Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."— Zapis prezentacji:

1 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

2

3 CIŚNIENIE WOKÓŁ NAS

4 BADACZE

5 PASCAL BLAISE

6 DOKONANIA NA POLU MATEMATYKI

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 STUDNIE ARTEZYJSKIE !

21 PÓŁKULE MAGDEBURSKIE W 1654 r. Otto von Guericke, niemiecki fizyk i wynalazca (1602-1686), wykonał w Magdeburgu doświadczenie, którego celem było udowodnienie istnienia ciśnienia atmosferycznego oraz pokazanie, jak duże wartości mają siły, którymi powietrze atmosferyczne działa na nas i otaczające nas ciała. Zestawił razem dwie półkule mosiężne o średnicy około 42 cm. Następnie z tak otrzymanej kuli wypompował powietrze. Aby półkule te rozerwać, trzeba było użyć szesnastu koni (huk towarzyszący rozrywaniu półkul przypominał wystrzał armatni), natomiast ponowne wpuszczenie powietrza do wnętrza kuli powodowało, że półkule mógł z łatwością rozdzielić jeden człowiek. Po wypompowaniu powietrza z wnętrza kuli obie półkule utrzymywane były razem przez siłę parcia związaną z ciśnieniem atmosferycznym. Doświadczenie pokazało, jak dużą wartość może mieć ta siła.

22 […] Doświadczenie wykonane przez Otto von Guericke możemy z łatwością powtórzyć, wykorzystując dwie przyssawki o średnicy około 12 cm. Pełnią one rolę klasycznych "półkul magdeburskich". Doświadczenie wykonane przez Otto von Guericke możemy z łatwością powtórzyć, wykorzystując dwie przyssawki o średnicy około 12 cm. Pełnią one rolę klasycznych "półkul magdeburskich". Zastosowanie przyssawek pozwala na wykonanie doświadczenia bez stosowania pompy próżniowej. Każda z przyssawek zaopatrzona jest w uchwyt, którego zamknięcie (złożenie razem obu rączek) powoduje, że gumowa powierzchnia przyssawki staje się wklęsła. Aby zademonstrować istnienie ciśnienia atmosferycznego, obie przyssawki przykładamy wzajemnie do siebie gumowymi powierzchniami. Tak złożone przyssawki-półkule można z łatwością rozłączyć. Następnie zamykamy uchwyty. Powoduje to, że pomiędzy przyssawkami powstaje pusta przestrzeń (z dobrym przybliżeniem możemy powiedzieć, że panuje tam próżnia). Doświadczenie wykonane przez Otto von Guericke możemy z łatwością powtórzyć, wykorzystując dwie przyssawki o średnicy około 12 cm.

23 [...]

24 CIŚNIENIE NA DNIE ROWU MARIAŃSKIEGO Batyskaf Trieste, na którego pokładzie o godzinie 13:06 23 stycznia 1960 r. Don Walsh i Jacques Piccard osiągnęli dno Rowu Mariańskiego. Na dnie Rowu Mariańskiego woda wywiera ciśnienie 110,2 MPa czyli ponad 1100- krotnie wyższe niż normalne ciśnienie atmosferyczne. Zanurzanie batyskafu trwało 9 godzin, załoga znalazła się na głębokości 10916 m.

25 […]

26 DOŚWIADCZENIA – PRAWO ARCHIMEDESA

27 NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE

28 ZNIKANIE SIŁY WYPORU

29 ZJAWISKO WŁOSKOWATOŚCI

30 KULISTY KSZTAŁT KROPLI

31 PRAWO ARCHIMEDESA - DOŚWIADCZENIA

32 […]

33 PRAWO ARCHIMEDESA – SIŁA WYPORU

34 SIŁA WYPORU

35 (Wciąganie jajka do butelki) Cel: Ustalamy co powoduje, że jajko zostaje wciągnięte do butelki – działalność podciśnienia. Przebieg Doświadczenia: Butelke po napoju napełniamy oparami denaturatu po czym wrzucamy do niej podpaloną zapałkę i zatykamy otwór butelki ugotowanym jajkiem. Obserwacje: Jajko zostaje wciągnięte do butelki i rozsadzone. Wniosek: W wyniku reakcji powstaje dwutlenek węgla, cząsteczki dwutlenku węgla mają mniejszą objętość od cząsteczek tlenu i powstaje podciśnienie, układ dąży do wyrównania ciśnień dlatego jajko zostaje wessane do środka butelki.

