Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1."— Zapis prezentacji:

1 1

2 Zespół Szkół Morskich w Świnoujściu Osobowość a rozwój człowieka
2 Nazwa szkoły: Zespół Szkół Morskich w Świnoujściu ID grupy: 97/80_gp1 Opiekun: Maria Paluszkiewicz Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Osobowość a rozwój człowieka Semestr/rok szkolny: III /2010/2011

3 Spis treści: Osobowość Typy osobowości Szkolenie : Plan szkolenia
Szkolenie zrealizowane w szkole podstawowej

4 Osobowość

5 Czym jest osobowość ? Zbiór względnie stałych, charakterystycznych dla danej jednostki cech i właściwości, które wyznaczają jej zachowania i pozwalają odróżnić ją od innych Zespół warunków wewnętrznych wpływających na sposób, w jaki człowiek przystosowuje się do otoczenia Źródło: WIEM - Onet

6 Typy osobowości: Źródło: Google

7 Typy osobowości c.d.: Melancholik - to osoba o pesymistycznym, lękowym, negatywnym podejściu do przyszłości, życia, samego siebie, a także codziennych spraw. Osoba taka ma trudności z podejmowaniem decyzji, brakuje jej wiary w siebie. Melancholik jest wrażliwy na krytykę swojej osoby, obraźliwy, nerwowy i skłonny do zadumy, spokojny, wyciszony, powściągliwy i mało elastyczny w zachowaniu. Lubi marzyć, oddawać się zadumie. Źródło: Wikipedia

8 Typy osobowości c.d.: Choleryk -  przeciwieństwo flegmatyka, typ pobudliwy, przejawiający tendencje do ciągłego niezadowolenia i agresji. Charakteryzuje go silne przeżywanie emocji oraz duża energia życiowa i aktywność. Głównym pragnieniem choleryków jest dominacja, od innych z kolei oczekują podporządkowania się i uznania dla swojej ciężkiej pracy. Cholerycy bywają uparci, a ich reakcje na bodźce są szybkie i często nieprzemyślane, bywają też zakompleksieni. Często żałują wypowiedzianych słów. Źródło : Wikipedia

9 Typy osobowości c.d.: Sangwinik -najbardziej ustabilizowany typ charakteru. Sangwinik to osoba o optymistycznym podejściu do życia, towarzyska, beztroska. Lubi być w centrum zainteresowania, władcza i dominująca, czasem dumna i spoglądająca na innych "z góry". Jest emocjonalna i spontaniczna, ma duże poczucie humoru, potrafi przyciągać do siebie ludzi. Źródło: Wikipedia

10 Typy osobowości c.d.: Flegmatyk -cechuje się temperamentem reprezentującym silny, zrównoważony i bezwładny układ nerwowy. Flegmatyk to osoba pogodna, o wysokim poziomie samokontroli, łagodna, cicha, dowcipna. Źródło: Wikipedia

11 Czynniki wpływające na kształtowanie osobowości
1. Środowisko Na środowisko wychowawcze składa się: wczesne środowisko wychowawcze tj. rodzina, otoczenie sąsiedzkie i grupy rówieśników, instytucje wychowawcze, do których zalicza się nauczanie indywidualne, oraz nauczanie szkolne, Źródło: google

12 2. Geny Często dziedziczymy po naszych przodkach geny osobowości, pewne odruchy, zachowania, odczucia dziedziczone są po członkach rodziny. Źródło: google

13 Układ sześciokątny zawodowych
typów osobowości Źródło: google

14 Zawodowe typy osobowości
według J. L. Hollanda 1. Typ badawczy Człowiek o tym typie osobowości dąży do zrozumienia otaczającego świata, lubi analizować stany, myśli, uczucia. Zagłębia się w abstrakcyjne rozważania, teoretyzuje. Siebie postrzega jako osobę inteligentną, metodyczną , dokładną. Źródło:

15 2. Typ realistyczny Są to ludzie, którzy przede wszystkim działają. To dla nich sposób na rozwiązywanie problemów. W pracy używają maszyn, narzędzi, przy obsłudze obiektów, produkcji, przetwarzania surowców, ich wydobywania, uprawie roślin, hodowli zwierząt. Dobrze się czują rozwiązując zadania, w których trzeba się napracować fizycznie

16 3. Typ konwencjonalny Lubi zajęcia i zawody z danymi, ich porządkowaniem i strukturalizowaniem. Lubi porządek i bezpieczeństwo. Rozwiązuje problemy według ustalonych zasad, instrukcji, reguł i procedur działania, poleceń zwierzchników. Przejawia: uzdolnienia urzędnicze i organizacyjne, rzetelność, dokładność, subordynacja, umiejętność ścisłego przestrzegania instrukcji. Lubi oszczędność, konformizm, zarabianie pieniędzy.

