Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"— Zapis prezentacji:

1 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Gimnazjum 23 ID grupy: 96/69_mp_g1_Krzysztof.Paszko Kompetencja: Matematyczno-przyrodnicza Temat projektowy: Małe pstryk Semestr/rok szkolny: Trzeci

3

4 ENERGETYKA Dział nauki i techniki zajmujący się pozyskiwaniem, przetwarzaniem, gromadzeniem oraz użytkowaniem różnych form i nośników energii; użyteczne formy energii uzyskuje się w wyniku przetwarzania energii pierwotnych, głownie chemicznej paliw pierwotnych, jądrowych, wód, wnętrza Ziemi, przepływu powietrza, promieniowania Słońca. Mieszkańcy krajów Europy Zachodniej, Kanady, Stanów Zjednoczonych oraz Japonii, którzy stanowią tylko 12,5% ludności kuli ziemskiej, zużywają aż 60% całej, dostępnej na świecie energii. Na 87,5% populacji ziemskiej w krajach uboższych, które nie mogą sobie pozwolić na większe zużycie, przypada zatem pozostałe 40%.

5 SK Ą D CZERPIEMY ENERGI Ę Większość energii uzyskuje się z paliw pochodzenia organicznego, czyli z węgla, ropy naftowej oraz gazu ziemnego. Paliwa te powstały ze skamieniałych szczątków prehistorycznych roślin i zwierząt; ich złoża są ograniczone i w zastraszającym tempie maleją. Według optymistycznych danych zasoby węgla kamiennego i brunatnego wystarczą przy obecnym jego zużyciu na około 150 lat, z gazu ziemnego będziemy mogli korzystać jeszcze przez około 46-50 lat a ropa naftowa powinna wyczerpać w ciągu najbliższych 40 lat*. Surowce te mają jeszcze jedna ogromną wadę, mianowicie podczas ich spalania wytwarza się bardzo dużo szkodliwych dla środowiska substancji. Za "najbrudniejsze" paliwo uważa się węgiel gdyż podczas jego spalania uwalnia się do atmosfery m.in. węgiel, rtęć, ołów i siarkę. Kolejnym źródłem energii z którego obecnie korzysta znaczna liczba krajów jest energia powstała podczas rozszczepiania atomów. Jednak elektrownie atomowe pomimo iż są bardziej wydajne niż tradycyjne elektrownie cieplne, stwarzają niebezpieczeństwo awarii której skutki mogła by odczuć cała planeta. Równe a może bardziej niebezpieczne są odpady radioaktywne powstałe podczas pracy elektrowni atomowych, ich składowanie czy neutralizacja niesie za sobą ogromne koszty i niebezpieczeństwo dla zajmujących się tym ludzie. * na podstawie BP Statistical Review of World Energy 2006r.

6 NIEKONWENCJONALNE Ź RÓD Ł A ENERGII Nowe, niekonwencjonalne źródła energii elektrycznej można podzielić na źródła odnawialne i źródła nieodnawialne. Do odnawialnych źródeł energii elektrycznej należą: energia słoneczna, energia wiatru, pływów morskich, fal morskich i energia cieplna oceanów (maretermiczna), a do źródeł nieodnawialnych: wodór, energia magneto-hydro- dynamiczna i ogniwa paliwowe. Energię wnętrza ziemi (geotermiczną) można zaliczyć do obu rodzajów źródeł: gejzery są źródłem nieodnawialnym, zaś energia gorących skał jest energią odnawialną. Wykorzystanie prawie wszystkich niekonwencjonalnych źródeł energii elektrycznej jest związane z minimalnym, bądź nawet żadnym wpływem na środowisko. Z tego względu przyszłość należy do nich. Ograniczenia w ich stosowaniu są dwojakiego rodzaju: technologiczne, ze względu na formę występowania i możliwości praktycznego wykorzystania; ekonomiczne, związane z dużymi kosztami ich wykorzystania.

7 Elektrownie Elektrownia – zakład przemysłowy, który wytwarza energie elektryczną

8 Elektrownia cieplna - (konwencjonalna lub jądrowa) to zespół urządzeń produkujący energię elektryczną wykorzystując do tego celu szereg przemian energetycznych, wśród których istotne znaczenie odgrywa ciepło. Energia cieplna pochodzi zwykle ze spalania paliwa w kotle parowym. Służy ona do podgrzania i odparowania wody oraz przegrzania pary wodnej. W turbinie następuje zamiana energii cieplnej pary na energię mechaniczną odprowadzaną wałem do generatora elektrycznego, w którym zamieniana jest na energię elektryczną. Wady: -wysokie koszty budowy i eksploatacji - trudności z bezpiecznym składowaniem odpadów promieniotwórczych - obawy społeczeństwa o bezpieczeństwo reaktorów atomowych - groźba skażeń w razie awarii przy braku właściwych układów bezpieczeństwa - wysokie koszty rozbiórki elektrowni gdy zakończy już swoją działalność Zalety: - duża wydajność - niskie ceny uzyskiwanej energii elektrycznej - nie zanieczyszczają środowiska pyłami czy gazami - przy odpowiedniej eksploatacji są prawie zupełnie nieszkodliwe - niskie koszty eksploatacji

