Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."— Zapis prezentacji:

1

2 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

3 DANE INFORMACYJNE (DO UZUPEŁNIENIA) Nazwa szkoły: Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Bralinie ID grupy: 98/78_MF_G2 Opiekun: Piotr Szczepaniak Kompetencja: Matematyczno-fizyczna Temat projektowy: W świecie dźwięków i ciszy Semestr/rok szkolny: Sem. II projektu/rok szk. 2010/2011

4 KRÓTKI WSTĘP Na wstępie chcielibyśmy przeprosić za oprawę graficzną naszej prezentacji. Niestety nasze wcześniejsze dopieszczanie strony wizualnej legło w momencie połączenia wszystkich zgromadzonych danych i informacji w jednej prezentacji w formacie narzuconym przez projekt. Dodatkowo pragniemy zaprosić do lektury naszej e- kroniki, która jest w pewnym sensie integralną częścią tej prezentacji. Niektóre tematy zostały tam szerzej opisane aniżeli tutaj. Zdecydowaliśmy się na taki krok ze względu na obszerność tej prezentacji. Życzymy miłej lektury!

5 Z WIZYTĄ NA UNIWERSYTECIE W poszukiwaniu ciszy udaliśmy się na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wstępnie uczestniczyliśmy w wykładzie poświęconym mechanice kwantowej. Następnie udaliśmy się do sal doświadczalnych, gdzie mieliśmy okazję zobaczyć wiele ciekawych zjawisk fizycznych. Głównym punktem naszego wyjazdu była komora bezechowa. Okazało się, że przebywanie w zupełnej ciszy nie jest czymś przyjemnym dla naszego organizmu. Jednak zapewniono nas, że nie jest to szkodliwe. Warto zabrać tam naszych nauczycieli, którzy twierdzą, że wciąż jesteśmy za głośno i krzyczą CISZA!. Ciekawe jakby to znieśli… Więcej w naszej e- kronice.

6 FOTORELACJA

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Fale dźwiękowe

21 Fale dźwiękowe to rodzaj fal ciśnienia. Pojęcie fali dźwiękowej

22 Rozchodzenie się fal Ośrodki, w których mogą się poruszać, to ośrodki sprężyste (ciało stałe, ciecz, gaz). Zaburzenia te polegają na przenoszeniu energii mechanicznej przez drgające cząstki ośrodka (zgęszczenia i rozrzedzenia) bez zmiany ich średniego położenia. Drgania mają kierunek oscylacji zgodny z kierunkiem ruchu fali (są to fale podłużne).

23 Rodzaje fal Ze względu na zakres częstotliwości można rozróżnić cztery rodzaje tych fal: * infradźwięki - poniżej 16 Hz, * dźwięki słyszalne 16 Hz - 20 kHz - słyszy je większość ludzi, * ultradźwięki - powyżej 20 kHz, * hiperdźwięki - powyżej 10^10 Hz.

24 Fale sejsmiczne Dodatkowo ze względu na duże amplitudy i specyficzny ośrodek wyróżnia się fale sejsmiczne, drgania rozchodzące się w litosferze Ziemi.

25 Prędkości rozchodzenia się fal dźwiękowych w niektórych ośrodkach ośrodek temperatura°C prędkość m/s Tlen0 317,2 Powietrze0 331,3 Wodór0 1268 Woda 15 1450 Ołów 20 1230 rtęć 20 1407 Miedź 20 3560 aluminium 20 5100 Żelazo 20 5130

26 Symulacja rozchodzenia się fal Doświadczenie rozchodzenia się fal w różnych ośrodkach możemy przeprowadzić za pomocą komputera. Strona internetowa http://phet.colorado.edu oferuje szereg różnych możliwości przeprowadzenia takich eksperymentów wirtualnie.http://phet.colorado.edu Pod tym adresem można znaleźć symulację za pomocą której można zaobserwować rozchodzenie się fal w różnych ośrodkach: http://phet.colorado.edu/en/simulation/wave-on-a-string

27 Obejrzyj wykład W bardzo ciekawy i przystępny sposób na temat fal można dowiedzieć się oglądając wykład Drgania i fale przeprowadzony przez prof. dr hab. Wojciecha Nawrocika. Całość dostępna pod adresem: http://www.wo.amu.edu.pl/wyklady_filmy.php?film=12

28 Bibliografia www.wikipedia.org http://phet.colorado.edu http://www.wo.amu.edu.pl

29 Prędkość ponaddźwiękowa i fala uderzeniowa Wykonali: Aleksandra Sania Przemysław Krawczyk

30 SPIS TREŚCI Prędkość dźwięku. Co to jest? Liczba Macha. Ernst Mach. Samoloty ponaddźwiękowe Fala uderzeniowa. Obłok Prandtla-Glauerta. Bibliografia.