36 Cel: Ustalamy czy zjawisko wrzenia wody uzależnione jest od wielkości działającego ciśnienia atmosferycznego. Przebieg Doświadczenia: Do pojemnika próżniowego wlaliśmy wodę i zatkaliśmy jego wieko, po tym wypompowywaliśmy powietrze ze środka. Obserwacje: W miarę wypompowywania powietrza z pojemnika zauważyliśmy że woda zaczyna co raz mocniej wrzeć wrzeć. Wniosek: Woda może wrzeć także pod wpływem niższego ciśnienia atmosferycznego.

37 1.Do pojemnika próżniowego wkładamy balonik słabo napompowany. 2.Następnie do próżnika wkładamy pompkę do odsysania powietrza. 3.Po wpuszczeniu powietrza do pojemnika objętość balona się zwiększyła Wniosek: Gdy jest małe ciśnienie to balon rośnie, zwiększa swoją objętość.

38 PARADOKS HYDROSTATYCZNY Do przyrząd demonstracji paradoksu nalaliśmy wody w różnych kształtach pojemników. Mieliśmy za zadanie zmierzyć czas upływy wody. Okazało się,że szybkość wody zależy od wysokości słupa a nie od jego kształtu.

39 […] Polega na tym, że ciśnienie na dnie naczynia nie zależy wprost od ciężaru cieczy zawartej w naczyniu, a zależy od wysokości słupa cieczy nad dnem. Natomiast parcie cieczy na dno naczynia zależy od pola powierzchni dna, wysokości słupa cieczy i ciężaru właściwego cieczy. Wynika z tego, że parcie cieczy na dno w naczyniach o różnych kształtach będzie takie samo, jeżeli pole powierzchni dna każdego z tych naczyń i wysokość słupa cieczy w tych naczyniach będą równe.

40 PRASA HYDRAULICZNA Dwie napełnione strzykawki wodą połączyliśmy wężykiem. Następnie nacisnęliśmy na tłok jednej co spowodowało podniesienie się tłoku drugiej. Urządzenie techniczne zwielokrotniające siłę nacisku dzięki wykorzystaniu zjawiska stałości ciśnienia w zamkniętym układzie hydraulicznym (prawo Pascala).

41 IMPLOZJA Implozja – przeciwieństwo eksplozji ze względu na kierunek wybuchu, nagłe zapadanie się materii w zamkniętym obszarze (w szczególności, zapadanie się ścianek naczynia) pod wpływem panującego w nim podciśnienia.

42 IMPLOZJA PUSZKI Przebieg doświadczenia: 1. Do puszki wlewamy wodę na wysokość kilku milimetrów. 2. Podgrzewamy puszkę przy pomocy kuchenki. 3. Po wygotowaniu się większości wody chwytamy puszkę i płynnym ruchem wkładamy ją do miski wypełnionej wodą (puszkę wkładamy otworem do dołu). 4. Po włożeniu puszki do wody obserwujemy proces jej zgniatania.

43 […] Wrząca woda Para wodna wypełnia wnętrze puszki Źródło ciepła Ciśnienie atmosferyczne

44 […] Podgrzewając aluminiową puszkę, podgrzewamy również powietrze i wodę w jej wnętrzu. Wraz ze wzrostem temperatury woda na dnie paruje coraz intensywniej i para wodna całkowicie wypełnia puszkę, wypychając nadmiar powietrza i pary wodnej przez otwór u wylotu puszki. Po włożeniu puszki do zimnej wody temperatura wewnątrz gwałtownie się obniża, a znajdująca się w środku para wodna skrapla się. Odwrócenie puszki do góry dnem gwarantuje utrzymanie tej samej liczby cząstek powietrza wewnątrz puszki w trakcie schładzania. Ponieważ część powietrza i pary wodnej uciekła z puszki w trakcie podgrzewania, a pozostająca w środku skroplona para wodna zajmuje znacznie mniejszą objętość niż w stanie gazowym, w puszce zaczyna panować dużo niższe ciśnienie niż na zewnątrz. Siła z jaką cząsteczki znajdujące się wewnątrz puszki bombardują jej ścianki jest znacznie mniejsza, niż siła z jaką cząsteczki na zewnątrz naciskają na ściankę. Prowadzi to do zgniecenia puszki przez silniejsze cząstki napierające od zewnątrz. W efekcie ciśnienia panujące po obu stronach aluminiowej ścianki wyrównują się.

