Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Program.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Program."— Zapis prezentacji:

1 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Zespół szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie Id grupy 96/96_PG1 Kompetencja Przedsiębiorczość Temat projektowy Najlepsze dopiero przed nami – czyli co po gimnazjum? Semestr/rok szkolny Semestr III rok szkolny 2010/2011

3 W skład Zespołu Projektowego wchodzą: Opiekun: Aleksandra Golik Uczniowie: Ellwart Klaudia Hallmann Sebastian Hewelt Agnieszka Kudła Katarzyna Mielewczyk Tomasz Pacyno Dagmara Panek Kacper Bach Grzegorz Zacharczuk Patryk Wenzel Joanna Waleczkowski Kacper Stobba Hubert

4 zdobycie wiedzy na temat bazy szkół ponadgimnazjalnych i ich ofert, umiejętność planowania własnej przyszłości edukacyjnej, umiejętność skutecznego radzenia sobie ze stresem, predyspozycje zawodowe i cechy osobowości zawodowej, sposób diagnozowania istotnych cech człowieka, organizowanie cennych inicjatyw.

5 Dylematy Stres Podejmowanie decyzji Plany na przyszłość Ankieta Targi Szkół Foldery Podsumowanie Bibliografia Typy szkół

6

7 Każdy gimnazjalista ma przed sobą trudny wybór życiowy, jakim jest wybranie dalszej ścieżki edukacji. W większości gimnazjaliści nie wiedzą jaki zawód chcą wykonywać. Niektórzy są zdecydowani od dziecka. Oto kilka propozycji na przyszłość : - lekarz, - ogrodnik, - weterynarz, - berajter (ujeżdżacz koni), - hydraulik, - informatyk, - projektant, - mechanik, - sprzedawca, - nauczyciel.

8 kontaktem z ludźmi: pogodne usposobienie, życzliwość, uczciwość, cierpliwość, rozwaga, opanowanie. techniką: spostrzegawczość, odpowiedzialność, umiejętność koncentracji, opanowanie, dokładność, obowiązkowość. przyrodą: zamiłowanie do przyrody, odpowiedzialność, umiejętność prowadzenia obserwacji dokładność. analizą informacji: systematyczność, dobra pamięć, dokładność, zdolności organizacyjne, umiejętność formułowania wniosków. działalnością artystyczną: wyobraźnia przestrzenna, pomysłowość, uzdolnienia artystyczne, systematyczność.

9 Myślec pozytywnie, nie poddawać się PORADA Nauczyć się właściwie organizować czas Zgłosić się do Centrum Informacji Zawodowej Zgłosić się do poradni psychologiczno- pedagogicznej

10 Jazda na rowerze Słuchanie muzyki Plotkowanie Zakupy Imprezowanie Motoryzacja Oglądnie komedii Gry komputerowe

11 Ścieżki kształcenia dla osób, które kończąc Gimnazjum zdecydowały się kontynuować naukę w Liceum Ogólnokształcącym (KLIKNIJ)Liceum Ogólnokształcącym ( MATURAMATURA (KLIKNIJ)

12 Ścieżki kształcenia dla osób, które kończąc Gimnazjum zdecydowały się kontynuować naukę w Liceum Profilowanym

13 Ścieżki kształcenia dla osób, które kończąc Gimnazjum zdecydowały się kontynuować naukę w TechnikumTechnikum

14 Ścieżki kształcenia dla osób, które kończąc Gimnazjum zdecydowały się kontynuować naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej (KLIKNIJ)Zasadniczej Szkole Zawodowej

15 Policealne szkoły kształcą zarówno w zawodach robotniczych jak i w zawodach nierobotniczych. Zarówno Technika jak i Zasadnicze Szkoły Zawodowe występują na rynku edukacyjnym jako młodzieżowe i dla dorosłych. Zasadnicze Szkoły Zawodowe młodzieżowe funkcjonują ponadto jako szkoły dla młodocianych pracowników, którzy zatrudnieni przez pracodawców są zwalniani z pracy dla realizacji zajęć szkolnych. Jeżeli młodociany pracownik jest zatrudniony w zakładzie rzemieślniczym kończąc szkołę może przystąpić do egzaminu czeladniczego (odmiana egzaminu zawodowego). Szkoły dla dorosłych kształcą w systemie młodzieżowym (dziennym), stacjonarnym (wieczorowym) i zaocznym.

16

17 Nauka w tej szkole trwa dwa lata. Jej ukończenie uprawnia do wykonywania jednego z wielu zawodów np. mechanika, murarz, fryzjer, ekspedient, jednak nie pozwala na podjęcie studiów wyższych.

18 W systemie edukacyjnym wielu państw jest typ szkoły, często nieobowiązkowej, do której można uczęszczać po zakończeniu elementarnej Edukacji. Bywa zakończona egzaminem maturalnym. Aby zostać przyjętym do szkoły policealnej, konieczne jest posiadanie wykształcenia średniego, ale matura nie jest wymagana. Wyróżnia się szkoły policealne publiczne, niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych oraz niepubliczne bez uprawnień szkół publicznych. Nauka na większości kierunków trwa 2 lata, czyli cztery semestry.