31 PRĘDKOŚĆ NADDŹWIĘKOWA Prędkość naddźwiękowa (supersoniczna) – w aerodynamice prędkość obiektu lub przepływu, poruszającego się szybciej niż prędkość dźwięku (przy temp. +20 °C = 340 m/s). Więcej na

32 OBŁOK PRANDTLA-GLAUERTA Obłok Prandtla-Glauerta – obłok skroplonej pary wodnej powstający podczas lotu statku powietrznego z prędkością bliską prędkości dźwięku. Więcej na

33 Liczba Macha Liczba Macha, mach (M, Ma) – liczba podobieństwa wyrażająca: stosunek prędkości przepływu płynu w danym miejscu do prędkości dźwięku w tym płynie w tym samym miejscu. stosunek prędkości obiektu poruszającego się w płynie do prędkości dźwięku w tym płynie niezakłóconym ruchem obiektu, czyli formalnie – w nieskończoności. gdzie: v – prędkość przepływu lub obiektu a – prędkość dźwięku w płynie w danym miejscu lub – odpowiednio – w nieskończoności. Więcej na

34 SAMOLOTY PONADDŹWIĘKOWE KRAJ I LATA PRODUKCJI TYP,NAPĘD I MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ MiG-25 ZSRR 1969-1984 MYŚLIWIEC 2 silniki turboodrzutowe R-15BD-300 3,2 Macha CONCORDE Francja i Wielka Brytania 1973-1979 PASAŻERSKI 4 silniki turboodrzutowe Rolls-Royce/Snecma Olympus 593 2,04 Macha

35 FALA UDERZENIOWA Fala uderzeniowa – cienka warstwa, w której następuje gwałtowny wzrost ciśnienia gazu, rozchodząca się szybciej niż dźwięk. Fale uderzeniowe powstają podczas silnego wybuchu, ruchu ciała z prędkością ponaddźwiękową (np. samolot). Więcej na

36 Ernst Mach Ernst Mach (ur. 18 lutego 1838, zm. 19 lutego 1916) - fizyk i filozof austriacki. W swych pracach zajmował się zjawiskami z zakresu mechaniki (zasada Macha), aerodynamiki, optyki i termodynamiki. Od jego nazwiska nazwano liczbę Macha (skrót Ma) i złudzenie optyczne - pasmo Macha. Więcej na

37 Inne ciekawe źródła wiedzy na temat fali uderzeniowej Niedocenionym źródłem wiedzy okazał się YouTube, Oto najciekawsze filmy jakie udało nam się znaleźć na temat fali uderzeniowej. Film 1. Film 2. Film 3. Film 4.

38 Inne ciekawe źródła wiedzy na temat fali uderzeniowej Okazuje się jednak, że fala uderzeniowa stała się również natchnieniem dla artystów, co prezentuje poniższy film: Film

39 Wnioski Fala uderzeniowa może być odbierana jako pewien efekt uboczny przy przekraczaniu prędkości dźwięku. Jak pokazują przykłady z historii potrafi również być powodem wielu tragedii ludzkich. Okazuje się jednak, że jej piękno tkwiące w pięknych obrazach na niebie tworzonych przez obłoki, jak również w sile jaką z sobą niesie, daje natchnienie artystom oraz obserwując różne źródła internetowe – wielu amatorom np. lotnictwa.

