Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"— Zapis prezentacji:

1 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 2 im. Jana Heweliusza ID grupy: 96/97_mp_g2 Opiekun: Maria Senyszyn Kompetencja: matematyczno-przyrodnicza Temat projektowy: Szukanie igły w stogu siana … Semestr/rok szkolny: semestr III/ rok szkolny 2010/11

3 Pole magnetyczne jest to przestrzeń otaczająca magnes trwały lub przewodnik, w którym płynie prąd. Pole magnetyczne, obok pola elektrycznego, jest przejawem pola elektromagnetycznego. Co to jest pole magnetyczne?

4 Nasze linie pola magnetycznego

5 Igła magnetyczna niewielki magnes trwały, zazwyczaj w kształcie wydłużonej linii, zamocowany tak by mógł się obracać wokół pionowej osi, używany do wskazywania kierunku linii pola magnetycznego

6 Ziemskie pole magnetyczne – pole magnetyczne występujące naturalnie wewnątrz i wokół Ziemi Pole magnetyczne Ziemi

7

8 Zorza polarna Zorze polarne powstają na skutek burz magnetycznych na Słońcu. Z powierzchni Słońca wyrzucane są wtedy ogromne ilości naładowanych cząstek (głównie protonów i elektronów) o wysokiej energii. Tworzą one tak zwany wiatr słoneczny. Kiedy wiatr słoneczny dotrze w pobliże Ziemi, oddziałuje z polem magnetycznym Ziemi.

9 Na skutek tego elektrony poruszają się ruchem spiralnym wzdłuż linii ziemskiego pola magnetycznego i w końcu zderzają się w pobliżu biegunów magnetycznych z cząsteczkami azotu i tlenu wzbudzając je, które wracając do stanu podstawowego wypromieniowują energię w postaci kwantów światła.

10 Magnes - ciało lub urządzenie wytwarzające stałe pole magnetyczne. Co to jest magnes?

11 Magnesy dzieli się na: - magnesy trwałe, - magnesy proszkowe, - magnesy tlenkowe, - elektromagnesy, - magnesy nadprzewodnikowe, - magnes neodymowe. Podział magnesów:

12 Magnes trwały - ciało wykonane z materiału ferromagnetycznego o właściwościach magnetycznie twardych, wytwarzający w otaczającej go przestrzeni stałe pole magnetyczne (np. namagnesowany kawałek żelaza).

13 Magnes neodymowy – magnes trwały (magnes stały) wytwarzany ze związku neodymu, żelaza i boru Nd2Fe14B. Produkowany jest metodami metalurgii proszków czyli prasowania sproszkowanych komponentów w polu magnetycznym w podwyższonej temperaturze. Magnesy te wytwarzają bardzo silne pole magnetyczne, co przekłada się na dużą siłę przyciągania.

14 Dwa magnesy neodymowe (każdy o wymiarach 20 mm × 10 mm), niemożliwe do rozdzielenia gołymi rękami.

15 Zastosowanie magnesów neodymowych: - magnetyzery (wody, powietrza, gazu i paliwa) - silniki, prądnice - urządzenia elektroniczne - głośniki, mikrofony - zabawki, itp. Magnes neodymowy utrzymujący ciężar 1300 razy większy od swojego

16 Elektromagnes – urządzenie wytwarzające pole magnetyczne w wyniku przepływu przez nie prądu elektrycznego. Elektromagnes

17 Zbudowany jest z cewki nawiniętej zazwyczaj na rdzeniu ferromagnetycznym, o otwartym obwodzie magnetycznym, zwiększającym natężenie pola magnetycznego w części otoczenia zwojnicy. Pole magnetyczne wytwarzane przez elektromagnes wzrasta przy wzroście natężenia prądu elektrycznego płynącego przez cewkę. Pole magnetyczne zanika, gdy prąd przestaje płynąć.

18 Elektromagnes

19 Zastosowania elektromagnesów: - maszyny elektryczne - silnik elektryczny, prądnice - głośniki, dzwonki, styczniki, itp. - kolej magnetyczna - w urządzeniach wykorzystujących jądrowy rezonans magnetyczny - dźwigi elektromagnetyczne - huty (przenoszenie złomu żelaznego) - stocznie (transport blach stalowych) - hale (utrzymywanie ciężkich części stalowych) - akcelerator kołowy - lampy kineskopowe - instalacje alarmowe, zamki.