17 4. Typ artystyczny Lubi zajmować się sztukami pięknymi, muzyką, literaturą, rozwijać pomysły, koncepcje, tworzyć nowe rzeczy. Preferuje zachowania kreatywne, niecodzienne sytuacje, wymianę myśli. Woli pracować w sytuacjach nieplanowanych, wykorzystując swoją wyobraźnię i zdolności twórcze. Problemy rozwiązuje poprzez tworzenie.

18 Typy osobowości Hollanda
a zawody Typ osobowości Typowe zawody Typ społeczny fizykoterapeuta, bibliotekarz, hostessa, ksiądz, kelner, lekarz, logopeda, masażysta, nauczyciel, psycholog, pracownik socjalny, policjant, ratownik, pielęgniarka, stewardesa, trener. Typ przedsiębiorczy adwokat, agent ubezpieczeniowy akwizytor, dyplomata, doradca np. podatkowy księgarz, makler, menedżer, notariusz, prawnik, zaopatrzeniowiec

19 Typ osobowości Typowe zawody Typ realistyczny elektryk, grawer, kierowca, mechanik, optyk, pilot, tokarz, tapicer i inne zawody rzemieślnicze. Zawody związane z przetwórstwem surowców, leśnik, ogrodnik, rolnik. Typ badawczy antropolog, astronom, archeolog, biolog, chemik, filozof, geolog, geograf, fizyk, farmaceuta, matematyk, historyk, meteorolog, programista, politolog, statystyk, socjolog Typ artystyczny aktor, architekt, dyrygent, dekorator wnętrz, fotograf ilustrator, kompozytor, malarz, muzyk, pisarz, projektant mody, plastyk, reżyser, rzeźbiarz, tancerz, wizażysta Typ konwencjonalny archiwista, bileter, agent celny, agent ubezpieczeniowy, edytor, inkasent, kasjer, kosztorysant, księgowy, notariusz, radca prawny, recepcjonista, rzeczoznawca, statystyk, syndyk, stenograf, urzędnik biurowy, technik BHP, wizytator

20 Plan Szkolenia Rejestracja uczestników
Ustalenie miejsca i czasu szkolenia Rozpoczęcie szkolenia Krótki wstęp Przedstawienie i omówienie przygotowanej prezentacji na temat osobowości Nauki praktyczne (gry i zabawy) Podsumowanie szkolenia Zakończenie

21 Nasze Szkolenie Zaproponowaliśmy szkolenie na temat : „ Osobowość a rozwój człowieka ”. Szkolenie odbyło się w Szkole Podstawowej nr 1 w Świnoujściu dnia 17 maja 2011 o godzinie 14:40 w Sali 7 (świetlica). Szkolenie rozpoczęło się o godzinie 14:50, przedstawiliśmy się i przeszliśmy do prezentacji. Rozpoczęliśmy przedstawianie i omówienie prezentacji. Oto zdjęcia:

22

23

24

25

26 Po zakończeniu prezentacji rozpoczęliśmy gry i zabawy
Na początek przedstawiony został test osobowości (według Dalajlamy). Podczas testu trzeba było przestrzegać następujących zasad: Odpowiadaj na pytania w kolejności. To tylko cztery pytania i jeśli przeczytasz je wcześniej. Twoje odpowiedzi nie będą szczere. Weź kartkę i ołówek i zapisuj swoje odpowiedzi. Będziesz ich potem potrzebować.  To jest poważny test pytań i odpowiedzi, który powie Ci wiele prawdy o Tobie samym. Odpowiedz na pytania zgodnie ze swoimi uczuciami.