40 BIBLIOGRAFIA http://pl.wikipedia.org/wiki/Pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87_nadd %C5%BAwi%C4%99kowa http://pl.wikipedia.org/wiki/Pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87_nadd %C5%BAwi%C4%99kowa http://pl.wikipedia.org/wiki/Ob%C5%82ok_Prandtla-Glauerta http://pl.wikipedia.org/wiki/Liczba_Macha http://pl.wikipedia.org/wiki/Fala_uderzeniowa http://pl.wikipedia.org/wiki/Ernst_Mach http://pl.wikipedia.org/wiki/Samolot_ponadd%C5%BAwi%C4%99k owy http://pl.wikipedia.org/wiki/Samolot_ponadd%C5%BAwi%C4%99k owy www.youtube.com

41 ŹRÓDŁA DŹWIĘKU Ciekawym wnioskiem jaki można tutaj przytoczyć oglądając wykład prof. dr hab. Rufina Makarewicza pod tytułem Tajemnica dźwięków muzycznych, jest wyróżnienie dźwięków naturalnych. Człowiek w początkach swego istnienia prowadził głównie tryb nocny. Zatem jednym z głównych bodźców, jakie do niego docierały były właśnie dźwięku. Udowodnione jest, że w momencie niespodziewanego usłyszenia głośnego dźwięku, jednocześnie u człowieka rozszerza się źrenica oka. Wykład w całości można obejrzeć pod adresem: http://www.wo.amu.edu.pl/wyklady_filmy.php?film=55

42 Głos ludzki Autorzy: Wioletta Głąb Marta Biernat

43 SPIS TREŚCI: 1. CO TO JEST GŁOS? 2. JAKIE SĄ RODZAJE GŁOSÓW LUDZKICH? 3. NARZĄDY MOWY. 4. RODZAJE NARZĄDÓW MOWY… 5. CIEKAWOSTKA 6. ROZWÓJ MOWY

44 CO TO JEST GŁOS?

45 Głos- wibracje wytwarzane przez struny głosowe człowieka, dźwięki o określonej częstotliwości. Więcej na: http://pl.wikipedia.org/wiki/G%C5%82os_ludzkihttp://pl.wikipedia.org/wiki/G%C5%82os_ludzki

46 JAKIE SĄ RODZAJE GŁOSÓW LUDZKICH?

47 *dla głosów kobiecych: -sopran -sopran koloraturowy -sopran liryczny -sopran dramatyczny -mezzosopran -mezzosopran liryczny -mezzosopran dramatyczny -alt -kontralt *dla głosów męskich: -kontratenor -tenor -tenor liryczny -tenor dramatyczny -baryton -baryton liryczny -baryton dramatyczny -bas-baryton -bas -basso profondo

48 NARZĄDY MOWY

49

50 RODZAJE NARZĄDÓW MOWY…

51 Narządy ruchome - wargi, język i podniebienie miękkie zakończone tzw. języczkiem. Narządy nieruchome - zęby, dziąsła i podniebienie twarde.

52 CIEKAWOSTKA …WNIOSEK

53 Gdyby Tarzan nie nauczył się mówić jako dziecko to czy w wieku 20 lat nauczyłby się mówić.?

54 Rozwój mowy dziecka zależy od wielu czynników: funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego, budowy narządów mowy, słuchu oraz środowiska, w którym dziecko się wychowuje. Najlepszy i jedyny okres wykształcenia zdolności mowy, to pierwsze trzy lata. Jest to bezwzględny warunek prawidłowego rozwoju. http://www.babyboom.pl/niemowleta/rozwoj/co_wplywa_na_rozwoj_mowy_dzieck a.html

55 Detekcja dźwięku Prezentacje wykonały: Ewelina Nowak Magdalena Myszak Magdalena Jańska

56 Spis treści : 1. Detekcja dźwięku 2. Anatomia ucha 3. Słuch 4. Próg słyszalności i próg bólu 5. Ultradźwięki. 6. Pętla indukcyjna.

57 Detekcja to wykrywanie dowolnych sygnałów, np. elektrycznych, promieniowania, w tym np. jonizującego.

58 ANATOMIA UCHA

59 Funkcje ucha Narząd słuchu odbiera fale dźwiękowe, Narząd równowagi odbiera informacje o zmianach położenia całego ciała bądź jego części.

60 Słuch Słuch to zmysł umożliwiający odbieranie fal dźwiękowych. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej kliknij na stronę : http://pl.wikipedia.org/wiki/Słuch

61 Próg słyszalności i próg bólu

62 Próg słyszalności – to skrajna (górna i dolna) częstotliwości fal dźwiękowych, oraz dolna i górna wartość poziomu ciśnienia akustycznego dźwięków.

