Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 Nazwa szkoły: I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wlkp. w Koźminie Wlkp. ID grupy: 97_32 Opiekun: Jarosław Kucharski Nazwa szkoły: XVIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie ID grupy: 97_15 Opiekun: Maja Kotłowska Kompetencja: Matematyczno-fizyczna Temat projektowy: Narzędzia informatyczne w matematyce szkolnej Semestr/rok szkolny: semestr III, rok szkolny 2010/11 Nazwa szkoły: I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wlkp. w Koźminie Wlkp. ID grupy: 97_32 Opiekun: Jarosław Kucharski Nazwa szkoły: XVIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie ID grupy: 97_15 Opiekun: Maja Kotłowska Kompetencja: Matematyczno-fizyczna Temat projektowy: Narzędzia informatyczne w matematyce szkolnej Semestr/rok szkolny: semestr III, rok szkolny 2010/11

3

4 Mathcad: produkt firmy PTC, to najczęściej używany program do obliczeń inżynierskich na świecie. Korzystają z niego miliony użytkowników w ponad 50 krajach.

5 obliczenia wyrażeń i funkcji w tym pochodnych, całek, granic rozwiązywanie równań i nierówności rozwiązywanie układów równań liniowych i nieliniowych rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych wykonywanie obliczeń numerycznych i symbolicznych obliczenia na wektorach i macierzach znajdowanie wektorów i wartości własnych macierzy dopasowywanie krzywych do zadanego układu punktów na płaszczyźnie tworzenie wykresów funkcji 2D i 3D tworzenie animacji trójwymiarowych wykonywanie działań na liczbach zespolonych wbudowane rozkłady prawdopodobieństwa i funkcje statystyczne korzystanie z jednostek miar tworzenie własnych podprogramów przez użytkownika wykorzystanie w wyrażeniach wielkich i małych liter alfabetu greckiego porównywanie dwóch arkuszy wymiana danych z innymi programami analiza i synteza plików dźwiękowych obliczenia wyrażeń i funkcji w tym pochodnych, całek, granic rozwiązywanie równań i nierówności rozwiązywanie układów równań liniowych i nieliniowych rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych wykonywanie obliczeń numerycznych i symbolicznych obliczenia na wektorach i macierzach znajdowanie wektorów i wartości własnych macierzy dopasowywanie krzywych do zadanego układu punktów na płaszczyźnie tworzenie wykresów funkcji 2D i 3D tworzenie animacji trójwymiarowych wykonywanie działań na liczbach zespolonych wbudowane rozkłady prawdopodobieństwa i funkcje statystyczne korzystanie z jednostek miar tworzenie własnych podprogramów przez użytkownika wykorzystanie w wyrażeniach wielkich i małych liter alfabetu greckiego porównywanie dwóch arkuszy wymiana danych z innymi programami analiza i synteza plików dźwiękowych

6

7 MATLAB - program komputerowy będący interaktywnym środowiskiem do wykonywania obliczeń naukowych i inżynierskich, oraz do tworzenia symulacji komputerowych.

8 Na rodzinę produktów MATLAB składa się przeszło 80 różnych przyborników (ang. Toolbox), każdy wnoszący do oprogramowania zestaw unikalnych funkcji. Odpowiednie połączenie przyborników umożliwiło stworzenie unikalnego środowiska obliczeniowego, sprawdzającego się w tak różnych dziedzinach jak: automatyka przemysłowa, farmacja czy matematyka finansowa.

9 Cabri: to niezwykle popularny i ceniony program wspomagający nauczanie przede wszystkim geometrii euklidesowej i analitycznej, ale też elementów fizyki (mechanika, optyka, kinematyka, astronomia) i innych dziedzin, które powiązane są w określonym stopniu z pojęciem ruchu. Posiada wbudowany układ współrzędnych wraz ze skalowalnymi osiami współrzędnych oraz kalkulator pozwalający na przeprowadzanie podstawowych obliczeń algebraicznych bądź funkcyjnych.

10

11

12 C.a.R. (Compasses and Ruler): to rewelacyjny program wspomagający naukę geometrii euklidesowej i analitycznej oraz rozwiązywanie zadań konstrukcyjnych, przydatny szczególnie dla nauczycieli.

13 Program jest najlepszą, bezpłatną alternatywą dla narzędzi umożliwiających tworzenie dynamicznych konstrukcji geometrycznych (dynamic geometry software, w skrócie DGS) np. popularnego Cabri. C.a.R. pozwala na tworzenie euklidesowe obiektów i konstrukcji geometrycznych (rysowanych za pomocą cyrkla i linijki) - punktów, prostych, wielokątów, okręgów, prostopadłych, równoległych itd. Punkty konstrukcyjne mogą mieć zmienne położenie i być animowane w czasie rzeczywistym. Możliwości programu i jego zastosowanie są bardzo szerokie. Program jest najlepszą, bezpłatną alternatywą dla narzędzi umożliwiających tworzenie dynamicznych konstrukcji geometrycznych (dynamic geometry software, w skrócie DGS) np. popularnego Cabri. C.a.R. pozwala na tworzenie euklidesowe obiektów i konstrukcji geometrycznych (rysowanych za pomocą cyrkla i linijki) - punktów, prostych, wielokątów, okręgów, prostopadłych, równoległych itd. Punkty konstrukcyjne mogą mieć zmienne położenie i być animowane w czasie rzeczywistym. Możliwości programu i jego zastosowanie są bardzo szerokie.

