportowych, kulturalnych i innych Prezentowanie wyrobów konkretnej firmy w programach z uwidocznieniem ich etykiety, cech, rozpoznawalnego opakowania Wymienianie nazwy konkretnej firmy lub produktu w przekazie przy jednoczesnym pomijaniu firmy konkurencyjnej i jej produktów w tymże Eksponowanie logo firmy w przekazie wizualnym Materiały promocyjne emitowane jako reportaże w magazynach informacyjnych

16 Podział reklam z uwagi na oddziaływanie na ich odbiorcy
Reklama informacyjna – ma na celu informowanie konsumenta o produkcie, akcji, lub działaniach społecznych, np. wprowadzenie nowego towaru do sprzedaży, lub technologii wykonywanego przedmiotu.

17 Podział reklam z uwagi na oddziaływanie na ich odbiorcy
Reklama nakłaniająco-porównawcza – stosowana w przypadku istnienia podobnych towarów na rynku, o podobnych właściwościach, najczęściej wytykające ich wady, a przedstawiająca zalety reklamowanego produktu

18 Podział reklam z uwagi na oddziaływanie na ich odbiorcy
Reklama przypominająco-wzmacniająca – celem tej reklamy jest utwierdzenie wiadomości o danej marce lub produkcie w chwili np. wprowadzania przez nią nowego produktu na rynek.

19 Źródła przekazu reklamowego
Reklama radiowa Reklama telewizyjna Reklama w gazetach Reklama zewnętrzna Reklama Internetowa Według nas, pewnie po części z naszego kierunku kształcenia edukacyjnego, najniebezpieczniejszą ze wszystkich dla samego odbiorcy jest ta ostatnia – reklama w Internecie.

20 Formy reklamy Internetowej
różne formy reklamy, między innymi strony rezultatów wyszukiwarki, baner, reklamy multimedialne, reklamy serwisów społecznościowych, ogłoszenia reklamowe w Internecie, sieci reklamowe marketing łącznie z spam.

21 SPAM

22 SPAm? „niechciane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne. Najbardziej rozpowszechniony jest spam za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w Usenecie. Część użytkowników doświadcza także spamu w komunikatorach (np. ICQ czy Gadu-Gadu). Zwykle (choć nie zawsze) jest wysyłany masowo.” Czyli mówiąc w skrócie SPAM, to niepożądane wiadomości gnębiące każdego użytkownika Internetu i mimo, że są one nielegalne – jedynym sposobem by z nimi walczyć jest ich nieczytanie :)

23 SPAM cz. II Dowiedzieliśmy się już, że spam jest ogólnie mówiąc znienawidzony przez użytkowników Internetu na całym świecie. Najczęściej przesyła on same treści reklamowe, niejednokrotnie do których niejednokrotnie został dodany także wirus komputerowy, wyświetlający na ekranie naszego komputera zadaną mu wcześniej reklamę. Najczęściej użytkownik nie jest nawet świadomy tego, że padł ofiara takiego „robaka”, jest to jednak dość często reklama zasłaniająca część strony internetowej, którą żeby zamknąć – trzeba pouganiać się za krzyżykiem po całym ekranie monitora wskaźnikiem myszy, który to nie zawsze wykonuje nasze polecenia w myśl działania tegoż wirusa.

24 Etyka i moralność

25 Etyka i moralność Etyka - z greckiego éthikós – zwyczajny; éthos – obyczaj, zwyczaj - zespół norm i ocen moralnych charakterystycznych dla danej zbiorowości społecznej (np. grupy społecznej, klasy, warstwy, środowiska). Moralność – zbiór zasad (norm), które określają co jest dobre, a co złe.

26 Konfrontacja pojęć Celem etyki jest dochodzenie do źródeł powstawania moralności, badanie efektów, jakie moralność lub jej brak wywiera na ludzi oraz szukanie podstawowych przesłanek filozoficznych, na podstawie których dałoby się w racjonalny sposób tworzyć zbiory nakazów moralnych

27 Hasło reklamowe oliwy nie profanuje hymnu Polski
Jeden z odbiorców tego przekazu uznał za niedopuszczalne traktowanie symbolu narodowego jako sloganu reklamowego wyrażające - jak to ujął - "brak szacunku dla hymnu, który nie jest zwykłą piosenką ani wierszem, ale wiążą się z nim uczucia dumy narodowej, patriotyzmu i bardzo silne emocje". Autor skargi zaznaczył, że czuje się urażony takim podejściem reklamy do tych wartości. Komisja Etyki Reklamy oddaliła protest zarzucający użytemu na billboardach oliwy Amore Mio haśle " Z ziemi włoskiej do Polski&" profanowanie hymnu narodowego Polski i związanych z nim uczuć patriotycznych. Mimo to dystrybuująca produkt firma Prestige Foods postanowiła usunąć reklamę. Skarga nadesłana do Komisji Etyki Reklamy dotyczyła użytego na billboardach reklamujących markę Amore Mio hasła " Z ziemi włoskiej do Polski& najbardziej pożądana oliwa z oliwek".