9 zanieczyszczenia lotne Wytwarzanie pr ą du w elektrowni cieplnej kocioł młyn kulowy taśmociąg rury z wodą transformator generator turbina skraplacz zasobnik popiołu

10 BOT Elektrownia Opole jest kondensacyjną elektrownią cieplną blokową, z zamkniętym układem wody chłodzącej. Eksploatowane są 4 bloki energetyczne uruchomione w latach 1993-1997 o łącznej mocy zainstalowanej 1492 MW (1x376 MW; 1x373 MW; 1x373 MW; 1x370 MW). Paliwem podstawowym jest węgiel kamienny. Wszystkie bloki wyposażone są w mokrą instalację odsiarczania spalin. Pracujące 4 bloki energetyczne charakteryzują się wysoką dys­pozycyjnością i bardzo niskim współczynnikiem awaryjności.

11 http://www.elektro.info.pl Rozmieszczenie elektrowni atomowych wokó ł Polski

12 Elektrownia wodna - to zakład przemysłowy zamieniający energię spadku wody na elektryczną. Elektrownie wodne dzieli się na: "duże" i "małe", przyjmując, że małe elektrownie wodne (określane skrótem MEW) to te o mocy poniżej 5 MW. Podział ten jest dość umowny (w Skandynawii i Szwajcarii granicą są 2 MW, a w USA 15 MW), ale dość ważny, gdyż MEW są zaliczane do niekonwencjonalnych, odnawialnych i ekologicznych źródeł energii. Natomiast duże elektrownie wodne są tak na świecie rozpowszechnione (20% światowej produkcji energii elektrycznej), że traktowane są często jako konwencjonalne źródło energii, a duży stopień ingerencji w środowisko naturalne powstrzymuje wielu badaczy od nazywania dużych elektrowni wodnych ekologicznymi. Wątpliwości te nie dotyczą małych elektrowni wodnych, których wpływ na środowisko jest znikomy. Wady: - deformacja - w pewnym stopniu - krajobrazu naturalnego - duże koszty produkcji i budowy - duży nakład finansowy - konieczność zalania dużych obszarów i przesiedlenia ludzi - lokalne zmiany klimatyczne Zalety szczegółowe: - możliwość szybkiego zatrzymywania i uruchamiania elektrowni - sztuczne zbiorniki wodne gromadzą wodę, zmniejszając ryzyko powodzi - małe problemy przy utrzymywaniu i eksploatacji

13 1. Zbiorniki wodne Duże tamy zatrzymują wodę w zbiornikach, aby podnieść wysokość, z jakiej będzie spadała, oraz po to, by zmagazynować wodne zasoby na przyszłość. 2. Turbina Woda spada z dużą prędkością na niższy poziom i przepływa przez turbinę. Łopaty turbiny obracają się i zasilają generator. 3. Generator Generator przetwarza energię mechaniczną wody w energię elektryczną. 4. Transformator Transformator reguluje napięcie prądu tak, aby było odpowiednie dla sieci energetycznej. Elektrownia wodna http://www.biomasa.org

14 Najwi ę ksze polskie elektrownie wodne

15 LpNazwa elektrowni wodnejRzeka Rok uruchMoc (MW) 1ŻarnowiecPiaśnica1983716,0 2Porąbka-ŻarSoła1979500,0 3Solina San1968200,0 4WłocławekWisła1970160,2 5ŻydowoRadew1971156,0 Moc największych polskich elektrowni wodnych Moc największych elektrowni wodnych na świecie 1.ITAIPU na Paranie (granica Brazylii i Paragwaju) – moc 12600 MW 2.GRAND COULEE na rzece Kolumbia (USA) – moc 10600MW http://www.physics.uiowa.eduhttp://upload.wikimedia.org/

16 Energetyka słoneczna - gałąź przemysłu zajmująca się wykorzystaniem energii promieniowania słonecznego zaliczanej do odnawialnych źródeł energii. Wady: - brak pobierania energii w nocy - wysokie koszty magazynowania energii - stosunkowo wysoka cena ogniw słonecznych - zmienność dobowa i sezonowa promieniowania słonecznego - lokalne zmiany klimatyczne niesprzyjające wykorzystywania energii - trudności w magazynowaniu energii i jej koncentracji - mała gęstość dobowa strumienia energii promieniowania słonecznego - instalacja ogniw zajmuje duże obszary - duże koszty produkcji i budowy - duży nakład finansowy - niezbyt duża moc Zalety szczegółowe: - ogniwa słoneczne nie wymagają szczególnej konserwacji poza czyszczeniem - ogniwa słoneczne są niezawodne