63 Próg bólu – to wartość ciśnienia akustycznego, przy której ucho odczuwa wrażenie bólu. W programie Audacity przeprowadziliśmy doświadczenie. Wygenerowaliśmy dźwięki o częstotliwości 16 Hz i rzeczywiście część z nas nie słyszała a część słyszała ten dźwięk. Następnie wygenerowaliśmy dźwięk z górnej granicy 20 000 Hz. Tutaj dźwięk okazał się dokuczliwy i większość z nas była wstanie słuchać go tylko przez chwilę. Polecamy wykonanie takiego doświadczenia!

64 Wniosek : Ze względów ekonomicznych zdecydowano transmitować w urządzeniach telefonicznych pasmo o szerokości 3, kHz (niekiedy 3,3 kHz w zakresie od 200 do 3500 Hz), zapewniające właściwe zrozumienie mowy.

65 Ultradźwięki - to fale dźwiękowe, których częstotliwość jest zbyt wysoka, aby usłyszał je człowiek. Za górną granicę słyszalnych częstotliwości uważa się wartość około 16 lub nawet (u ludzi bardzo młodych) 20 kHz. Niektóre zwierzęta mogą emitować i słyszeć ultradźwięki, np. pies, szczur, delfin, wieloryb, chomik czy nietoperz.

66 Rodzaje wad słuchu : Wady słychu wrodzone np. : - zespół Ushera, - zespół Waardenburga. Wady słuchu nabyte np. : - oddziaływanie związków ototoksycznych, - urazy czaszki.

67 Pętla indukcyjna System nagłośnieniowy w częstotliwości słyszalnej z pętlą indukcyjną działa w oparciu o przesyłanie wzmocnionego sygnału dźwiękowego do aparatów słuchowych

68 Rodzaje pętli indukcyjnej

69 Wniosek Jednym z głównych wniosków jaki nam się nasunął jest to, że ucho ludzkie stało się natchnieniem dla wielu naukowców zajmujących się detekcją dźwięku. Dodatkowo warto również zauważyć, że zewnętrzna budowa ucha w budowie jest zbliżona do talerzy anten satelitarnych wiszących na naszych domach. Niestety istnieją osoby, które nigdy nie miały okazji poznać dźwięku i nam również udało się zaznać zupełnej ciszy.

70 EFEKT DOPPLERA Autorki: Daria Baliga, Natalia Niechciał

71 Kim był Doppler?

72 Christian Andreas Doppler - austriacki matematyk i fizyk. Opisał zjawisko nazwane potem od jego nazwiska efektem Dopplera. Więcej czytaj na: wikipedia.plwikipedia.pl

73 Co to jest zjawisko Dopplera?

74 Efekt Dopplera powoduje zwiększenie się częstotliwości fali dźwiękowej lub świetlnej zbliżającego się źródła pojazdu i zmniejszenie się jej dla źródła oddalającego się.

75 Obserwacja zjawiska

76 Dźwięk gnającej ulicami miasta karetki najpierw jest wysoki, kiedy ta jest daleko. Obniża się stopniowo w miarę zbliżania się karetki i staje się niski, oddalając się.

77 Zmiana częstotliwości sygnału karetki wywołana efektem Dopplera: 1. źródło dźwięku 2. ucho 3. składowa promieniowa 4. prędkość karetki

78 Karetka zmierza w naszym kierunku. Wysokość dźwięku wysyłanego jest niższa od dźwięku odebranego.

79 Karetka wyminęła nas. Wysokość dźwięku wysyłanego jest wyższa od dźwięku odebranego.

80 Zastosowanie

81 MEDYCYNA

82 ECHOKARDIOGRAFIA Dla kardiochirurgów bardzo ważne jest określenie nie tylko struktury anatomicznej serca, ale również prędkości i kierunku ruchu krwi przepływającej w tej biologicznej pompie. Obserwacja bijącego serca płodu umożliwia wykrycie wad rozwojowych jeszcze w łonie matki. Lekarze mając wiedzę o zagrożeniu mogą przygotować się na trudności po porodzie.