28 Mega Avans wprowadza klientów w błąd
Komisji Etyki Reklamy uznała, że gazetka internetowa promująca ofertę Mega Avans wprowadza odbiorców w błąd. Autor skargi na ten przekaz zauważył, że hasłu „Wszystko za - 50 proc. ceny” towarzyszy napis małą czcionką „Druga połowa płatna za pół roku”. Autor protestu przeciwko gazetce internetowej promującej ofertę Mega Awans zauważył, że skoro w tym przekazie hasło główne „Wszystko za -50 proc. ceny” jest uzupełnione o wiele mniejszym napisem „Druga połowa płatna za pół roku”, to nie jest to obniżka ceny o połowę, tylko sprzedaż ratalna. Na podstawie skargi reklamie postawiono zarzuty wprowadzania odbiorców w błąd i możliwego wpływania przez to na ich decyzje zakupowe. Przekaz oskarżono również o to, że narusza regułę komunikacji reklamowej nakazującą przedstawianie sprzedaży ratalnej, na kredyt lub innych form kredytu konsumenckiego w taki sposób, by nie było wątpliwości co do rzeczywistej ceny końcowej i innych warunków kupna

29 Zdecydowanie najczęściej Polacy protestowali przeciwko reklamom wydawnictw – przede wszystkim „Playboya” i „Wprost” – oraz żywności i napojów

30 Nieuczciwa konkurEncja

31 Przykłady nieuczciwej konkurencji
Podstawowym aktem prawnym, regulującym zagadnienia z zakresu nieuczciwej konkurencji, jest Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Do czynów nieuczciwej konkurencji można zaliczyć m.in.: Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa Wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług Nakłanianie do niewykonania umowy lub obowiązków pracowniczych Naśladownictwo produktów Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji Utrudnianie dostępu do rynku Przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną Kradzież sygnału telewizyjnego Sprzedaż w sklepach dyskontowych pod własną marką

32 Przykłady nieetycznych zachowań w relacjach między klientami a przedsiębiorcami
Firmy pogrzebowe kierując się chęcią zwiększania zysków przekupują personel medyczny, zawieszający konającym, na palcach stóp karteczki z telefonami firm pogrzebowych. Przykładem zachowania nieetycznego bez wątpienia jest zachowanie lekarzy NFZ. Aby dostać się do jakiegoś lekarza specjalisty zazwyczaj trzeba wcześniej ustalić termin, który dość często jest tak odległy, że pacjent nie może na wizytę czekać aż tak długo. Jednakże, jeżeli temu samemu specjaliście, w tej samej przychodni państwowej zapłacimy tzw. „łapówkę”, termin naszej wizyty przybliża się i w zasadzie ogranicza do minimum, czyli kilku dni

33 Etyka a środowisko

34 Etyczne problemy stosunku do środowiska społecznego i naturalnego firmy
Środowisko naturalne to interesariusz firmy, który nie może samodzielnie wyrazić swojego stanowiska Potrzebuje do tego przedstawicieli, którzy wystąpią w jego interesie – organizacji pozarządowych, administracji, konsumentów, liderów politycznych. W miarę rozwoju świadomości ekologicznej, ochrona środowiska staje się integralnym, biznesowo umotywowanym elementem strategii działania przedsiębiorstw, a wiele inicjatyw wykracza ponad wymogi prawne i sięga w sferę innowacji.

35 Przykłady etycznego zachowania firm WOBEC ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Poli Trade Polska Sp . z o .o specjalizująca się w pozyskiwaniu, przetwarzaniu oraz produkcji biomasy do celów energetycznych, oraz MPGK Katowice . Ponad 1/3 Polaków kupuje żywe choinki, które po świętach masowo wyrzucane są na śmietnik . Organizator kampanii zebrał je i przerobił na biomasę, a połowę środków ze sprzedaży biomasy przeznaczył na nasiona lub sadzonki nowych choinek . Celem kampanii było upowszechnienie zwyczaju poświątecznej zbiórki choinek i uświadomienie społeczeństwu znaczenia odnawialnych źródeł energii

36 Żywiec Zdrój S .A . w 2009 roku aktywnie włączył się w promowanie ochrony i sadzenia drzew oraz inicjowanie konkretnych działań w tym zakresie poprzez realizację kampanii „Moje Silne Drzewo” . Jej głównym celem jest propagowanie świadomych, proekologicznych postaw oraz uwrażliwianie Polaków na kwestię dbałości o środowisko .Program zaangażował lokalne organizacje ekologiczne, media, konsumentów, instytucje państwowe . Partnerami Programu została Fundacja Nasza Ziemia oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach .W roku pracownicy firmy, razem ze społecznością lokalną, posadzili milion drzew w Beskidach . Ważną rolę odegrały też szkolenia na temat lasów, zmian klimatycznych oraz wody dla nauczycieli i uczniów z powiatów żywieckiego, cieszyńskiego i bielskiego . Dodatkowo przeprowadzono konkurs grantowy dla lokalnej społeczności . Dzięki niemu dofinansowano lub sfinansowano w całości autorskie

37 CZY ETYKA, JEJ POZNANIE SŁUŻY LEPSZEMU ROBIENIU INTERESÓW
Zdecydowanie szybciej jesteśmy w stanie podjąć ryzyko współpracy z kontrahentem, który cieszy się zaufaniem, Etyczne postępowanie usprawnia więc działanie firm i zmniejsza koszty ewentualnych konfliktów wynikających z nieprzestrzegania owych zasad. Etyka biznesu reguluje kwestie zachowań ludzi pełniących określone role w organizacjach. Etyka biznesu wpływa na umiejętność kierowania ludźmi. Etyczne przywództwo jako zadanie dla liderów działających w biznesie usprawnia działania całego zespołu. Etyka biznesu rozpatruje problem odpowiedzialności pracowniczej i korporacyjnej. Etyka jest fundamentem relacji między biznesowych

38


Pobierz ppt "Informacje o grupie Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim"

Podobne prezentacje


Reklamy Google