17 Ogniwa fotowoltaiczne przekształcają energię słoneczną w elektryczną. Są one wykonane z niezwykle czystego silikonu i połączone w moduły. Gdy światło słoneczne pada na ogniwa silikonowe, pomiędzy przednimi a tylnymi częściami ogniwa powstaje słaby prąd elektryczny. Ponieważ jego napięcie jest niskie (około 1 Volta), połączonych musi być wiele ogniw, co przypomina łączenie wielu baterii. Jak działają ogniwa fotowoltaiczne? Ogniwa fotowoltaiczne przechwytują światło słoneczne i przekształcają jego energię w energię elektryczną. Zasada działania oparta jest na zjawisku fotoelektrycznym zachodzącym wewnątrz warstwowej struktury półprzewodnikowej. 1. Ogniwa fotowoltaiczne Ogniwa fotowoltaiczne przechwytują światło słoneczne i przekształcają energię światła w energię elektryczną. Ładunki zostają rozdzielone i tworzą prąd elektryczny, który przepływa między przeciwnymi biegunami. 2. Powłoka antyrefleksyjna i silikon Powłoka antyrefleksyjna pochłania odblaski promieni słonecznych. Silikon (złącze n) ma zbyt wiele elektronów. 3. Materiał rozdzielający Materiał rozdzielający dwie warstwy silikonu wysyła ładunki w różnych kierunkach. 4. Silikon Silikon (złącze p) ma zbyt mało elektronów.

18

19

20 Elektrownia wiatrowa - to zespół urządzeń produkujących energię elektryczną, wykorzystujących do tego turbiny wiatrowe. Energia elektryczna uzyskana z wiatru jest uznawana za ekologicznie czystą, gdyż, pomijając nakłady energetyczne związane z wybudowaniem takiej elektrowni, wytworzenie energii nie pociąga za sobą spalania żadnego paliwa. Wady: - hałas - deformacja - w pewnym stopniu - krajobrazu naturalnego - duże koszty produkcji i budowy - duży nakład finansowy - zapotrzebowanie na wielkie powierzchnie terenu - ujemny wpływ na ptactwo - niszczenie naturalnych siedlisk lądowych dla roślin i zwierząt Zalety szczegółowe: - nieskomplikowana budowa urządzeń i eksploatacja

21 1. Łopaty Wiatr wiejąc porusza łopaty a z nimi wirnik. 2. Turbina i generator Wirnik obraca się, pozwalając generatorowi wytworzyć energię elektryczną. 3. Transformator Transformator przetwarza energię elektryczną o niskim napięciu na energię o wysokim napięciu, która następnie jest przesyłana do sieci energetycznej.

22 Umiejscowienie najwi ę kszych polskich elektrowni wiatrowych

23 Elektrownia geotermiczna – inaczej geoelektrownia. Wytwarza prąd elektryczny z energii geotermicznej (ciepło wnętrza Ziemi). Pierwsze elektrownie geotermiczne pracują już w wielu krajach świata, i uzyskują sprawność około 25%. Największe to: The Geysers Fields w USA (908MW) Larderello we Włoszech (420MW) Wairakei w Nowej Zelandii (293MW)

24 Oszcz ę dzanie energii

25 Odpowiedź jest prosta: żeby zapasy energii starczyły a dłużej. Zapasy węgla, ropy naftowej czy gazu ziemnego nie są wieczne. Stale słyszymy, że pokłady tego lub innego złoża kończą się. Magazyny energii nie zostały rozmieszczone sprawiedliwie. Są kraje, w których nie ma żadnych złóż. Ta sytuacja niejednokrotnie prowadziła do wojen. Jedni próbowali bronić swych bogactw, drudzy próbowali je zdobyć. Kraje, które nie posiadają złóż lub mają je w bardzo małych-wręcz niewielkich ilościach- będą musiały kupić te surowce, a to jest bardzo kosztowne. Drugim poważnym kosztem, jakie płacimy za nadmierne zużycie energii jest zniszczone środowisko naturalne. Wielkie fabryki, koncerny, a nawet pojedynczy środek lokomocji produkują wielkie ilości trucizn, które niszczą glebę, wodę i powietrze, a co za tym idzie skracają życie ludzi, zwierząt i roślin. Oczywiście wstrzymanie przemysłu i przeprowadzenie się do jaskiń to nie jest rozwiązanie, ponieważ postępu i tak nie można powstrzymać. W takiej sytuacji jest tylko jedno rozwiązanie- powinniśmy wszyscy oszczędzać energię.