19 Technikum i Technikum Uzupełniające - w przypadku zdania matury kontynuacja nauki na wyższych studiach lub kontynuacja nauki w Szkole Policealnej (np. gdy absolwent nie dostanie się na studia i chce uzyskać nowy zawód); możliwość podjęcia pracy zawodowej (istnieje możliwość kontynuacji nauki w szkołach zawodowych dla dorosłych w systemie wieczorowym lub zaocznym).

20 Egzamin z materiału objętego programem nauczania (podstawą programową) wybranych przedmiotów na poziomie szkoły średniej. Absolwenci szkół średnich nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu, lecz świadectwo jego zdania wymagane jest od kandydatów na wyższe uczelnie. Odpowiednio wysoki wynik egzaminu maturalnego jest jedynym kryterium podczas naboru na wiele kierunków studiów wyższych. Matura nie jest jednak dokumentem poświadczającym wykształcenie średnie - tę funkcję pełni świadectwo ukończenia szkoły średniej. W Polsce za przeprowadzenie egzaminu odpowiedzialna jest Centralna Komisja Egzaminacyjna, której podlegają Okręgowe Komisje Egzaminacyjne zajmujące się przygotowaniem i przeprowadzeniem matury w danym regionie Polski. Kształci specjalistów we wszystkich dziedzinach. Uzyskany zawód zależy od wybranego przez absolwenta rodzaju szkoły i kierunku studiów.

21

22

23 W ankiecie wzięło udział 25 osób. Najwięcej bo, aż 14 zdecydowało, że będzie kontynuować naukę w Gdyni, natomiast 3 osoby w Wejherowie, w Przodkowie 4, w Żukowie 2 i po jednej osobie w Gdańsku oraz Sopocie. Wśród klas trzecich przeprowadzono ankietę dotyczącą wyboru miejsca dalszego kształcenia.

24 O wyborze szkoły ponadgimnazjalnej decyzje podejmę : Skąd pozyskujesz informacje o szkołach ponadgimnazjalnych?

25 Jaki typ szkoły zamierzasz wybrać?

26 Najwięcej uczniów zamierza kształcić się w szkołach zawodowych.

27 GDYNIA Zespół Szkół Budowlanych im. Bronisława Bukowskiego Zespół Szkół Rzemiosła i Handlu im. Bandery Polskiej Zespół Szkół Mechanicznych XII Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych GDAŃSK PRZODKOWO KIELNO Zespół Szkół Architektury Krajobrazu

28 Aby ułatwić wybór uczniom nowej szkoły, zorganizowaliśmy targi szkół pod hasłem Co po gimnazjum?. Po przeprowadzeniu ankiety zaprosiliśmy następujące szkoły : - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie - Zespół Szkół Budowlanych im. Bronisława Bukowskiego w Gdyni - Zespół Szkół Rzemiosła i Handlu im. Bandery Polskiej w Gdyni - Zespół Szkół Mechanicznych i XII LO w Gdyni. Reprezentanci zaproszonych szkół opowiedzieli o swoich szkołach, kierunkach oraz profilach klas. Po prezentacjach multimedialnych uczniowie utworzyli swoje stanowiska przy których rozdawali ulotki, foldery oraz odpowiadali na indywidualne pytania zainteresowanych uczniów. Targi uważamy za udane, gdyż reklama szkół w takiej formie pozwala ułatwić wybór oraz wyjaśnia problemy i dylematy, z którymi spotykamy się przy wyborze odpowiedniej szkoły.

29

30

31

32

33

34 1. Poszukać w najbliższej okolicy adresów szkół, w których możesz podjąć naukę. Zapisz je, a następnie zapoznaj się z ich ofertą edukacyjną. Możesz to zrobić na kilka sposobów: odnaleźć strony szkół w Internecie, przeglądać poradniki, w których zaprezentowano ofertę szkół ponadgimnazjalnych, rozmawiać ze znajomymi pracującymi w zawodzie lub z kolegami uczącymi się w danym zawodzie, i najtrudniejsze – wybrać się do szkoły, by na miejscu zrobić wywiad. Dokumenty potwierdzające twoją aktywność w poszukiwaniu informacji o zawodzie sukcesywnie wkładaj do teczki. 2. Zapoznać się z ofertą Związku Rzemiosła Polskiego - (www.zrp.pl)

35 Decyzja o wyborze zawodu i dalszego kształcenia może mieć wpływ na nasze dorosłe życie. Chociaż nie musimy podejmować jeszcze ostatecznej i nieodwołalnej decyzji, warto rozpoznać swoje uzdolnienia, zainteresowania i predyspozycje, aby dać sobie szanse na dokonanie trafnego wyboru. Ludzie chętniej pracują, jeżeli wykonują zawód który im odpowiada. Pozytywne myślenie o sobie i podejmowanych działaniach zwiększa możliwość odniesienia sukcesu i osiągnięcia zadowolenia z własnego życia.

36 http://pl.wikipedia.org http://www.men.gov.pl/ http://www.kuratorium.gda.pl/ www.bandera.neostrada.pl http://www.zspprzodkowo.pl Z. Sepkowski, F. Żurawski – Przedsiębiorczość. Komunikacja interpersonalna, WSiP, Warszawa 1999 www.zsmgdynia.prv.pl www.zsz7.pl L. Krawczyk – Orientacja zawodowa, Wyd. Szkolne PWN, Warszawa 2000 Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia, Tomasz Maćkowski - Dziś i jutro

37 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Program."

Podobne prezentacje


Reklamy Google