45 […] Istnienie ciśnienia atmosferycznego możemy też zademonstrować w sposób nieco mniej efektowny, wykorzystując plastikową butelkę. Do butelki wlewamy trochę gorącej wody. Potrząsamy nią, aby gorąca woda oblała jej ścianki, i szybko zakręcamy butelkę. Po chwili różnica ciśnień wewnątrz i na zewnątrz butelki powoduje jej zgniatanie. Proces ten możemy przyspieszyć, wstawiając butelkę pod kran z zimną wodą.

46 POIDEŁKO DLA PTAKÓW CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE Kulki z plasteliny Woda Słoik Talerzyk

47 POIDEŁKO DLA PTAKÓW Cel doświadczenia: wyjaśnienie działania poidełka dla ptaków – ciśnienie atmosferyczne. Przyrządy : szklany słoik, kuleczki z plasteliny, talerzyk, woda. Przebieg doświadczenia: do brzegu otworu słoika przyklejamy kuleczki plasteliny. Słoik napełniamy wodą i przykrywamy talerzykiem, opierając go na plastelinowych kuleczkach. Całość odwracamy o 180 0.

48 […] Wyniki obserwacji: niewielka ilość wody wylewa się na talerzyk, reszta pozostaje w słoiku. Gdy z talerzyka wybieramy trochę wody, taka sama jej ilość natychmiast wypływa ze słoika tak, że jego szyjka cały czas jest zanurzona. Wniosek: Ciśnienie, jakie powietrze wywiera na Ziemię i wszystkie ciała znajdujące się w atmosferze ziemskiej, naciska na powierzchnię cieczy na talerzyku. Gdy otwór słoika zanurzony jest w wodzie na talerzyku, ciśnienie powietrza przenoszone przez wodę zapobiega dalszemu wypływaniu wody ze słoika.

49 DZIEWCZYNA I SŁOŃ Obcas buta dziewczyny wywiera większe ciśnienie na podłoże niż noga słonia, chociaż jest przecież lżejsza niż słoń. Dzieje się tak, ponieważ ciężar dziewczyny rozłożony jest na bardzo małą powierzchnię, jaką stanowi obcas jej buta.

50 PRZENOSZENIE CIŚNIENIA W CIECZACH SYFON DO WODY SODOWEJ Cel doświadczenia: wyjaśnienie zasady działania syfonu. Przyrządy: syfon i szklanka Przebieg doświadczenia: naciśnij dźwignię syfonu, gaz znajdujący się w syfonie nad powierzchnią wody to dwutlenek węgla pod zwiększonym ciśnieniem, który wydobył się z naboju.

51 […] Wyniki obserwacji: dwutlenek węgla z naboju dobrze rozpuszcza się w wodzie, ale zajmuje również przestrzeń nad nią i wywiera ciśnienie na jej powierzchni. Po naciśnięciu dźwigni ciśnienie wypycha wodę z syfonu. Wniosek: Ciśnienie gazu przenosi się na ciecz.

52 SPACER PO PLAŻY Spacerowanie po piasku jest mniej bolesne niż po kamykach: mniejsze ciśnienie oznacza mniejszy ból.

53 ZWIERZĘTA Ciężkie zwierzęta muszą mieć grube nogi, gdyż w przeciwnym wypadku ich kości nie wytrzymałyby ciśnienia.

54 RYBY A CIŚNIENIE HYDROSTATYCZNE Anoplogaster cornuta – ryba żyjąca od 600 do 5 000 m poniżej poziomu morza. Ryba ta osiąga 15 centymetrów długości. Anoplogaster cornuta występuje w Oceanie Atlantyckim i Spokojnym. Gatunek ten odkryto w 1833 roku. Na głębokości 5 000 m ciśnienie wynosi 500 000 hPa.

55 REKORD POLSKI W NURKOWANIU GŁĘBINOWYM 30 czerwca 2007 r. został pobity rekord Polski w nurkowaniu głębinowym wynoszący 231 m. Autorem tego rekordu jest Jerzy Błaszczyk. Ciśnienie panujące na tej głębokości możemy obliczyć korzystając ze wzoru: p = p atmosferyczne +p hydrostatyczne p = 1013,25 hPa + 1030 kg/m 3 · 9,81N/kg · 231 m = = 1013,25 hPa +23340 hPa = 24354,25 hPa.

56 NÓŻ A CIŚNIENIE Ostrze noża: im cieńsze, tym większe ciśnienie.

57 PINEZKA A CIŚNIENIE Nacisk na pinezkę: znacznie większe ciśnienie, niż może wytrzymać drewno.

58

59

60

61

62

63 DZIĘKUJEMY !

64 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA


Pobierz ppt "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google