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 Ż ARÓWKI ENERGOOSZCZ Ę DNE ( Ś WIETLÓWKI KOMPAKTOWE) Korzy ś ci zwi ą zane ze stosowania ś wietlówek kompaktowych: energooszczędność i ekologiczność. Świetlówki zużywają 80% mniej energii elektrycznej niż porównywalnej barwy i ilości światła żarówce. Oznacza to, że świetlówka o mocy 20W zastąpi z powodzeniem zwykłą żarówkę 100W. bezpieczeństwo. Światło emitowane przez współczesne żarówki energooszczędne są bezpieczne dla oczu i zdrowia (światło nie tętni tak jak jest to w przypadku podłórznych świetlówek zasilanych dławikiem magnetycznym - spotykane jeszcze w szkołach i szpitalach). Ponadto mają wysoki wskaźnik oddawania barw Ra > 80 a światło ma temperaturę barwową 2700 K, czyli białe ciepłe światło zbliżone do światła zwykłych żarówek. bardzo mała emisja ciepła. Świetlówki nagrzewają się dużo mniej niż zwykłe żarówki w których temperatura sięga 2200°C. trwałość. Świetlówki świecą do 10 razy dłużej niż zwykłe żarówki i to bez względu na ilość włączeń / wyłączeń na dobę. Można zatem przyjąć, że trwałość dobrej jakości żarówki energooszczędnej wynosi przeciętnie 5-6 lat. recycling. Aż 90% zużytej świetlówki nadaje się do recyclingu i wyprodukowania nowej świetlówki.

36 CO JESZCZE POWINNI Ś MY WIEDZIE Ć !? Świetlówki zawierają rtęć. Jest to bardzo niebezpieczny dla zdrowia ludzi i zwierząt metal ciężki. Rtęć metaliczna i opary rtęci po wydostaniu się ze stłuczonej bańki lampy przenikają do środowiska np. do zbiorników wodnych, gleby i powietrza, powodując ich skażenie. Szkodliwy wpływ rtęci odbija się na ośrodkowym układzie nerwowym, a działanie jest bardzo trwałe, ponieważ związki rtęci łączą się z enzymami. Z uwagi na rtęć zużytych świetlówek nie można wyrzucać do śmietnika z innymi odpadami. Zużytą świetlówkę należy oddać w każdym sklepie lub hurtowni, przy zakupie nowej (w stosunku 1:1 bez względu na markę - prawo to gwarantuje Ci ustawa z dnia 29 lipca 2005 o ZSEE art.. 42 pkt. 1) lub do lokalnych punktów zbierania elektrośmieci. nie wolno wyrzucać zużytych żarówek energooszczędnych do śmieci. Grozi za to kara grzywny do 5000 złotych. Co należy zrobić gdy stłuczemy świetlówkę? Do sprzątania nie używaj domowego odkurzacza. Zamiast tego załóż grube gumowe rękawiczki i ostrożnie zbierz potłuczone fragmenty. Wytrzyj miejsce, gdzie stłukła się świetlówka, jednorazowymi wilgotnymi ręcznikami papierowymi, aby usunąć resztki szkła i luminoforu. Pomieszczenie należy następnie dobrze przewietrzyć, tak aby usunąć niebezpieczne opary rtęci. Zebrane resztki świetlówki, rękawiczki i ręczniki papierowe należy umieścić w szczelnym worku plastikowym, zakleić go taśmą i przekazać do punktu zbierania.

37 JAK PRZELICZY Ć MOC TRADYCYJNYCH Ż ARÓWEK NA MOC Ż ARÓWEK ENERGOOSZCZ Ę DNYCH? Orientacyjne przeliczniki podajemy w tablicy poniżej. moc odpowiadającą mocy żarówki tradycyjnej otrzymujemy dzieląc moc znamionową przez: moc znamionowa [W] żarówka tradycyjna świetlówki energooszczędne 11ok. 4,6 40 8,7 60 13 75 16,3 100 21,7

38 JAK PRZELICZY Ć MOC Ż ARÓWEK ENERGOOSZCZ Ę DNYCH NA MOC TRADYCYJNYCH Ż ARÓWEK? Orientacyjne przeliczniki podajemy w tablicy poniżej. moc odpowiadającą mocy żarówki tradycyjnej otrzymujemy mnożąc moc znamionową przez: moc znamionowa [W] żarówka tradycyjna świetlówki energooszczędne 11ok. 4,6 5235 732,57 941,49 1255,512 156915 1882,518

39

40 ILE MO Ż EMY ZAOSZCZ Ę DZI Ć STOSUJ Ą C Ż ARÓWKI ENERGOOSZCZ Ę DNE Zakładając, że w gospodarstwie domowym stosujemy żarówki, których łączna moc wynosi 400W i średnio w ciągu dnia świecą 6h możemy zaoszczędzić około 80% kosztów energii elektrycznej. 400 x 365dni x 6h = 876000Wh = 876kWh 876kWh x 0,56zł = 490,56zł Koszt energii dla żarówek energooszczednych: 0,2 x 490zł = 98,11zł Oszczędność 490,56 – 98,11 = 392,45zł w skali roku!