27 Podczas testu należało odpowiedzieć na trzy pytania na kartce całkiem szczerze. Pytania brzmiały:
Uporządkuj następujących pięć zwierząt w wymyślonej przez siebie kolejności (tak jak Ci się podoba !).  a. krowa b. tygrys c. owca d. koń e. świnia Dla każdego z poniższych słów dopisz jedno określenie, które pierwsze przychodzi Ci na myśl w związku z nim  (pierwsze skojarzenie - czasownik, rzeczownik, przymiotnik  - cokolwiek np. koń -zły, biegnie). a. pies b. kot c. szczur d. kawa e. morze Pomyśl o ludziach z którymi się znasz i porównaj ich z następującymi kolorami, np. różowy - Piotr (nie można porównać tej samej osoby do dwóch kolorów !) a. żółty b. pomarańczowy c. czerwony d. biały e. zielony

28

29 Zadanie Zadanie Żółty: ta osoba nigdy Cię nie zapomni
Krowa: oznacza KARIERĘ Tygrys: oznacza HONOR, DUMĘ Owca: oznacza MIŁOŚĆ Koń: oznacza RODZINĘ Świnia: oznacza PIENIĄDZE Opis psa to TWOJA WŁASNA OSOBOWOŚĆ Opis kota to OSOBOWOŚĆ TWOJEGO PRZYJACIELA Opis szczura to OSOBOWOŚĆ TWOJEGO WROGA Opis morza to OPIS TWOJEGO WŁASNEGO ŻYCIA Zadanie Żółty: ta osoba nigdy Cię nie zapomni Pomarańczowy: tą osobę uważasz za prawdziwego przyjaciela Czerwony: tą osobę naprawdę kochasz Biały: to pokrewna dusza Zielony: ktoś, kogo będziesz wspominać całe życie

30 Na zakończenie uczestnikom rozdana została ankieta stworzona w celu sprawdzenia przydatności i jakości przeprowadzonego szkolenia.

31

32

33

34 Analiza przeprowadzonej ankiety:
W ankiecie wzięło udział 20 uczniów szkoły podstawowej w Świnoujściu, w tym 12 dziewcząt i 8 chłopców. W pytaniu pierwszym 8 osób jako swój typ wybrało sangwinika, 5 osób melancholika oraz choleryka, a 2 osoby flegmatyka. Na pytanie drugie 17 osób odpowiedziało twierdząco, a 3 osoby udzieliły odpowiedzi przeczącej. Skuteczność i przydatność ćwiczeń praktycznych w pytaniu trzecim została przez 11 ankietowanych oceniona jako bardzo dobra, 6 osób uznała ją za dobrą a 3 jako średnią. W pytaniu czwartym, 15 osób uznało nabytą podczas szkolenia wiedzę za użyteczną w życiu codziennym, przeciwnie twierdziło 5 respondentów.

35 Najczęściej pojawiającą się parą odpowiedzi w pytaniu piątym dotyczącym najbardziej udanej części szkolenia była para : gry i prezentacja. Organizacja szkolenia w pytaniu szóstym została przez 18 ankietowanych oceniona jako bardzo dobra, 1 osoba uznała ją za dobrą oraz 1 za średnią. W pytaniu siódmym, 18 ankietowanych uznało szkolenie za interesujące, jedynie 2 osoby stwierdziły inaczej. Jakość przedstawionej prezentacji została w pytaniu ósmym oceniona przez respondentów następująco: 17 osób uznało ją za bardzo dobrą, 2 jako średnią, a 1 jako dobrą. W dziewiątym pytaniu większość ankietowanych uznała, że prowadzący szkolenie byli dobrze przygotowani i zorientowani w omawianym przez siebie temacie

36 Pytanie 1. Jaki typ osobowości posiadasz?

37 Pytanie 3. Jak oceniasz skuteczność i przydatność ćwiczeń praktycznych zaprezentowanych podczas szkolenia?

38 Pytanie 6. Jak oceniasz organizację szkolenia?

39 Wnioski: Szkolenie zostało przez jego uczestników pozytywnie odebrane oraz uznane za przydatne i interesujące. Doceniona została zarówno część merytoryczna ( prezentacja ) jak również część praktyczna ( ćwiczenia, gry). Pozytywną ocenę uzyskali również prowadzący szkolenie, których wiedza i przygotowanie do prezentowanego tematu odebrane zostało jako bardzo dobre.

40


Pobierz ppt "1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google