20 Kompas magnetyczny – przyrząd nawigacyjny służący do wyznaczania kierunku południka magnetycznego. W kompasie wykorzystywane jest zjawisko ustawiania się swobodnie zawieszonego magnesu wzdłuż linii pola magnetycznego. Kompas

21 Kompas składa się z wąskiego, długiego i lekkiego magnesu (tzw. igły magnetycznej) ułożyskowanego na pionowej osi oraz tarczy z podziałką kątową (tzw. róży kompasowej). Współczesne kompasy wypełnione są płynem (zwykle alkoholem), co zapobiega drganiu igły utrudniającemu odczyt.

22 Busola magnetyczna – urządzenie nawigacyjne służące do wyznaczania kierunku bieguna magnetycznego. Busola, podobnie jak kompas, jest wyposażona w igłę magnetyczną. Ponadto posiada wyskalowany obrotowy limbus i przyrządy celownicze (najczęściej w postaci muszki i szczerbinki), co pozwala na pomiar kątów przy wyznaczaniu azymutu. Czasami w pokrywie busoli umieszczane jest lusterko, które pomaga w jednoczesnym celowaniu i kontrolowaniu wskazań igły magnetycznej. Busola

23

24 Nasze doświadczenie, w którym namagnesowana szpilka ułożona na wodzie zachowuje się jak igła magnetyczna kompasu.

25 Przewodnik prostoliniowy, przez który płynie prąd elektryczny, wytwarza wokół siebie pole magnetyczne, którego linie tworzą okręgi leżące w płaszczyźnie prostopadłej do przewodnika o środkach leżących na przewodniku. Doświadczenie Oersteda w naszym wykonaniu: Pole magnetyczne przewodnika z prądem

26 Zwrot linii tego pola wyznacza się za pomocą reguły prawej dłoni: JEŻELI PRAWĄ RĘKĄ OBEJMIEMY PRZEWODNIK Z PRĄDEM W TAKI SPOSÓB, ŻE KCIUK ZWRÓCONY BĘDZIE ZGODNIE Z KIERUNKIEM PŁYNĄCEGO W PRZEWODNIKU PRĄDU, TO POZOSTAŁE CZTERY PALCE POKAŻĄ ZWROT LINII POLA MAGNETYCZNEGO. Reguła prawej dłoni

27 Siła elektrodynamiczna Siła, która działa na przewodnik elektryczny, przez który płynie prąd elektryczny, umieszczony w polu magnetycznym.

28 Reguła określająca kierunek i zwrot wektora siły elektromagnetycznej. Jeżeli lewą dłoń ustawi się tak, aby linie pola magnetycznego zwrócone były prostopadle ku wewnętrznej powierzchni dłoni a wszystkie palce - z wyjątkiem kciuka - wskazywały kierunek i zwrot płynącego prądu dodatniego to odchylony kciuk wskaże kierunek i zwrot siły elektrodynamicznej działającej na dodatni ładunek elektryczny umieszczony w tym polu. Reguła lewej dłoni

29

30 Zastosowanie siły elektrodynamicznej Zastosowanie siły elektrodynamicznej w: a)silnikach elektrycznych (energia elektryczna jest zamieniana na pracę mechaniczną) b)prądnicach (praca mechaniczna jest zamieniana na energię elektryczną) c)miernikach elektrycznych (energia elektryczna jest zamieniana na pracę mechaniczną)

31 Indukcja elektromagnetyczna W 1831 roku, po dziesięciu latach wytrwałych prób, M. Faradayowi udało się wykazać i określić w jaki sposób zmienne pole magnetyczne powoduje powstanie pola elektrycznego. Wykonał eksperyment, który miał w następstwie olbrzymie znaczenie dla rozwoju fizyki i techniki.