41 KLASY ENERGETYCZNE klasa energetyczna lodówki - Rozróżniamy klasy energetyczne od G (najniższa) do A++ (najwyższa). O klasie energetycznej lodówki informuje kolorowa naklejka umieszczona na urządzeniu w sklepie. Rozróżniamy klasy energetyczne od G (najniższa) do A++ (najwyższa). Kupując chłodziarkę w wyższej klasie energetycznej zmniejszymy swoje rachunki prąd, a oprócz tego przyczynimy się do ochrony środowiska naturalnego. Klasa energetyczna uwzględnia w swojej skali pojemność lodówki, tzn. że duża lodówka klasy A może zużywać w wartościach bezwzględnych więcej energii niż mała lodówka klasy B. Kupując lodówkę warto się zastanowić jak duży model potrzebujemy. Klasa A++ powstała, gdy producenci zaczęli wprowadzać na rynek chłodziarko- zamrażarki przewyższające oszczędnościami wymogi określone dla najwyższej klasy; najpierw wprowadzono A+, a później również A++. Chłodziarka klasy A+ o pojemności 210 l zużywa rocznie ok. 234 kWh energii elektrycznej. Natomiast chłodziarka klasy C o pojemności 158 l zużywa rocznie ok. 480 kWh energii elektrycznej. Przyjmując koszt kWh jako 0,56 PLN roczny koszt użytkowania chłodziarki w klasie C to ponad 268zł, a chłodziarki w klasie A+ niewiele ponad 131zł. Można zatem zaoszczędzić prawie 137 zł rocznie.

42 ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ I JEJ KOSZT ROCZNY DLA LODÓWEK KLASY A++ ; A ; B ; C (POJEMNOŚĆ OK. 140 L)* ModelCena lodówki Kl. energe tyczna Roczne zużycie [kWh] Roczny koszt energii elektrycznej Koszt energii/ cena lodówki Beko WSA 1400 899złC621 0,56*621=348zł 0,387 Gorenje RF920złB383 0,56*383=214zł 0,233 Gorenje RF 3184W 687złA256 056*256=143zł 0,209 Daewoo FR-146R 487,8złA+208 0,56*208=116zł 0,238 Amica FK 312AA 955złA++165 0,56*165=92,4 0,097 www.ceneo.pl

43 ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ I JEJ KOSZT ROCZNY DLA LODÓWEK KLASY A++ ; A ; B ; C (POJEMNOŚĆ OK. 250 L)* ModelCena lodówki Kl. energety czna Roczne zużycie [kWh] Roczny koszt energii elektrycznej Koszt energii/ cena lodówki Gorenje RF 4279E 1610złB409 0,56*409=229zł 0,142 Sharp SJ- 300SSL 1135,50złA295 0,56*295=165zł 0,145 Elektrolux ENB 34233W 1089złA357 0,56*357=200zł 0,184 Samsung RL55VJBI 2547złA++230 0,56*230=129zł 0,051 Bosh KGV 39Y42 1334złA++215,35 0,56*215=120zł 0,09 www.ceneo.pl

44 Porównuj ą c ceny lodówek i koszt zu ż ytej energii mo ż na zauwa ż y ć, ż e procentowy koszt energii elektrycznej do ceny jest nast ę puj ą cy: Lodówki 140l Lodówki ok. 250l Klasa C powyżej 30% Klasa B około 15% Klasa B powyżej 25% Klasa A okoła15% Klasa A powyżej 20% Klasa A++ poniżej 10% Klasa a++ poniżej 10%