83 METODA LASEROWO- DOPPLEROWSKIEGO POMIARU UKRWIENIA SKÓRY Efekt Dopplera wykorzystywany jest także w metodzie laserowo-dopplerowskiego pomiaru ukrwienia skóry, która pozwala na nieinwazyjny pomiar stopnia ukrwienia tkanek skóry właściwej przy diagnozowaniu takich schorzeń jak cukrzyca czy zespół Raynauda 1). 1) Zespół Raynauda - napadowy skurcz tętnic w obrębie rąk, rzadziej stóp. Powstający pod wpływem zimna, emocji lub bez uchwytnej przyczyny.

84 Udoskonaleniem aparatów ultrasonograficznych było wprowadzenie ultrasonografii 2) dopplerowskiej. Jeżeli głowica ultradźwiękowa potrafi rejestrować nie tylko opóźnienie echa wysyłanego dźwięku, lecz również jego częstotliwość, wtedy na obrazie diagnostycznym można umownymi kolorami zobrazować ruch organu lub płynu ustrojowego. 2) USG dopplerowskie – jedno z podstawowych badań w diagnostyce chorób układu krążenia. Pozwala na ocenę przepływu krwi w dużych tętnicach i żyłach, wykorzystując zmiany długości fal ultradźwiękowych odbitych od poruszających się krwinek. Analizując odbitą od nich falę ultradźwiękową można wykreślić kierunek i sposób przepływu krwi.

85 OKREŚLANIE PRĘDKOŚCI RUCHU Efekt Dopplera jest wykorzystywany do określania prędkości przybliżania lub oddalania źródła fali. Prędkość źródła fali można określić na podstawie wzoru dla ruchomego źródła. Zjawisko wykorzystuje się głównie do określania prędkości ruchu ciała odbijającego falę. Zaczerpnięto z: wikipedia.plwikipedia.pl

86 RADAR DOPPLEROWSKI Na efekcie Dopplera opiera się zasada działania radaru dopplerowskiego. Gdy fale radiowe odbijają się od ruchomego obiektu, ich częstotliwość postrzegana przez nieruchomego obserwatora jest zależna od prędkości ruchu. Zaczerpnięto z: wikipedia.plwikipedia.pl

87 ASTRONOMIA Efekt Dopplera zachodzący dla światła gwiazd i innych obiektów astronomicznych ma znaczące zastosowanie spektroskopii astronomicznej. Światło gwiazdy charakteryzują linie widmowe, zależne od znajdujących się w nich atomów. Zmianę częstotliwości lub długości fali wykonuje poprzez porównanie położenia charakterystycznych linii widmowych gwiazdy otrzymanym w na Ziemi. Jeżeli gwiazda oddala się (ucieka) od obserwatora, to wszystkie jej linie widmowe będą przesunięte w kierunku czerwieni (większych długości fali). Zaczerpnięto z: wikipedia.plwikipedia.pl

88 Siła rezonansu. Czy rezonans może spowodować katastrofę? Zastosowanie rezonansu. Rezonans magnetyczny, mechaniczny, elektryczny.

89 SPIS TREŚCI Co to jest rezonans, czy może spowodować katastrofę ? Zastosowanie rezonansu Hałas, który niszczy Echo Rezonans mechaniczny Rezonans elektryczny Bibliografia

90 CO TO JEST REZONANS? Rezonans to zjawisko, które bierze się stąd, że niemal każdy układ mechaniczny ma możliwość drgania z charakterystyczną dla siebie częstością jeżeli więc popychać go z taką właśnie częstością Rezonans mechaniczny na ogół jest szkodliwy (wibracje maszyn czy pojazdów), czasem katastrofalny. Spis treści

91 Zastosowanie rezonansu. W biochemii wykorzystuje się metodę rezonansu jądrowo-magnetycznego – jest to metoda oznaczania zawartości wody i suchej substancji w produktach spożywczych. Spis treści

92 Hałas, który niszczy. Rezonans to także silny głośny dźwięk. Trąba jerychońska - w Biblii: jedna z trąb, od których dźwięku zburzone zostały mury Jerycha. Spis treści

93 Echo Echo – zjawisko odbicia się dźwięku od przeszkód, jakimi są ściany lasów, górskie zbocza, ściany skał, jarów. Często przez odpowiednie wykorzystanie ukształtowania terenu, można uzyskać efektowne zjawiska słuchowe o wysokich walorach estetycznych. Więcej na : Wikipedia Spis treści