32 Wszelkie prądnice, agregaty prądotwórcze, transformatory i wiele innych wykorzystuje zjawisko indukcji elektromagnetycznej. Wykorzystanie zjawisk elektromagnetycznych w samochodzie: świeca zapłonowa, prądnica, alternator. Zastosowanie siły elektromagnetycznej

33

34 Pole magnetyczne człowieka

35 W jaki sposób i jakie skutki wywiera na nasz organizm działanie pola magnetycznego? - Pole magnetyczne stałe, może być niebezpieczne dla ludzi, którzy posiadają różnego rodzaju implanty, bądź rozruszniki serca. W przypadku implantów pole magnetyczne może powodować powstanie sił, które mogą spowodować uszkodzenie tychże. A w przypadku rozruszników, może doprowadzić do zakłócenia ich pracy. Wpływ pola magnetycznego na człowieka

36 - Pole magnetyczne zmienne powoduje pobudzenie do ruchu ładunków elektrycznych, czyli także jonów które znajdują się w komórkach. To z kolei prowadzi do aktywacji różnego rodzaju procesów biochemicznych, które mogą poprawić metabolizm, lub działanie tkanek i innych narządów. Jako, że pole magnetyczne działa na molekuły w pierwszej kolejności, to jego działanie dotyka pierwotnych przyczyn wszelkich dolegliwości.

37 - Przy stosowaniu pola magnetycznego jako czynnika korzystnie wpływającego na nasz organizm, wielką zaletą jest jego przenikalność, dzięki której może ono działać na każdy fragment tkanki znajdującej się w organizmie.

38 - Poza pobudzaniem molekuł i wynikającym z tego aktywowaniem pracy komórek, pole magnetyczne także powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych, powoduje spadek krzepliwości krwi, oraz polepsza zdolność krwi do przenoszeni tlenu.

39 -Zmienne pole magnetycznie wpływa korzystnie na proces rekonstrukcji tkanki kostnej, czyli jest bardzo pomocne przy leczeniu różnego rodzaju złamań. -Pole magnetyczne stałe także przyspiesza proces gojenia się ran

40 Także astronauci, gdy opuszczają Ziemię opuszczają obszar pola magnetycznego, dlatego też w ich skafandry wyposażane są w magnesy, które mają na celu symulacje wpływu pola magnetycznego na ich organizmy.

41 Wpływ pola magnetycznego na zwierzęta Niektóre gatunki zwierząt, zwłaszcza pszczoły i ptaki, mają tzw. zmysł magnetyczny. Posiadają narząd, dzięki któremu odnajdują kierunki świata za pomocą pola magnetycznego Ziemi. Żółwie morskie migrują tysiące kilometrów po otwartym oceanie, dążąc do miejsc lęgu i żerowania. Kierują się w swoich migracjach swoistą "mapą" magnetyczną. Jak ostatnio wykazano jest to umiejętność ustalania pozycji geograficznej na podstawie subtelnych zmian pola magnetycznego Ziemi, podobnej w działaniu do GPS.

42 Na podstawie informacji uzyskanych z pola magnetycznego mogą stwierdzić, gdzie są w stosunku do swojego celu wędrówki. W wyniku prowadzonych od wielu lat badań nad wpływem pól magnetycznych na organizmy ryb, udało się ustalić m.in., że pole magnetyczne wykazuje znaczący i różnoraki wpływ na zachowanie się gamet (jaja i plemniki), rozwój i przejawy funkcji życiowych zarodków i larw ryb, a w tym wymianę wodną i gazową, motorykę układu krążenia, oraz ich orientację przestrzenną.

43 Wpływ pola magnetycznego na rośliny Oddziaływanie zewnętrznego, stałego pola magnetycznego może wpływać na prędkość i kierunek przemieszczania się spolaryzowanych cząstek substancji, co w konsekwencji może decydować o tempie i kierunku wielu procesów życiowych odbywających się w roślinach.

44 Ferrofluidy Ferrofluid (rzadko ciecz magnetyczna, ferrociecz) to substancja o właściwościach możliwie zbliżonych do cieczy, która w odróżnieniu od typowych cieczy jest w warunkach pokojowych dobrym paramagnetykiem i ulega silnej polaryzacji magnetycznej w obecności zewnętrznych pól magnetycznych.

45 Przykłady ferrofluidów

46 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google