45 JAK ZMNIEJSZY Ć ZU Ż YCIE ENERGII PRZEZ LODÓWK Ę Należy ustawić lodówkę z dala od źródeł ciepła (grzejnik, kuchenka, nasłonecznione okno) Należy ustawić lodówkę z dala od źródeł ciepła (grzejnik, kuchenka, nasłonecznione okno) Drzwi od lodówki i zamrażarki otwieraj tylko wtedy gdy jest to niezbędne i na krótko. Nie wietrz lodówki. Drzwi od lodówki i zamrażarki otwieraj tylko wtedy gdy jest to niezbędne i na krótko. Nie wietrz lodówki. Sprawdź szczelność drzwi lodówki - włóż pomiędzy nie kartkę papieru. Jeśli daje się łatwo wyciągnąć znaczy to, że uszczelki trzeba wymienić. Sprawdź szczelność drzwi lodówki - włóż pomiędzy nie kartkę papieru. Jeśli daje się łatwo wyciągnąć znaczy to, że uszczelki trzeba wymienić. Niezbędne jest zapewnienie swobodnego obiegu powietrza wokół lodówki. Krata wywietrznika musi być odkryta i czysta. Niezbędne jest zapewnienie swobodnego obiegu powietrza wokół lodówki. Krata wywietrznika musi być odkryta i czysta. Regularnie oczyszczaj wymiennik ciepła. Regularnie oczyszczaj wymiennik ciepła. Do lodówki wstawiaj tylko produkty schłodzone, najlepiej w szczelnych pojemnikach. Nie przechowuj w lodówce potraw ciepłych, gorących, źle opakowanych i nieświeżych, bo zwiększa się jej oszronienie poprzez ocieplenie się wnętrza. Do lodówki wstawiaj tylko produkty schłodzone, najlepiej w szczelnych pojemnikach. Nie przechowuj w lodówce potraw ciepłych, gorących, źle opakowanych i nieświeżych, bo zwiększa się jej oszronienie poprzez ocieplenie się wnętrza. Należy regularnie rozmrażać lodówki i zamrażarki. Pokrywa lodowa znacznie zwiększa zużycie energii. Należy regularnie rozmrażać lodówki i zamrażarki. Pokrywa lodowa znacznie zwiększa zużycie energii. Z porównania zużycia energii elektrycznej przykładowych: lodówki, zamrażarki i lodówko- zamrażarki (o zbliżonej pojemności netto) wynika, że mniejsze zużycie energii ma lodówko- zamrażarka (~1,2 kWh/ dzień), niż wolnostojące: lodówka i zamrażarka (oba urządzenia ~1,89 kWh/ dzień) Z porównania zużycia energii elektrycznej przykładowych: lodówki, zamrażarki i lodówko- zamrażarki (o zbliżonej pojemności netto) wynika, że mniejsze zużycie energii ma lodówko- zamrażarka (~1,2 kWh/ dzień), niż wolnostojące: lodówka i zamrażarka (oba urządzenia ~1,89 kWh/ dzień)

46 PRALKI Klasa energetyczna pralki – pralka oznaczona literą A będzie najbardziej wydajna pod względem zużycia energii i wody. Jednak w związku z rozwojem technologicznym można dziś znaleźć w sklepach pralki określone jako A+, czyli super oszczędne. Zużycie energii podawane jest w kWh/cykl prania. Określenie tego parametru dokonywane jest w oparciu o wyniki standardowych testów dla cyklu prania bawełny w temperaturze 60 stopni. Większość obecnie dostępnych pralek ma klasę energetyczną A lub A+. Mimo to zużycie energii waha się między 0,76 kWh/cykl prania do 1,7 kWh/cykl prania. Istnieje także klasa efektywności prania i odwirowania. Jest ona taka sama jak dla klas energetycznych. Im wyżej sklasyfikowana pralka, tym lepiej będzie sobie radzić z większymi zabrudzeniami i lepiej odwirowywać pranie – a więc nasze pranie będzie czystsze i bardziej suche. Na pralce musi się znaleźć także informacja o ilości obrotów na minutę. Obecnie pralki na rynku mają od 600 do 2000 obrotów na minutę.

47 Dla pralki przy trzech praniach tygodniowo stosując standardowy parametr cykl prania bawełny w temperaturze 60 stopni otrzymujemy: zużycie energii 0,76 kWh/cykl prania 3 x 0.76 kWh x 056zł x 52 tyg. = 66,58zł zużycie energii 1,7 kWh/cykl prania 3 x 1,7 kWh x 0,56 x 52 tyg. = 148zł Oszczędności: 148zł – 66,58zł = 81,93zł (81,93/148) x 100% = 55% Z obliczeń, które uwzględniają więcej parametrów dotyczących prania wynika, że średnio możemy zaoszczędzić około 40% kosztów energii elektrycznej.