94 REZONANS MECHANICZNY Rezonans mechaniczny to zjawisko polegające na przepływie energii pomiędzy kilkoma (najczęściej dwoma) układami drgającymi. http://www.youtube.com/watch?v=IEyNrNSM5rY http://www.youtube.com/watch?v=SZc6F- 7nlmw&feature=related Spis treści

95 Rezonans elektryczny Rezonans elektryczny jest to zjawisko polegające na tym, że w obwodzie elektrycznym zawierającym elementy o reaktancjach indukcyjnych i pojemnościowych następuje, dla pewnych częstotliwości prądu, wzajemna kompensacja tych reaktancji. W wyniku tego wypadkowa reaktancja obwodu równa jest zeru i prąd płynący ze źródła jest w fazie z jego siłą elektromotoryczną. Rezonans elektryczny wykorzystują gitary elektryczne Spis treści

96 BIBLIOGRAFIA www.ściąga.pl www.wikipedia.org www.youtube.pl Spis treści

97 Fale sejsmiczne. Magdalena Myszak Magdalena Jańska Ewelina Nowak

98 Spis treści: 1. Fale sejsmiczne. 2. Tomografia sejsmiczna. 3. Tereny sejsmiczne na kuli ziemskiej. 4. Energia wstrząsów sejsmicznych.

99 1.FALE SEJSMICZNE - - fale sprężyste rozchodzące się w Ziemi, powstałe wskutek trzęsień ziemi, wywołane przez eksplozję materiałów wybuchowych lub powodowane działalnością górniczą.

100 Sejsmograf – urządzenie do wykrywania i rejestracji drgań skorupy ziemskiej wywołanych wstrząsami naturalnymi lub sztucznymi.

101 RODZAJE FAL SEJSMICZNYCH: fale podłużne – najszybsze z wszystkich fal, fale poprzeczne – około dwukrotnie wolniejsze od fal podłużnych, fale powierzchniowe - rozchodzą się po powierzchni Ziemi, są najbardziej katastrofalne w skutkach, fale Rayleigha – fale typu grawitacyjnego, fale Love'a - wywołują drgania poziome, prostopadłe do kierunku rozchodzenia się fal.

102 2.Tomografia sejsmiczna -zespół metod obrazowania struktur znajdujących się wewnątrz Ziemi na podstawie pomiaru fal sejsmicznych.

103

104 Terminu tomografia sejsmiczna używa się w odniesieniu do metod obrazowania używanych przy poszukiwaniach złóż mineralnych, w szczególności ropy naftowej, a także do badania struktury skorupy, płaszcza i jądra Ziemi. Tomografia medyczna (np. USG) również jest formą tomografii akustycznej. Główną różnicą jest długość używanych fal akustycznych: w sejsmice rzędu dziesiątków metrów, w tomografii medycznej rzędu mikrometrów.

105 3.TERENY SEJSMICZNE NA KULI ZIEMSKIEJ. Na naszej ziemi możemy wyróżnić miejsca częstszego występowania trzęsień. Obszarami aktywnymi sejsmicznie- oceaniczne wznoszące się do 2 - 3 tys. m ponad dno basenów oceanicznych. Obszary te zwykle występują w okolicach wybrzeży kontynentów, archipelagów oraz obrzeży basenów oceanicznych.

106 4. Ze względu na częstotliwość występowania trzęsień ziemi, na danym terenie wyróżnia się obszary: sejsmiczne – obszary, na których odczuwalne trzęsienia ziemi są zjawiskiem niemal codziennym, pensejsmiczne – obszary, na których silne wstrząsy występują stosunkowo rzadko; asejsmiczne – obszary, na których bardzo rzadko spotykane są umiarkowane wstrząsy sejsmiczne.