14

15 DeadLine : to program program pomagający w rozwiązywaniu równań matematycznych i rysowaniu wykresów funkcji. Program rysuje funkcje trygonometryczne, wykładnicze i hiperboliczne. Radzi też sobie doskonale z logarytmami naturalnymi, pierwiastkami, wartości absolutnymi funkcji, rozwiązywaniem równań liczbowych, rysowaniem wykresów funkcyjnych, oszacowywaniem działań wraz z ich dokładnymi pochodnymi, wyprowadzaniem funkcji, wynajdowaniem lokalnych extremów funkcji, całkowaniem funkcji liczbowych, a także podawaniem rezultatów wyliczeń w wykresach, pierwiastkach oraz extremach. W razie braku możliwości rozwiązania danego równania drogą analityczną, aplikacja łączy inne sprawdzone metody, by dostarczyć użytkownikowi właściwe rozwiązanie.

16

17 Bardzo ciekawy program kreujący wykresy dowolnych funkcji. Umożliwia porównania funkcji oblicza najważniejsze wartości (także minimum, maksimum itd...), umożliwia definiowanie zmiennych, przeprowadza mnóstwo analiz, akceptuje rozbudowaną składnię. Charakteryzuje się dużą precyzją obliczeń i przejrzystością wykresów.

18 Francuski program naukowy do obliczeń numerycznych, stanowiący ograniczoną funkcjonalnie ale całkowicie bezpłatną alternatywę dla MATLABa. Scilab posiada kilkaset funkcji matematycznych, pozwala na operowanie nie tylko na liczbach ale także strukturach zaawansowanych (np. macierze, wektory), umożliwia rysowanie grafów oraz wykresów dwu- i trójwymiarowych.

19 GeoGebra: to darmowe oprogramowanie do wspomagania nauki matematyki dla uczniów szkół podstawowych, średnich oraz studentów. Łączy ono w sobie szereg narzędzi pomocnych w opanowaniu takich zagadnień jak geometria, algebra czy analiza matematyczna.

20 Oferowana funkcjonalność pozwala m.in. rysować wykresy dla wskazanych funkcji liniowych i kwadratowych, liczyć pole powierzchni figur w układzie współrzędnych, obliczać kąt pomiędzy prostymi lub punktami, wyznaczać punkty przecięcia wykresów dwóch funkcji, przesuwać obiekt o dany wektor, obracać o zadany kąt, wyliczać odległości itp.

21 Maxima to jeden z najlepszych programów typu CAS (Computer Algebra System) tj. systemów algebry komputerowej, które wspomagają wykonywanie obliczeń symbolicznych. Programy tego typu nie podają np. liczby jako wyniku przy obliczaniu całki (jak to ma miejsce w przypadku systemów numerycznych) ale funkcję. Możliwości programu obejmują m.in. różniczkowanie i całkowanie symboliczne, symboliczne rozwiązywanie równań (w tym różniczkowych), upraszczanie wyrażeń algebraicznych, operacje na macierzach, możliwość rysowania wykresów 2D/3D i inne. Maxima to jeden z najlepszych programów typu CAS (Computer Algebra System) tj. systemów algebry komputerowej, które wspomagają wykonywanie obliczeń symbolicznych. Programy tego typu nie podają np. liczby jako wyniku przy obliczaniu całki (jak to ma miejsce w przypadku systemów numerycznych) ale funkcję. Możliwości programu obejmują m.in. różniczkowanie i całkowanie symboliczne, symboliczne rozwiązywanie równań (w tym różniczkowych), upraszczanie wyrażeń algebraicznych, operacje na macierzach, możliwość rysowania wykresów 2D/3D i inne.

22

23 Microsoft Mathematics to zaawansowane narzędzie, wspomagające naukę matematyki stworzone głównie z myślą o uczniach szkół średnich i studentach. Umożliwia obliczanie skomplikowanych działań, jak również rysowanie wykresów funkcji 2D oraz 3D.

24 Program jest jednym z nielicznych tego typu, który oferuje tak duże możliwości wykonywania różnego rodzaju obliczeń, a przy tym został przez producenta udostępniony całkowicie bezpłatnie. Z pomocą Microsoft Mathematics użytkownik może rozwiązywać równania z kilkoma niewiadomymi, liczyć całki, szeregi, granice, dokonywać obliczeń statystycznych, trygonometrycznych, wykonywać działania na macierzach i wiele, wiele więcej. Olbrzymią zaletą narzędzia jest możliwość prezentacji wyników różnych obliczeń w postaci graficznej - zarówno dwu-, jak również trójwymiarowej. Generowane wykresy, mogą przedstawiać na jednym układzie współrzędnych wiele różnych funkcji jednocześnie. Program jest jednym z nielicznych tego typu, który oferuje tak duże możliwości wykonywania różnego rodzaju obliczeń, a przy tym został przez producenta udostępniony całkowicie bezpłatnie. Z pomocą Microsoft Mathematics użytkownik może rozwiązywać równania z kilkoma niewiadomymi, liczyć całki, szeregi, granice, dokonywać obliczeń statystycznych, trygonometrycznych, wykonywać działania na macierzach i wiele, wiele więcej. Olbrzymią zaletą narzędzia jest możliwość prezentacji wyników różnych obliczeń w postaci graficznej - zarówno dwu-, jak również trójwymiarowej. Generowane wykresy, mogą przedstawiać na jednym układzie współrzędnych wiele różnych funkcji jednocześnie.

25

26 Octave: to darmowy program do przeprowadzania zaawansowanych obliczeń numerycznych. Program pozwala m.in. na wykonywanie działań na liczbach rzeczywistych, zespolonych, wektorach, macierzach, obsługuje także zakresy, tablice, pętle, funkcje i równania.

27 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google