48 JAK ZMNIEJSZY Ć ZU Ż YCIE ENERGII PRZEZ PRALK Ę Korzystaj z funkcji prania wstępnego tylko w przypadku rzeczy mocno zabrudzonych. W pełni wykorzystuj ładowność bębna a jeśli jest to możliwe korzystaj z funkcji ½ ładowności bębna lub doboru ilości wody do ilości prania. Dwa prania z niepełnym ładunkiem, to większe o 35 % zużycie energii elektrycznej. Korzystaj z wydajnych środków piorących. Możesz wtedy zmniejszyć temperatury prania a co za tym idzie także zużycie energii. Korzystaj z programów ekonomicznych. Np. jeśli masz taką możliwość, to skróć czas wirowania o połowę a wydłuż czas płukania o 10%, to efekt osiągniesz taki sam oszczędzając 20% energii elektrycznej, Przy zakupie pralki zwróć uwagę na zużycie energii elektrycznej. Model "oszczędny" to taki, który zużywa mniej niż 2 kWh energii elektrycznej na jedno pranie. Dane o ilości pobieranej przez urządzenia energii a także rady na podstawie strony internetowej http://www.stoen.pl

49 KOMPUTER Wyłączaj komputer podczas dłuższych przerw, wyłączanie i włączanie nie ma wpływu na żywotność urządzenia, Nie wyłączaj w trakcie krótkich przerw monitorów LCD gdyż skraca to ich żywotność, zastosuj funkcje energooszczędne w systemie komputera, Wielkość monitora ma wpływ na zużycie energii, im większy monitor tym mniej energooszczędny, Ustaw system komputerowy tak by po kilku minutach nieużywania przechodził w stan czuwania (stand by), a w następnej kolejności wyłączał się całkowicie, Wyłączaj wszelkie urządzenia przyłączone do komputera, jeśli w danym momencie z nich nie korzystasz (szczególnie drukarki są energochłonne)

50 TELEWIZOR Przed zakupem telewizora sprawdź pobór mocy konkretnego modelu, gdyż różnice mogą być bardzo duże w zależności od rodzaju telewizora. Telewizory plazmowe pobierają więcej energii od telewizorów LCD, Jeśli nie oglądasz telewizji wyłącz odbiorniki, w stanie czuwania telewizory pobierają od 2W energii nawet do 15W w zależności od wielkości i rodzaju urządzenia, Wyłączanie urządzenia ma sens, gdy nie oglądamy telewizji dłużej niż 15 minut, w przeciwnym razie ponowne uruchomienie odbiornika pochłania więcej energii niż potencjalne oszczędności,

51 Wymiana stare rtv na nowe

52 Zasady bezpiecznego obchodzenia si ę z pr ą dem

53 DOMOWE SPRZ Ę TY I URZ Ą DZENIA Domowe sprzęty i urządzenia w większości zasilane są energią elektryczną. Nowoczesny sprzęt AGD jest zazwyczaj wyposażony w stosowne systemy przeciwporażeniowe i jest dla Ciebie bezpieczny. By takim pozostał, musisz jednak pamiętać o kilku ważnych zasadach: Przed kupieniem nowego urządzenia zasilanego prądem elektrycznym sprawdź, czy Twoja domowa instalacja jest przystosowana do jego podłączenia. Nie naprawiaj samodzielnie domowego sprzętu elektronicznego, nawet jeśli Ci się wydaje, że trochę się na tym znasz. Zanim wymienisz żarówkę, koniecznie odłącz dopływ prądu. Większość nowoczesnego elektrycznego sprzętu AGD lodówki, pralki, piece akumulacyjne, bojlery, kuchenki elektryczne, żelazka) wymaga zastosowania instalacji uziemiającej. Nie dotykaj uszkodzonych kabli i wtyczek. W takich sytuacjach najpierw wyłącz bezpieczniki. Nie naprawiaj uszkodzonych przewodów elektrycznych taśmą izolacyjną, samoprzylepną lub plastrami. Koniecznie wymień je. Nie dotykaj mokrymi rękami urządzeń zasilanych prądem.

54 W łazience gromadzi się dużo pary wodnej, co sprzyja przewodnictwu elektrycznemu. Kąpiąc się w wannie, nigdy nie używaj równocześnie suszarki do włosów, lokówek oraz innych podręcznych, domowych urządzeń elektrycznych. Nie odchodź od włączonego żelazka, nie okręcaj go sznurem, gdy jest jeszcze gorące – to może uszkodzić izolację przewodu zasilającego. Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka, ciągnąc za sznur. Wyciągaj ją, przytrzymując jedną ręką obudowę gniazdka, a drugą ciągnąc wtyczkę. Pamiętaj, że ciekawość i fantazja dzieci nie znają granic, dlatego warto przewidzieć wszystkie potencjalne zagrożenia i przeciwdziałać im. Wpajanie od najmłodszych lat zasad bezpieczeństwa przy obchodzeniu się z prądem minimalizuje ryzyko wypadku, dlatego jak najwcześniej naucz tych zasad swoje dziecko. Jeśli masz małe dzieci, urządzenia elektryczne trzymaj poza ich zasięgiem, a na gniazdka koniecznie załóż zatyczki zabezpieczające. Można je tanio kupić w każdym sklepie ze sprzętem elektrycznym.