107 Modulacja Magdalena Myszak Magdalena Jańska

108 Modulacja samorzutna lub celowa zmiana parametrów sygnału.

109 Rodzaje modulacji analogowej: DSB-LC, DSB-SC, SSB, VSB, PM, FM - modulacja częstotliwości, zmiana częstotliwości

110 Rodzaje modulacji impulsowej: PCM - kodowa (ang. pulse-code modulation), DPCM, PWM, PAM, PPM, PDM.

111 Kluczowanie - jest najstarszą techniką modulacji.

112 Na czym polega strojenie fortepianu ?

113 Narzędzia do strojenia fortepianu. Fortepian

114 STROJENIE Strojenie temperacji systemem kwartowo-kwintowym. Temperacja to zakres dźwięków od a do a1. a – od kamertonu a – a 1 – oktawa w górę a – d 1 – kwarta w górę a – e 1 – kwinta w górę e 1 – h – kwarta w dół h – fis 1 – kwinta w górę fis 1 – cis 1 – kwarta w dół cis 1 – gis 1 – kwinta w górę gis 1 – dis 1 – kwarta w dół dis 1 – b – kwarta w dół b – f 1 – kwinta w górę f 1 – c 1 – kwarta w dół c 1 – g 1 – kwinta w górę.

115 Każda kwinta i kwarta musi posiadać odpowiednią częstotliwość zdudnień (dudnienie ma tym mniejszą częstotliwość, im niżej położone dźwięki danego interwału); używając systemu równomiernie temperowanego, nie uzyskuje się przy tym idealnie czystych kwint i kwart, co ma znaczenie fizjologiczne.

116 POJĘCIA Kwarta - to odległość od I do IV stopnia, ma 5 półtonów- interwał prosty zawarty między czterema kolejnymi stopniami skali muzycznej. Kwinta - interwał prosty zawarty między pięcioma kolejnymi stopniami skali muzycznej. Dudnienie – okresowe zmiany amplitudy drgania wypadkowego powstałego ze złożenia dwóch drgań o zbliżonych częstotliwościach. Dudnienia obserwuje się dla wszystkich rodzajów drgań, w tym i wywołanych falami. System równomiernie temperowany – strój muzyczny, który polega na podziale oktawy na dwanaście równych półtonów. Stosunek częstotliwości dwóch kolejnych dźwięków w systemie równomiernie temperowanym wynosi.

117 Instrumenty elektroniczne

118 ELEKTROFONY Grupa instrumentów muzycznych w których dźwięk wytwarzany jest za pośrednictwem drgań elektrycznych.

119 W zależności od sposobu wytwarzania tych drgań wyróżnia się: elektromechaniczne instrumenty muzyczne - w których wytwarzanie drgań odbywa się na drodze elektromechanicznej, np. gitara elektryczna, organy Hammonda i wielu innych.

120 Gitara elektryczna Gitara elektryczna – gitara, w której drgania stalowej struny umieszczonej w polu magnetycznym są przekształcane w zmiany napięcia elektrycznego za pomocą przetwornika elektromagnetycznego. Budowa gitary elektrycznej. 1. Główka: 1.1 maszynki strojnikowe (klucze); 1.2 pokrywa nakrętki regulacyjnej pręta regulacyjnego; 1.3 siodełko szyjki; 1.4 prowadnica. 2. Gryf (szyjka): 2.1 podstrunnica; 2.2 markery; 2.3 progi; 2.4 łączenie gryfu z korpusem. 3. Korpus: 3.1 przetwornik "Neck" (przygryfowy); 3.2 przetwornik "Bridge" (przymostkowy); 3.3 siodełka mostka; 3.4 mostek; 3.5 mikrostroiki; 3.6 ramię "tremolo" (wajcha); 3.7 przełącznik przetworników; 3.8 potencjometry głośności i barwy dźwięku; 3.9 gniazdo wyjścia; 3.10 uchwyty paska. 4.Struny: 4.1 struny basowe; 4.2 struny wiolinowe.

121 Organy Hammonda Organy Hammonda – elektryczny instrument muzyczny. Pierwszy z tej grupy instrumentów, który wszedł do masowej produkcji i użytku. Produkowany i popularny wśród muzyków do dziś.

122 Podział konwencjonalnych instrumentów muzycznych ze względu na sposób wywoływania dźwięków.

123 INSTRUMENTY STRUNOWE Inaczej chordofony. Źródłem dźwięku jest w nich drgająca struna. o Smyczkowe: skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas i ich odmiany o Szarpane: harfa, lutnia, lira, mandolina, gitara, cytra, klawesyn itp. o Młoteczkowe: fortepian, pianino, cymbały węgierskie

124 INSTRUMENTY DĘTE Inaczej aerofony. Źródłem dźwięku jest w nich drgający słup powietrza. o Dęte drewniane: flet klarnet, obój, fagot, saksofon i ich odmiany o Dęte blaszane: trąbka, róg, puzon, tuba itp. o Dęte klawiszowe: organy, fisharmonia

125 INSTRUMENTY PERKUSYJNE Źródłem dźwięku jest drganie korpusu lub całego instrumentu. o Błonowe, inaczej membranofony. kotły - dają dźwięk o określonej wysokości. bębny (wielki, mały tamburyn) - wydają dźwięki (szmery) o nieokreślonej wysokości. o samobrzmiące, inaczej idiofony, gdzie instrument jest źródłem dźwięku. Np. talerze, trójkąt, kołatki, dzwonki itp.

126 Prezentację wykonali: Daria Baliga Przemysław Krawczyk Aleksandra Sania

127 W oczach dziecka - dźwięk

128 Wywiad przeprowadziły : - Karolina Kula, - Julia Paradysz, - Anna Michalska.

129 Dzieci usłyszały pytania takie jak : 1. Co to jest dźwięk ? 2. Co wydaje dźwięk ? 3. Jakie dźwięki potraficie naśladować ? 4. W jaki sposób dźwięk się porusza ? 5. Czy potraficie dokończyć zdanie : dźwięk porusza się tak szybko jak… ? 6. Jakie dźwięki są dla Was przyjemne ? 7. a. jakie dźwięki są dla Was nieprzyjemne ? b. jakie dźwięki są nieprzyjemne dla pani przedszkolanki ?

130 Przeprowadziłyśmy z dziećmi eksperymenty: - naśladowaliśmy ciszę, - udowodniłyśmy, że dźwięk rozchodzi się także w ciałach stałych na przykładzie telefonów- plastikowych kubków połączonych sznurkami, - pokazałyśmy, że dźwięk rozchodzi się falami; jako przykład wrzuciłyśmy metalową temperówkę do miski wody, w wyniku czego powstały fale podobne do dźwiękowych..

131 Posłuchaj wywiadu

132 WNIOSEK Cieszymy się, że uczestnicząc w projekcie możemy również przekazywać wiedzę naszym młodszym rówieśnikom. Może w ten sposób pokonamy w nich lęk przed pozornie trudnym przedmiotem, jakim jest fizyka!

133 XIX XX XXI 1860 Fonograf – Thomas Edison 1887 Płyta gramofonowa – Emil Berliner 1963 Kaseta magnetofonowa – firma Philips 1978 Płyta kompaktowa – firmy Philips i Sony 1928 Taśma magnetyczna – Valdemar Poulsen

134

135 http://www.youtube.com/watch?v=uAXhclPS3AE http://www.youtube.com/watch?v=7Vqvq-f- UtU&feature=related

136 Okrągła płyta o średnicy od 17,5 do 30 cm z zapisanym spiralnie (dośrodkowo) w sposób analogowy nagraniem dźwiękowym; wykonywana z szelaku lub poli (chlorku winylu) (stąd nazwa potoczna – płyta winylowa, lub od koloru – czarna płyta). Powszechnie określana jest też mianem płyty analogowej.

137 Nośnik danych, najczęściej dźwięku, w postaci cienkiego paska taśmy.

138 to kaseta przeznaczona do magnetofonów kasetowych opracowana przez firmę Philips w 1963 roku. Służy również jako nośnik do przechowywania danych.

139 poliwęglanowy krążek z zakodowaną cyfrowo informacją do bezkontaktowego odczytu światłem lasera optycznego. Zaprojektowany w celu nagrywania i przechowywania dźwięku, przy użyciu kodowania PCM, który dzisiaj jest tylko jednym ze standardów cyfrowego zapisu dźwięku. Taką płytę nazywa się CD- Audio.

140

141 Z WIZYTĄ W TEATRZE Jednym z naszych działań wykraczających poza mury naszego gimnazjum, był wyjazd do teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. Oprócz obejrzenia bardzo fajnego spektaklu mieliśmy okazję spotkać się z aktorem, człowiekiem zawodowo posługującym się głosem, a co za tym idzie dźwiękiem. Pełną relację ze spotkania można przeczytać również w naszej e-kronice.

142 FOTORELACJA

143

144

145

146 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA


Pobierz ppt "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google