55 POMOC OSOBIE PORA Ż ONEJ PR Ą DEM Pierwsza pomoc dla porażonego prądem elektrycznym polega: w pierwszej kolejności na uwolnieniu porażonego spod działania prądu elektrycznego, w zależności od stanu porażonego, udzielenie pomocy przedlekarskiej, polegającej na podstawowym podtrzymaniu czynności życia. Czynności te powinny być wykonywane do czasu zapewnienia fachowej opieki lekarskiej.

56 UWOLNIENIE PORA Ż ONEGO SPOD DZIA Ł ANIA PR Ą DU ELEKTRYCZNEGO UWOLNIENIE PORA Ż ONEGO SPOD DZIA Ł ANIA PR Ą DU ELEKTRYCZNEGO Istnieją dwa zasadnicze sposoby uwolnienia porażonego spod działania napięcia: wyłączenie napięcia właściwego obwodu elektrycznego, odciągnięcie porażonego od urządzeń będących pod napięciem. Wyboru właściwej metody uwolnienia porażonego spod napięcia dokonuje udzielający pomocy, mając na względzie własne bezpieczeństwo i potrzebę jak najszybszego uwolnienia porażonego.

57 Wyłączenie napięcia należy dokonać jednym z następujących sposobów: przez otwarcie właściwych łączników od strony zasilania, wyłączenie bezpieczników, zabezpieczeń różnicowych, przez usunięcie wkładek bezpiecznikowych z obwodu zasilania. przez przecięcie przewodów od strony zasilania za pomocą urządzeń z izolowanymi rękojeściami i przy zastosowaniu środków chroniących przed skutkami łuku elektrycznego. Nie wolno stosować tego sposobu w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem. Odciągnięcie porażonego od urządzeń pod napięciem : Odciągnięcie porażonego od urządzeń pod napięciem : należy wykonać w sytuacji, gdy wyłączenie napięcia trwałoby zbyt długo lub było trudniejsze i bardziej niebezpieczne do wykonania. Czynność odciągnięcia porażonego od urządzeń pod napięciem należy wykonać szczególnie ostrożnie, zwracając uwagę na własne bezpieczeństwo.

58

59

60 SZKOLNY KONKURS NA PLAKAT PROMUJ Ą CY OSZCZ Ę DZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Na zajęciach 12-05-2011r. Przygotowaliśmy regulamin konkursu plastycznego promującego oszczędzanie energii elektrycznej, wykonaliśmy plakaty, które zostały rozwieszone na korytarzach szkolnych. Termin składania prac wyznaczyliśmy na 27-05-2011r. Powołaliśmy komisję konkursową do udziału w której zaprosiliśmy naszego szkolnego nauczyciela plastyki pana Arkadiusza Banieckiego. 31-05-2011r. Zebrała się komisja konkursowa oceniając prace, które wpłynęły na konkurs (23 prace). Po naradzie ustalono: I miejsce Przemek Dalecki kl. IIIa II miejsce Konrad Majkowski kl. Ib III miejsce Mateusz Drzewiecki kl. IIa Wyróżnienie Arkadiusz Tryba kl. IIIa

61 PRZYGOTOWANIE WYSTAWY NAJLEPSZYCH PLAKATÓW 1 CZERWCA 2011R.

62 W oczekiwaniu na widownię

63 Nagrody już czkają, chętnych jest wielu!

64 OG Ł OSZENIE WYNIKÓW KONKURSU I WR Ę CZENIE NAGRÓD I nagroda – Przemek Dalecki

65 II nagroda – Konrad Majkowski

66 Pani Dyrektor Halina Michalska o programie RPK

67 DEBATA W czytelni szkolnej (w miejscu bardzo lubianym przez uczniów, chętnie tam się spotykają), zorganizowaliśmy spotkanie poświęcone energii elektrycznej. Na spotkaniu zaprezentowaliśmy przygotowane prezentacje multimedialne dotyczące: sposobów pozyskiwania energii elektrycznej, Metod oszczędzania energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, Porażenia prądem. Przeprowadziliśmy debatę Dlaczego oszczędzać energię elektryczną?

68 ROZPOCZ Ę CIE DYSKUSJI

69 Czy naprawdę aż tyle możemy zaoszczędzić?

70 Jak widać było wielu chętnych do zabrania głosu!

71 PODCZAS ZAJ ĘĆ Na zajęciach poznawaliśmy prawa dotyczące elektryczności, wykonywaliśmy plansze, które mogą służyć jako pomoce podczas lekcji fizyki o prądzie elektrycznym, łączyliśmy proste obwody elektryczne.

72 Jak to rozplanujemy?

73 Tu się ciężko pracuje!?

74 Co z tego wyniknie? I co, super mi to wyszło!

75 WYKONANIE

76 Opiekun p. Krzysztof Paszko

77 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google